Przyszłość PiS i demokracji w Polsce


Bloger Oświat wstapił ze śmiałą incjatywą zjednoczenia braci Neon24.pl w celu wystosowania listu poparcia dla PiS w sprawie reformy systemu sprawiedliwości w Polsce.

http://miarka.neon24pl.neon24.pl/post/144751,przyszlosc-pis-i-demokracji-w-polsce

Inicjatywa blogera Oświata zaistniała, ale wyraźnie zaczęła się nieco ślimaczyć.
Jego główne założenia to:
„Przygotować pismo do posłów PiS a w nim zawrzeć sugestie by:

sejm podjął uchwałę ( uchwałę nie Ustawę) potępiającą działania blokujące reformę sprawiedliwości przez:
– środowiska sędziowskie
– opozycję parlamentarną
– ośrodki zagraniczne
– potępiające ostatnie wystąpienia za granicą pani Gersdorf, sędzi w stanie spoczynku.

Jeśli tak, to czeka na dalsze propozycje które należałoby w nim ująć”.

PiS stoi w obliczu ataków –  „Z jednej strony zawiódł ,,ich” prezydent, z drugiej opór środowiska sędziowskiego a także totalna do granic idiotyzmów opozycja parlamentarna i polityczna. Nie bez znaczenia jest także wtrącanie się w sprawy suwerennego państwa i naciski ze strony biurokratów i polityków unijnych z Brukseli i Berlina”.

Gruntowna reforma systemu sprawiedliwości jest koniecznością, ale posłowie i senatorzy PiS muszą walczyć:
– z prezydentem,
– z sędziami,
– z opozycją parlamentarną
– i polityczną,
– można dodać i uliczną, nadto
– z biurokratami i politykami z Brukseli i Berlina.
Jak tu nie poprzeć starań PiS ?

To dobra okazja do zaznaczenia że ta reforma już musi być wpisana w dzieło stanowienia i stosowania demokracji w Polsce. A to oznacza że będzie jednoznacznie zapisane iż Naród Polski stoi i nad partiami politycznymi, i nad sądownictwem i nad stanowieniem praw i nad tyczeniem kierunków polityki Państwa Polskiego.

I to wszystko w ramach władzy Narodu Polskiego – tego który powołał Państwo Polskie, bronił go i rozwijał, poświęcał się dla niego, wokół jego spraw organizował swoje aktywności, był za niego odpowiedzialnym.

Dalej ta reforma musi być wpisana w dzieło stanowienia i stosowania polityki w Państwie Polskim.
Dalej w dzieło stanowienia i stosowania prawa w Państwie Polskim.
W końcu i w dzieło stanowienia i praktykowania władzy w Państwie Polskim.

PiS poddany naciskom ze strony różnych KOD-omitów krajowych i unijnych będzie miał okazję się wykazać, że jednak jest za demokracją.

Musi być oczywiste że w kwestiach reformy wymiaru sprawiedliwości gramy z PiS-em w jednej drużynie, a więc nasze dążenia, intencje i cele będą zgodne, i działania będą zgodne, że nasz system wartości, a więc i ideeże będziemy mówili wspólnym językiem, tą samą logiką, operowali jednakowo rozumianymi definicjami pojęć.

Proponuję więc rozszerzyć dyskusję i na inne spojrzenia, które na chwilę obecna wydają się nie do pogodzenia, a jak się da to i na inne zaprzyjaźnione „niepoprawnopolityczne” portale na których pisują blogerzy Neon24.pl od  Niepoprawnych.pl zaczynając.
Oczywiście później całe pokłosie naszych dyskusji oddać Oświatowi jako inicjatorowi celem zredagowania ostatecznej formy listu już dla podpisywania.

PiS jeżeli chce mieć jaką kolwiek wiarygodność że nie trwa w jakichś ustawkach typu dobry glina-zły glina z tymi środowiskami – nieważne czy z niektórymi, czy wszystkimi naraz – musi się od nich zdecydowanie odciąć.
PiS musi odciąć się od podejrzeń że to tylko wojna pod publikę, a zafasadowe kompromisy moralne pod dowolne ustawki motywowane partyjniactwem i prywatą działaczy PiS, z możliwymi skutkami tak zaskakującymi jak niedawny atak na Lasy Państwowe, o pozornej wojnie izraelsko – polskiej, z realną już kapitulacją polskich władz państwowych już nie mówiąc.
Wnioskowana przez Oscara uchwała Sejmu to minimum tego co PiS tu może a nawet musi zrobić.

– Jasne że PiS musi nie tylko odciąć się nie tylko w formie deklaracji, ale i poprzeć to wolą polityczną stania po stronie Narodu Polskiego w trwających atakach tych środowisk, które już są przeciwko reformom, które chciałyby aby „było jak było”, a więc było w całej patologicznej, pasożytniczej, złodziejskiej, zbrodniczej i zdradzieckiej kraci.grożących
Wolą polityczną wyrażona uchwałą sejmową. Wolą polityczną otwarcia sie na środowiska narodowe.
Wolą polityczną, aby uznać aspiracje Narodu Polskiego do zmiany Konstytucji według jego oczekiwań podtrzymania gwarancji konstytucyjnej, dla gwarantowania mu:
– realnie sprawowanej władzy zwierzchniej nad władzą państwową,
– realnej kontroli tych władz, jak i wszystkiego co się dzieje w sferze polityki,
– pełnej władczej kontroli nad mediami, sądami i  ustawodawcami, władczej w sensie suwerenności narodu tak dla forułowania zakresu polityki państwa, stanowienia prawa i podległości władz politycznych temu prawu, podtrzymania gwarancji konstytucyjnej, że podstawa ustroju rolnego są gospodarstwa rodzinne.
– gwarancji że korporacje prywatne które się bezprawnie wdarły w przestrzeń rolnictwa oraz handlu i przetwórstwa płodów rolnych zostaną usunięte, a winni doprowadzenia do tego stanu rzeczy rozliczeni i ukarani.

Oczywiście list do posłów i senatorów PiS nie może być wyrazem wiernopoddańczego, obywatelskiego poparcia z pokorną prośbą, a przeciwnie wyrazem narodowej troski o dobro wspólne Narodu Polskiego, wyrazem zwierzchniej władzy Narodu Polskiego nad władzami państwowymi.
W liście podpisani muszą się domagać jednoznacznej, wyrażanej zdecydowanie wcześniej jak zajdzie tego potrzeba woli PiS co do ewentualnych zmian w Konstytucji Państwa.
Wprawdzie Konstytucję pisze Naród, a nie władze państwowe, nie prawnicy, nie partie polityczne, ani politycy, ale wola zmian ze strony władz istniejących jest dla ogółu Narodu ważna – i popisani pod listem tego jednoznacznie oczekują.

Według mnie juz pierwszy punkt oczekiwanej deklaracji PiS powinien dotyczyć gwarancji dla Narodu Polskiego, że pozostanie partią polityczną jak deklaruje. Polityczną, a więc pozostającą w służbie Narodowi Polskiemu i jego dobrom wspólnym z Państwem Polskim na czele.
Drugi punkt oczekiwanej deklaracji PiS musi dotyczyć gwarancji że PiS będzie walczył aby Polska była państwem w pełni demokratycznym.
Nie fasadowo demokratycznym, a zafasadowo socjalistycznym, komunistycznym, liberalnym, oligarchicznym, korporacjonistyczno-syjonistyczno-globalistycznym, czy faszystowskim, i tylko fasadowo, głównie co do formy wyboru władz, podszywającym się pod demokrację, tylko rzeczywiście demokratycznym, ideowo demokratycznym.

Jak demokracja, to i konstytucję punkt po punkcie musi pisać cały mający po temu odpowiednie zdolności intelektualne i moralne Naród Polski.
Jak demokracja, to i jasne rozgraniczenie kiedy bezpośrednia, a kiedy przedstawicielska i jak przedstawicielska ma być kierowana i kontrolowana przez Naród Polski. Jak demokracja, to i relacje Narodu i innych obywateli nie mających narodowości – tak tych, którzy z Narodem Polskim wiążą swoje cele życiowe zachowując odrębność narodową, a więc i posiadając prawa obywatelskie rezygnując z praw politycznych, jak i tymi którzy usiłują realizować cele antypolskie, a więc i antypolityczne.

Jak demokracja to i władza Narodu Polskiego w zakresie sądów i prawodawstwa, a więc musi być i w Konstytucji zapisane że to to musza być organy narodowe, a nie państwowe. Prawo musi być spójne i podporządkowane polityce państwa a ta wyłącznie Narodowi Polskiemu.
Niektóre punkty jako sprzeczne z ważniejszymi dla Państwa i Narodu muszą być uchylone, np. ten o trójpodziale władzy państwowej sprzeczny z istotą sprawowania władzy zwierzchniej.
Do tego powinien być zapis o niezbywalnej suwerenności politycznej Narodu Polskiego, oraz zapis o niezbywalnej suwerenności pieniądza Narodu Polskiego.

Link do notki z inicjatywą Oświata:
http://oswiat.neon24.pl/post/144709,propozycja-dla-neonowiczow

Reklamy

191 uwag do wpisu “Przyszłość PiS i demokracji w Polsce

 1. Pisać do PiS to tak jak pisać na Berdyczów. Zmiany można przeprowadzić tylko używając „Kałasznikowa” a nie pióra. A do tego to zbyt wielu chętnych nie ma, w przeciwieństwie do przedwojennego werbunku do armii japońskiej na wojnę z Kitajcem.

  Polubienie

 2. Bloger Oświat wstapił ze śmiałą incjatywą zjednoczenia braci Neon24.pl w celu wystosowania listu poparcia dla PiS w sprawie reformy systemu sprawiedliwości w Polsce.

  Q…, ile tych REFORM? Cały czas reforma, reformę pogania, i nie ma końca tego PiS-anego dziadostwa! Wysłać parchów na Saharę i niech tam REFORMUJĄ PIASEK, a przy okazji niech dokładnie policzą ziarnka piasku na pustyni!

  To szmule zawsze potrzebowali PISANEGO PRAWA w postaci: KAMIENNYCH TABLICZEK, HALACHY, KONSTYTUTY/PROSTYTUTY, USTAWEK, KODEKSÓW, REGULAMINÓW etc., żeby panowało nad nimi jako BAT/BIZUN/BYKOWIEC/HARAP/KAŃCZUG/KNUT! Sprytnie obrócili kota ogonem i całe te pisane barachło wylądowało na barkach gojów!

  RZYMSKIE ,,X” W MATEMATYCE ZAWSZE BYŁO HOMO-NIEWIADOMO! DLACZEGO SZMULE NIE MAJĄ SWOICH CYFEREK – CZY KTOŚ WIE? CZY TO BYŁA KOLENA NAŁOŻONA KARA PRZEZ JHWH, ŻEBY NIE MOGLI UPRAWIAĆ SWOJEJ ULUBIONEJ LICHWY? NIE MA CYFEREK, NIE MA LICHWY – PROSTE, CO NIE!

  Halacha

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Halacha

  Szulchan Aruch

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szulchan_Aruch

  ILE RAZY MAM POWTARZAĆ, ŻE NASZE PRAWA NIGDY NIE BYŁY PISANE! CZY OBECNIE, W NASZYCH DOMACH WYPISUJEMY NA POTĘGĘ JAKIEŚ PRAWA, ABY ZNIEWOLIĆ SWOJĄ RODZINĘ? CZEMU DALIŚMY SIĘ OMAMIĆ SZMULOWSKIEJ ZARAZIE, KTÓRA NAM TO WMÓWIŁA, ŻE TAK MUSI BYĆ?

  Prawo zwyczajowe

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_zwyczajowe

  Obyczaj

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Obyczaj

  Tradycja

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja

  CZEMU TEGO NIE UCZĄ W SZKOŁACH I NA LEKCJACH RELIGII…?

  Złota reguła etyczna

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82ota_regu%C5%82a_etyczna

  … WTEDY TA BARDZO ,,WAŻNA SZYCHA” BYŁABY BEZROBOTNA!

  Amen

  Polubienie

 3. Cytat Kika .

  Q…, ile tych REFORM? Cały czas reforma, reformę pogania, i nie ma końca tego PiS-anego dziadostwa! Wysłać parchów na Saharę i niech tam REFORMUJĄ PIASEK, a przy okazji niech dokładnie policzą ziarnka piasku na pustyni!

  Dobre Kika dobre .Tak trzymać . Chociaż wszystkiego nie reformują .NFZ stoi jak stał . Nic nie robią w kwestii chronienia zębów polskich dzieci o innych rzeczach nie mówiąc .
  No a hasło mleli super TKM teraz Ku…. My ha ha ha .

  Polubienie

 4. Adminek podoba ci się TKM? chociaż ciebie to nie dotyczy wszak do koryta cię nie wzięli .Ciebie adminku szanuje bo tobie wystarczy ławeczka , słońce , wiaterek .Tak samo jak mnie .

  Polubienie

 5. No i adminku wyobraż sobie ( drugi raz mi się to zdarzyło . Ostatnio we wtorek ) .Siedzę sobie na ogrodzie ogromnym browarek popijam a tutaj grupa zdaje się żydów ( pewnie przyjechali zobaczyć Kirkut i po zwiedzać w końcu w czasach sanacji było tutaj 95 % żydów 5 % Polaków ) może Izraelczyków może żydów z USA czy innego kraju plus jakiś tłumacz mówiący po polsku pyta mnie się czy mogą sobie focie mojego ogrodu zrobić bo im kwiatki się podobają i cały ogród też . Oni mówili po angielsku a tłumacz tłumaczył na nasz polski .
  Powyciągali jakieś telefony , smartfony , aparaty porobili zdjęcia podziękowali ładnie i poszli .

  Polubienie

 6. Mieli namawiać do zawetowania ustawy
  Pamiętam jak rok temu widzieliśmy się tutaj, dokładnie w lipcu, gdy protestowaliśmy przeciwko upolitycznieniu sądów. Trochę to spowolniliśmy. Był to gorzki sukces, bo PiS teraz to przyspieszył. Mieliśmy się tu spotkać, by namawiać do zawetowania, a Andrzej Duda podpisał ustawę
  – mówił na początku demonstracji jeden z organizatorów, Marcin Koziej z Akcji Demokracja.

  Przynieśliśmy tu czterometrowy długopis. Andrzej Duda bezrefleksyjnie podpisuje kolejne ustawy. Z najważniejszego człowieka w Polsce zmienił się w długopis
  – powiedziała chwilę później Julia Olszewska, również z Akcji Demokracja.
  „Będziesz siedział!”, „marionetka!”
  Protestujący wznosili okrzyki skierowane do prezydenta, w tym: „będziesz siedział”, „prezydentem jesteś słabym, długopisem do zabawy”, „Duda nie ma kręgosłupa”, „marionetka, „solidarność naszą siłą” czy „podpisałeś, przysięgę złamałeś”.
  Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56,114884,23723156,wielki-protest-przed-palacem-prezydenckim-okrzyki-duda-nie.html#BoxMTPPush
  ——————————
  A czemu te ludziska tak protestują, krzyczą, grożą, przeklinają?
  Bo wiedzą, że za wszystkie złodziejstwa, matactwa i niegodziwości jakich się dopuszczali przez lata pójdą siedzieć.

  Polubienie

 7. Wczoraj wieczorem słuchałem w TVP wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim.
  Był nie tylko ciekawy, ale też i potrzebny, by ludzie i ludziska wiedzieli, że nie ma ,,PiS–PO jedno zło”, że jest tylko jedno zło, te wszystkie złodziejstwa, matactwa i krzywda ludzka jakiej dopuszczali się politycy, sędziowie, ludzie układu, że przychodzi czas rozliczeń i czas kary.
  ,,Państwo wymaga przebudowy i my to czynimy i będziemy czynić”
  Nie sposób nie zgodzić się ze słowami J. Kaczyńskiego.
  Niech przyjdzie ten czas rozliczeń i kary.
  Niech państwo zostanie przebudowane.
  Niech złodziej i przestępca pójdzie siedzieć, a człowiek uczciwy niech śpi spokojnie.

  Polubienie

 8. sssssssssssssss
  ..a tutaj grupa zdaje się żydów…
  ….podziękowali ładnie i poszli …..

  No widzisz jacy kulturalni i mili ludzie.

  Polubienie

 9. NO WIDZĘ ADMINKU ZE Z SAMEGO RANA WYCIĄGNĄŁEŚ JUZ ZAPAS PIWA Z BIEDRY I WCIĄGASZ NA SWOJEJ ŁAWECZCE NIEMIŁOSIERNIE . CHYBA TEGO NAJTANSZEGO SORTU PO 1.60 ZA PUSZKĘ .
  PO NIM SIĘ BAJA NIESAMOWICIE A MOŻNA TEZ PIENIADZE NA DRZEWACH ZOBACZYĆ .
  BU BU HA HA HA
  ADMINKU PRZYSTOPUJ I WEŻ KARMI TO I SCHIZY SIĘ SKOŃCZĄ BU BU HA HA HA

  CYTAT ADMINEK :
  Adm 27 lipca 2018 o 7:27 AM
  Wczoraj wieczorem słuchałem w TVP wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim.
  Był nie tylko ciekawy, ale też i potrzebny, by ludzie i ludziska wiedzieli, że nie ma ,,PiS–PO jedno zło”, że jest tylko jedno zło, te wszystkie złodziejstwa, matactwa i krzywda ludzka jakiej dopuszczali się politycy, sędziowie, ludzie układu, że przychodzi czas rozliczeń i czas kary.
  ,,Państwo wymaga przebudowy i my to czynimy i będziemy czynić”
  Nie sposób nie zgodzić się ze słowami J. Kaczyńskiego.
  Niech przyjdzie ten czas rozliczeń i kary.
  Niech państwo zostanie przebudowane.
  Niech złodziej i przestępca pójdzie siedzieć, a człowiek uczciwy niech śpi spokojnie.

  PS . JA NACISKAJAC NA PILOT NATKNĄŁEM SIĘ NA TEN WYWIAD WCZORAJ ALE MÓJ PILOT TAK MA JAK ZOBACZY BUZIĘ PREZESA KWICZY JAK PROSIE I KAŻE SIĘ PRZEŁĄCZAĆ NA TV SPORT NO I MUSIAŁEM PRZELĄCZYĆ TRACĄC TAK CUDOWNY WYWIAD Z TAK CUDOWNYM CZŁOWIEKIEM . DRAMAT DLA MNIE BU BU HA HA HA . BEDZIE GDZIES POWTÓRKA WSPANIALEGO WYWIADU NASZEGO BOHATERA BU BU HA HA HA .
  BU BU HA HA HA .

  A TAK SWOJĄ DROGĄ ADMINEK ZE TEZ TA KRONIKA FILMOWA SIĘ TOBIE JESZCZE NIE ZNUDZIŁA .
  MASZ OGLĄDAJ;

  Polubienie

 10. A ZE WEEKEND SIĘ ZBLIZA SPECJALNIE DLA NASZEGO ADMINKA CUDOWNA BAJKA HIT PODCZAS PIERWSZYCH RZĄDÓW PIS . ROZCHODZIŁA SIĘ JAK ŚWIEŻE BUŁKI W SKLEPACH .
  TO DLA CIEBIE ADMINKU . OGLĄDAJ .ŁZA SIĘ W OKU KRĘCI .PRAWDA ?.

  Polubienie

 11. Szanowny Adminie,

  Jeździł Pan po wsiach, widział Pan jak wieś wygląda, co udokumentował Pan licznymi zdjęciami – o ile dobrze pamiętam.
  A tu mamy następny atak obłąkańców, chcących koniecznie wejść niemcom w dupę i zrujnować Polskę doszczętnie!

  http://spiritolibero.neon24.pl/post/144785,wies-polozy-rzad-dobrej-zmiany

  Na tak zwanym „neon24”, ponoć portalu o jakimś zasięgu i jakimś znaczeniu, zbiegły się buce i urządzają szatańskie sabaty.

  Wypisują ewidentne bzdury i namawiają do zamachu stanu mającego być wykonanym naiwnymi ponoć rolnikami.

  Ni/e/jaki „robik” (Robik 27.07.2018 09:25:49 ) wydalił z siebie:
  „Potrzebna pilnie ZMIANA DLA POLSKI!
  Boże zlituj się nad tym biednym, dogorywającym krajem i pogoń na cztery wiatry tych WSZYSTKICH okrągłostołowych politruków.”

  Czy ten „robik” rozumie choć jedno słowo z tego, co sam(?) napisał? Gdyby Bóg się zlitował, to musiałby wytłuc takich „robików” bez litości.

  No i następny z tej zgrai (laurentp 27.07.2018 09:33:22):

  „Rolnicy są chyba już jedyną w Polsce grupą, która może się zjednoczyć, i zrobić to, do czego poprowadziłby ich Lepper:
  – najechać „stolycę”,
  – wywlec „biurwokratów” i POsłów (wszelkiej maści) zza biurek,
  – solidnie obić ryła „wybrańcom”, a jak nie dotrze to w „dogrywce” „zamias liści”…
  10.000 chłopów NIE posadzą jak Piskorskiego, nawet nie mieliby gdzie”…

  Przede wszystkim PiS nie „posadził” żadnego Piskorskiego w więzieniu. Natomiast to właśnie PO organizuje przy pomocy niemców różnego typu „akcje protestacyjne” w naszym kraju. Sytuacji w żadnym razie nie poprawi „wywleczenie biurwokratów i Posłów zza biurek”, ani tym bardziej „obicie ryła” i to solidne „wybrańcom” i wieszanie ich „w dogrywce” „zamiast liści”.
  Gdyby taka sytuacja faktycznie zaistniała, to wówczas mielibyśmy ogólnokrajowy chaos, a ten wykorzystały by bez wahania kraje ościenne, szczególnie niemcy.

  Gdyby jednak znaleźć się musiało w więzieniach miejsce dla „10.000 chłopów” to ich rodziny będą musiały sprzedać ziemię by zapłacić adwokatów, a potem te „10.000 chłopów” razem z rodzinami powiększyli by grono bezdomnych i bezrobotnych dziadów.

  Danie i to solidnie po ryju takiemu „laurentp” byłoby rozwiązaniem i szybkim i skutecznym, a uchroniło by nasz kraj przed totalnym demontażem geopolitycznym.

  Jak zwykle rozsądny Interesariusz z PL (27.07.2018 10:11:27 ) usiłuje bezskutecznie nieco rozjaśnić sytuację…
  „jakich rolników ?
  rolników, drobnych rolników, wykończyła unia jak kiedyś AH Żydów,

  teraz zostali sami producenci rolni, którzy niech nie mamią nikogo tym, że są w stanie produkować zdrową żywność w swoich fabrykach.”

  I to jest niestety prawda. Na większych areałach – a tylko takie są dziś „opłacalne”, konieczne jest stosowanie wszelkiej chemii, bo inaczej nie będzie żadnych zbiorów. Ani czereśni, ani wiśni, ani porzeczek, ani malin, ani jabłek, ani w ogóle niczego biorąc tylko owoce pod uwagę. My u nas niczym nie pryskamy ale z tych kwiatów, które widoczne są na wiosnę zawiązuje się może 10% owoców, a i te po części zasychają (nie z powodu suszy!) i spadają a to, co pozostaje na drzewach i krzakach z ledwością wystarcza dzikim ptakom, by mogły przeżyć. Sytuacja jest poważna, ale nikt nie wie, jak z niej wyjść z życiem.
  Sprawa posunęła się tak daleko, tak bardzo człowiek zepsuł równowagę biologiczną, że odrestaurowanie tego jest praktycznie niemożliwe, a tylko można ratować i to częściowo, co jest bardziej odporne na morderczą chemię.
  Człowiek może sobie chcieć ratować owady i ptaki, ale to owady i ptaki zdecydują, czy będą mogły przeżyć czy nie i oczekiwania ludzi oraz ich wysiłki są tu bez znaczenia.

  … ale osobnik, który banował Partyzanta i nanę, osobnik mianujący się „duchem wolności” – czy co on tam sobie pod tym pseudonimem rozumie – „wie o wsi wszystko”:

  „interesariusz z PL 10:11:27
  Goowno wiesz o wsi a zabierasz głos.”

  …i dlatego nawołuje rolników do protestów.
  Udaje ten osobnik, by nie rzec: kreatura, że nie wie, skąd się biorą pieniądze i że wszelkie dotacje, szczególnie te dodatkowe, nie przewidziane w budżecie naszego kraju, musiały by pochodzić z dodatkowych kredytów i być spłacane – także przez takie bezrozumne kreatury zwące się „wolnymi duchami” – w ramach podniesionych podatków.

  Nie jest więc u nas żadnym problemem PiS, bo jest to partia wybrana i wspierana przez większość Polaków ceniących sobie stały rozwój kraju i spokój społeczny.

  Problemem są kreatury uważające, że potrafią rządzić choć nigdy w żadnym rządzie nie były, nie są nawet radnymi w zapyziałych gminach ale namolnie wyżej srają niż dupę mają – jak to celnie o takich wypowiadał się niedościgniony Wańkowicz.

  Jeżeli ktoś ma do rządu pretensje, niech wyartykułuje jakie konkretnie, uzasadni je oraz powie, czego oczekuje i dlaczego uważa, że powinno tak być oraz skąd miałyby się na to wziąć środki finansowe.

  Wszystkich obłąkańców grających samozwańczą rolę opiekunów enigmatycznych ludzi pokrzywdzonych rzekomo przez rząd faktycznie należy lać po ryjach, bo dobrym słowem u nich niczego się nie osiągnie.

  Polubienie

 12. Inicjatywa blogera Oświata jest zarówno słuszna jak i potrzebna.
  Normalny obywatel tak właśnie postępuje.

  Natomiast wataha permanentnych wichrzycieli tego właśnie się obawia najbardziej: że zmuszeni byliby żyć normalnie i nie było by nic, na co mogli by zwalać winę za własną indolencję.

