Od Stalina do Putina


Tłumaczone translatorem

za Neon24

Nie do konca prawdziwe ( zbyt subiektywne), ale poczytać można.

źródło://www.proza.ru/2018/03/07/1277

Kim jest Putin?

Wasilij Nagorny-Frołow

 

Pytanie «Kim jest Pan Putin »- pojawiło się na forum w Davos w styczniu 2000 roku, zadane rosyjskim przedstawicielom siedzącym na scenie.

Pytanie o istotę Putina są nie tylko zachodnich polityków i biznesmenów oraz ich rosyjskich kolegów, a wraz z nimi i licznych dziennikarzy i politologów.

Niektórzy podziwiali, inni nienawidzą i strach.

Wielu rosyjskich obywateli nie wie o całej rzeczywistości, jak krytykować Putina za jego niespójności, niezdecydowania i połowę swoich decyzji, często przybiera formę zdrady.

 Dla nieodebranego i nadal zdezelowany kraju, odziedziczony Jelcyna z Gaidar-Czubajs