  Więc będą prężyć wirtualne muskuły, których w realu nie mają; będą gębować i wymyślać oskarżenia szukając sojuszników wśród degeneratów i alkoholików, którym żaden rząd nigdy i nigdzie nie jest w stanie pomóc, bo to fizycznie niemożliwe. Rząd może takim jedynie zapewnić jakiś byt materialny, ale na pewno nie dobrobyt, to na ten konieczne jest pracować, a tacy do pracy się nie nadają.

  Widziałam w tvp te „akcje protestacyjne”. Żałosne. Osobniki łamiące prawo chcą naprawy prawa!
  Pani sędzina zdekonspirowała się wypłakując niemcom swoje żale. A ci, co ją popierają być może za darmo tego nie robią, no to można by jakoś rozumieć ich aktywność.

  Nigdy i nigdzie nie było rządu idealnego, z którego zadowoleni byliby wszyscy obywatele.
  Nie ma więc powodu mamić ludzi kłamstwami, że będzie to kiedykolwiek możliwe i nieustannie rozwalając nasz kraj narzekać, że u nas jest bieda.

  Wszyscy widzimy na własne oczy, że Polska po trzydziestu latach zawirowań wychodzi na prostą. Widać, że Polacy zaczynają rozumieć sytuację i się do niej dostosowują, co jest oczywiście z korzyścią dla Polski.
  Zawsze i wszędzie każdy kraj stabilizuje się dziesięciolecia, jeżeli nie stulecia.
  Wymaganie, by u nas wszystko się uporządkowało od ręki jest nierealną mrzonką.
  Stopniowo można eliminować zjawiska szkodliwe i wspierać te korzystne. Ale nie wciąż wylewać dziecko z kąpielą i zaczynać nieustannie od zera.

  Polska weszła w nowe realia na skutek zamachu stanu, a Polakom sprzedano to jako „transformację”.
  Cokolwiek by nie było w przeszłości, to dla nas ważne jest, czy i jak potrafimy wykorzystać obecną sytuację.

  Polacy pomału opanowują rynek spożywczy i już cały rok są faktycznie np. polskie pomidory (czy akurat to jest dla nas najważniejsze, to inna sprawa), choć nie „ekologiczne”. Obce również były traktowane chemią, więc dla nas lepiej jest jeść własne.

  Rząd chce odbudować polskie stocznie. Chce wybudować ponad dwadzieścia mostów by usprawnić komunikację.

  A w dzienniku tvp prezes Kaczyński powiedział, że cena zapłacona za przeforsowanie karalności za „polskie obozy zagłady” była UMIARKOWANA.
  Nie wiemy wszystkiego i nie jest to nam nawet do niczego potrzebne.
  Powinniśmy szanować to, co mamy i rozwijać to, co możemy i co nam potrzebne.

  I jeżeli będzie lepsza opcja polityczna niż PiS, to w czym problem? Polacy na pewno z niej skorzystają.

  Polubienie

 13. Ad Adm-ina

  ,,Państwo wymaga przebudowy i my to czynimy i będziemy czynić”
  Nie sposób nie zgodzić się ze słowami J. Kaczyńskiego”

  Wielki przebudowniczy JarKacz!? Czy on posiada ważne papiery BUDOWLAŃCA, aby mógł dokonywać PRZEBUDOWY czegokolwiek?

  CZY ON KIEDYKOLWIEK PYTAŁ, NAS/PAŃSTWO CZY CHCEMY JAKIEJŚ PRZEBUDOWY? CZY CZOSNKOWE PARTIE TO JEST NARÓD? KTO WMÓWIŁ GOJOM, ŻE MAFIE PARTYJNE NALEŻY WYBIERAĆ W JAKIŚ WY-BOR-ACH? MOŻE WSZYSTKIE PARTIE TRZEBA ZEBRAĆ DO WORA I WYRZUCIĆ DO CIEMNEGO BOR-U, NIECH TAM SOBIE SCZEZNĄ!

  https://www.infor.pl/prawo/konstytucja/omowienie-konstytucji/76858,Kto-sprawuje-wladze-suwerena-w-Rzeczypospolitej-Polskiej.html

  https://sjp.pl/sczezn%C4%85%C4%87

  OD 1989 R. CAŁY CZAS BUDUJĄ ZAMECZKI Z PIASKU, NA ZASADZIE JEDEN POZORUJE BUDOWĘ, DRUGI PRZYCHODZI DO WŁADZY I WSZYSTKO NISZCZY CO ,,WYBUDOWAŁ” POPRZEDNIK!

  PRZECIEŻ JARKACZ CAŁY CZAS UCZESTNICZY W PARTYJNYCH TRÓJKACH MURARSKICH!

  PARTYJNE SYJONISTYCZNE REFORMATOŁY CAŁY CZAS BUDUJĄ WIEŻĘ BABEL…

  Nadprodukcja prawa w Polsce. W 2017 roku padnie rekord?

  https://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1890484,Nadprodukcja-prawa-w-Polsce-W-2017-roku-padnie-rekord

  Szanowny Adm-inku czy te bardzo częste przebudowy reformatołów dobrze służą polskiemu gojowi? Czy w syjonistycznym notorycznym burdelu, można coś pozytywnego stworzyć? Czy to nie jest celowe działanie syjonistycznej hołoty?

  Nadprodukcja prawa przytłacza firmy. 27,1 tys. stron nowych aktów prawnych w 2017 r.

  ,,… Stabilność prawa to jeden z warunków długotrwałego rozwoju gospodarczego. Nadmierna zmienność regulacji nie tylko utrudnia firmom działalność oraz naraża je na kary i grzywny, ale też zniechęca przedsiębiorców do inwestowania…”

  https://alebank.pl/nadprodukcja-prawa-przytlacza-firmy-271-tys-stron-nowych-aktow-prawnych-w-2017-r/

  Hip, hip hurra, przyjdzie kolejna ,,dobra podmiana” i prace syjonistycznych budowlańców ruszą pełną parą!

  Nadprodukcja prawa w Polsce przystopowała

  https://alebank.pl/nadprodukcja-prawa-w-polsce-przystopowala/

  Wielki przebudowniczy i jego czosnkowa budowla!

  Lisicki: Kaczyński zbudował prawdziwą maszynę partyjną

  https://dorzeczy.pl/kraj/43849/Lisicki-Kaczynski-zbudowal-prawdziwa-maszyne-partyjna.html

  A MOŻE TO JUŻ NADSZEDŁ CZAS DLA BUDOWLAŃCA/ZASRAŃCA? JABY CO, TO JA NIGDY NIE WYBIERAŁEM TEGO CZEGOŚ, CO ROBI CAŁY CZAS KWA, KWA, KWA… NIE LUBIĘ KRZYŻY I FAŁSZYWYCH KACZEK KRZYŻ-ÓWEK! ZACHOWAŁEM SOBIE W PAMIĘCI WYBRYKI PEWNEJ PARTYJKI, KTÓRA SIĘ KIEDYŚ NAZYWAŁA PC (ang. personal computer) I ROBIŁA WIELKĄ ROZPIERDUCHĘ POD PUBLICZKĘ (czytaj robiła ,,przebudowę”) W PO—LIN!

  WDZIĘCZNY NARÓD W HOŁDZIE DLA ,,WIELKIEGO/MAŁEGO” PREZIA!

  Amen

  Polubienie

 14. Znowu myślątka Na na na, po kolejnej koszmarnej nocy!

  https://sjp.pl/my%C5%9Bl%C4%85tko

  ,,… Więc będą prężyć wirtualne muskuły, których w realu nie mają; będą gębować i wymyślać oskarżenia szukając sojuszników wśród degeneratów i alkoholików, którym żaden rząd nigdy i nigdzie nie jest w stanie pomóc, bo to fizycznie niemożliwe. Rząd może takim jedynie zapewnić jakiś byt materialny, ale na pewno nie dobrobyt, to na ten konieczne jest pracować, a tacy do pracy się nie nadają…”

  NACHLANA PATOLOGIA W POSCE, KTÓRA CHLEJE NOTORYCZNIE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ, PRZEGRYZAJĄC WÓDĘ NARKOTYKIEM I JESZCZE CZEGOŚ CHCE OD ,,PAŃSTAWA” – NIE OD SYJONISTYCZNYCH (NIE)RZĄDÓW.

  http://www.polsatnews.pl/program/panstwo-w-panstwie/

  http://ruchspoleczny.com.pl/

  http://www.aferyibezprawie.org/index.php?option=com_content&view=article&id=769&Itemid=4

  http://www.pomorska.pl/strefa-biznesu/firma/a/niepokonani-2012-poszkodowani-przez-zus-sady-komornikow-urzedy-skarbowe-jak-wy,10168914/

  NAIWNIACY NIE ROZUMIEJĄ, ŻE (NIE)RZĄDY TWORZĄ PATOLOGIĘ, A RESZTA JEST WYKONAWCAMI RZĄDOWO/SEJMOWO/SENACKICH PIER…LONYCH USTAWEK ZWANYCH PRAWEM!

  http://solidarni2010.pl/36163-stowarzyszenie-pokrzywdzonych-przez-organa-panstwa-stop-krzywdzie-zielona-gora-nie-dla-patologii.html?PHPSESSID=198b26a3989e249fc85d0b81810230ba

  Goje, bierzcie sprawy w swoje ręce, ślepa Temida i komornik zawsze czuwa!

  Jak zwykle, nam myśleć nie kazano Na na na!

  Polubienie

 15. kikut, tobie nikt nie każe myśleć, bo masz zamiast zwojów mózgowych jelita a w nich odpowiednią dla nich treść.

  Natomiast ludzie wolni, poczuwający się do odpowiedzialności za nasz kraj, chcą by się on rozwijał, by ludzie mieszkali w spokoju, mogli wychowywać w spokoju swoje dzieci i by te dzieci miały w naszym kraju jakąś przyszłość.
  Na to trzeba czasu ale idzie w dobrym kierunku.

  Istotne jest wyłącznie, czy Polska gospodarka odbija się od dna, czy ludzie mają pracę, czy na ulicach jest spokojnie, czy ludzie mają co jeść, czy Polska zyskuje na arenie międzynarodowej dzięki właściwej polityce zagranicznej.

  Widzimy, że w porównaniu z tym, co było dziesięć lat temu obecnie jest znacznie lepiej. Nawet biedronka poszukuje pracowników dając 2.600zł i zabezpieczenia socjalne. Stawka godzinowa jest wysoka i choć w dalszym ciągu jest zbyt wiele umów śmieciowych, to jednak pracownik nie jest już tak bezbronny.
  Psuje się szybko, naprawia mozolnie.
  Polacy muszą być tego świadomi i nie dawać się wplątywać w akcje szkodzące naszemu krajowi.

  Polubienie

 16. NANA A NIE LEPIEJ SOBIE ZROBIĆ ZIÓŁKA USPOKOIĆ SIĘ I NIE OBRAŻAĆ LUDZI . ILE W TOBIE KOBIETO JEST JADU .
  PERUNKOWI DZIEKOWAĆ ZE NIE ZNAM CIĘ W REALU BO PEWNIE BYS MI JAJA URWALA ZA INNE POGLĄDY .

  nana 27 lipca 2018 o 1:18 PM
  kikut, tobie nikt nie każe myśleć, bo masz zamiast zwojów mózgowych jelita a w nich odpowiednią dla nich treść.

  Polubienie

 17. ADMINKA BYM PROSIŁ BAY NAPRAWDĘ KASOWAŁ TEGO TYPU PROSTACKIE WPISY BO ADMINEK SAM POWINIEN WIDZIEĆ ŻE TU JUŻ WCHODZI W GRĘ OPLUWANIE LUDZI I TO W STOPNIU ZAAWANSOWANYM .
  PRZYNAJMNIEJ CZERWONA KARTA DLA NANY POWINNA BYĆ GDYBY ADMINEK MIAŁ JAJA ZA TEN WPIS

  CYTAT:
  nana 27 lipca 2018 o 1:18 PM
  kikut, tobie nikt nie każe myśleć, bo masz zamiast zwojów mózgowych jelita a w nich odpowiednią dla nich treść.

  POZDRAWIAM KIKĘ . OJ PRZYPOMINA MI SIĘ TU POLEMIKA NANY Z DOBRZE WYCHOWANĄ JAGIENKĄ . TEZ NANA DAWAŁA DO PIECA !!!!!!!!!!!! HA HA HA .

  Polubienie

 18. Ad Adm-inka

  czy ty też jesteś z tych co chcieliby by było jak było?

  Muszę koniecznie przypomnieć jak było, bo to było dawno temu!

  Szlachta w Polsce

  ,,… Szlachta polska jest Elektorką Królów, matką i zarodem Senatu, stanowicielką Praw, sprawczynią Sądów, mocą wojska, ozdobą pokoju, tarczą wolności. Zaszczytów tych zazdroszczą jej sąsiedzi, nie pojmują barbarzyńcy, lękają się nieprzyjaciele. Piotr Mieszkowski, Polonus iure politus…”

  POLSKA BYŁA ÓWCZESNYM MOCARSTWEM I DLATEGO W POLSCE BYŁA LICZNIEJSZA POPULACJA SZLACHECKA.

  ,,… W 1791 roku szlachty w Polsce było w stosunku do całej ludności około 8%, w krajach zachodnich współczynnik ten utrzymywał się na poziomie 2%…”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta_w_Polsce

  CZEMU TO TAK KRÓTKO TRWAŁO? OKRES PRZEJŚCIOWY, ALBO HISTORYCZNA ŚCIEMA, TAK JAK SZWEDZKIE PO(D)TOPY/PODKOPY CZĘSTOCHOWY!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarmatyzm

  SKĄD TO SIĘ U NAS WZIĘŁO? CZY GOŁODUPIEC MOŻE BYĆ ZAWSZE GOŚCINNY? JAK MNIE WIADOMO, TO ZAWSZE CAŁE TABUNY SZMULI PRZEBYWAŁO/PRZEBYWA NA GOŚCINNYCH WYSTĘPACH W PO—LIN! CZOWIEK ROZUMNY ZAWSZE WIE, ŻE NIGDY SIĘ NIE NADUŻYWA GOŚCINY U GOSPODARZA I SWOJEMU ŁASKAWCY W DRODZE REWANŻU, PROPONUJE WIZYTĘ W SWOJEJ ZAGRODZIE! INACZEJ JEST ZE SZMULAMI, KTÓRZY MUSZĄ BYĆ WIECZNIE W DRODZE JAKO TUŁACZE! CZY ONI O TYM PRZYKAZANIU JHWH ZAPOMNIELI?

  Polska gościnność

  https://wolnemedia.net/polska-goscinnosc-2/

  Żyd Wieczny Tułacz

  ,,Idę jak jest zapisane, niebawem odpocznę, ale ty będziesz wędrował aż do mojego powrotu.”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BByd_Wieczny_Tu%C5%82acz

  Sam mosiek i innym ickom wypomina polską gościnę – bankster tupeciarz!?

  Premier popisał się szkolną wiedzą o historii Żydów w Polsce

  https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1737694,1,premier-popisal-sie-szkolna-wiedza-o-historii-zydow-w-polsce.read

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 19. JEWROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI! JA TEGO GŁUPSTEWKA NIE WYMYŚLIŁEM!

  Na na na, chcesz banana na na? Chi, chi, chi, ,,znacznie lepiej zarabiają, cha, cha cha…!

  ,,… Widzimy, że w porównaniu z tym, co było dziesięć lat temu obecnie jest znacznie lepiej. Nawet biedronka poszukuje pracowników dając 2.600zł i zabezpieczenia socjalne…”

  Najnowsze dane Eurostatu. Wyliczyli średnie zarobki Polaków i reszty Europy

  ,,Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że mniej za pracę od Polaków dostają tylko Rumuni i Bułgarzy. Średnie wynagrodzenie za godzinę pracy w Unii Europejskiej wynosi ponad 23 euro (97 złotych). Tymczasem w Polsce wynosi ono 6,3 euro (27 złotych).”

  Kolejny piszący ,,kikut” zmąci SWIĘTY SPOKÓJ Na na ny!

  Pensje minimalne w Europie. Jak są wynagrodzenia w Unii Europejskiej?

  https://superbiz.se.pl/wiadomosci/zobacz-jakie-pensje-minimalne-obowiazuja-w-wybranych-krajach-unii-europejskiej-aa-uTms-aXdc-Dxom.html

  Na na na, chcesz banana na na? Chi, chi, chi, ,,znacznie lepiej zarabiają, kupią sobie domek, cha, cha cha…!

  OBOWIĄZKOWA LEKTURA DO PODUSZKI DLA NA NA NA!

  Hej!

  Polubienie

 20. kika
  ponad 23 euro….

  A ja słyszałem że tylko 8 euro.
  Jednakże to jest ważne jakie są koszty życia i to nie tylko koszty żywności, ale i wszystkie inne.
  Jak jakiś Amerykanin odwiedził Europę to zawsze zauważał, że jest tam bardzo drogo.
  Jak wąż dostaje emeryturę w euro to chociaż jest ona wysoka woli jednak mieszkać w Polsce, bo tu jest taniej, tu go stać na znacznie więcej niżby gdyby mieszkał w Brukseli czy w Berlinie.

  Polubienie

 21. sssssssssssssss
  Prowokujecie nannę a później skargi, że odpowiedziała.
  Wąż, idź poskarż się swojej mamie, że ci się krzywda dzieje.

  Polubienie

 22. Adminek ale przecież ja w ogóle głosu nie zabierałem ja tylko naszego KIKASKA bronił przed chamskimi wpisami . Gdzie do nany co dziś ja pisał przecież to dla mnie nana to Afrodyta i Atena w jednym cudowna kobieta .

  Polubienie

 23. Bez niej w sieci było nudno strasznie a tak są jajca z jej wpisów także ja bardzo dziękuje za wpisy nany i czekam na więcej a riposty kiki do nany cudo pierwsza liga .Dla mnie kika to jakiś doktor uniwersytecki na emeryturze .

  Polubienie

 24. Panie Tadku .Zaraz zacmienie księzyca niech pan bierze lornetkę i ogląda najlepiej z browarkiem w ręku .

  Polubienie

 25. To chyba jest znak złowrogi że Trump w przyszłości wyłysieje i straci swoją bujną czuprynę ale będzie tu płacz ha ha ha .

  Polubienie

 26. ad Admina:

  A ja słyszałem że tylko 8 euro.
  Jednakże to jest ważne jakie są koszty życia i to nie tylko koszty żywności, ale i wszystkie inne.

  Panie Tadzie, zgadza się, to prawda, ale rzekomo korzystniejsza relacja zarobki/koszty utrzymania w Polsce to mit. Proszę prześledzić ten wątek (posty Kaczafiego): https://prawda2.info/viewtopic.php?p=287390#287390
  Mimo iż państwo ‚okrada’ obywateli w krajach Europy Zachodniej w dużo większym stopniu niż w Polsce, to jakoś nie widzi się masowego exodusu Norwegów, Niemców czy Francuzów do Polski.

  Polubienie

 27. Chodzi mi zwłaszcza o wykresy Eurostatu. Ich wartość, jeśli chodzi o ilustrowanie przepaści między libertariańską Polską a prosocjlnym Zachodem jest nieoceniona.

  Polubienie

 28. PO CO JA SIĘ BABRAM W TYM PEJSATYM G…? LUDZISKA, WY NAPPRAWDĘ MACIE WYPRANE MÓZGI PRZEZ SZMULI, ŻE WAM JUŻ ŚWIĘTY BOŻE NIE POMOŻE! WMÓWILI WAM, ŻE ŚMIERĆ I PODATKI MACIE PEWNE JAK W CZOSNKOWYM BANKU, I MUSICIE PŁACIĆ, PŁACIĆ, PŁACIĆ… HMM, CZY TE DANINY SĄ PRZEZNACZONE DLA PANI KOSTUSI, KTÓRA KOSĄ ZAMIATA? ZAUWAŻCIE, ŻE NIDY NIE PADA LICZBA KWOTOWA KAŻDEJ DANINY, TYLKO ZAWSZE LICHWIARSKIE PROCENTUSIE!

  Wystarczy nie kraść, czyli żydowski fiskalizm…

  https://www.ekspedyt.org/2018/04/04/wystarczy-nie-krasc-czyli-zydowski-fiskalizm/

  PiS DAŁ IDIOTOM 500+ (6.000 zł – 1405 euro rocznie) I WSZYSCY SIĘ ŚMIEJĄ, JAK GŁUPI DO SERA! W INNYCH KRAJACH PEJS-RZĄDY DAJĄ GOJOM O WIELE WIĘKSZE PIENIĄDZE I TAM NIE MA TAKIEJ EUFORII I MIŁOŚCI DO RZĄDZĄCYCH!

  Kwota wolna od podatku w Polsce i na świecie

  https://www.pitax.pl/wiedza/warto-wiedziec/pozostale-zagadnienia/kwota-wolna-od-podatku-w-polsce-i-na-swiecie/

  Polacy mają najniższą kwotę wolną od podatku w UE. Nie licząc polityków

  https://superbiz.se.pl/wiadomosci/polacy-maja-najnizsza-kwote-wolna-od-podatku-w-ue-nie-liczac-politykow-infografika-aa-mnFx-syCZ-xAkX.html

  SALOMON NIE POTRAFIŁ NALAĆ Z PUSTEGO W PRÓŻNE, ALE TO NIE JEST WIELKI PROBLEM DLA PICU, PICU MÓJ KSIĘZYCU!

  http://www.bop.com.pl/iso/publi/laniezpr.htm

  PANIE PREMIER, CZY W KONSTYTUCJI III RP, NIE JEST NAPISANE W ART. 32:

  https://www.arslege.pl/zasada-rownosci-obywatela-wobec-prawa/k15/a5263/

  PiS kolejny raz podwyższa kwotę wolną. Ale nadal jest daleko od obietnicy wyborczej

  https://oko.press/pis-kolejny-podwyzsza-kwote-wolna-nadal-daleko-obietnicy-wyborczej/

  Hej!

  Polubienie

 29. grzanek
  …to jakoś nie widzi się masowego exodusu Norwegów, Niemców czy Francuzów do Polski….

  To kwestia w dużej mierze propagandy, mody, to w końcu okresowe kryzysy takie jak w okresie transformacji w której masowo zamykano zakłady pracy i na koniec to sprawa ludzkiej głupoty.
  Ja popróbowałem życia w USA i wiem na sobie, że tu w Polsce miałem lepiej i mam lepiej i to znacznie lepiej niż w bogatej Ameryce.
  Wielu głupich co posprzedawali w Polsce mieszkania, domy, sklepy, mocno żałowało tego co mieli i co stracili.
  W Polsce naprawdę nie jest źle.
  Polacy w Holandii

  W Nowym Jorku

  Polubienie

 30. Adminek każdy kiedyś umrze nie ma zmiłuj się . Niedawno umarła Szewińska .Na nas też przyjdzie czas i tutaj nie ważne czy jesteś prezesem numer 1 rządzisz czy nie rządzisz czy bogaty jesteś czy biedny .Wszyscy umrzemy ci co będą mieć szczęście biegają i dobrze się odżywiają będą żyć dłużej ci co jedzą kaszanki , słoninki i ważą po 120 kg będą żyć krócej .Cała tajemnica .
  nie wiem czy to był jej mąz czy tylko kolega z Maanamu ale tez już dawno umarł.
  Jak wierzyła w niebo to niech do niego trafi i niech jej ziemia lekką będzie .

  Polubienie

 31. ADMINEK TY JESTEŚ PRAWDZIWA JEDNAK ZAGADKA NIEODGADNIONA DLA MNIE .
  TAKI ZWOLENNIK PISOWY KTÓRZY WIDZI TAM MEŻÓW STANU A HEJTUJE NA KAŻDYM KROKU WIELKI US – RAJ NASZEGO PRZYJACIELA A PO DRUGIE CZASAMI ROBI SOBIE JAJA NA PORTALU Z RYDZOLA I NIE WIERZY W NIEBO I GADAJĄCE WĘZĘ .
  COŚ MI SIĘ ADMINKU WYDAJE ŻE TY SIĘ CHCIAŁ DO PIS ZAPISAĆ TYLKO UZNANO JEDNAK ZE TY NIEPOŻĄDANY ELEMENT BU BU HA HA HA .

  CYTAT ADMINEK :
  Ja popróbowałem życia w USA i wiem na sobie, że tu w Polsce miałem lepiej i mam lepiej i to znacznie lepiej niż w bogatej Ameryce.
  Wielu głupich co posprzedawali w Polsce mieszkania, domy, sklepy, mocno żałowało tego co mieli i co stracili.

  Polubienie

 32. Ja tej chudej też nie lubiłem, nie słuchałem, jej styl mi się nie podobał.
  Z piosenek podobały mi się dwie piosenki Geppert, jedna Sośnickiej i jedna Santor. I to wszystko.

  Polubienie

 33. ,,Kora Jackowska nie żyje. Artystka i wokalistka zespołu Maanam miała 67 lat.”

  Jakby o tym wiedziała, to może…? Od dawna obserwuję proces tłamszenia przez syjonistycznych parchów, tego ,,cudownego” zioła, które jest w stanie wyleczyć wiele chorób, ale komuś bardzo zależy na tym, żeby nie dopuścić do tego ,,przestępczego procederu”, zasłaniając się przed pospólstwem ,,problemem narkomani”.

  Olej z marihuany (konopi), czyli „łzy feniksa”. Czy leczy raka i inne choroby?

  ,,… Nie ma natomiast badań dotyczących właściwości oleju z konopi, w związku z tym nie wiadomo, czy jest on skuteczny (bądź nieskuteczny). Lekarze tłumaczą, że nie znają jego składu, ani tego, jak był spreparowany. Nie wiadomo także, jak go dawkować.

  Jednak z obserwacji osób, które zażywają olej z marihuany lub podają go swoim bliskim chorym, wynika, że wykazuje one działanie lecznicze, a dodatkowo działa szybciej niż marihuana medyczna w formie tabletek czy kropli…”

  http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/medycyna-niekonwencjonalna/olej-z-marihuany-konopi-czyli-lzy-feniksa-czy-leczy-raka-i-inne-chorob_42446.html

  Wyleczył raka dzięki medycznej marihuanie? ,,Jestem już zdrowy, nic mi nie dolega”

  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/uwaga-zyje-dzieki-medycznej-marihuanie-olej-konopny-pokonal-raka,747036.html

  Łzy Feniksa- legenda medycyny

  http://www.cbd-olej.pl/artykuly/44-lzy-feniksa-legenda-medycyny

  To tylko efekt placebo, twierdzą medyczne jełopy na usługach koncernu BIG PHARMA! Nie ma żadnych badań nad olejem, ale oni lepiej wiedzą…!

  Onkolodzy: medyczna marihuana nie leczy raka

  ,,… Po czterech latach od diagnozy pacjentka nie wykazuje żadnych oznak choroby, choć lekarze dawali jej od 6 do 18 miesięcy życia. Ci sami lekarze oceniają: jeśli coś zadziałało, to nie konopie, ale efekt placebo…”

  http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/Onkolodzy-medyczna-marihuana-nie-leczy-raka,176615,1013.html

  W Po—lin jest czosnkowa USTAWKA, ale co z tego wynika – WIELKIE NIC!

  Lekarze obawiają się przepisywać preparaty z medycznej marihuany

  https://hyperreal.info/info/lekarze-obawiaja-sie-przepisywac-preparaty-z-medycznej-marihuany

  Marihuana z apteki

  https://www.gdziepolek.pl/tematy/marihuana-z-apteki

  Medycznej Marihuany dalej nie ma w aptekach

  http://www.marihuana.info.pl/news/medycznej-marihuany-dalej-nie-ma-w-aptekach/

  Hej!

  Polubienie

 34. Szanowny Adminie,

  [Adm
  27 lipca 2018 o 6:48 PM

  Prowokujecie nannę a później skargi, że odpowiedziała.
  Wąż, idź poskarż się swojej mamie, że ci się krzywda dzieje.]

  Gdyby oni tak ujadali tylko na własnych podwórkach, to pół biedy. Ale to ma niestety zasięg większy i to już odbija się niekorzystnie na całej Polsce.

  Ów taki owaki „neon24” istnieje już jakiś czas, prawda?
  Mieli więc ci ujadacze możliwość się zorganizować, wymyślić jakiś program wyborczy i zastanowić się, skąd mogą mieć wsparcie.

  Ale nic takiego się nie stało!!!

  Od lat jednakowo jazgoczą i nic z tego nie wynika. Durniowie zwalczają się wzajemnie narzucając swoje gówno prawdy bezrozumnie a potem płacz, że rządzi PiS?

  A KTO MA RZĄDZIĆ?
  To cud od Boga, że taki PiS jest i że tym ludziom chce się zajmować wciąż na nowo robionymi sztucznie problemami.

  Tylko sztucznych problemów nie można rozwiązać.

  Te prawdziwe można rozwiązać i PiS je na bieżąco rozwiązuje. Widać to gołym okiem i na każdym niemal kroku. Ale zadaniowcy oczywiście nie mogą być z tego zadowoleni bo nie za zadowolenie z rozwiązywania problemów im płacą.

  W tym samym czasie, w którym „opozycja” nieustannie jazgocze, PiS uporządkował sprawy zatrudniania Polaków i mamy minimalną stawkę godzinową całkiem przyzwoitą.
  Mało tego! Pracodawcy poszukują pracowników a nie pracownicy pracodawców, jak to ma miejsce w prymitywnym kapitalizmie, gdzie pracownik jest tylko wymienialnym towarem.

  A więc Polacy są dziś w o wiele lepszej sytuacji niż byli dziesięć lat temu.
  To są fakty i one nie pasują ujadaczom, będącym jak widać na zachodnim garnuszku. Muszą się oni wykazać, bo inaczej dopadnie ich bieda i nie będzie ojrasów. Uczciwie pracować to się tym takim owakim nie chce, zajęli się więc mąceniem i tak robią to już od lat, czyli zawodowo.

  Obecny rząd ma taką pozycję, że z jego zdaniem liczą się krajowi producenci i ten rząd jest dla nich partnerem w negocjacjach. Czyli bardzo korzystnie dla kraju.
  Co by tu szczekacze chcieli zmienić? przecież obecna relacja jest zdrowa i funkcjonuje coraz lepiej.

  Ujadaczom nie podoba się 500+ wypłacane rodzicom na dzieci. A niby dlaczego się im to nie podoba? Czy nie są rodzicami i nie kasują? Jeżeli nie są rodzicami, no to jasne że im ta kasa przechodzi koło nosa, stąd frustracje i protesty. Ileż to czystej przejrzystej mogli by oni za te moniaki obalić? – żal dupę ściska, co?

  Natomiast rodzice dzieci wspieranych w taki sposób przez państwo są zadowoleni i mogą nawet wyjechać razem z dziećmi na urlop, bo ich teraz na to stać. To jest bardzo dobra sytuacja i nie powinno się jej lekkomyślnie psuć.

  Dzięki 500+ być może żyje dziś całe odwiecznie słowiańskie Wybrzeże? Cała tamtejsza, infrastruktura, czyli smażalnie ryb, kawiarnie, wynajemcy pokoi gościnnych i nadmorskie gminy kasujące podatek klimatyczny!!! Nie są więc to pieniądze, jakie rodzice dzieci zakopują bezrozumnie w ogrodzie, lecz pieniądze te zasilają polską gospodarkę wchodząc w tak intensywny obieg. Ktoś miał bardzo dobry pomysł. Brawo!!!

  Trzy miliony turystów rodzimych więcej to naprawdę licząca się suma obrotów w gospodarce.
  Jaki to jest powód by ujadać? Dla najemników niemieckich może to być powód do ujadania, ale dla Polaków jest to tylko powód do zadowolenia.

  Stary mi powiedział, że widać trąciłam kijem szambo i się ono wzburzyło. No cóż.
  Trochę smrodu się ulotniło do atmosfery, ale za to ciśnienie w szambie się zmniejszyło, więc jest to aspekt pozytywny, choć śmierdzący.

  Może ten czy tamten z takich owakich jednak się zastanowi i zrozumie, że żyjąc w tej Polsce dziś, obecnie, nie komu innemu niż PiSowi zawdzięcza, że dostaje regularnie emeryturę, że czynne są przychodnie i szpitale, że można brać pieniądze z bankomatów bo banki są chętne współpracować z tym właśnie rządem i nie blokują przepływu gotówki?

  Może jazgoczący taki owaki zrozumie, że to nie jest jego zasługą lecz wynikiem polityki PiSu, że na stacjach benzynowych jest dobre paliwo a nie chrzczone, niszczące silniki w samochodach – jak to miało miejsce jeszcze całkiem niedawno?

  Może zrozumie taki owaki oszołom, że nie sobie zawdzięcza bezpieczeństwo nie tylko wieczorem ale i w ciągu dnia, bo policja ma takie układy z PiSem, że może funkcjonować dobrze i nie ma braków kadrowych? To, że nie kasuje dziś nikt mordobicia za niewinność jest rzeczywistą zasługą rządu kierującego naszym krajem.

  W „różnice polityczne” można bawić się bez końca, ALE PO CO?!?

  Normalny człowiek jest w stanie zrozumieć, na ile ma możliwości przeforsowania swoich obiekcji odnośnie polityki rządu a w którym momencie powinien zaprzestać destruktywnego działania bo szkodzi nie tylko sobie, ale i całemu krajowi.
  Po wojnie Dowództwo Armii Krajowej zrozumiało sytuację polityczną naszego państwa i dlatego Armia Krajowa została formalnie rozwiązana. Była to dojrzała polityczna decyzja, dzięki której uratowano życie wielu Polakom zapobiegając dodatkowym walkom bratobójczym.

  Durniowie zapatrzeni na zachód nie chcą zrozumieć (a może nie mogą?), że „lokomotywa unijna” czyli Niemcy prowadzili i prowadzą politykę wyniszczania naszego kraju.

  Gdyby tak nie było, to zamiast likwidować polskie stocznie to unia by je rozbudowała.

  Zamiast likwidować polskie kopalnie to unia by je unowocześniła.

  Zamiast rozwalać dotacjami polskie rolnictwo to unia by rozbudowała sieć polskiego przetwórstwa spożywczego i tym samym wzmocniła by ponoć „nieudolną socjalistyczną gospodarkę”.

  Zamiast skłócać Polaków z Rosją i przejmować nasze rynki zbytu w Rosji unia by wspierała nasza politykę gospodarczą na Wschodzie.

  Zamiast likwidować polskie spichlerze i młyny, unia by je unowocześniła – choć nie było tam co unowocześniać, bo były one nowoczesne i działały dobrze.

  Ta unia wmówiła Polakom, że pieniądze rozwiążą nasze problemy, szczególnie te, których wcale nie mieliśmy ale unia nam je dopiero zrobiła! Polacy poszli z chciwości na ten dil i teraz konieczne jest odkupowanie od złodziei naszego dobytku. Nic to, poradzimy sobie!

  Polacy zamiast szukać śladów naszej słowiańskiej przeszłości na odwiecznie słowiańskich Ziemiach Odzyskanych, które w 1945 roku wróciły do Macierzy, to „odnawiają” niemieckie kamienice i restaurują niemieckie napisy na nich!!! głupiej się nie da, co?!?

  Ale tak to już jest na tym świecie, że Boża Sprawiedliwość choć nierychliwa to jednak działa i Niemcy udławią się zbyt wielkim dla nich kęsem naszych skradzionych nam przed wiekami słowiańskich ziem. Zamiast pchać się do nas powinni Niemcy zadbać o utrzymanie zachodnich landów w niemieckich rękach, bo to już wcale takie oczywiste nie jest.

  Więc niechże zrozumieją jazgoczący durniowie – swoje pięć minut mieliście ale to przesraliście kłócąc się ze sobą i z każdym bezrozumnie. Wasz czas już minął i nie pomoże tu żadne pseudo patriotyczne zadęcie.

  Ludzie wolą żyć, mieć co jeść a nie odżywiać się waszymi fałszywymi hasełkami podpartymi waszą jazgoczącą megalomanią.

  Mogliście być kimś, ale woleliście być nikim. No to nikim jesteście na własne życzenie.

  PiS nic wam nie zrobił, bo krzywdę to robicie sobie sami na bieżąco lekceważąc wymogi rzeczywistości i bełkocząc nieustannie o jakiejś wolności, o tym, że „sprzedano nas żydom” i tym podobnych bzdurach.

  Nie macie pojęcia o polityce, o geopolityce a więc i o tym, co i jak należy robić by polskie państwo mogło istnieć i Polacy nie przymierali głodem.
  Waszymi pomysłami to nawet piekła nie dałoby się wybrukować, bo jesteście szambem a niektórzy z was aktywną pianą na tym szambie.

  Im szybciej to zrozumiecie tym lepiej dla was samych. Młodsi już nie będziecie i jeżeli resztę waszego ziemskiego czasu przesracie tak, jak przesraliście szanse na uczestnictwo w polskiej polityce, to o co ten jazgot?

  Czy to lotna nielotna sobie wybrała motto o „drzewie prawdy”? no to popatrzcie jakie gówna na was lecą, wasze własne gówna.

  Świat doskonale się bez was obejdzie, dzień wstanie jak co dzień, Słońce wzejdzie też bez wątpienia i przyjdzie wieczór ze śpiewem słowików.
  Po lecie nastanie barwna, polska jesień, a po niej przyjdzie zima. I znowu ukwiecona wiosna. Którejś zimy czy którejś wiosny już was nie będzie.
  Czy naprawdę chcecie, żeby po was pozostał tylko smród, który przecież kiedyś tam się rozejdzie bez śladu?… innych zasług wszak nie macie…

  Polubienie

 35. Adminku a co cię z soboty wzięło na takie kobitki . W twoim wieku to już raczej hormony nie buzują . Kolejny już dzien widze w TV jak piękna pani reklamuje lek na erekcję .
  No nie sobie myślę Jak PIS do tego dopuszcza adminku .
  Ty tak lubisz pisać listy do posłów pisowych to może byś napisał bo to obraza moralności i dzieci mogą oglądać .Prawda ?
  bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 36. To cud od Boga, że taki PiS jest i że tym ludziom

  Nana kobieto ja wiem że ty mnie nie znosisz ale miej litość nad moimi gatkami .I znowu poszły do prania bo się zlałem ze śmiechu a proszek do prania i prąd coraz droższy odkąd rządzą mężowie i męzyce stanu
  bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 37. Nana a ty się nie zastanawiałaś aby ze wszystkich twoich tekstów stworzyć ebooka powiedzmy cena sprzedaży 20 złotych .
  Zająłbym się reklamą w social mediach ( facebook , youtube instagram itp ) Zapłacisz mi prowizję 30% i oboje na tym biznes zrobimy wszak klienteli pisowej i że środowisk rozgłośni toruńskiej nie brakuje .
  Widzę tu dobry biznes i dla mnie i dla ciebie .
  bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 38. A pierwszemu po znajomości ebooka sprzedamy naszemu kochanemu adminkowi po cenie promocyjnej 50% zniżki bu bu ha ha ha .
  Adminek kupisz ?
  Jakby co możesz zapłacić za ebooka kartą VISA , netellerem , skrillem , bitcoinem , Ethereum . Wszystko się obliczy bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 39. Ad Na na na

  ,,… To cud od Boga, że taki PiS jest i że tym ludziom chce się zajmować wciąż na nowo robionymi sztucznie problemami…

  Na na na, przestań chlać bełty i brać dopalacze to przestaniesz mieć koszmary senne, i nie będziesz nam zawracać czterech liter swoimi bzdetami!

  https://synonim.net/synonim/be%C5%82t

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dopalacze

  https://pl.wiktionary.org/wiki/bzdet

  Możesz czerpać pełnymi garściami z patologicznych inspiracji wstrętnego dziadygi ,,kikuta” – pozwalam! Chi, chi, chi…

  Jawohl, jawohl ich liebe alkohol-Zuch Kozioł

  Elektryczne Gitary – Nie pij Piotrek / Woodstock 2012

  Chi, chi, chi, ,,To cud od Boga, że taki PiS…”, cha, cha, cha…

  Cha, cha, cha, CUD, chi, chi, chi…

  Hejka!

  https://sjp.pl/hejka

  Polubienie

 40. BU BU HA HA HA
  NANA ZJADŁA NIEŚWIEŻEGO SCHABOWEGO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MOŻE SCHAB BYŁ PRZETERMINOWANY .

  kika22 28 lipca 2018 o 1:05 PM
  Ad Na na na

  ,,… To cud od Boga, że taki PiS jest i że tym ludziom chce się zajmować wciąż na nowo robionymi sztucznie problemami…

  Na na na, przestań chlać bełty i brać dopalacze to przestaniesz mieć koszmary senne, i nie będziesz nam zawracać czterech liter swoimi bzdetami!

  Polubienie

 41. BU BU HA HA HA
  KOCHAMY PIS . O OPATRZNOŚCI . DZIĘKUJEMY ZA PIS . JAROSŁAW POLSKĘ ZBAW BU BU HA HA HA .

  NO I ODA DO PREZESA
  Oda dla Jarosława Kaczyńskiego, przywódcy narodu, zwycięzcy w wyborach

  Niby zwycięski Chrobry wzmacniasz państwo nasze,

  Ty , który od nowa polską godność wskrzeszasz,

  Jak orzeł ponad skałą wzlatujesz i zawsze,

  To Ty masz rację, Ty na pomoc spieszysz.

  Tyle dróg przejść musiałeś, wodzu nasz zwycięski,

  Tyle klęsk przejść musiałeś by podnieść się z klęski,

  Tyle lat musiałeś czekać by teraz już w chwale,

  Rządzić Polską, by zmieniać nasz kraj stale

  W kierunku mocarstwa od morza do morza,

  By wszystkie narody od Bałkanów po Bałtyk

  A nawet ptaki co krążą w przestworzach,

  ZRÓDŁO ;
  http://www.newsweek.pl/polska/oda-do-jaroslawa-kaczynskiego-selima-chazbijewicza-wiersz-o-kaczynskim,artykuly,396992,1.html

  BU BU HA HA HA .
  NANA PRZEBIJ TO . NAPISZ COŚ LEPSZEGO .STAĆ SIĘ BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 42. Ad Na na na, która po jabolach i halunach ma jakieś przebłyski świadomości histerycznej.

  ,,… Polacy zamiast szukać śladów naszej słowiańskiej przeszłości na odwiecznie słowiańskich Ziemiach Odzyskanych, które w 1945 roku wróciły do Macierzy, to „odnawiają” niemieckie kamienice i restaurują niemieckie napisy na nich!!! głupiej się nie da, co?!?…”

  Na na na, ach, czemu, to czemu w 1918 r. ZIEMIE PRA- PRA- PRA- PIASTOWSKIE (odwieczne!, chi, chi, chi) nie powróciły do OJCOWIZNY lub POLSKIEJ MACIERZY – ach, czemu, to tak? Dlaczego w tym samym czasie, na polskim tronie nie zasiadł KRÓL ,,BUL” – ach, czemu, to tak? Przecież była pewna rada (czytaj SOWIETY), tylko zapomniała obrać króla ,,bula” – ach, czemu, to czemu, to tak?

  SOWIETY MIAŁY POWOŁAĆ POLSKIEGO KRÓLA ,,BULA” LUB REGENTA, A NIE RZĄD!

  Rada Regencyjna Królestwa Polskiego

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Regencyjna

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_(Sowiet)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Regent

  Ach, czemu, to czemu, królem ,,bulem” został gostek, który zawsze dużo PIŁ – PIŁ-SUD-SKI?

  https://pl.bab.la/slownik/angielski-polski/sud

  https://pl.wiktionary.org/wiki/sud

  JEST 1945 R., TADAM I SĄ ZIEMIE ,,WYCYCKANE” OD SZWABÓW! PO 27 LATACH AMNEZJI PAMIĘĆ WRÓCIŁA (1918-1945) – ISTNY CUD!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemie_Odzyskane

  https://sjp.pl/wycyckany

  Nam myśleć nie kazano, Na na na!

  Hej!

  Polubienie

 43. „Nana kobieto ja wiem że ty mnie nie znosisz”
  – pochlebiasz sobie, prostaku, bo ja ciebie po prostu nie widzę. Natomiast ty czytasz moje komentarze zawsze, tak na krzywy ryj, bo ja dla ciebie przecież nie piszę. I jeszcze chcesz robić jakiś geszeft na równie krzywy ryj.
  Sam napisz coś, jeżeli potrafisz, ale oczywiście nie dasz rady sklecić kilku zdań i chciałbyś się podczepić. Możesz sobie wierzyć albo i nie, ale ja niejednokrotnie miałam szansę zarobić na moich wpisach. I także już wcześniej jeden taki prostak też niby się wyśmiewając zwietrzył okazję zarobienia na cudzym i również niby prześmiewczo chciał zrobić z moich komentarzy książkę.
  Powtarzam więc prostactwu: nie pozwalam na korzystanie z moich komentarzy bez mojej zgody i takiej zgody prostactwu nie wyrażę, żeby było jasne.
  Z byle kim ja żadnych biznesów robić nie mam zamiaru. A ty akurat podpadasz u mnie pod taką kategorię. Nie czytaj tego, co ja piszę, jeżeli to dla ciebie takie trudne do zrozumienia.
  Prawie wszyscy wiedzą, że prawda jest najtrudniejsza do zaakceptowania. Dlatego tylu na świecie idiotów.
  Sam w sobie mi nie przeszkadzasz, bo jeżeli Stwórca takiego kogoś jak ty sobie stworzył no to taki ktoś jest. Ale ode mnie się odcyndol.

  Polubienie

 44. No nana ześ mnie rozczarowała .Liczyłem na dużo ostrzej z twojej strony przynajmniej jak odpisywałaś Jagience na WPS a tu tak miękko z twojej strony no widać cywilizujesz się z knajackiego języka .
  teraz drukowane bo to ważne .
  1. NANA NIE POCHLEBIAJ SOBIE BO JA W STWÓRCĘ NIE WIERZĘ TAKŻE DLA MNIE ON MNIE NIE STWORZYŁ . MOŻE CIEBIE ULEPIŁ ALE NIE MNIE .
  drugi fakt :
  2.. MASZ TU TRZECH CZYTELNIKÓW .
  1. ADMNEK MA DO CIEBIE SŁABOŚĆ . INACZEJ BYS JUŻ DAWNO MIAŁA BANA .
  2. KIKA JAJCARZ KTÓRY Z CIEBIE ROBI JAJCA .
  3. NO I JA KTÓRY Z TWOICH WPISÓW MA KABARET I DLATEGO JE CZYTA TYLKO DLA ZDROWIA FIZYCZNEGO BO SMIECH TO ZDROWIE I SAMA TO PRZYZNASZ .
  TO SĄ TWOI CZYTELNICY . GDZIE INDZIEJ TO WSZĘDZIE MASZ CHYBA BANY .
  POZDRAWIAM SERDECZNIE I BARDZO PROSZĘ PISZ BO JAK CZYTAM TWOJE WPISY PRZEDŁUŻAM SOBIE ŻYCIE O 5 LAT ŚMIEJĄC SIĘ .
  JESTEM CI ZA TO BARDZO WDZIĘCZNY .
  POZDROWIONKA I KWIATY DLA NASZEJ NANUNI .
  NAWET GRZANEK OSTATNIO MI MÓWIŁ ZE CIEBIE ZACZĄŁ CZYTAĆ BO MU TWOJE WPISY HUMOR POPRAWIAJĄ A WIĘC WSZYSCY JESTEŚMY CI WDZIĘCZNI I CIĘ KOCHAMY ZA TAKĄ AKTYWNOŚĆ .

  Polubienie

 45. NANA TEN NIBY ZAROBEK NA TWOICH WPISACH TO BYŁY JAJCA . MIMO ZE ZNAM SIĘ TROCHĘ NA SOCIAL MEDIACH TWOJEGO EBOOKA NIE SPRZEDAŁBYM NAWET ZA 1 ZŁOTÓWKĘ GDYBY POWSTAŁ . NIE JESTEM CUDOTWÓRCĄ .

  Polubienie

 46. Ok to zaraz wybywam! Panie Tadziu, Wężu, Doktorze 😉 trzymajcie kciuki/ogony za mój szczęśliwy powrót. Pozdrawienia 🙂

  Polubienie

 47. Ok to zaraz wybywam! Panie T. Adminie, Wężu, Doktorze 😉 trzymajcie kciuki/ogony za mój szczęśliwy powrót. Pozdrawienia 🙂

  Polubienie

 48. GRZANEK TRZYMAJ SIĘ I PAMIĘTAJ MASZ WRÓCIĆ CAŁY I ZDROWY . SWOJĄ DROGA W TYM KROŚCIENKU RACZEJ NISKO A TEŻ CZASAMI DOSTAWAŁEM NIEZŁEGO STRACHA .
  10 LAT TEMU ZGINĘŁA DWÓJKA ZNAJOMYCH MOJEJ SIOSTRY W GÓRACH . POŚLIZNELI SIĘ UPADEK I KONIEC DLATEGO JA NA NIC WYSOKIEGO SIĘ NIE CIĄGNĘ TYLKO KROŚCIENKO .
  UWAŻAJ GRZANEK NA SIEBIE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 49. Kika jak dostał baty w sprawie ZUS i pieniędzy unika węża na 1000 km bo niestety Kikuniu jaki ten ZUS jest taki jest jakie te pieniądze są takie są ale bez nich nie miałbyś prawa w kapitalizmie koszernym stworzonym tu po 89 roku na najbardziej radykalnym juz poziomie jaki tylko jest mozliwy przeżyć nawet 5 minut kolego .
  Waldek pluje na pieniążki ile wlezie .Chce gospodarki bez pieniądza ale jakoś z pieniędzy nie rezygnuje które sobie wypracował i które mu ZUS płaci bo pieniądze po prostu nie śmierdzą a w mega poglądzie koszernych kołczów których tu na kopy są
  NAWET SEXY !!!!!!!!!!!!! BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 50. Kikuniu przeczytaj sobie może knigę Bodo Schafera ” Droga do wolności finansowej ” może zmienisz zdanie o pieniądzu wszak to książka polecana niemal dla każdego goja no i obowiązek przeczytania jak najbardziej tutaj .

  Polubienie

 51. Adam Kos
  Chyba nie warto.
  Wielu internautom nie przychodzi nawet do głowy, że atakują nie tyko rządzących PO wcześniej, obecnie PiS, ale że opluwają i Polaków i Polskę. Dla wielu z nich to już nie ojczyzna tylko Polin, nie Polak tylko albo idiota, albo goj. Jakiego tematu się nie wezmą, zawsze jedynie krytyka, nigdy nic pozytywnego. Mocni w gębie, słabi w jakimkolwiek działaniu, wręcz niezdani do czegokolwiek.

  Polubienie

 52. Za to nasz adminek zdatny do siedzenia na ławeczce w lecie i wsuwania ptasiego mleczka no jak mu się znudzi ulepi jeszcze miskę i sprzeda Niemcom za 50 euro no a jak mu się bardzo nudzi to poczyta nany wpisy no i koniecznie ma założone na główkę różowe okulary bo tylko z tymi okularami można chwalić PIS .Kto myśli na pewno tutaj nie tworzy kroniki filmowej .

  Polubienie

 53. Na tym forum jest 90 % ludzi którzy nie są za PIS a jedynie 10% którzy są za nimi . Adminka kronika filmowa w związku z tym spaliła na panewce ha ha ha .

  Polubienie

 54. Dzisiaj w Niemczech taki sam niemiec rzadzi, jak w Polsce polak. Sprawna jest propaganda zydowska, jezeli przymul za zydem o rozwoju belkocze w stanie bankructwa panstwa. Pincet Plus git rzecz, dopoki pieniadze z zydowskiego banku w Niemczech comiesiecznie na ten cel do Polski plyna ale tylko do chwili, w ktorej pozyczki nie zaczna byc splacane, na mocy zydowskiej ustawy z Ameryki o rekompensatach. „Sila pozycje”, o ktorej popierduje jeda z kilku aktywistow na tej stronie pokazala jednodniowa zmiana do zmiany w ustawie szkalujacej imie Polaka, gdy najprawdopodobniej mial miejsce szantaz na przelew na Picet Plus albo dotacje dla rolnictwa, ktore zreszta w calosci sa zerowane splata procentow u lichwiarza.
  Demokracja nie jest zagrozona, jej nie ma i nie bedzie tak dlugo, jak dlugo istniec beda zydowskie partie
  (frakcja zydowska z PZPR i nastepcy), rywalizujace miedzy soba o reprezetowanie interesu lichwiarza, na narodzie rodzimym cwiczonego i podsuwanie tych zydowskich partii Polakowi do wyboru.
  Nie bedzie partyjego doboru do wladzy a ludowy-oywatelski, Polska stanie sie polska.

  Polubienie

 55. Ad Snake

  Kikuniu przeczytaj sobie może knigę Bodo Schafera ” Droga do wolności finansowej ” może zmienisz zdanie o pieniądzu wszak to książka polecana niemal dla każdego goja no i obowiązek przeczytania jak najbardziej tutaj.

  Oj, Wonszyk, Wonszyk, kika innymi ścieżkami wędruje (zawsze muszą one być PROSTE i bez WYBOJÓW) i unika pokrętnych DRÓG, WOLNOŚCI i FINANSÓW, bo wie, że to jest wszystko królewsko/szmulowska, zasrana ILUZJA! Dawno temu, te dwa patologiczne klany się zbratały i cały czas robią ludzi w ogromnego ch… To dotyczy wszystkich aspektów naszego życia – MAT-RIX!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82udzenie_(psychologia)

  Coś niekompletne jest dossier pana Pastuszka, robiącego w ,,szmalcu”, brakuje mame, tate etc., przecież życie się nie rozpoczyna od uczęszczania do liceum!

  ,,… Schäfer uczęszczał do liceum w Kalifornii jako nastolatek i po powrocie do Niemiec rozpoczął szkołę prawniczą. Po zadłużeniu w wieku 26 lat udało mu się uzyskać niezależność finansową w ciągu kilku lat z pomocą trenera…”

  Pasterz Bodo

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Bodo_Sch%25C3%25A4fer&prev=search

  Może to jest antenat pana Pastuszka i ten fakt jest skrzętnie ukrywany?

  BARDZO DOBRY PASTUSZEK OWIECZEK I BARANÓW.

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.rightpedia.info/w/Max_Sch%25C3%25A4fer&prev=search

  https://pl.wiktionary.org/wiki/Sch%C3%A4fer

  Bodo Pastuszek napisał też podstępną książeczkę dla dziateczek! Ta bardzo skuteczna metoda Owieczkina, wywołująca w dorosłym życiu, podobne efekty szmulowskiej sraczki, jak u naszego Wonszyka – money, money i jeszcze raz money… Chi, chi, chi…

  http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=2711

  Pies zwany Pieniądzem

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Bodo_Sch%25C3%25A4fer&prev=search

  Wonszu, musisz też wiedzieć, że dawno temu, zostałeś wpuszczony przez pejsów w koszer malinki i teraz masz ogromne kłopoty, wyjścia z malinowego chruśniaka – Geld, Geld i jeszcze raz Geld…! Cha, cha, cha…

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Indoktrynacja

  https://pl.wiktionary.org/wiki/wpu%C5%9Bci%C4%87_w_maliny

  Bywaj SSSSSS

  Polubienie

 56. KIKUNIA ALE PRZECIEŻ JA SIĘ Z TYM ZGADZAM CO PISZESZ . NIE WYCZULEŚ MOJEJ DRWINY W KWESTII GURU BODO . NIE Z NAMI TE NUMERY . PRAWDA KIKA ?
  HA HA HA .

  Polubienie

 57. sssssssssssss
  Wąż ja wiem, że ty PiS nie cierpisz, bo ty jesteś zakochany w KODziarzach, wszak pamiętam jak to pisałeś wielkimi literami ,,WSZYSCY KOCHAMY KOMITET OBRONY DEMOKRACJI” a później informowałeś, że będzie na wiecu pan Frasyniuk i pan Wałęsa żeby przybywać i uczestniczyć.
  I te wpisy powtarzałeś bym sobie zapamiętał.
  Dalej ich kochasz?
  Wężu KOD przez niektórych rozszyfrowany jako ,,Komitet Obalenia Demokracji” nie ma poparcia w społeczeństwie i mieć nie będzie.

  Polubienie

 58. ADMINEK PRZECIEŻ TO JAJCA BYŁY .
  ADMINKU JA ROZUMIEM ŻE TY WSZYSTKICH TYCH CO NIE ZA PIS SZUFLADKUJESZ DO KODZIARZY ALE NIESTETY ADMINKU NIE TE CZASY ABY KTOŚ NA TAKIE BAJKI SIĘ NABIERAŁ .
  ADMINEK MUSISZ KONIECZNIE PÓJŚĆ NA JAKIEŚ NOWE SZKOLENIE MEDIALNE POD KIEROWNICTWEM JAKIEGOŚ KOŁCZA BO NIESTETY SZUFLADKOWANIE KAŻDEGO POLAKA DO KODZIARZY TYLKO DLATEGO ŻE PIS NIE POPIERA JUZ NIE DZIAŁA .
  W TAKIE BAJKI JUŻ NIKT NIE WIERZY ADMINKU HA HA HA
  NA TEJ ZASADZIE GĄSIENICA TEŻ POWINIEN POPIERAĆ KODO – SYF A NIE POPIERA HA HA HA

  Polubienie

 59. Wężu KOD przez niektórych rozszyfrowany jako ,,Komitet Obalenia Demokracji” nie ma poparcia w społeczeństwie i mieć nie będzie.

  NO I BARDZO DOBRZE . SZAMPANA ZA TO WYPIJE .

  Polubienie

 60. ADMINEK TYLE MNIE ZNA I NIE ZAŁAPAŁ ŻE ROBIŁEM SOBIE JAJA Z KODOMITÓW A GRZANEK ZAŁAPAŁ OD RAZU ALE ADMINEK WIE DOBRZE O CO CHODZI TYLKO WPOILI MU TAKĄ TAKTYKĘ ABY PAMIĘTAŁ ZEBY KAZDEGO KTO NIE KOCHA PIS OD RAZU SZUFLADKOWAĆ DO KODO – SYFU . ADMINKU STRATEGIA SIĘ NIE SPRAWDZIŁA BU BU HA HA HA .

  Polubione przez 1 osoba

 61. Wężu KOD przez niektórych rozszyfrowany jako ,,Komitet Obalenia Demokracji” nie ma poparcia w społeczeństwie i mieć nie będzie.

  ADMINEK BĘDZIE BĘDZIE MIAŁ POPARCIE KOD I PETRU ZOSTANIE PREMIEREM ALE JEDEN WARUNEK MUSI BYĆ SPEŁNIONY .
  KOD PRZEBIJE PIS I DA TYSIĄC PLUS – 1000 PLUS NA COLĘ I PIZZE DLA DZIECI .
  ZALOZYSZ SIĘ ŻE KOD WYGRA ?
  BO JA ZA TO DAJĘ GŁOWĘ .
  KWESTIA TYLKO TEGO CZY U KODZIARZY JEST TAKI EINSTEIN UMYSŁOWY CO TAKIE COŚ WYMYSLI I RZUCI TAKĄ POLĘDWICĘ PRZED WYBORAMI
  BU BU HA HA HA .!!!!!!!!! HA HA HA BU BU BU
  A ADMINEK WTEDY PŁACZ I ZAŁOŻY WOREK I PÓJDZIE DO CANOSSY PRZEPRASZAĆ KOD BO PRZECIEŻ Z KAZDĄ WŁADZĄ TRZA DOBRZE ŻYĆ.
  BU BU HA HA HA

  Polubienie

 62. No dobrze, przyjmuję, że z tą miłością do KOD–u to było udawanie. Ale twoja niechęć do PiS, to też żarty czy na poważnie?
  Bo widzisz, to jest tak, że po czasie można żałować, że był dobry rząd, a przynajmniej znośny i tego się niedoceniało. Tak jak to pisał Mickiewicz
  – Litwo ojczyzno ty moja ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie kto cię utracił,
  Przekładając na język dzisiejszy
  PiS, ile cię cenić trzeba ten tylko się dowie gdy cię utraci
  No nie chcę przesadzać, ale pamiętaj, zawsze może być gorzej.
  Wiec cieszmy się tym co mamy. Spokój, dach nad głową, wypłaty z ZUS, kaszka na mleku i to że żyjemy.
  Właśnie umarł kolejny artysta, nazywał się Stańko, czy jakoś tak. Lat miał 76.

  Polubienie

 63. Adminku kochany ja się z tobą zgadzam .Alternatywy nie ma i ja już wolę ten PIS od tego syfu które rządziło wcześniej i niech ten PIS sobie rządzi skoro alternatywy nie ma i jeszcze wiele wiele lat nie będzie .Chyba byłby szaleńcem i uciekinierem z Tworek gdybym wybrał PO czy jakieś Nowoczesne dziadostwo .
  Faktycznie adminek PIS wiele obiecanek nie spełnił o czym ty boisz się pisać ale coś tam i zrobił na plus co go odróżnia od wcześniejszej zarazy która była przy władzy .Widzę to dokładnie .
  Cóż na dziś PIS bo innego wyjścia nie ma a może za 50 lat nie będzie już PIS i innych partyjek pookrągłostołowych a rządzić będzie dużo dużo lepsza partia i ludzie patrioci którzy dużo dużo więcej dobrego zrobią dla Polski .
  Czego każdemu życzę .A dziś jest jak jest .
  Chyba się ze mną adminek zgodzi .

  Polubienie

 64. Swoją drogą coś ci artyści wymierają ostatnio w piorunującym tempie .Chyba nie dlatego że nie pobierali pieniążków z ZUS .

  Polubienie

 65. Sorry, znowu coś pokręciłem!

  Kira Ein Hund Namens Money

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Kira_Ein_Hund_Namens_Money&prev=search

  Wonsz, język polski nie kłamie w sprawie ZŁO-TA i ZŁO-TÓWEK!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82o

  W tym przypadku też występuje ZŁO, a nie DOBRO!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/zna%C4%87_jak_z%C5%82y_szel%C4%85g

  Kolejne szmulowskie matactwa z wieloma nazwami, opisującą jedną i tą samą rzecz!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szel%C4%85g_(moneta)

  Oooooo, w owym czasie wszyscy (100%) umieli pisać, czytać i oczywiście rachować z procentami włącznie, a szmulowskie pieniądze rosły na drzewach, bez procentów!? Jak wszystkie kmiecie umieli pisać, czytać i rachować, to musieli płacić daninę – no nie! XVIII w. jewropie było ponad 90% analfabetów! Chi, chi, chi…

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Szel%C4%99%C5%BCne

  Popularna, nieoficjalna i bez nominału i się obracała, bo była krągła! Ilu miała fałszerzy, to tylko fiu, fiu i fiu…

  ,,… Ogromne ilości miedzianych szelągów wprowadzane do obiegu oraz ich niezbyt wysoka jakość zachęcały fałszerzy. Złapanemu fałszerzowi groziły tortury, obcięcie prawej ręki i przybicie jej na bramie miejskiej oraz śmierć poprzez ścięcie. Perspektywa dużego i łatwego w tym wypadku zysku powodowała jednak, że chętnych do podjęcia ryzyka nie brakowało. Szacuje się, że fałszerstwa stanowiły ok. dziesiątej części emisji, liczącej ogółem ok. 1,8 miliarda monet…”

  BOR JAK BOR-ATYNKA – ZŁY SZMULOWSKI SZELĄG BORUSÓW/PRUSÓW?

  BOR-OWANIE = OBRACANIE, OBRÓT, OBROTY, NP. W SZMULOWSKIM HANDELKU I U STOMATOLOGA! OBR, TO JEST ANAGRAM SŁOWA BOR. JEST TEŻ I O-BORA! Cha, cha, cha…

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Boratynka

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nomina%C5%82

  Hej!

  Polubienie

 66. NO ALE SCHAFER TU JEST GURU ZWŁASZCZA W KAPITALIZMIE HA HA HA . TAKICH TO JEST NA KOPY DORADCÓW JAK TO WCIĄGU 7 LAT BYĆ MILIONEREM HA HA HA.
  CZYTELNIKÓW W LATACH 90 WŚRÓD KLD NA PRZYKŁAD ALE NIE TYLKO RACZEJ BY NIE ZNALAZŁ .DLA NICH 7 LAT TO ZA DŁUGI OKRES.
  ONI MILIONERAMI ZOSTAWALI W CIĄGU 2 LAT .
  CÓŻ ZA TALENT DO BIZNESU . GRATULACJE BU BU HA HA HA !!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 67. Ad Adm-inka

  Szanowny Adm-inku, krótka piłka, ilu ,,członków” Twojej Szanownej Rodziny, należy do PiS? Ma się rozumieć, że znajomi królika też optuja za tą partią i do niej się przez głupotę (czytaj przez agitację) wepchali, sorry zaPiSali! Chi, chi chi…

  http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=19937

  Moje poglądy na słowo PARTIA, zawsze były ambiwalentne, negowałem je w czasie PRL-u i obecnie to też czynię! Od 1918 r. wtryniono nam przez syjonistycznych szmuli ten q… SYSTEM, który cały czas obowiązuje, tylko nazwy partyjek wielokrotnie się zmieniają, ale CAŁY SYSTEM PARTYJNIACKI MA SIĘ BARDZO DOBRZE. Zresztą, cały świat się opiera na tym szmulowskim g…!

  Proszę dobrze się wczytać w ten tekst, bo to jest clou całej sprawy. Systema – rzecz złożona i dlatego nikt nie może go w całości ogarnąć rozumem!

  ,,… Z uwagi na fakt, że wyodrębnienie wszystkich elementów przynależących do systemu bywa w praktyce niekiedy bardzo trudne, dlatego do badania systemów wykorzystuje się ich uproszczone modele. Elementy przynależące do jednego systemu nie mogą jednak stanowić jednocześnie elementów przynależnych do innego systemu…”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/System

  Stworzyli tego g… co niemiara!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/System_partyjny

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_polityczna

  JEDEN WÓDZ I DRUGO-, TRZECIOPLANOWE TŁO, LUB PLANKTON POLITYCZNY, KTÓRY NIC NIE MA DO GADANIA I TO SIĘ NAZYWA DEMOKRACJA, A MOŻE TO JEST TYLKO CZOSNKOWA FARSA?

  Totalitaryzm

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Totalitaryzm

  To też już znamy, nie jest to dla nas, żadna nowina!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kult_jednostki

  MOŻE TO NAJWYŻSZY CZAS, ŻEBY Z POWROTEM SYJONISTYCZNE OKUPACYJNE G… WYRZUCIĆ DO PERSKICH KOTÓW, GDZIE JEST ICH KOLEBKA. PRZEZ 100 LAT (1918-2018) POKAZALI W PO—LIN CO POTRAFIĄ I CHYBA WYSTARCZY! NA DALEKĄ DROGĘ, KAŻDEMU DAĆ PO KAMIENIU Z KUPY, KTÓRĄ ,,MISTERNIE” UŁOŻYLI W PO—LIN! PRZECIEŻ POLSKI NARÓD JEST BARDZO GOŚCINNY I NIE WYSYŁA W PODRÓŻ, BYLE ŁAJZY/PRZYBĘDY/ŁACHUDRY Z GOŁYMI RĘKAMI – CO NIE!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_(kraina)

  P.S. Co złego, to nie JA! Cha, cha, cha…

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 68. ROZUMIEM ŻE NASZ KOCHANY KIKUNIA POWYWALAŁBY NA ZBITY PYSK CAŁY SYSTEM PARTYJNY I OCHOCZO WSPARŁBY ANARCHIĘ BO NIBY NIE SZMULOWSKA .
  KIKUNIU DROGI SYSTEM PARTYJNY JEST DOBRY I DEMOKRACJA TEŻ JEST DOBRA JEŻELI RZĄDZĄ PATRIOCI I MĄDRZY LUDZIE .
  U NAS JUŻ OD DAWIEN DAWNA NIE MA ANI JEDNEGO ANI DRUGIEGO .
  BO RZĄDZĄ TACY LUDZIE :

  WYBIERANI PRZEZ TAKICH LUDZI W WIĘKSZOŚCI :

  ZOBACZ NA ISLANDIĘ .TEŻ SĄ PARTIĘ . TEŻ SĄ POLITYCY . POGONIONO I ROZLICZONO WINNYCH I KRAJ SIĘ ROZWIJA KOLEGO .
  A PRZY OKAZJI ABY ZAROBIĆ OTWORZYLI SOBIE NAJWIĘKSZĄ KOPALNIĘ BITCOINA U SIEBIE I CZESZĄ KASĘ .
  MOŻNA CHYBA MOZNA .NAWET Z PARTIAMI I POLITYKAMI .
  TAKŻE KIKUNIA NA ANARCHIĘ NIE LICZ . ANARCHII NIE BĘDZIE . KTOŚ RZĄDZIĆ MUSI .

  Polubienie

 69. A JAK NASZ KIKUNIA NIE CHCE PARTII TO ZAWSZE MOŻE WZIĄŻĆ PRZYKŁAD Z KOSZER PODRÓZNIKÓW OBIEZYŚWIATÓW A ZWŁASZCZA JEDNEGO .JEGO WZOREM ZJEŚĆ MÓZG MAŁPY BO SAM SIĘ CHWALIŁ ZE ZJADŁ ZE SMAKIEM I ODWIEDZIĆ TAKIE LUDY :

  Polubienie

 70. Szanowny profesorze Kika
  System bynajmniej nie został stworzony w 1918r. lecz w 1018 ( w Polsce) przez niejakiego Bolesława zwanego Chrobrym.
  Tenże wódz, ze swoją partią, zwaną dla zmyłki drużyną książęcą tak się ustawił, ze sam o wszystkim decydował a reszta była tylko jego tłem, czyli było
  JEDEN WÓDZ I DRUGO-, TRZECIOPLANOWE TŁO, LUB PLANKTON POLITYCZNY, KTÓRY NIC NIE MA DO GADANIA I TO SIĘ NAZYWA DEMOKRACJA, A MOŻE TO JEST TYLKO CZOSNKOWA FARSA?
  A jak ktoś chciał podskoczyć to go ćwiartowano, nawet jak był świętym biskupem, ale to się zdarzyło innemu Bolesławowi, choć z tej samej familii, kliki.
  Ale na ten przykład to jednak wcześniej była prawdziwa demokracja, czyli wiece, gdzie jeden gadał a reszta się kłóciła, aż na koniec i tak musiała słuchać starszego rodu, czyli Piasta. Tego co piastował władzę i kasę.
  Więc nie ważne kto rządzi w tej demokracji, władza czy lud, bo i tak prezes decyduje o wszystkim.
  A my mamy płacić podatki i to jest nasza jedyna rola i obywatelska powinność.
  I to jest fajna sprawa, znaczy się System

  Polubienie

 71. „SOWIETY MIAŁY POWOŁAĆ POLSKIEGO KRÓLA ,,BULA” ”

  Ej ale Komorowski się chyba jeszcze wtedy nie urodził xD

  Polubienie

 72. ADMINKU TO MOŻE PODSUMUJE CO U GÓRY NAPISALEŚ ABY BYŁA PEŁNA JASNOŚĆ W TEMACIE BU BU HA HA HA .

  I WĘZYKIEM TO PROSZĘ JASIU :

  Filozofia Polityki – opiera się ona na wizji reszty społeczeństwa jako bezradnych, niekompetentnych, bezmyślnych stworzeń które muszą być zarządzane i powinny być wykorzystywane przez specjalną elitę z nieokreślonymi roszczeniami do wyjątkowej mądrości i władzy

  BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 73. Ad Snake

  ROZUMIEM ŻE NASZ KOCHANY KIKUNIA POWYWALAŁBY NA ZBITY PYSK CAŁY SYSTEM PARTYJNY I OCHOCZO WSPARŁBY ANARCHIĘ BO NIBY NIE SZMULOWSKA.

  Wonszyk, co Ty chrzanisz jak potłuczony! Ile razy Ci pisałem, że nie chlaj biedronkowych browarów z czteropaków!

  Jaka AN-ARCHIA? Toż te pojęcie zostało wymyślone przez syjonistów, aby bronić swojego systemu partyjnego! Głupi goju, PO NAS CHOĆBY POTOP, czy jakoś tak!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Anarchia

  https://sjp.pl/anarchia

  PRZEDROSTEK A/AN.

  https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego/a-

  ARCHIA.

  https://pl.wiktionary.org/wiki/-archia

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Po_nas_cho%C4%87by_potop

  Wonszyk, a o tym w szkole uczyli? Czy tylko Indianie mieli u siebie takie bardzo skomplikowane układy? Kto roz…dolił DOSKONAŁY SYSTEM, który obowiązywał na całym świecie przez wieki? Mośki zwani Arabami pielęgnują ten starożytny obyczaj, ale globaliści cały czas im system rozwalają.

  KOMU TO BARDZO PRZESZKADZAŁO?

  CZY PARCHY NIE STWORZYŁ PODOBNEGO SYSTEMU PARTYJNIACKIEGO, OPARTEGO NA SYSTEMIE DOSKONAŁYM – PLAGIAT?!

  Państwo plemienne

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_plemienne

  Trudo znaleźć w necie, co to jest RADA PLEMIENA, bo wszystkie odsyłacze kierują na strony pejs pedii, które omawiają plemniki indiańskie, ale zapominają o ,,wybranych” szmulowskich 12 plemnikach plus 10 zaginionych!

  Jest koszer ERZAC! RZĄDZĄCE STAR-UCHY czyli GWIAZDY!?

  https://sjp.pl/starszyzna

  https://encyklopedia.interia.pl/historia/dawne-urzedy-godnosci/news-gerontokracja,nId,1960680

  Czarne, szmulowskie małpy w kiecach, udających świętoszków, też bazują na tym pierwotnym systemie.

  Ja i ANARCHIA!? Chi, chi, chi…

  Bywaj SSSSSS

  Polubienie

 74. Ad Adm-inka

  ,,… Tenże wódz, ze swoją partią, zwaną dla zmyłki drużyną książęcą tak się ustawił, ze sam o wszystkim decydował a reszta była tylko jego tłem, czyli było…”

  Może to dla zmyłki nie była ,,drużyna” piłkarska tylko GWARDIA NARODOWA, taka sama jak u papy w Watykanie?

  Gwardia Jana III opłacana przez Rzeczpospolitą

  http://www.wilanow-palac.pl/gwardia_jana_iii_oplacana_przez_rzeczpospolita.html

  ,,… Ale na ten przykład to jednak wcześniej była prawdziwa demokracja, czyli wiece, gdzie jeden gadał a reszta się kłóciła, aż na koniec i tak musiała słuchać starszego rodu, czyli Piasta…”

  Hmm, a ten PIAST to chyba był OPIEKUNEM SWOJEGO LUDU, a nie TYRANEM, DYKTATOREM I INNYM POTWOREM, który narzuca innym swoje widzimisię? Pejsatej DEMOKRACJI nie znali, bo nie umieli czytać po grecku, a tłumaczy jak na lekarstwo! Knig też nikt nie produkował na pęczki – szkoda było lasu i czasu na takie szmulowskie pierdoły!

  Słownik etymologiczny języka polskiego/piast

  https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zyka_polskiego/piast

  SOWIETY/RADY, TO PO TO WYMYŚLONO, ABY MĄDRZE DORADZAŁY SWOJEMU OPIEKUNOWI! CO DWIE GŁOWY, TO NIE JEDNA! W RODZINIE NIGDY NIC NIE GINIE, ALE SĄ TEŻ SPORADYCZNE WYJĄTKI – CZARNE OWCE W RODZIE, KTÓRE SĄ BARDZO SZYBO PRZYWOŁYWANE PRZEZ RADĘ STARSZYCH, DO PORZĄDKU W KLANIE!

  W KÓŁKU, PRZY OGNISKU JEST ZAWSZE RAŹNO I WESOŁO. DO KÓŁKA RÓŻAŃCOWEGO NIGDY NIE NALEŻAŁEM, A DO KOŁA POSELSKIEGO – MAM TO GŁĘBOKO W …!

  Sporo tego szajsu napłodzono, czym więcej tym lepiej, bo PRAWDĘ zawsze należy głęboko ukryć!

  https://synonim.net/synonim/ko%C5%82o

  RAD I RADA – SOWIECKI KRAJ RAD!

  https://pl.bab.la/slownik/niemiecki-polski/rad

  ,,… I to jest fajna sprawa, znaczy się System…”

  Hmm, fajna sprawa!!!???

  https://synonim.net/synonim/korupcja

  https://synonim.net/synonim/z%C5%82odziejstwo

  https://synonim.net/synonim/k%C5%82amstwo

  Chi, chi, chi, bardzo fajny SYSTEM, tylko trzeba mocniej do piersi przytulić, niech sobie dalej cycka ssaaaaaaaaaaa, cha, cha, cha…

  P.S. Już kilka razy pisałem, że nasza historia pisana, nadaje się tylko na podpałkę w piecu, albo wrzut koszykarski, prosto do śmietnika! Sorry, ale mamy taki szmulowski klimat, który nas otacza od kilku wieków!

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 75. FAJNY SYSTEM!

  https://synonim.net/synonim/nepotyzm

  Kto i jak nami manipuluje

  http://www.sluzbyspecjalne.com/kto-i-jak-nami-manipuluje

  CZEGO SIĘ OBAWIA ,,DOBRA” ZAMIANA – REWANŻU OD SUWERENA ZA DOZNANE PARTYJNIACKIE DOBRODZIEJSTWA?

  PYTANIE DO PANA JEZUSKA: – Q… MAĆ, ILE RAZY MOŻNA SZMULOWI NADSTAWIAĆ POLICZEK DO BICIA – PZECIEŻ JUŻ CAŁY RYJ JEST OPUCHNIĘTY!

  ,,Dobra zmiana” w służbach specjalnych. PiS ma tworzyć bezpiekę jakiej III RP nie pamięta, na jej czele stanie Kamiński

  http://natemat.pl/210209,dobra-zmiana-w-sluzbach-specjalnych-pis-ma-tworzyc-bezpieke-jakiej-iii-rp-nie-pamieta-na-jej-czele-stanie-kaminski

  Nie tylko sądy i media. PiS przymierza się do wzięcia służb specjalnych

  http://forsal.pl/artykuly/1076138,nie-tylko-sady-i-media-pis-przymierza-sie-do-wziecia-sluzb-specjalnych.html

  HALO, CZY KTOŚ TUTAJ, WIERZY W SZMULOWSKĄ BOZIĘ? Chi, chi, chi…

  Hej!

  Polubienie

 76. No to może teraz dom naszego pana produkującego super winka . Nie wiem kiedy to mogło być 10 – 15 lat temu mój kolega dostał te winka w prezencie przy mnie spróbował i wszystko wypiep…. to znaczy wylał do zlewu .
  Pycha winko bu bu ha ha ha .

  Adminek mogę tu zapodawać domy i wiile elity III RP ?

  Polubienie

 77. NIE WIEM CZY TO PRZYPADEK PEWNIE TAK ALE NA MNIE NAJWIĘKSZE WRAŻENIA ROBIĄ RANCHA SZANOWNYCH POLITYKÓW CZY PO CZY SLD . ROBIĄ WRAŻENIA .
  A MIESZKANIA DUDY I KACZYŃSKIEGO ZWYKŁE NIC WIELKIEGO . BYLE CO .
  MOŻE FAKTYCZNIE ZACZĄŁBY POPIERAĆ TEN PIS ?
  BU BU HA HA HA
  DLA MNIE NUMER JEDEN TO DOMECZEK MILLERA .
  PO PROSTU CUDO !!!!!!!!!!!!!!!!!! BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 78. TO WSZYSTKO U GÓRY SPECJALNIE DLA NASZEGO KIKUNI ABY ZOBACZYŁ JAKĄ MOC MA PIENIĄDZ I JAK SOBIE MOŻNA ŻYĆ MAJĄC GO TUTAJ CAŁE WAGONY.
  BU BU HA HA HA .
  W SUMIE STANDARDOWE HASŁO KOŁCZÓW :
  PIENIADZE SĄ SEXY !!!!!!!!!!
  COS W TYM JEST
  BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 79. ADMINKU KOCHANIE TY MOJE PROSZĘ WEŻ TE MOJE DWIE UWAGI DO SERCA Z PONIEDZIAŁKU :

  1. MNIE NIE INTERESUJĄ CHAŁUPY PRZEDSIĘBIORCÓW – BIZNESMENÓW I IM PODOBNYCH KTÓRZY CIĘZKĄ PRACĄ I WARTOSCIĄ JAKĄ WNOSZĄ DLA TEGO KRAJU MAJĄ POBUDOWANE WILLE MAGNACKIE .ZASŁUŻYLI CIĘZKĄ HARÓWKĄ PRZEZ CAŁE ŻYCIE TO MAJĄ .
  I WCALE NIE CHODZI MI O LISTĘ 100 NAJBOGATSZYCH BIZNESMENÓW A O ZWYKŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW CIĘZKO PRACUJĄCYCH .
  NATOMIAST JA UMIEŚCIŁEM WILLE POLITYKÓW KTÓRZY DLA TEGO KRAJU NIE WNOSZĄ ŻADNEJ WARTOŚCI A FAJNIE I PRZYJEMNIE IM SIĘ ŻYJE W SWOICH CHAŁUPKACH HA HA HA .
  SPECJALNIE TEŻ JAKOS PRACOWICI NIE SĄ .

  2. ADMINEK OD DOBRYCH KILKU LAT UPRAWIA TU PROPAGANDĘ A ZMOGŁO SIĘ TO PO ZWYCIESTWIE PIS ZE POLSKA TO DRUGIE KSIĘSTWO MONACO CZY ZEA .
  WKLEJA TU ADMINEK ZDJECIA DZIECI KTÓRZY MAJĄ BOGATYCH RODZICÓW – JAKIEŚ CHAŁUPY NA WSI WYBUDOWANE JESZCZE ZA GIERKI I USILNIE NAM STARA SIĘ TU WMÓWIĆ ŻE POLSKA POD RZĄDAMI PIS TO MONACO .

  ADMINKU NIE Z NAMI TE NUMERY BRUNNER
  BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 80. Wężu politycy to też ludzie aktywni i zaradni i byłoby nieładnie gdyby jakiś minister czy premier polskiego rządu nie mieszkał przyzwoicie, tylko w M–3.
  Chciałbyś mieć takiego ministra np. budownictwa który mieszka w M–3, albo kawalerce komunalnej mając na utrzymaniu żonę i czwórkę dzieci?
  A ty sam mając duży, duży ogród mieszkasz w M–3, czy w przyzwoitej świeżo odremontowanej chacie z centralnym ogrzewaniem rozprowadzonym miedzianymi rurkami, z nowymi oknami z plastiku, z podłogami z parkietem bukowym, z telewizorem 80 cali, z komputerem na 4 terabajty. Do tego taras i garaż a w garażu volvo, a w portfelu gruby plik Bitcoin, bo zapracowałeś na to ciężką pracą.
  Ja emeryt z 1300zł +200 dodatku opiekuńczego właśnie zamierzam kupić klimatyzator bo ciut mi za gorąco, a ty masz już Klimę pewnie od 10 lat

  Polubienie

 81. Kika
  Ja się zgadzam z tym co piszesz. Oczywista oczywistość, ze System jest do du… . wszystko jest do du…
  Jest słonko i upał, człowiek spocony, źle, ugotowany, źle, chmury zasłaniają niebo, nie ma słonka, źle, pada deszcz, źle, pada śnieg, źle trzeba odśnieżać źle, gorąco źle, zimno, źle.
  Była komuna, źle, jest kapitalizm, źle.
  Ożenisz się, źle, nie ożenisz się, źle.
  Jak żyć Kika by było dobrze?

  Polubienie

 82. Komuś bardzo zależy, żeby wykorzystać rewizję w domach pp. Kosiura i Ziemińskiego najbardziej jak się da.

  Rewizję, w wyniku której obu panom nic złego się nie stało, a policja postępowała zgodnie z obowiązującym prawem.

  Ponieważ nie wszystkie moje komentarze KIP zamieszcza – z reguły pytany jest autor materiału o to, czy na zamieszczenie komentarza się zgadza, (pan Kosiur z reguły się nie zgadza) dlatego korzystam z innych możliwości w ramach istniejącej formy demokracji, by nie było tak, że można każdemu dowolnie założyć kaganiec milczenia.

  No to sobie popolemizujmy:

  Pod
  http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2018/07/swieta-inkwizycja-czyli-jak-sie-nie-ma-hakow-to-robimy-agenta/

  mamy reanimowanie beznadziejnego trupa:

  „Święta inkwizycja, czyli jak się nie ma haków, to robimy … agenta …?”

  – z panów z WPs nie ma potrzeby robić cokolwiek, jako że oni najskuteczniej szkodzą sobie sami.

  „Polska to dziwny kraj ,…., gdzie o wiele bardziej szanuje się obywateli oraz przedsiębiorstwa innych krajów, aniżeli samych Polaków”

  – a kto ma w Polsce Polaków szanować, jeżeli oni sami się wzajemnie nie szanują?
  Pan Ziemiński dawał często temu wyraz usiłując zdyskredytować mnie i to prymitywnie.

  „W dzisiejszych uwarunkowaniach politycznej schizofrenii, wypaczonego kultu wiary i patriotyzmu, bycie w Polsce zwykłym Polakiem nie tylko jest trudne ale może być potraktowane, jako bezpośredni atak na struktury państwa.”

  – jeżeli w/w panowie też bawią się w ustalanie, kto jest a kto nie jest prawdziwym Polakiem, to skąd u nich zaskoczenie, że i wobec nich ktoś zastosował takie same metody?

  „W ostatnich kilku la

  Polubienie

 83. „W ostatnich kilku latach zauważamy (no, może nie wszyscy), że w Polsce nastąpił wzrost współczynnika medialnej propagandy na poziomie porównywalnym do psychologicznego prania mózgu.”

  – psychologiczne pranie mózgu? A jakie może być jeszcze? Czyżby chemiczne? Po co to rozrzedzanie wody?

  „Nawet najtęższe umysły naukowe mają poważne problemy nad interpretacją niektórych faktów i nie są w stanie ze wszystkim sobie poradzić, a co dopiero człowiek, którego głównym celem w życiu jest jedynie egzystencjalne przetrwanie pracując na spłatę kredytu zaciągniętego na 30 lat.”

  – no, ale zagrywka! Kto to jest te „najtęższe umysły naukowe”? mają one jakieś nazwiska, czy są na wieki anonimowe?
  – Ilu Polaków ma kredyty zaciągnięte na 30 lat? I czy dlatego mieliby oni być jakimś współczynnikiem porównawczym dla czegokolwiek?
  – Z tych, których ja znam z tym kredytami na 30 lat, to oni żyją całkiem nieźle, mają dobrą pracę, bo w przeciwnym razie wcale by takiego kredytu nie dostali. Mają lepszy sprzęt elektroniczny niż ja, nowsze meble, jeżdżą na dalekie urlopy i co prawda chcieliby mieć więcej pieniędzy na dodatkowe potrzeby, ale każdy chciwiec chce więcej niż może mieć.
  – Jak wiemy, ludzie naprawdę biedni są honorowi, nie skarżą się i nie chodzą żebrać. Więc nimi nikt się nie zajmuje, a tymi, co mają własne domy kupione na hipotekę, czyli klasą nieco powyżej niż średnią, mamy się wzruszać, bo niby im się krzywda dzieje.
  – Kiedyś w pobliskim miasteczku, w sklepie rybnym, starej kobiecie (teraz sama jestem już stara) zabrakło 2zł do zapłacenia za rybę. Ja jej beztrosko zwyczajnie dołożyłam, bo akurat miałam parę złotych więcej. Ta kobieta mnie nie znała i szukała mnie przez znajomych przez kilka lat, aż znalazła. Przyszła parę kilometrów na piechotę i przyniosła mi ona dobre gruszki w reklamówce i te 2 złote, które jej dopłaciłam. To jest CZŁOWIEK, a nie jakaś menda jojcząca przy byle okazji i mająca stale wyciągnięte ręce po pieniądze. Byłam tak niesamowicie wzruszona postępowaniem tej Kobiety, że nie sposób tego opisać!

  „Sukces – czy propaganda sukcesu?
  W świecie polityki oraz medialnych propagandzistów, ówcześnie nazywanych PR-owcami lub marketingowcami najważniejszym jest wykreowanie propagandy sukcesu, a co za tym idzie wykazywanie większych kompetencji zarządczych, lepszej gospodarności …. i zaw

  Polubienie

 84. lepszej gospodarności …. i zawsze w porównaniu do kogoś – czyli do ich poprzedników.”

  – a jak można inaczej niż przez porównanie wykazać, że coś zrobiło się lepiej? Przecież już sam wyraz „lepiej” jest w stopniu wyższym biorąc gramatycznie, a więc występuje on w porównaniu do stopnia równego.

  „A jaka jest prawda? ….. na pewno nie taka kolorowa jak jest przedstawiana.”

  – a dlaczego nie taka kolorowa? A jeśli „nie taka kolorowa” to w jakich innych kolorach? Czarny to też kolor, prawda?
  – Autor posługując się kolorem czarnym też maluje rzeczywistość, ale czy taką ktoś by chciał?

  „W mainstreamowych mediach nieustannie słyszymy i widzimy, że aktualna partia rządząca jest bardzo skuteczna, bo przyczyniła się do wprowadzenia jakiegoś tam rozwiązania”

  – czy to się według tego pana autora nazywa operowanie faktami?
  – „nieustannie słyszymy”? jak możemy nieustannie słyszeć, jeżeli oni nie mówią nieustannie?
  – „jakiegoś tam rozwiązania”? co to jest za zarzut?!?

  „a poprzednia partia rządząca jedyne co robiła – to okradała biednych i bezbronnych obywateli (co niestety było prawdą).”

  – to po prostu weźmy na tzw. zdrowy rozum: jeżeli „poprzednia partia” okradała biednych i „poprzednia partia” robi teraz zadymy by usunąć z rządów obecną partię o nazwie PiS, to czy można powiedzieć, że obecna partia o nazwie PiS również okrada biednych?
  – Jeżeli obie partie miałyby być ponoć jednakowe, czyli jedno i to samo nazwane inaczej – jak to niektórzy twierdzą – to jaki byłby sens walczyć samemu ze sobą?
  – Więc wniosek jest prosty: niezależnie od tego, co obie partie niegdyś między sobą ustaliły, partia PiS tego się nie trzyma i jeśli „poprzednia partia” okradała biednych to oznacza, iż obecna partia o nazwie PiS biednych nie okrada. Tak mówi nam prosta logika. A co sobie ktoś sam z gównoprawdy chce ukręcić to już jego sprawa.

  „Jednak najlepszym i najbardziej punktowanym w mediach jest złapanie szpiega.”

  – nie uważam autora powyższego tekstu za głupiego, więc jego działanie jest celowo myl

  Polubienie

 85. – nie uważam autora powyższego tekstu za głupiego, więc jego działanie jest celowo mylące.
  – Normalny człowiek wie, że u nas „górną politykę” robi kościół katolicki a tam, gdzie kościół katolicki jest i „sprawa żydowska”.
  – Antyrosyjska polityka jest polityką prowadzoną „odgórnie” i nieco powyżej możliwości rządu.
  – Jeżeli PiS jest antyniemiecki, to nie jest w interesie PiSu usuwać Pomniki Chwały Bohaterskich Żołnierzy Armii Czerwonej. Pewne działanie „antykomunistyczne” mogło by mieć jakieś zastosowanie, ale nie w takim zasięgu.
  – Pomniki Chwały są dowodem na pokonanie Niemców przez ZSRR – Słowian.
  – „poprzednia partia” jest jawnie proniemiecka i kościół katolicki jest proniemiecki.
  – No więc kto i dlaczego oraz jaki miałby interes w usuwaniu tych Pomników?

  „Można wtedy nagrać jakże profesjonalny film (z combat camery), w którym antyterroryści wchodzą do domu potencjalnego wroga naszego państwa.”

  – w naszym „teoretycznym państwie” mogą istnieć tylko teoretyczni wrogowie, a więc obu panom, o których tak walczy autor, stała się wyłącznie teoretyczna krzywda. Czyli żadna.
  – Policja ma jasno wyznaczone działania i je musi wykonywać.
  – Gdyby panowie K. i Z. stanowili nasz rząd, również usuwali by – i to nie tylko jak władza obecna teoretycznie – wszystkich przeciwników politycznych, bo taka jest obowiązująca zasada, jeżeli chce się w rządzie pozostać.

  “Aktualnie zarządzający państwem są prawdziwymi profesjonalistami”, ponieważ w ostatnim okresie aresztowano np. kilka osób za działalność szpiegowską. Co więcej, są wspaniali, bo nie mają skrupułów ani litości, gdyż ujawniają ich w mediach publicznych licząc na wsparcie tak zwanych poczciwych idiotów, którzy w swej naiwności wspierają tego co manipuluje informacją. „

  – no tak, każdy rozumie jak potrafi.
  – Weźmy kolejno: nie wiemy, z czyjej inicjatywy i na czyj rozkaz były te aresztowania. Nie wiemy, co się za tym kryje i co można było przy tej okazji ugrać – także dla Polski.
  – I najważniejsze! Jeżeli coś się ujawnia, to konieczne jest praworządne postępowanie, ponieważ ujawniając rząd poddaje się kontroli społecznej w danej sprawie.

  „Z punktu widzenia służb specjalnych ujawnienie szpiega, świadczy o największej porażce, bo szpiegów się nie ujawnia – tylko przejmuje i wykorzystuje na swoją stronę …. ale skąd ekstre

  Polubienie

 86. Z punktu widzenia służb specjalnych ujawnienie szpiega, świadczy o największej porażce, bo szpiegów się nie ujawnia – tylko przejmuje i wykorzystuje na swoją stronę …. ale skąd ekstremista- patriota po podstawówce miałby o tym wiedzieć?”

  – to jest interpretacja naiwna w wydaniu pana autora. Natomiast PiS bardzo dobrze wie, co i dlaczego ujawnia. Rząd nie ma obowiązku informować o wszystkim żądnych sensacji podrzędnych autorów naciąganych oskarżeń.

  „Oczywiście ten zmanipulowany człowiek, aby w jego dość nieskomplikowanym (ekstremistycznym) umyśle nie było zbyt dużej walki, już na etapie wstępnym zakłada, iż nikt nie jest wstanie go/jej oszukać. …. No i mamy pierwszy błąd myślenia, gdyż zakładamy – “mój umysł i moje oczy nigdy mnie nie oszukają”.”

  – o kim pan autor tak mówi? Według czego tak sądzi?
  – Każdy sądzi według siebie – tak kiedyś mówiono i nic nie straciło to ze swojej aktualności.

  „Tak? …. to ile jest czarnych kropek na tym obrazie?”

  – no ile? Czy gdyby ktoś nie napisał ile, to by pan autor je policzył?
  – Manipulator amator.

  „Dlatego fanatycy – ekstremiści zawsze oceniają dane wydarzenie bardzo szybko i wydają zawsze najsurowsze kary.”

  – a jaka „najsurowsza kara” spotkała pp. Kosiura i Ziemińskiego?

  „Ich poziom pewności siebie wynosi prawie 100%, gdzie u ludzi inteligentnych poziom pewności wynosi w granicach 30-40%. Już Sokrates mówił “wiem że nic nie wiem”, a był człowiekiem niezmiernie światłym.”

  – no no! to pan autor rozumie Sokratesa! Czyli jest od niego mądrzejszy, czyż nie? Jeżeli jednak pan autor się do tych „ludzi inteligentnych” sam zalicza, no to może Sokratesa zrozumieć najwyżej na te smutne 40%.
  – Czyli pozostałe 60% jest dla pana autora niedostępne. Jak w takiej sytuacji można wyrobić sobie prawdziwy osąd?

  „Rosyjska zasada “nie wychylaj się” w Polsce jest bardzo mocno zakorzeniona”

  – i co w tym złego? Nie ma powodu by wszyscy na wszystko i zawsze reagowali.

  „Zrozumienie tego obszaru jest wynika z podziału społeczeństwa, które nie tylko dzieli się na tych co posiadają wiedzę i na tych co jej poszukują”

  – czy należy rozumieć, że pan autor wiedzę posiada? Ale tylko w tych inteligentnych 40%?
  – No to skok, jaki chce pan autor wykonać duży być nie może.

  „cwania

  Polubienie

 87. cwaniaków – (ok 5% populacji) manipulujących (polityków), którzy doskonale wiedzą jak manipulować ludźmi.”

  – no tak, pan autor stosując jak widać manipulacje jest w tym temacie biegły.

  „Doskonale też wiedzących, że należy posiadać pełne wsparcie medialne oraz grupę ludzi – autorytetów, którzy bez względu na to, jaką głupotę powiedzą w mediach – wytłumaczą to ludziom, iż jest to jedyna prawda prawdziwa.”

  – a kiedy to media (mam na myśli tvp) cokolwiek Polakom tłumaczyło? Oni mówią, sugerują, ośmieszają ale nie tłumaczą!
  – Każdy ma własny mózg i może sobie sam wykoncypować co chce. Jeżeli nie chce koncypować ale wierzyć w mówione, to jest to jego prawo i wolny wybór, który pan autor swoim wtrącaniem się w cudze życie chce mu odebrać.

  „miernoty – (pow 60% populacji) bez żadnych zasad etyczno moralnych, którzy zrobią wszystko dla świętego spokoju lub premii w pracy.”

  – o żesz ty żłobie! Resztę sobie sam dośpiewaj, bo nie chcę się tu posłużyć słowem publicznym.

  „Nic ich nie interesuje oprócz zabezpieczenia swojego bytu.”

  – a jak nie będą mieli co jeść, to co? mają umrzeć z głodu, bo pan autor ma 40% inteligentnej wiedzy?!?

  „Nie chcą narażać siebie ani rodziny dla romantycznych ideałów, których nikt ze społeczeństwa i tak nigdy nie doceni”

  – czy mają się poświęcać żeby przejść do tych 5% cwaniaków? Czy może do 30% naiwnych? Bo akurat to pan autor uważa za ideał romantyczny.

  „naiwni – (ok 30% populacji) grupy potocznie zwane jako grupy powszechnej adoracji (fanatycy – ekstremiści religijni/ wolnościowi oraz demokratyczni) tzw. “pożyteczni idioci” (dla manipulantów), którzy nie rozumieją, że życie nie opiera się jedynie na dwóch kolorach białym i czarnym, które nazywane są przez nich “prawdą czy kłamstwem”.”

  – ależ jest i kolor pośredni, kolor „gównoprawdy” w zależności od tego, co kto zjadł i czyje to gówno.

  „Wallenrodzi – romantyczni patrioci (ok 2% całej populacji) – osoby zdające sobie sprawę z procesu manipulacji oraz bycia oszukiwanym i nie zgadzające się z nim. Starający walczyć z cwaniakami, jednak mało kto z powyższych grup ich wesprze.”

  – żeby ktoś się mógł walenrodować, to ktoś inny musi siać i zbierać plony. Nie ma więc czasu na głupoty wymyślane przez te 2% oderwanych od rzeczywistości oszołomów.
  – Bez walenrodowania jakoś przeżyć można, bez jedzenia już nie.

  „Ta grupa ludzi jest najbardziej znienawidzona środowiska wszystkich powyższych i dlatego za wszelką cenę będą niszczeni aby doprowadzić ich do poziomu egzystencjalnej mie

  Polubienie

 88. egzystencjalnej miernoty, której przetrącono kręgosłup zasad moralnych oraz honoru.”

  – a komu by się chciało te 2% nic nie znaczących pasożytów nienawidzić? Po co? Żerują oni na tej „egzystencjalnej miernocie” udając inteligentów a są zwykłymi oszustami niezadowolonymi z tego, że ta „egzystencjalna miernota” nie jest tak mierna jak zakładali i nie chce by nią jakieś walenrody rządziły.
  – Więc kierunek tej ewentualnej nienawiści jest zgoła przeciwny: od walenrodów ku człowiekowi pracy.

  „Jeżeli jesteś “Wallenrodem” uważaj co piszesz i mówisz medialnie”

  – jakieś strachy na lachy, czy co? mnie pan paziem wielokrotnie wysyłał do lekarza, ale adresu swojego lekarza mi nie podał, cwaniaczek.
  – Zablokowana jestem na wielu forach, a lis witalis wystawił mi świadectwo poczytalności.
  – Cenzura, jaką wprowadzają na założonych przez siebie portalach samozwańcy, ma wielokrotnie większą siłę przebicia niż cenzura rządowa.
  – Pan autor musi wymyślić inny straszak, bo ten nie działa.

  „ (zdjęcia erotyczne z Twoim udziałem, odwiedzanie stron dla dorosłych”

  – w obliczu tego, że na zgniłym i śmierdzącym zachodzie są burdele oferujące zwierzęta zboczeńcom i robione jest to jawnie, byle zdjęcie „erotyczne” wrażenia żadnego zrobić nie będzie mogło.

  „albo co gorsza działalność na rzecz innego państwa”

  – jakiego innego państwa, jeżeli chodzi u nas tylko o Rosję?
  – Polityka antyrosyjska prowadzona jest odgórnie i ponad rządem, więc obwinianie o nią rządu nie ma podstaw.

  „Z faktami się nie dyskutuje – prawda.”

  – i dlatego pan autor napisał dobitnie: „najtęższe umysły naukowe mają poważne problemy nad interpretacją niektórych faktów i nie są w stanie ze wszystkim sobie poradzić” a pan autor sobie radzi choć ma tylko te śmieszne 40% dostępnej inteligencji do dyspozycji.

  „Jednak podejście do analizy danych może zmienić całkowicie ocenę niekwestionowanych faktów. Pojawia się wtedy co najmniej kilka obszarów analizy materiałów dowodowych. Analiza dowodowa dotycząca problemu (osoby, lub grupy osób) a także ich intencje – cel. Zatem powinniśmy odpowiedzieć na pierwsze pytanie – dlaczego?”

  – no DLACZEGO?

  „Jest jeszcze druga strona medalu czyli intencje oraz bezstronność osób prowadzących dochodzenie.”

  – bezstronny może być nieboszczyk albo ktoś jeszcze nie narodzony. Wszyscy inni posługują się posiadaną wiedzą i ona jest zawsze subiektywna.

  „Najlepszym rozwiązaniem jest wykreowanie sobie agenta z ludzi, którzy mogą zachwiać aktualnym systemem politycznym”

  – no nie wiem, bo pp. Kosiur i Ziemiński od lat tym systemem całkiem jawnie chwieją i nic z tego nie wychodzi. Sił im z wiekiem przybyło i chwieją mocniej, czy co?

  „Ofic

  Polubienie

 89. Oficerowie prowadzący lub prokuratorzy dostaną zasłużony awans.”

  – jeżeli dobrze pracują to awans dostają i tak jest wszędzie na świecie.

  „ Elektorat – gawiedź dostanie gwarancje bezpieczeństwa w formie informacyjnego show”

  – no wie pan, elektorat doskonale wie, czy boi się wracać wieczorem do domu czy nie. Informacje mediów na ten temat nie maja na to żadnego wpływu, bo już pierwsze niewinne mordobicie pokazuje, jak jest faktycznie.
  – A dziś jest bezpieczniej niż było 5 lat temu i to jest niezaprzeczalny fakt.

  „…. czyli same sukcesy i wszyscy będą zadowoleni ….. wszyscy zadowolenie, oprócz wykreowanego na potrzeby medialnego show człowieka.”

  – nad czym ten płacz? Tak zwane idole nicują się publicznie pokazując nie tylko, że chodzą bez majtek ale i z kim sypiają i jak oraz jak usuwają zatwardzenie.
  – a tu nagle kogoś konieczne byłoby medialnie kreować by dogodzić gawiedzi? Niemożliwe!

  „Osoby dążące do ujawniania szpiegów lub tajnych agentów, w normalnych cywilizowanych krajach również się eliminuje. (np. nie dając im dostępu do informacji niejawnych lub pozbawia się ich stanowisk osób publicznych).”

  – a jak szanowny pan autor chciałby inaczej zarządzać jakimś państwem? I cezary tak robiły i inne co pomniejsze kazimierze mniej lub bardziej wielkie.

  „Dla państwa powinno być też sygnałem, że takiego delikwenta od razu powinno się sprawdzić pod względem agenturalnym …. lub psychicznym”

  – w tym „psychicznym” wyspecjalizował się p. Ziemiński, może się zaoferuje rządowi jako ekspert? Tak podpowiadam, bo kto wie? – może się załapie i dostanie za to przyzwoitą kasę?

  „Zastanawiają się Państwo, dlaczego tyle piszę o podziale społeczeństwa i jego postrzeganiu.”

  – nie muszę się specjalnie zastanawiać, bo to oczywiste.
  – Chodzi o podsmrodzenie partii PiS i uczynienie z pp. Kosiura i Ziemińskiego martyrologów.
  – Niechże się pan autor zastanowi choć krótko na tym, czy nie wyjdzie na frajera pracującego na obu panów w czynie społecznym, bo gdyby jednak dorwali się do władzy to przecież posadka dla pana autora wcale nie jest pewna. Bo i jaka? Ws

  Polubienie

 90. Bo i jaka? Wszak pan by wówczas już swoje odpracował, a kto lubi się odwdzięczać? – co jest w pewnych przypadkach działaniem bez końca.

  „Kim są Ci ludzie?
  Panowie, Dariusz Kosiur oraz dr Paweł Ziemiński są “hobbystycznymi” dziennikarzami”

  – hobbystycznie można też odkręcić kran w piwnicy i zalać fundamenty w bloku.
  – Albo zrobić zwarcie instalacji.
  – Albo dziurkę w rurach gazowych i będzie duże bum!
  – Hobbystycznie nie można natomiast zarządzać państwem, bo to poważna sprawa i od tego zależy życie wszystkich obywateli.
  – Więc obaj panowie działając hobbystycznie tak od lat, naprawdę wpuścili wiele osób w maliny, bo ludzie rzeczywiście myśleli, że oni na serio.

  No, ale tak jest i lepiej

  [ zajmują się] [analizą]”historycznych aspektów postaci polskiej polityki”

  – czyli w zależności jak kto patrzy o to i to widzi.

  „analizą geopolityczną obszarów objętych strefą działań wojennych”

  – czyli wróżenie z fusów bo nikt nie wie, jak wygląda całość i dlaczego tak się dzieje. Domyślać się nie oznacza „wiedzieć”, a domysły obu panów sprzedawane były jako wiedza.

  „analizą działalności politycznej osób publicznych – polityków, zarówno partii rządzącej, opozycji jak również i prezydenta RP”

  – a co to za analiza polegająca na bezpodstawnej krytyce?

  „Wszystkie materiały opracowywane są na podstawie posiadanych dokumentów, opracowań naukowych i posiadanej wiedzy.”

  – toteż właśnie! Jako ciekawostka hobbystyczna w sam raz. I jeżeli taka jest, to obu panom przecież nic nie grozi, bo jeszcze za uprawianie hobby nikogo nie zamykają.

  „W swoich tekstach dość często poruszają kwestie manipulacji wyznawców judaizmu, tworzących we wszelkich obszarach medialnego wpływu „kult wiecznie poszkodowanego” w wyniku drugiej wojny światowej”

  – o! „żyd” odmieniany był na WPS przez wszystkie przypadki i najczęściej niezgodnie z regułami polityczno – historycznej gramatyki.
  – I co pp. Kosiura i Ziemińskiego obchodzi, jakie kulty uprawiają żydzi? Ich nierozumne próby uczynienia z żydów „nie żydów” od początku skazane były na porażkę. Nikt wszakże nawet nie próbował zamienić na głowy pana Kosiura z panem Zie

  Polubienie

 91. Nikt wszakże nawet nie próbował zamienić na głowy pana Kosiura z panem Ziemińskim, choć to ponoć ta sama głowa.

  „Poruszane są również kwestie dotyczące przejmowania majątków polskich, przez niespokrewnionych potomków ww. wyznania aktualnie zamieszkujących na ternie Stanów Zjednoczonych – będąc już ich obywatelami.”

  – kwestie można sobie poruszać i to dowolnie, ale gdy nie stoi za tym żadna realna siła, to takie ruszanie jest bez sensu, bo nic nie daje.

  „Dokonują ustalenia prawdziwego inicjatora drugiej wojny światowej”

  – wszyscy zainteresowani wiedzą, kto tym prawdziwym inicjatorem był, ale tu chodzi wyłącznie o to, w co gawiedź zechce uwierzyć. Na razie wierzą, że nie zostali wyzwoleni przez Armię Czerwoną.
  – No to albo Niemcy się na nas obrazili i sami odeszli w 1945 roku, albo armia krasnali też niemieckiego pochodzenia nas wyzwoliła.
  – W każdym innym przypadku sprawca jest znany i wiadomo, dlaczego ogłoszono ludziom wynik taki a nie inny.

  „likwidacji Polaków oraz innych Słowian”

  – trwa to także obecnie, ale to od nas, Słowian zależy, czy szatański plan się uda czy nie.

  „do wciągnięcia zmanipulowanego Goebelsowską propagandą nieświadomego narodu niemieckiego.”

  – nieświadomy naród niemiecki? I co? może jeszcze nawet taki całkiem niewinny? A zrabowane dobra do dziś mają i handlują nimi u siebie bez żenady.

  „Co więcej pracują nad stworzeniem ugrupowania politycznego o mocnych i racjonalnych korzeniach narodowych, bez wpływów zewnętrznych – szczególnie narodu wyznania judaistycznego.”

  – i co to miałoby być za patriotyczne przedsięwzięcie?
  – Kto by ustalał, czy dana osoba jest czy nie jest Polakiem?
  – DNA by badali?
  – A czy pp. Kosiur i Ziemiński wiedzą, jakie mają DNA? Bo może wcale nie R1a1 a całkiem inne i co wówczas? Czy zostaniemy zmuszeni do zmiany własnego DNA, żeby podpasowało pod to pp. Kosiura i Ziemińskiego?

  Ja rozumiem, że pan autor chciał się wykazać i długość tekstu ma się przyczynić do tego, żeby panów Kosiura i Ziemińskiego uznać za niewinnych.

  Osobiście jestem za tym, żeby pozwolono im dalej hobbystycznie zajmować się polityką w dotychczasowym zakresie, a także by im zapewnić wolność osobistą i usunąć wiszącą nad nimi groźbę umieszczenia ich w zakładzie penitencjarnym.

  Nie ma powodu by robić z nich męczenników za „sprawę polską”, bo oni przecież zupełnie się do tego nie nadają!

  Hobby to hobby i przy tym pozostańmy.
  I jak dotychczas, to żadnemu z wymienionych panów nic się nie stało. Wiadomo, lepiej na zimne dmuchać, ale bez przesady, bo to nic nie da.

  Polubienie

 92. Była komuna, źle, jest kapitalizm, źle.
  Ożenisz się, źle, nie ożenisz się, źle.
  Jak żyć Kika by było dobrze?

  BU BU HA HA HA DOBRE ADMINEK .
  BYŁA KOMUNA BYŁO ŻLE TYLKO CIĄGŁE HASŁA W STYLU ” SIERPEM I MŁOTEM CZERWONĄ …
  PRZYSZEDŁ LECHU I Z POMOCĄ BOGA I MODLITW DO MARYI OBALIŁ KOMUNĘ I DALEJ ŻLE BO RZĄD ZŁY A PRACODAWCY DUPĘ DYMAJĄ I COCA – COLA I HAMBURGER PRZESTAŁY SMAKOWAĆ .
  PAPIEŻ ODNOWIŁ OBLICZE TEJ ZIEMI . BIZNESMENY PRZED 89 ROKIEM PRACUJĄCY W MARKETACH W USA PRZYJECHALI PO ZMIANACH DO POLSKI TU POKAZALI SWOJE TALENTY I W CIĄGU ROKU – DWÓCH STALI SIĘ POWAŻNYMI BIZNESMENAMI I DALEJ ZLE BU BU HA HA HA .
  PEWNIE CZYTALI GARYEGO VAYNERCZUKA .
  BU BU HA HA HA .

  NAJLEPSZA TAKTYKA PRZEMKA . ONA SIĘ SPRAWDZA.
  BABY NIET BO ZA DROGA W UTRZYMANIU A JAK SIĘ ZECHCE TO MOŻNA ZAPŁACIĆ I PÓJŚĆ TUTAJ . TANIEJ WYJDZIE BU BU HA HA HA .

  NO FAKTYCZNIE MOJA KOBITA DROGA W UTRZYMANIU . DZIŚ POSZŁO W ŻABCE 200 STÓWKI NA JEJ ZAKUPY DLATEGO JA ZAWSZE MARZYŁEM ABY MIEĆ TAKĄ KOBITĘ JA MA ADMINEK CO I :
  1. DA MI KIESZONKOWE .
  2. POWIE ŻE KOCHA STAREGO I DLATEGO NIE POZWALA MU PRACOWAĆ .
  3. UGOTUJE OBIAD .
  4. DBA O DIETĘ .
  5. UPIERZE MU GATKI .
  6. UPRASUJE KOSZULE
  7. MIERZY ADMINKOWI CIŚNIENIE .
  8. DBA O NIEGO BARDZIEJ NIŻ O SIEBIE .
  POMARZYĆ MOŻNA .
  BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 93. NANUNIA A CZEMU TY TEGO NIE MASZ ODWAGI NAPISAĆ NA WPS ?. TAM CIĘ WIĘCEJ LUDZI PRZECZYTA I POCZUJESZ SATYSFAKCJE Z GŁUPOTEK JAKIE PISZESZ .

  TA STRONA JAK SAM ADMINEK MÓWI NIC NIE MA WSPÓLNEGO Z WPS A ADMINEK JUŻ DAWNO ZAPOMNIAŁ ŻE JAKIŚ MIAŁ Z NIMI EPIZOD .
  TUTAJ CIEBIE NANA CZYTA TYLKO JEDNA OSOBA . NIE SZKODA CI CZASU I ŚMIECENIA TUTAJ .
  CO MA WSPÓLNEGO TEN PORTAL Z WPS1 – PAZIEMA I PANA DARIUSZA .
  CHYBA NIC . NIEPRAWDAŻ ?

  I MUSZĘ CIĘ ZMARTWIĆ . OD JAKIEGOŚ CZASU W MIARĘ REGULARNIE PISZE TAM PAN DOKTOR GŁOGOCZOWSKI .

  Polubienie

 94. JESZCZE JEDNO NANUNIA .
  ZA KOGO TY SIĘ DO DIABŁA UWAŻASZ ŻE CHCESZ DECYDOWAĆ CO WPS1 MA ROBIĆ A CO NIE ROBIĆ . TYLE TO CIĘ POWINNO OBCHODZIĆ CO OBIAD SPRZED 10 LAT A ONI SAMI TWOJE RADY MAJĄ GŁĘBOKO W ŻOPIE ABY BYŁA JASNOŚĆ .
  NUDZI CI SIĘ ?
  WEŻ TŁUCZEK I NATŁUCZ SCHABOWYCH NA OBIAD DLA MĘŻA A POWAŻNĄ POLITYKĘ ZOSTAW POWAŻNYM LUDZIOM . ONI TWOICH RAD NIE POTRZEBUJĄ .

  Polubienie

 95. Szanowny Adminie!
  [Adm
  30 lipca 2018 o 12:46 PM ]

  Nie do mnie Pan się zwraca, ale mi się przeczytało, bo wyskoczyło na ekranie a ja szybko czytam i w związku z tym odpowiem. Proszę wybaczyć.

  Talent Pan ma. NIEZAPRZECZALNIE

  Możliwości Pan ma. NIEZAPRZECZALNIE

  Zdrowie jak widać też Panu dopisuje.

  Żonę ma Pan dobrą choćby z tego względu, że bywają gorsze.

  No to o co chodzi?
  Co to za robak, co Pana zjada od środka?

  To ja Panu powiem:
  Domaga się Pan, żeby się Panu pogorszyło, bo to byłby bodziec do jakiegoś działania. Niech Pan sobie przypomni moment słabości w chorobie i że wówczas wyraził Pan wolę życia.

  No to co jest jasnej anielki ze wsi za lasem?
  Czy tak zwany kopas w dupas byłby Panu pomocny?

  Pan wybaczy, ale wolę podziwiać Pana rzeźby w plastelinie albo portrety szlachciców. Tym niemniej, jeżeli Pan się domaga, no to Pan dostanie czego Pan sobie życzy, acz nie ode mnie.

  Najbardziej kochali życie ludzie uwięzieni w obozach koncentracyjnych w obliczu śmierci.
  Najbardziej pogardzają życiem bogacze i dlatego się degenerują.

  Pan, Szanowny Adminie, ma rozum i talent więc niechże Pan z tego korzysta pro publico bono.

  PS
  To, co zrobi Pan dobrego będzie dobre. A dla Pana co to za sztuka?

  PS1
  kikut przemyca treści satanistyczne i one ludzi dołują a on o tym wie.

  Polubienie

 96. PS1
  kikut przemyca treści satanistyczne i one ludzi dołują a on o tym wie.

  TE KIKUNIA A CO TY ZA TREŚCI SATANISTYCZNE TU PRZEMYCASZ ?
  A MOŻE DO CIEBIE TRZEBA WOŁAĆ JAKIEGOŚ DUCHOWNEGO CO ?
  CO TY KIKUNIA OPĘTANY JESTEŚ ?
  BU BU HA HA HA
  KIKA WODA ŚWIĘCONA JEST W KOSCIELE JAKBY CO TO ZAŁATWIĘ

  KIKUNIA TY SIĘ TŁUMACZ I BROŃ PRZED TYMI ZARZUTAMI NANY BO JUŹ SIĘ BOJĘ HA HA HA

  Polubienie

 97. Za Wikipedia
  Wybrane tresci satanistyczne, którymi powinien kierowac się człowiek myślacy

  WYBRANE
  Satanizm laveyański (filozoficzny) − system filozoficzny stawiający na najwyższym miejscu w hierarchii świata jego przedstawiciela oraz całkowite zaspokajanie swoich potrzeb wyłącznie na podstawie rachunku strat i zysków (przy czym za zysk uznać można również zaspokojenie potrzeb bliskiej osoby).
  Odwołuje się często także do symboli zła w kulturze judeochrześcijańskiej, jednak nie jest systemem religijnym (w przeciwieństwie do satanizmu teistycznego).

  Według satanistów piekło i niebo (raj) nie istnieją. Człowiek jest zwierzęciem, które powinno skończyć z hipokryzją i głupotą (najważniejszy grzech według LaVeya), zacząć żyć pełnią życia, kochać tylko tych, którzy na miłość zasługują, a szkodzić swoim nieprzyjaciołom, zaspokajać swoje pragnienia, zamiast je tłumić. Sataniści nie wierzą w zbawienie i życie pozagrobowe, ale sądzą, że każdy może zbawić się sam. W tym celu dążą do zrealizowania swoich namiętności i pragnień, ze szczególnym uwzględnieniem siedmiu grzechów głównych. Nie dopuszczają zewnętrznych ograniczeń moralnych czy kulturowych. Negatywnie oceniane są w satanizmie cnoty powściągliwości i altruizmu. Satanizm nakazuje czynić innym to, co inni tobie czynią oraz angażować się w aktywność seksualną zgodnie ze swoim potrzebami. Członkowie Kościoła Szatana czczą zwierzęta i dzieci jako przejawy życia.

  Podstawą myśli filozoficznej satanizmu laveyańskiego jest Dziewięć Twierdzeń Satanizmu zawartych w prologu Biblii Szatana autorstwa Antona Szandora Laveya. Szatan wymieniany jest jako postać reprezentująca m.in.: gloryfikację ciała przez zaspokojenie żądz w przeciwieństwie do wstrzemięźliwości seksualnej charakterystycznej dla wyznań chrześcijańskich; otwartość myśli i swobodę duchową; przychylność dla miłości okazywanej zasłużonym; zemstę jako wyznacznik siły; odpowiedzialność za własne czyny przy potępieniu uwielbienia własnego ego[3].

  Charakterystyczna dla Szatana jest również opinia o zawyżonej wartości człowieka jako takiego, wynikająca z jego rozwoju intelektualnego, nierzadko jednak przerysowana, człowiek określany jest tutaj najniebezpieczniejszym ziemskim zwierzęciem. Satanizm reprezentuje ponadto grzechy jako drogę do wyzwolenia, przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych, satysfakcję psychiczną, emocjonalną czy też fizyczną. Lavey zaznaczył w twierdzeniach również jakoby postać Szatana była prowodyrem kontroli społecznej generowanej przez religię

  Laveyanizm popiera te partie i nurty polityczne, które opowiadają się za wolnością jednostki jak największego zakresu decyzji o sobie w ręce człowieka, systemem popierającym zdolności, pracowitość i wytrwałość, tolerancją dla ruchów religijnych i swobodę obyczajową. Satanizm nie zgadza się z partiami i nurtami politycznymi, które narzucają prawa jednej religii lub wyznania wszystkim obywatelom państwa[6]. Państwo powinno zapewniać swobodę wyznania religijnego i chronić wiernych wszystkich religii przed dyskryminacją i agresją[7].

  W ocenie satanizmu, każdy człowiek jest wartościowy, poddawany osądowi jedynie na podstawie jego dokonań i cech realnych. Niewskazana jest ocena całych narodów, państw, grup społecznych czy etnicznych ze względu na zróżnicowanie i cechy indywidualne jednostki. Mimo częstej negacji zachowań danych społeczności nie jest podstawą do objęcia negatywnej oceny wszystkich członków tej grupy. Satanizm sprzeciwia się dyskryminacji i krytycyzmowi wynikających wyłącznie z powodów rasowych i narodowościowych

  Polubienie

 98. Treści satanistyczne kikuta.

  Obraz wsi – „Żywot człowieka poczciwego” Mikołaja Reja

  https://wypracowania24.pl/jezyk-polski/4038/obraz-wsi-zywot-czlowieka

  Takimi chwastami w naszym polskim ogrodzie są szmule, którzy od kilu wieków okradają nas ze wszystkiego!

  Ogród życia

  http://www.tomaszfgrzelak.com.pl/ogrod-zycia

  BAJKA Z SZATANEM, TO JEST JAK Z FILMEM, DOPÓKI POKAZUJĄ CI CAŁY CZAS NEGATYW, NIGDY NIE ZOBACZYSZ POZYTYWU! NEGATYW TRZEBA SAMEMU WYWOŁAĆ, ABY ZOBACZYĆ PRAWDĘ!

  https://sjp.pl/negatyw

  https://www.synonimy.pl/synonim/pozytyw/

  Hej!

  Polubienie

 99. nana

  To co napisałem
  ,, Ja się zgadzam z tym co piszesz. Oczywista oczywistość, ze System jest do du… . wszystko jest do du…
  Jest słonko i upał, człowiek spocony, źle,

  To była jedynie ironia i pokpiwanie do wpisów Kiki
  Nie odbieram życia w negatywach, w ogóle nie ma w życiu negatywów, z tym jednym wyjątkiem kiedy straciłem ukochanego wnuka.
  Nawet w okresach gdy było mi ciężko zawsze myślałem, że to przeminie, że bomby mi na głowę nie lecą jak ludziom w Jugosławii czy Syrii, że przyjdzie czas że będzie lepiej, że zamierzenia zrealizuję i zawsze tak się działo.
  Z tego co mam obecnie jestem bardzo zadowolony, choć nie chcę zapeszyć.
  Mam spokojne życie, mam swoje hobby, robię co chcę, zbyt wielu zmartwień nie mam i oby się tylko nic złego nie wydarzyło.
  Mam dobrą żonę, dzieci sobie radzą niezgorzej, jeden aktualnie w Zakopanym z rodziną, drugi robi porządki na podwórku czyli układanie kostki na podjazd do nowo wybudowanych garaży.
  Drewna i plasteliny mam pod dostatkiem.
  Wszystko jest Ok.
  PiS coś tam jeszcze ma emerytom dołożyć.
  Lato słoneczne i gorące, jezioro i plaża 200 m od domu
  Co chcieć więcej?
  Jak to mówią, ptasiego mleczka nie brakuje.
  (lekarz zabronił tłuszczów i cukrów prostych)

  Polubienie

 100. Adminek przejdż na jogurty beztłuszczowe i ja cię błagam zapisz się do PIS zrób skan legitymacji i ją tu opublikuj tylko tego ci do szczęścia brakuje wszak masz już wszystko włącznie z tymi ochłapami jakie ci PIS rzuca i z których jesteś zadowolony .
  W sumie adminku to ci się nie dziwię .Swoje lata masz to co tam tobie potrzeba do szczęścia czyli fajnej żony co przytuli cię do cycka , fajnego słońca , ławeczki , wiaterku i kiełbasy wyborczej PIS w postaci paru groszy które ci sypną a ty się tak tym podniecasz jakbyś wygrał 6 w totka .
  i sobie żyjesz .
  inaczej byś kogutku miał jakbyś miał 20 lat a nie prawie 80 .
  bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 101. Ad Adm-ina

  To była jedynie ironia i pokpiwanie do wpisów Kiki

  Hmm!!!??? Jak to mam rozumieć??? Kika spadaj na drzewo…!!!???

  ,,… Z tego co mam obecnie jestem bardzo zadowolony, choć nie chcę zapeszyć.
  Mam spokojne życie, mam swoje hobby, robię co chcę, zbyt wielu zmartwień nie mam i oby się tylko nic złego nie wydarzyło…”

  JUŻ WIELE RAZY PISAŁEM, ,ŻE WSZYSTKO JUŻ BYŁO I NIC NIE MA NOWEGO POD SŁOŃCEM!

  Hedonizm

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Hedonizm

  Sybarytyzm

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sybarytyzm

  Wygodnictwo

  https://sjp.pl/wygodnictwo

  MOJE MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY! Chi, chi, chi…

  https://pl.wiktionary.org/wiki/marzenie_%C5%9Bci%C4%99tej_g%C5%82owy

  Hejka!

  Polubienie

 102. KIKA ADMINEK CI WYRAŻNIE POWIEDZIAŁ UŻYWAJĄC PRZENOSNI
  SPADAJ NA DRZEWO BANANY PROSTOWAĆ .
  BO KTO NIE Z NANĄ TEGO ZMIECIEM !!!!!!!!!!!BU BU HA HA HA .
  TAKŻE KIKA PRZEPRASZAJ NANUNIĘ I KUP JEJ BUKIET KWIATKÓW PIEKNYCH .

  Polubienie

 103. Szanowny Adminie

  [Adm
  30 lipca 2018 o 7:13 PM ]

  uff! Co za ulga! Bo już sobie pomyślałam, że może powinnam się narazić? Taki wpieniony człowiek z pewnością nie ma depresji.
  Wszystkiego dobrego!

  Polubienie

 104. Leżakowanie w przedszkolu.
  Ma jednak sens zważywszy, że dzieci do przedszkola są odwożeni, odprowadzeni przez rodziców.
  W praktyce budzone dosyć wcześniej, niedospane, poganiane, by się pospieszyły, potrzebują jednak w ciągu dnia nieco wytchnienia i snu.
  Podobnie jest z dziadkami na starość, jak wstają b. wcześnie, to później w ciągu dnia muszą się zdrzemnąć, dla zdrowia i równowagi.

  Kika ja i hedonizm, sybaryta, wygodnictwo?
  Mam wrażenie że w życiu więcej się napracowałem niż przeciętny obywatel. Oczywiście nie tyle i nie tak ciężko jak górnik, hutnik, ładowacz, ale pracowałem naprawdę dużo i ciężko.
  Zacząłem na wakacjach mając 16 lat, praca na budowie, wożenie taczką cegieł, non stop, bo murarze pracowali w akordzie. Brało się w ręce po cztery cegły (3×4 =12 kg) od razu i ładowało do taczki, a później pełną taczkę po drewnianym pomoście pod górkę .
  Po miesiącu dali mnie do brukarzy. Tam była tak zwana trelinka, czyli betonowe bloczki po 38 kg każdy i betonowe krawężniki po 110 kg.
  W życiu nie raz i nie dwa pracowałem fizycznie i bynajmniej nigdy takiej pracy nie unikałem.
  Uważałem, że jest dobra dla zdrowia i dla kondycji.

  Polubienie

 105. ADMINEK A TY ZNASZ CZŁOWIEKA ŻEBY W TYM KRAJU POWIEDZIAŁ ŻE JEST LESEREM , KOMBINATOREM I PATENTOWANYM LENIEM ŻYJĄCYM NA KOSZT PODATNIKÓW .
  WSZYSCY CIĘZKO PRACUJĄ . WSZYSCY HARUJĄ JAK WOŁY KOGO NIE ZAPYTASZ A NAJCIĘZEJ PRACUJĄ CI W SEJMIE WYSTARCZY WŁĄCZYĆ TV INFO .
  OBRADY A TAM DŁUBANIE W NOSIE I PUPIE ZDARZA SIĘ TAKŻE ŻE JEDZENIE SAŁATEK CZYTANIE RZECZPOSPOLITEJ A ONEGDAJ BYWAŁO NIE URBANA .
  CI NAJCIĘZEJ PRACUJĄ BU BU HA HA HA
  W TYM KRAJU WSZYSCY CIEZKO PRACUJĄ TYLKO KRAJ 100 LAT ZA MURZYNAMI BU BU HA HA HA .

  TERAZ KAŻDY KOŁCZ CI POWIE ŻE CIEZKA PRACA TO BZDURA TOTALNA BO TRZEBA PRACOWAĆ TAK ABY SIĘ NIE NAROBIĆ A DUŻO ZAROBIĆ CZYLI INTELIGENTNIE
  BU BU HA HA HA
  TO SE NE VRATI :
  I TO JEST DOPIERO CIĘZKA PRACA W III RP . BRAWO BU BU HA HA HA
  TAK TRZYMAĆ :

  Polubienie

 106. SWOJĄ DROGĄ ADMINEK A JA MYSLAŁ ŻEŚ TY ZACZAŁ CIEZKO PRACOWAĆ MAJĄC LAT 10 .
  16 LAT I DOPIERO CIĘZKIEJ PRACY SPRÓBOWAŁEŚ? .
  OJ BARDZO PÓZNO BARDZO PÓZNO . NIE MA SIĘ CZYM CHWALIĆ .
  TWOI RÓWIEŚNICY W USA W CZASACH WIELKIEGO KRYZYSU ZAPIERDZIELALI JUŻ CZYSZCZĄC BUTY W PODRZĘDNYCH SPELUNACH ALBO ROZNOSZĄC CAŁY DZIEŃ GAZETY DO DOMÓW ABY DOSTAĆ BUTELKĘ COCA – COLI W WIEKU LAT 9 CZY 10 .
  PRZYKŁADEM MOŻE BYĆ JOE GIRARD PÓZNIEJSZY PRZEZ WIELE LAT NAJLEPSZY SPRZEDAWCA ŚWIATA SAMOCHODÓW .

  A TOBIE ZOBACZ W TYM ZŁYM PRL ZACZĄLEŚ DOPIERO PRACOWAĆ W WIEKU LAT 16
  BU BU HA HA HA .

  Zacząłem na wakacjach mając 16 lat, praca na budowie, wożenie taczką cegieł, non stop, bo murarze

  Polubienie

 107. SWOJĄ DROGĄ ADMINKU TAK NA KONIEC . TWOJĄ HISTORIĘ CIEZKIEJ PRACY TRZA BY BYŁO UMIESCIĆ ALBO WYSŁAĆ OZJASZOWI DO PRZECZYTANIA .
  JAKBY TEN MEGA KAPITALISTA TO PRZECZYTAŁ PEWNIE BY CIĘ PO GŁÓWCE POGŁASKAŁ I POSTAWIŁ DOBRY BROWAREK BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 108. POD WARUNKIEM ŻE NASZ OZJASZ NIE ZNAŁBY HISTORII JOE GIRARDA BO W TEMACIE CIĘZKIEJ PRACY W WIEKU 16 LAT ADMINKU DO GIRARDA NIE MASZ CO STARTOWAĆ BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 109. Ad Adm-inka

  Leżakowanie w przedszkolu.

  Hmm, to też PRZEDSZKO-LACZKI? Czemu u nas tego nigdy nie było, tylko przez całe sześć dni kierat w Konzentrationslager, nazywanymi dla zmyły fabryczkami, zakład-ami pracy w których pracowali sami zakład-nicy?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sjesta

  BRUKARZ – fajny zawód, UKŁADACZ KOCICH ŁBÓW. Czemu nie kozich, baranich, oślich, króliczych etc.?

  https://pl.wiktionary.org/wiki/kocie_%C5%82by

  BR-UKARZ, a kogo on ma KARAĆ – może to jest sędzia pokoju? Chi, chi, chi…

  https://sjp.pl/ukarz

  Drugie UKAŻ – hmm, co on ma ciekawego do pokazania?

  https://sjp.pl/uka%C5%BC

  Mało kto wie, że coś takiego było.

  Sędzia pokoju

  https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%99dzia_pokoju

  DOBRY PANIE JEZU, NAJPIERW UKAŻ, A PÓŹNIEJ UKARZ!? CZY ON BYŁ BR-UKARZEM OD KAMIENNYCH UK-ŁAD-ANEK, A MOŻE DR-UKARZEM, KTÓRY TEŻ COŚ UK-ŁAD-A/S-ŁAD-A DO KUPY?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Czcionka

  JAK, TEGO CZEGOŚ, BRAKUJE NA ŚWIECIE, TO WTEDY JEGO MIEJSCE ZAJMUJE CHAOS.

  https://www.synonimy.pl/synonim/ład/

  CZY NIE ON, TERAZ PAN-UJE NA ŚWIECIE I NIKT NIE MA OCHOTY GO PRZEGNAĆ?

  https://synonim.net/synonim/chaos

  TAK TO JUŻ JEST, ŻE CZŁOWIEK, TO TAKIE ,,GŁUPIE BYDLE”, KTÓRE SIĘ DO WSZYSTKIEGO PRZYZWYCZAI – NAWET DO SZMULA, KTÓRY CAŁY CZAS ROBI GO W … FIU, FIU, FIU!

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 110. NO TO NAWET PODRÓZNIK NR 1 III RP NIEZADOWOLONY Z PIS . NIE TAK DAWNO INNEGO ZWOLENNIKA PIS TRAFIAŁ SZLAG :

  A NASZ ADMINEK ZADOWOLONY WYLUZOWANY . CISZA , SPOKÓJ , LAWECZKA , SŁONECZKO I PTASIE MLECZKO I ROBIENIE MISEK BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 111. Ad Ami-nka

  Film warty przypomnienia

  Szanowny Adm-inek, uwielbiający mitomanię i mitomanów.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudologia

  Szkoda czasu i atłasu!

  WLKA O RZYM, POWSTANIE SPARTAKUSA, CEZAR I KLEOPATRA, JA, KLA-, KLAU-, KLAUDIUSZ – JĄKAŁA, NERON: WŁADCA IMPERIUM, QUO VADIS, JUDA BEN HUR itp., itd. i ble, ble, ble…

  MOŻE TO JEST BARDZIEJ WARTE PRZYPOMNIENIA? WATYKAŃSKA ENKLAWA WŚRÓD KRZYŻAKÓW/PRUSAKÓW!?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Enklawa

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Warmia

  Ermland…

  https://de.wikipedia.org/wiki/Ermland

  i po przetłumaczeniu!?

  ,,… Pierwsze wzmianki o dokumencie „Warmia” pochodzą z 1249 roku. Nazwę można nazwać zbyt pruskim wormyanem, warmun „czerwonym”. Nazywa się „Wormeland” w 1262, a dopiero w 1299 r. Pojawia się termin „Ermelandt”. To jest niemiecka nazwa pruskiego krajobrazu.

  Według legendy, Warmo był dziewiątym synem króla Widowuto , który otrzymał ziemię na Nava (Mariensee) i Bassora (Passarge). Zbudował ucztę, którą nazwał Tolo. Według tej legendy niemiecka nazwa Warmia wraca do ,,Ermii”, żony Warmo…?

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=de&u=https://de.wikipedia.org/wiki/Ermland&prev=search

  https://pl.bab.la/slownik/niemiecki-polski/warm

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Erem

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 112. Pogoda w tym tygodniu pozostanie upalna.
  Eksperci nie mają wątpliwości, że w ciągu kilku najbliższych dni nie powinniśmy spodziewać się znacznego ochłodzenia.

  Synoptyk IMGW Anna Nemec wyjaśnia, że upały przyniosła zwrotnikowa masa powietrza z południowego wschodu. – Zahaczyła o Morze Czarne, dlatego jest tak wilgotna i bardzo ciężka do wytrzymania – dodaje.

  Pogoda na pierwsze dni sierpnia
  Pogoda w środę 1 sierpnia przyniesie temperatury rzędu nawet 34-35 stopni Celsjusza – czytamy na portalu Ventusky.com. Najgoręcej będzie na północnym zachodzie Polski. Najchłodniej będzie na południu – tam słupki rtęci wskażą ok. 22-25 stopni. W ciągu dnia mogą pojawić się burze wraz z opadami deszczu, głównie na południu, chociaż niewykluczone, że w godzinach wieczornych dojdzie do nich również w centrum i na północy.
  Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,23736519,pogoda-na-najblizsze-dni-czekacie-na-ochlodzenie-lekka-ulge.html#BoxMTPPush

  Gorąco, gorąco i jeszcze raz gorąco, nawet w piwnicy.

  Polubienie

 113. ADMINEK JAK JEST LATO TO JEST I GORĄCO JAK TO POWIEDZIAŁA PEWNA CUDNA PANI MINISTER RZĄDU ” TAKI MAMY KLIMAT „.
  BU BU HA HA HA .
  A JAK CI JUŻ TAK GORĄCĄ MOCNO TO SOBIE PRZYŁÓŹ DO JAJEK TROCHE LODU . PODOBNO POMAGA EWENTUALNIE POMÓDL SIĘ O DESZCZYK.

  Polubienie

 114. Sorry mi się zawsze wydawało że koszerni to tutaj lubią najbardziej klimat a tu taka surprise bu bu ha ha ha .

  Polubienie

 115. …EWENTUALNIE POMÓDL SIĘ O DESZCZYK….

  Opowiadał mi dziadek, jak to któregoś roku panowała od wiosny do lata straszna susza.
  Na polach wszystko wysychało i widać było, że urodzaju nie będzie bo więcej niźli połowa plonów wyschła na pieprz i z tego ziarna żadnego już nie będzie.
  Ksiądz wezwał wszystkich swoich parafian by się modlili do Boga o deszcz, datki większe na tacę dawali, do spowiedzi co niedziela chodzili i tak dalej.
  Modlili się chłopy, modliły się baby, modlił się i dziadek i cała jego rodzina.
  No i wymodlili.
  Niebo się pokryło chmurami, chmury burzowe nadciągnęły ze wszystkich stron i spadł…
  grad i wszystek zboża co się jeszcze na polach ostały wytłukł do cna.
  Od tamtej pory dziadek przestał się modlić.

  Polubienie

 116. no to dziadek podjął bardzo dobrą decyzję no i mam nadzieję że nie został posłem bo w izbie poselskiej miałby nagminne modlenie się o deszcz albo słońce a tu święty Boże nie pomoże bo nie święci garnki lepią a tylko ciężką pracą można do czegoś dojść jak mi mawiała bardzo mądra nauczycielka w szkole ateistka .
  no i bardzo ciekawy filmik .

  ADMINEK SWOJĄ DROGĄ DOBRZE ZEŚ TY POSŁEM Z RAMIENIA SWOJEGO UKOCHANEGO PIS NIE ZOSTAŁ BO TAKIE MODLITWY O DESZCZ W LECIE BYŁYBY W SEJMIE NA PORZĄDKU DZIENNYM I TY BYŚ KOCHANIENKI MUSIAŁ W TYM UCZESTNICZYĆ NIE MA BATA .

  Polubienie

 117. INACZEJ DOSTAŁBYŚ KOPA W ZOPĘ I BY CIĘ Z KLUBU POSELSKIEGO WYKOPALI ALE NIE BÓJ NIC MIALBYŚ W ODWODZIE KLUB POSELSKI PANA PETRU
  BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 118. ODKUPICIELE PSIA ICH MAĆ, PODSZYWAJĄCY SIĘ POD NAJWYŻSZEGO! NIE MA BATA NA TORUŃSKIEGO PSUBRATA!

  https://sjp.pl/psubrat

  Wsadzili posła PO za kraty, bo zaglądał do kieszeni Rydzyka

  https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/stanislaw-gawlowski-rydzyk-mi-nie-odpusci/mrg8v08

  ,,Imperium Tadeusza Rydzyka”. Miliony płyną z publicznych pieniędzy

  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/czarno-na-bialym-finansowanie-ojca-rydzyka-miliony-z-ministerstw,798140.html

  https://pl.wiktionary.org/wiki/redemptor

  COŚ SIĘ MOCNO POPIERDOLIŁO W MÓZGOWNICY, TORUŃSKIEMU, TRUJĄCEMU GRZYBOWI!

  Redemptoryści

  ,,… Główny cel redemptorystów to niesienie pomocy religijnej ludziom ubogim duchowo i materialnie, m.in. przez misje ludowe i zagraniczne oraz rekolekcje…”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Redemptory%C5%9Bci

  STARY CH…EK W KIECY, GRZESZY NA CAŁEGO, A ,,NIEBIAŃSKI JELEŃ” ZNOWU WYKUPI JEGO ZIEMSKIE Q…STWA?

  http://pl.memgenerator.pl/mem-image/jaki-jezus-ma-humor-przybity-pl-ffffff/d

  TAKIEGO WAŁA, JAK POLSKA CAŁA – INFERNO CAŁY CZAS CZEKA NA SAMOZWAŃCZEGO KATABASA!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/inferno

  https://www.miejski.pl/slowo-Takiego+wa%C5%82a+jak+Polska+ca%C5%82a%21

  Aaaaaaaamen

  Polubienie

 119. NO KIKA TY CHYBA BARDZO OJCZULKA NIE LUBISZ A ZOBACZ JAKI ON FAJNY
  CHCĄ GO CAŁOWAĆ PO RĘKACH A ON NIE CHCE .
  WIDZISZ JAKI RYCERSKI A TY GO TAK KRYTYKUJESZ
  WSTYD KIKA !!!!!!!!!!!!!!!
  MOŻE RAK MYDEŁKIEM FA NIE UMYŁ I NIE CHCIAŁ ABY GO CAŁOWAĆ PO RĘKACH HA HA HA .

  ADMINEK A TY PREZESA NA ZJEZDZIE PARTII PIS TEŻ TAK BĘDZIESZ CAŁOWAŁ PO RĘKACH .ZRÓB SWEET FOCIE CHĘTNIE OGLĄDNIEMY NA PORTALU
  BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 120. Andrej Fursow: Rosja będzie musiała przekształcić się w wielką Ruś.

  Stwierdzenie Churchilla, że ​​Wielka Brytania nie walczy z Hitlerem, a nawet z narodowym socjalizmem, ale z niemieckim duchem, jest warte wiele, podobnie jak plany Anglo-Amerykanów na temat radzenia sobie z Niemcami po pokonaniu III Rzeszy. Plany te obejmowały masową fizyczną destrukcję i metafizyczne zniszczenie – wymazanie tożsamości i były takie, że ich autorzy, w razie zwycięstwa Niemiec, mieliby proces podobny do Norymbergi i sprawiedliwy osąd w przygotowaniu zbrodni przeciwko ludzkości. W 1940 i 1941 roku. T.K. Kaufman (dziennikarz z gazety Jewish Chronicle, znajomy jednego z doradców preztdenta Roosevelta S. Rouzmana) dwukrotnie opublikował książkę „Niemcy muszą umrzeć!”. Zaproponował w niej podział terytorium Niemiec między pięć krajów i sterylizację niemieckich mężczyzn i kobiet – 25 osób na lekarza dziennie; przez 3 miesiące wszyscy Niemcy musieli być wysterylizowani, a za 60 lat naród niemiecki miał zniknąć. Artykuł był szeroko dyskutowany w USA. Ktoś powie, ale nigdy nie wiadomo, co może pisać na wpół szalony żydowski Germanofob … Ale oto, co powiedział w 1944 roku, prezydent USA Franklin Delano Roosevelt sekretarzowi skarbu Henriemu Morgenthau (ten ostatni zapisał to w swoim pamietniku): „Musimy wykastrować całą ludność niemiecką lub traktować ją w taki sposób, że nie będą w stanie wytworzyć ludzi, którzy będą w stanie nadal robić to samo co robią teraz. ” Nawet naziści w swoim planie „Ost” zniszczenia narodu rosyjskiego nie mówili o totalnej kastracji ludności.
  cdn

  Polubienie

 121. Pojawiły się również inne propozycje, w szczególności dotyczące zmiany dziedziczności i odpowiednio tożsamości Niemców. Na początku 1943 roku, profesor Ernest Hooton, antropolog z Harvardu zaproponował zmianę dziedziczności przez Niemców (uwaga!) poprzez wymuszone krzyżowanie niemieckich kobiet i mężczyzn z innymi rasami. Schemat Hootona był prosty: złapanych niemieckich oficerów i szeregowych (10-12 mln)wywozi się z kraju i umieszcza w obozach, a pozostałe w kraju Niemki zmusza się do małżeństwa z żołnierzami sił okupacyjnych i (znowu – proszę!) sprowadzonymi specjalnie do tego tego celu, imigrantami.
  W 1944 r. na II konferencji w Quebecu Roosevelt, Churchill i Morgenthau omówili plan zaproponowany przez tego ostatniego. Zgodnie z planem, Niemcy powinny zostać poddane gwałtownej agraryzacji a populację powinno się zmniejszyć do 25 milionów, większość z ludności musiała zostć fizycznie wyeliminowana. Informacja o planie Morgenthau wyciekły na zewnątrz, Niemcy podniosły hałas i Anglo-Amerykanie oficjalnie zrezygnowali z planu, ale, powtarzam: tylko formalnie. Naprawdę, Anglo-Amerykanie zaplanowali coś „morgenthaupodobne”. Dowodem na to jest broszura Louisa Nitsera (przewodniczący organizacji charytatywnej dla żydowskich imigrantów), „Co zrobimy z Niemcami”, który pod koniec wojny dziesiątki tysięcy egzemplarzy dostarczał bezpłatnie dla amerykańskich sił zbrojnych w Niemczech. Nitser zaproponował zniszczenie niemieckiego przemysłu i przejecie kontroli przez sojuszników nad systemem szkolnictwa, od najmłodszych lat miano kształcić Niemców we właściwym kierunku, pożądanym przez Anglo-Amerykanów, tłumiąc przy tym niemieckiego ducha narodowego i „wbijać do głowy młotkiem” w ludziach poczucie winy zbiorowej. To w rzeczywistości zostało zrobione później.
  cdn1

  Polubienie

 122. Startling revelations from a Swiss banking insider
  http://noviden.info/article_239.html

  Peter Odintsov

  Czy możesz powiedzieć coś o twojej pracy w szwajcarskim systemie bankowym?

  Przez wiele lat pracowałem w szwajcarskich bankach. Zostałem mianowany jako jeden z wysokich rangą dyrektorów jednego z największych banków szwajcarskich. W pracy byłem zaangażowany w płatnościach, w bezpośrednich wypłatach w gotówce człowiekowi, który zabił prezydenta obcego państwa. Byłem na spotkaniu, na którym podjęto decyzję wypłaty gotówki mordercy. To dało mi straszny ból głowy i niepokoiło moje sumienie. To nie był jedyny przypadek, który był naprawdę zły, ale był najgorszy.
  Było to polecenie wypłaty na zlecenie zagranicznych tajnych służb, napisane ręcznie, wydanie polecenia wypłaty określonej kwoty na rzecz osoby, która zabiła najwyższego przywódcę obcego państwa. I to nie był jedyny przypadek. Otrzymaliśmy kilka takich odręcznych listów od obcych tajnych służb, z poleceniem wypłaty gotówki z tajnych kont, na finansowanie rewolucji czy zabijanie ludzi. Mogę potwierdzić to, co John Perkins napisał w swojej książce Confessions of an Economic Hit Man [Wyznania ekonomicznego snajpera]. Tam naprawdę istnieje tylko system i szwajcarskie banki są zaangażowane w takie przypadki.

  Książka Perkinsa została również przetłumaczona na rosyjski i jest dostępna na rynku. Czy możesz powiedzieć który to bank i kto za to odpowiadał?
  Był to jeden z 3 najważniejszych szwajcarskich banków w owym czasie, i był to prezydent kraju z trzeciego świata. Ale nie mogę podać zbyt wiele szczegółów, gdyż będą mogli mnie łatwo znaleźć, jeśli podam nazwisko prezydenta i nazwę banku. Będę ryzykował życiem.

  Nie możesz również nazwać żadnej osoby z tego banku?
  Nie, nie mogę, ale mogę zapewnić, że to miało miejsce. W pokoju podczas spotkania było kilka osób. Człowiek kierujący fizyczną wypłatą gotówki przyszedł do nas i zapytał, czy może wypłacić tak dużą kwotę w gotówce danej osobie, i jeden z dyrektorów wyjaśnił sprawę, a wszyscy pozostali wyrazili zgodę, że może to zrobić.

  Czy były to częste przypadki? Czy był to rodzaj lewej kasy?
  Tak. Był to specjalny fundusz w specjalnym miejscu w banku, dokąd przychodziły wszystkie zakodowane listy z zagranicy. Najważniejsze listy były napisane ręcznie. Musieliśmy je rozszyfrowywać i w nich było polecenie wypłaty określonej sumy w gotówce, z kont przeznaczonych na egzekucję osób, finansowanie rewolucji, strajków, wszelkiego rodzaju partii. Wiem, że pewne osoby z grupy Bilderberga brały udział w takich poleceniach. Myślę, że to one dawały rozkaz egzekucji.

  Czy możesz podać rok albo dekadę kiedy to miało miejsce?
  Wolałbym nie podawać dokładnie roku, ale były to lata 1980.

  Czy ta praca sprawiała ci problemy?
  Tak, miałem bardzo duży problem. Nie mogłem spać przez wiele dni, i po jakimś czasie odszedłem z banku. Gdybym dał ci zbyt wiele szczegółów, znaleźliby mnie. Kilka tajnych służb z zagranicy, przeważnie anglo-języcznych, wydawały rozkazy finansowania nielegalnych działań, nawet zabicia osób, przez szwajcarskie banki. Musieliśmy wypłacać zgodnie z instrukcjami obcych mocarstw za zabijanie osób, które nie stosowały się do poleceń Bilderbergów czy IMF, czy np. Banku Światowego.

  To o czym mówisz jest wstrząsającą rewelacją. Dlaczego czujesz potrzebę mówienia o tym teraz?
  Ponieważ Bilderbergowie spotykają się w Szwajcarii. Ponieważ sytuacja na świecie staje się coraz gorsza. I ponieważ największe szwajcarskie banki biorą udział w tych nielegalnych działaniach. Większości tych operacji nie ma w zestawieniach bankowych. Jest to wielokrotność tego, co jest faktycznie deklarowane. Nie podlega ani audytowi, ani podatkom. Liczby te mają wiele zer. To ogromne sumy.

  Są to miliardy?
  Dużo więcej, biliony, bez audytów, nielegalne i poza systemem podatkowym. Mówiąc ogólnie, jest to grabienie wszystkich. Oznacza to, że większość zwykłych ludzi płaci podatki i przestrzega prawa. Ale to co się dzieje tutaj, jest całkowicie sprzeczne ze szwajcarskimi wartościami, takimi jak neutralność, uczciwość i dobra wiara. Na spotkaniach, w których uczestniczyłem, dyskusje były całkowicie w sprzeczności z naszymi zasadami demokratycznymi. Musisz wiedzieć, że większość dyrektorów banków szwajcarskich już nie jest osobami lokalnymi, ale z zagranicy, przeważnie Anglosasi, albo Amerykanie, albo Brytyjczycy, oni nie respektują naszej neutralności, nie szanują naszych wartości, są przeciwni naszej bezpośredniej demokracji, tylko wykorzystują szwajcarskie banki jako nielegalne metody.
  Używają oni ogromnych pieniędzy stworzonych z niczego i niszczą nasze społeczeństwo i niszczą ludzi na całym świecie, tylko ze względu na chciwość. Chcą zdobyć władzę i zniszczyć całe kraje, takie jak Grecja, Hiszpania, Portugalia czy Irlandia, i Szwajcaria będzie jedną z ostatnich w kolejce. A oni wykorzystują Chiny jako pracujących niewolników. I ktoś taki jak Josef Ackermann, który jest obywatelem Szwajcarii i najważniejszym człowiekiem w niemieckim banku, i używa swojej pozycji dla chciwości i nie szanuje zwykłych ludzi. Ma sporo spraw sądowych w Niemczech i teraz w Stanach Zjednoczonych. Jest Bilderbergiem i nie troszczy się o Szwajcarię, ani o żaden inny kraj.

  Czy mówisz, że niektóre z osób, o których wspomniałeś, będą uczestniczyły w nadchodzącym spotkaniu Bilderbergów w czerwcu w St Moritz?
  Tak.

  Więc to oni są obecnie na pozycji władzy?
  Tak. Mają do dyspozycji ogromne pieniądze i wykorzystują je do niszczenia całych krajów. Niszczą nasz przemysł i budują go w Chinach. Z drugiej strony, otworzyli bramy do Europy dla wszystkich chińskich produktów. Europejscy robotnicy zarabiają coraz mniej. Prawdziwym celem jest zniszczenie Europy.

  Czy według ciebie spotkanie Bilderbergów w St Moritz ma wartość symboliczną? Ponieważ w 2009 roku byli w Grecji, w 2010 w Hiszpanii, i zobacz co się stało w tych krajach. Czy to znaczy, że Szwajcaria może spodziewać się czegoś złego?
  Tak. Dla nich Szwajcaria jest jednym z najważniejszych krajów, gdyż tam jest tak dużo kapitału. Spotykają się tam, ponieważ poza innymi rzeczami, chcą zniszczyć wszystkie wartości, na których opiera się Szwajcaria. Dla nich stanowi przeszkodę, że nie jest w UE i nie ma euro, nie jest całkowicie kontrolowana przez Brukselę itd. Odnośnie wartości, nie mam na myśli dużych szwajcarskich banków, ponieważ one już nie są szwajcarskie, większością z nich kierują Amerykanie. Ja mówię o prawdziwym szwajcarskim duchu, który miłują i podtrzymują zwykli ludzie.
  Pewnie, ono ma wartość symboliczną, jak powiedziałeś, w przypadku Grecji i Hiszpanii. Ich celem jest to, by tworzyli rodzaj ekskluzywnego klubu elitarnego, mającego całą władzę, a wszyscy inni mają być biedni i zrujnowani.

  Czy według ciebie celem Bilderbergów jest stworzenie rodzaju dyktatury globalnej, kontrolowanej przez wielki korporacje światowe, gdyby już nie istniały suwerenne państwa?
  Tak, i Szwajcaria jest jedynym miejscem, jakie zostało z bezpośrednią demokracją, i stanowi dla nich przeszkodę. Wykorzystują szantaż „zbyt duży by upadł” jak w przypadku UBS, by zadłużyć nasz kraj, tak jak zrobili z wieloma innymi. W końcu może w Szwajcarii chcą zrobić to samo, co zrobili w Islandii, zbankrutować wszystkie banki i kraj.

  I wprowadzić ją do UE?
  Oczywiście. UE jest pod żelaznym uściskiem Bilderbergów.

  Co według ciebie mogłoby powstrzymać ich plan?
  Cóż, i to jest właśnie powodem tego, że z tobą rozmawiam. To jest prawda. Prawda to jedyna droga. Wpuśćmy światło na tę sytuację, ujawnijmy ich. Oni nie lubią reflektorów. Musimy stworzyć transparencję w przemyśle bankowym i na wszystkich szczeblach społeczeństwa.
  Czyli mówisz, że jest dobra strona szwajcarskiego przemysłu bankowego, i jest kilka dużych banków, które sprzeniewierzają się systemowi bankowemu dla nielegalnej działalności.
  Tak. Duże banki szkolą swoich pracowników w wartościach anglosaskich. Szkolą ich w chciwości i bezwzględności. Chciwość niszczy Szwajcarię i wszystkich innych. Jako kraj mamy większość najuczciwiej działających banków na świecie, jeśli spojrzysz na małe i średniej wielkości banki. To duże działają globalnie i stanowią problem. One już nie są szwajcarskie i nie uważają się za takie.

  Czy uważasz, że dobrą rzeczą jest to, że ludzie ujawniają Bilderbergów i pokazują kim naprawdę są?
  Myślę, że sprawa Straussa-Kahna to dla nas dobra okazja, gdyż pokazuje, że ci ludzie są skorumpowani, chorzy na umyśle, tak chorzy, że pełno w nich zboczeń, które trzymają w ukryciu na ich polecenie. Niektórzy z nich, tacy jak Strauss-Kahn, gwałcą kobiety, inni są sado-maso, czy pedofilami, wielu wyznawców szatana. Kiedy wchodzisz do niektórych banków, widzisz symbole satanistyczne, jak np. Rotszyld Bank w Zurychu. Ci ludzie są kontrolowani szantażem z powodu swoich słabości. Oni albo muszą wykonywać rozkazy, albo zostaną ujawnieni, zniszczeni, a nawet zabici. Reputacja Straussa-Kahna została nie tylko zniszczona przez media, on może zostać zabity również dosłownie.

  Skoro Ackermann jest w komitecie sterującym Bilderbergami, czy myślisz, że jest tam wielkim decydentem?
  Tak, ale jest tam wielu innych, jak Lagarde, który prawdopodobnie zostanie następnym szefem MFW, również członek Bilderbergów, potem Sarkozy i Obama. Oni mają nowy plan ocenzurowania internetu, gdyż internet jest jeszcze wolny. Chcą go kontrolować i wykorzystują terroryzm czy jakiś inny powód. Nawet mogą zaplanować coś strasznego, po to by mieć pretekst.

  Więc tego się obawiasz?
  To nie tylko obawa, ale pewność. Jak powiedziałem, wydają rozkazy zabicia, więc są zdolni do dokonywania strasznych rzeczy. Jeśli uważają, że tracą kontrolę, jak np. to powstanie w Grecji i Hiszpanii i być może Italia następna, to mogą zrobić następne Gladio. Byłem blisko sieci Gladio. Jak wiesz, to oni rozpoczęli terroryzm opłacany pieniędzmi Amerykanów, żeby kontrolować system polityczny Italii i innych krajów europejskich. Odnośnie mordu Aldo Moro, zapłaty dokonano w tym samym systemie, o jakim ci już powiedziałem.

  Czy Ackermann był częścią tego systemu wypłat w szwajcarskim banku?
  (U ś m i e c h) . . . ty jesteś dziennikarzem. Przyjrzyj się jego karierze i jak szybko doszedł do szczytu.

  Co według ciebie można zrobić by im przeszkodzić?
  Jest wiele książek, które wyjaśniają tło i łączą punkty, jak ta Perkinsa, o której wspomniałem. Ci ludzie mają już swoich snajperów, którym płacą za zabijanie. Niektórzy dostają pieniądze przez szwajcarskie banki. Ale nie tylko, mają zorganizowany system na całym świecie. A ujawnienie tego opinii publicznej, są gotowi zrobić wszystko by zatrzymać kontrolę. I mówię wszystko.

  Ujawniając moglibyśmy ich zatrzymać?
  Tak, przedstawiając prawdę. Za przeciwników mamy prawdziwych bezwzględnych zbrodniarzy, również zbrodniarzy wojennych. To gorsze niż ludobójstwo. Oni są gotowi zabić miliony ludzi, po to by zostać przy władzy i sprawować kontrolę.

  Czy możesz wyjaśnić, według ciebie, dlaczego zachodnie masmedia mniej lub więcej zupełnie przemilczają sprawę Bilderbergów?
  Dlatego, że jest porozumienie między nimi i właścicielami mediów. Nie mówisz o tym. Oni je kupują. Również niektóre najważniejsze osobistości z mediów zaprasza się na spotkania, ale mają powiedziane by nie pisały nic o tym co widzą lub słyszą.

  Czy w strukturach Bilderbergów jest wewnętrzny krąg, który zna plany, i większość, która wykonuje rozkazy?
  Tak, jest wewnętrzny krąg, wyznawcy satanizmu, i są też naiwni, czy słabiej poinformowani. Niektórzy nawet myślą, że robią coś dobrego, zewnętrzny krąg.
  Jak mówią ujawnione dokumenty i ich oświadczenia, Bilderberg w 1955 roku zdecydował stworzyć EU i euro, więc podjęli ważne i dalekosiężne decyzje.
  Tak, i wiesz o tym, że Bilderberg założył książę Bernard, były członek SS i partii nazistowskiej, pracował również dla IG Farben, filii produkującej cyklon B. Ten drugi gość był szefem Occidental Petroleum, który miał ścisłe związki z komunistami w Związku Sowieckim. Ta dwójka działała na obie strony, ale naprawdę ci ludzie to faszyści, którzy chcą kontrolować wszystko i wszystkimi, a każdy kto stanie im na drodze, jest usuwany.

  Czy system wypłat, który wyjaśniałeś, jest poza normalnymi operacjami, zamknięty [compartmentalized] i tajny?
  W tych szwajcarskich bankach zwykli pracownicy nie wiedzą co się dzieje. Jest to jak własny tajny dział banku. Jak powiedziałem, te operacje są poza sprawozdaniem bilansowym, bez żadnego nadzoru. Niektóre z nich mieszczą się w tym samym budynku, inne poza. Mają własnych strażników i specjalny teren, do którego dostęp mają tylko upoważnione osoby.

  W jaki sposób trzymają te instrukcje poza międzynarodowym systemem Swift?
  Niektóre były na listach Clearstream i na początku były prawdziwe. Zawierały fałszywe nazwiska, by wierzono, że cała lista jest fałszywa. Cóż, oni też popełniają błędy. Pierwsza lista była prawdziwa i z niej możesz dowiedzieć się wiele rzeczy. Są ludzie, którzy wykrywają nieprawidłowości i prawdę, i oni to mówią. Później oczywiście są sprawy sądowe i ci ludzie zmuszani są do milczenia.
  Najlepszym sposobem na powstrzymanie ich jest powiedzenie prawdy, rzucić na nich światło. Jeśli ich nie zatrzymamy, skończymy jako niewolnicy.

  Dziękuję ci za tę rozmowę.

  Polubienie

 123. OD 22 MINUTY CYTAT :
  ” 500 PLUS JAKIE DOSTAJE INWESTUJE W 5 WYBRANYCH KRYPTOWALUT ” – I TAK TO SIĘ KRĘCI
  BU BU HA HA HA .
  OD 22 MINUTY :

  Polubienie

 124. POWYŻSZY PRZYKŁAD KIKA POKAZUJE DLACZEGO ZUS JEST POTRZEBNY – JAKĄ SPEŁNIA ROLĘ CZEMU ZOSTAŁ UTWORZONY I DLACZEGO NIE WARTO GO HEJTOWAĆ BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 125. Posługując się teorią zbiorowej winy, naziści zastosowali ją w stosunku do Żydów. Po zwycięstwie nad Niemcami, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a później Izrael, przyjęli tę samą teorię i zastosowali ją w stosunku do narodu niemieckiego. W rzeczywistości nie ma zbiorowej winy, wina jest zawsze indywidualna, osobista. Ludzie jako zbiorowy sprawca – to jest nonsens, rodzi się w perwersyjnym mózgu (zaskakujące, ale nawet u nas są szumowiny, mówiące o „zbiorowej winie” narodu niemieckiego i uzasadniające świadome barbarzyńskie niszczenie przez Anglo-Amerykanów części cywilnej populacji Niemców za ich „winę zbiorową” ). Podejście Stalina – „Hitlery przychodzą i odchodzą, ale naród niemiecki pozostaje” – to humanizm w porównaniu ze złowrogim wynalazkiem sojuszników i ich doradców. To Stalin zablokował rozdrobnienie Niemiec na kilka państw i agraryzację. Sojusznicy nie mogli radykalnie zmniejszyć populacji Niemiec, chociaż w pierwszych latach powojennych około 3 milionów Niemców zmarło z głodu. Ale w ostatnim roku wojny Anglo-Amerykanie starali się zminimalizować ludność Niemiec tak bardzo, jak to możliwe i wyrządzić im maksymalne szkody psychiczne. Środki – barbarzyńskie bombardowania niemieckich miast.
  Na przykład, Drezno zrównane z ziemią, przypuszczalnie użyto 1478 ton bomb wybuchowych i 1182 ton zapalających, zabito (głównie spalono żywcem) od 135 tysięcy do 250 tysięcy ..; liczba ofiar bombardowania atomowego na Hiroszimę – 72000 -. Drezno nie jest jedynym miastem bombardowanym (jak np. w Kolonii zrzucono 1350 ton konwencjonalnych bomb i 460 ton zapalającymi.), w Niemczech zginęło od 600 tysięcy do 1 miliona cywilów. mieszkańców (z których co najmniej 80 000 to dzieci), zniszczono całkowicie ponad 40 miast. To nie przypadek, że w Niemczech (ale nie poza nimi)używa się wyrażenia „Bombenholocaust”: Niemcy zostali zmasakrowani jako Niemcy. Potrzeb wojskowych w tych bombardowaniach podobnie jak w atomowym przez Amerykanów Hiroszimy i Nagasaki, nie było. Ciosy były zadawane głównie na obszarach mieszkalnych w celach demograficznych i psychologicznych.
  cdn2

  Polubienie

 126. SWOJĄ DROGĄ TO MĘCZY MNIE TAKIE PYTANIE DLACZEGO ONI CIĄGLE MYŚLĄ ŻE NA DOLE MIESZKAJĄ SAME UMYSŁOWE PITEKANTROPY .
  O JEJKU CHYBA TO TEJ TRAMWAJARCE DAŁ PINOKIO SPECJALNĄ EMERYTURĘ CZY JAK TO SIĘ TAM NAZYWA W WYSOKOŚCI CHYBA 5 TYSI ( DOSTAJĄ TYLKO WYBITNI PATRIOCI) – CZYM ONA SIĘ ZASŁUZYŁA ? TRAMWAJEM NIE WYJECHAŁA DO ROBOTY CZY TRAMWAJ ZATRZYMAŁA BU BU HA HA HA
  ADMINEK PRAWDĘ PISZĘ CZY NIE ?
  BU BU HA HA HA

  Polubienie

 127. W SPRAWIE PROSTONOSOWEJ WSZYSTKO JASNE BU BU HA HA HA .

  Polubienie

 128. A NASZ KIKA CO WIE O KOCHANEJ NASZEJ PATRIOTCE TRAMWAJARCE .ZASLUZYŁA OD TUSIA NA TAK WYSOKĄ STAŁĄ NIEODWOŁALNĄ EMERYTURKĘ CZY NIE KIKA DOKTORZE BU BU HA HA HA

  Polubienie

 129. ADMINEK CZEMUŚ TY W LATACH 80 NIE BYŁ TRAMWAJARZEM . KTO WIE MOŻE I TOBIE CHROBRY PRZYZNAŁBY TAKĄ EMERYTURKĘ I OD ŻONY NIE MUSIAŁBYŚ BRAĆ KIESZONKOWEGO BU BU HA HA HA . KASA BY BYŁA !!!!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

 130. Już w czasie drugiej wojny światowej, Anglo-Amerykanie opracowali szereg planowanych środków na zmianę mentalności, kodu kulturowego i historycznego ( „duch”) i zachowania Niemców. Środki – totalne represje psychologiczne poprzez wtłaczanie Niemcom do głowy o zbiorowej winie (zwłaszcza wobec Żydów, ale w każdym razie nie w stosunku do Rosjan, dziesięć milionów których, zostało zniszczone w wyniku planu „Ost”, na ogół bez wzmianki o rosyjskim Holokauście – i jest to kolejny przejaw Rusofobii), ustanowienie kontroli nad edukacją szkolną i uniwersytecką, a także naukami społecznymi. Zostało to wprowadzone zaraz po wojnie. USA wprowadziły ścisłą edukację szkolną i uniwersytecką (był to jeden z trzech warunków „aktu kanclerza”), realizując edukację w duchu antyniemieckim. Ta socjotechnika została skutecznie zastosowana przeciwko Niemcom w ciągu 25-35 lat od zakończenia wojny. W rzeczywistości, to co zostało przetestowane na nich spowodowało, że powstało całe pokolenie duchowo wykastrowanych Niemców, którzy nie tylko pod wpływem okupacji wojskowej i politycznej, ale także duchowej i intelektualnej zacząło wychowywać kolejne pokolenia na swój własny wzór. Dzisiaj mamy trzecie takie pokolenie, któremu problemy głównie stwarza były Dedeerowiec, wychowany w duchu socjalistycznego patriotyzmu. Ale oto, co ważne: w miarę postępu amerykanizacji Europy, przełomowym wydarzeniem był tzw. 1968 rok, ukryty pod płaszczykiem „rewolucji studenckiej”, jako krok ku pełnej atlantyzacji Europy i wdrażania projektu „globalizacji”. Ta technika jest aktywnie wykorzystywana przeciwko innym narodom europejskim.
  cdn3

  Polubienie

 131. W mieście nie było tramwaji.
  Polikwidowali zawczasu zaraz jak Gierek kupił od Francuzów trolejbusy.
  Byłem dziś na plaży. Bardzo dużo małych dzieci.

  Polubienie

 132. Coś mi się o uszy obiło, że Morawiecki będzie płacił do każdego hektara po 1000 zł.
  Rząd stara się jak może by mieć głosy poparcia na wsi.
  Ja też bym chciał coś dostać, tylko kurza twarz nic nie chciało uschnąć, wszystko zielone.
  To znaczy zielone i czerwone (maliny).

  Polubienie

 133. adminku u mnie malinki też pychota .Wszystko zielone bo ja dobry gospodarz jestem i mam w żopie jałmuznę PIS .Nawet gdyby dawali nic bym od nich nie wziął .Nawet złamanej złotówki .Wolałbym zdechnąć z głodu .
  Zastanawiam się aby zainwestować spory grosz w truskawki .

  Polubienie

 134. Byłem dziś na plaży. Bardzo dużo małych dzieci.

  ADMINEK NO TO ZEŚ MNIE BARDZO ROZCZAROWAŁ BO JA MYŚLAŁEM ŻE ZROBISZ TYM DZIECIOM ZDJĘCIA I UMIESCISZ NA PORTALU PIEJĄC WSZĘDZIE JAK TO DZIECIOM ŻYJE SIĘ SUPER ZA RZĄDÓW PIS PLUS DO TEGO BUTELKA COLI I HAMBURGER I DZIECI ZA RZĄDÓW PIS MAJĄ RAJ NA ZIEMI Z 500 PLUS .
  NO TO ZEŚ MNIE ADMINEK ROZCZAROWAŁ ALE JA TWÓJ BŁĄD NAPRAWIE
  BU BU HA HA HA

  Polubienie

 135. JEST 500 PLUS TO STAĆ NA TESTY RÓZNYCH HAMBURGERÓW BU BU HA HA HA .JAJCA !!!!!!!!!!

  Polubienie

 136. TROLEJBUSY TRAMWAJE JEDEN CH…… HA HA HA WSIA RYBA .

  Polubienie

 137. Truskawki licha spraw, rosną tuż przy ziemi, trzeba się mocno zginać. Malina, jak jesteś wysoki to dużo dajesz pod nią próchnicy i obornika wówczas i malina jest wysoka i zbierasz na stojąco, grzbietu nie zginasz. Dobra jest borówka amerykańska 18 zł za kilogram w detalu. Wymaga kwaśnej gleby.

  Polubienie

 138. DZIĘKI ADMINEK ZA INFORMACJE .COŚ BEDĘ KOMBINOWAŁ SWOJĄ DROGĄ WCALE W KWESTII TRUSKAWEK NIE TRZEBA SIĘ SCHYLAĆ . SĄ ODMIANY PODWIĄZANE NA KIJU CHOCIAŻ JA TAKICH NIE MAM .
  DAWNO COŚ PLANOWAŁEM ALE BABĘ MAM LENIWĄ TAKŻE JAKBY CO SAM TYLKO MUSZĘ CIĘZKO PRACOWAĆ NO CHYBA ŻE SOBIE BABĘ WYMIENIĘ MOŻE BYĆ BRZYDSZA ABY ROBOTNA I MNIEJ PIENIEDZY WYDAWAŁA .

  Polubienie

 139. Wężu, a kto ci się kazał żenić, wszak stare arabski przysłowie mówi –Nie żeń się, kup sobie niewolnicę, będziesz miał uciechę w łożu i ,,oślicę” do roboty w polu.

  Polubienie

 140. Wężu, a kto ci się kazał żenić… Chi, chi, chi…

  Wonsz, czy to jest prawda, że jesteś 100% PANTOFLARZEM? Cha, cha, cha…

  Hejka!

  Polubienie

 141. Ok no więc jeszcze dycham. Dzięki za trzymacie kciuków. Szkoda tylko, że pogoda nie dopisała i trzeba było zwinąć manatki sporo wcześniej niż planowałem. :/

  Polubienie

 142. Ciesze się grzanek ześ cały i zdrowy ja sobie do krościenka jeszcze na jesieni pojadę .
  Upały są Przemek z blogu się nudzi .Zaproponowałem mu aby jako singiel wziął sobie jakąś kobitkę i na sianku pobaraszkował to mi tak odpowiedział :
  ” A gdzie tam u mnie nima ładnych kobiet „.

  przemex pisze:
  Lipiec 31, 2018 o 7:33 pm
  Tutejsze dziewczyny i macanie…
  Z sianem jest mniej problemu niż z babami.

  Polubienie

 143. Jak Grzanek jeszcze na Podhalu, to zapraszam na spotkanie w Barze „Piano” w oficynie na Krupówkach, tuż powyżej „oczka wodnego” Curusia, prawie co wieczór około 9.30, pytać o AUTORA. Pogoda się poprawia, nawet dziś bylem z młodszym ode mnie o 26 lat lekarzem wspinać się na „Kogutku” obok Krokwii.

  Polubienie

 144. Widzisz grzanek masz zaproszenie .nie ma to jak dwóch ponadprzeciętnie inteligentnych ludzi sobie przy browarku pogada . Sam bym się wprosił ale ja zwykły chłop gdzie tam mi do takiego towarzystwa . Nic bym nie zrozumiał o czym panowie by mówili .Nie moje progi .

  Polubienie

 145. Przemek chlopie gdzie ja się nudzę . Przecież ty to napisaleś a ja żartowniś .Powinieneś to wiedzieć no i chce cię zdopingować abyś w końcu babę sobie znalazł ha ha ha . w końcu u ciebie na wsi musi byc jakaś piękność dla ciebie w sam raz .

  Polubienie

 146. Państwo w państwie, czy samopaństwo, zwykłe draństwo.

  Sąd Najwyższy zawiesił stosowanie niektórych przepisów, dotyczących zasad przechodzenia sędziów na emeryturę. Jednocześnie SN zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami, czy przepisy te są zgodne z unijnym prawem. Chodzi między innymi o artykuł ustawy określający przechodzenie sędziów w stan spoczynku. 

  Po kilku godzinach od ogłoszenia tej decyzji odniosła się do niej Kancelaria Prezydenta. „Dzisiejsze działanie Sądu Najwyższego, polegające na zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o SN, nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec Prezydenta RP, ani jakiegokolwiek innego organu” – czytamy w oświadczeniu. 

  Dalej następuję powołanie na konstytucję, która, jak czytamy w oświadczeniu  „żadnemu z organów nie przyznaje kompetencji do zawieszania stosowania przepisów powszechnie obowiązującego prawa, skutecznej wobec innych organów”.

  „Warto wskazać, że nawet gdy Trybunał Konstytucyjny rozpatruje sprawę pytania prawnego sądu, to zawieszeniu ulega postępowanie prowadzone przed sądem, a nie stosowanie zakwestionowanych przepisów” – napisano w oświadczeniu Kancelarii Prezydenta. 
  Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,23747820,sad-najwyzszy-zawiesil-pis-owskie-przepisy-andrzej-duda-wyciagnal.html#BoxMTPPush

  Polubienie

 147. Dzisiejsze wystąpienie rzecznika Sądu Najwyższego Michała Laskowskiego informującej o wystąpieniu Sądu do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami dotyczącymi trwającego procesu reformy wymiaru sprawiedliwości – każe postawić pytania fundamentalne:

  czy Państwo Polskie jest państwem suwerennym

  czy polski wymiar sprawiedliwości jest niezawisły

  czy polski Sąd Najwyższy jest pierwszym reprezentantem prawa stojącym na straży interesów Suwerena

  Sytuacja jest iście kuriozalna: nadzwyczajna kasta, w tym wypadku reprezentowana przez 7 sędziów SN – wystąpiła wbrew woli Narodu reprezentowanej w tym wypadku przez rząd – i w zakresie reformy WS reprezentowanej dość dobrze – lepiej niż w innych dziedzinach. Nadzwyczajna kasta wystąpiła wyłącznie w swoim wąsko pojętym interesie – tak naprawdę w interesie kilku sędziów, swoich kolegów – zdecydowała się uruchomić ogromną międzynarodową machinę prawniczą.

  Nadzwyczajna kasta zdała pytania iście kuriozalne, ściśle związane z wyłączną właściwością sądów polskich oraz uprawnieniami władczymi przypisanymi prawomocnie ministrowi sprawiedliwości. Pytanie został okraszone standardowym pytaniem o niezawisłość sędziowską i jej granice, czy raczej brak granic – z uporem maniaka sędziowie, w tym sędzia Laskowski próbują wmówić sobie i wszystkim, że niezawisłość sędziowska jest przymiotem absolutnym, nie zaś – jak jest w rzeczywistości – jest przypisana jedynie do orzekania. DO ORZEKANIA – sędzio Laskowski – masz pan to drukowanymi literami.

  W całej pozostałej części praktyki sędziowskiej sędziowie są związani trójpodziałem władzy – oraz przepisami prawa. Sędziowie nie stoją ponad prawem – choć niektórym się wydaje, że tak.

  Jakby tego było mało, sędziowie SN ustami Michała Laskowskiego podjęli uchwałę o zawieszeniu wszelkich prac związanych ze zmianą wieku przechodzenia w stan spoczynku – ze skutkiem takim że (zdaniem Sądu Najwyższego nie wiadomo skąd wyssanym) wszelkie trwające już działania w tej sprawie – mają zostać wstrzymane – do czasu wydania wyroku przez TS.

  Czyli obstrukcja prawa w majestacie prawa.

  Za podstawę prawną wybrano art 755.1 KPC stanowiący o zabezpieczeniu roszczeń niepieniężnych – skrajnie nieprecyzyjny, dający – wątłe, bardzo naciągane – podstawy do wszelkiej manipulacji. Zastosowanie tego przepisu do storpedowania zmian w SN świadczy o wyjątkowej perfidii i bezgranicznej złej woli nadzwyczajnej kasty. Oraz o całkowitym poczuciu bezkarności kasty nierobów.

  Sędziowskim darmozjadom trzeba co i rusz przypominać, że polski system prawny nie podlega zwierzchności ani Brukseli ani Luxemburga, ani Nowego Jorku ani – tel Avivu.

  Zaś polska Konstytucja wraz z innymi ustawami oraz rozporządzeniami są jedynymi źródłami prawa obowiązującymi w Polsce. Sprawę tę reguluje w sposób jednoznaczny art 180,4 Konstytucji – ale nie od rzeczy przypomnieć prawniczym nieukom w togach, że z tego

  nie wynika

  iż Konstytucja jest jedynym źródłem prawa – jest pierwszą ustawą, to prawda, ale ponieważ jest aktem prawnym natury ogólnej – jej rozszerzenie znajduje się w innych ustawach będących podobnie jak konstytucja źródłami prawa, ale również w rozporządzeniach – także będącymi źródłami prawa.

  Więc tworzenie z Konstytucji odpowiednika Dekalogu jest – nadużyciem, więcej nawet – wprowadzaniem w błąd. A może nawet : wprowadzaniem w błąd w celu osiągnięcia korzyści – a to już pachnie odpowiedzialnością karną na podstawie art 286 Kodeksu Karnego. I żadne uchwały kolegów z sądu Najwyższego nie zawieszą obowiązywania Kodeksu Karnego – również wobec sędziów…

  Pozostaje mieć nadzieję, że ministerstwo sprawiedliwości oraz kancelaria prezydenta zareagują na tę kolejną prawniczą hucpę tak – jak ona zasługuje.

  Wzruszeniem ramion, ziewnięciem – i robieniem swojego. Kontynuowaniem reformy bez zbędnej zwłoki.
  Andrzej Tokarski
  Neon24

  Polubienie

 148. @Gąsienica, no troszkę poniewczasie, ale doceniam gest 🙂 Tatry nie zając, klasztora dłużej jak przeora 😉 Jeszcze się odegram. Jak nie za rok to za dwa.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s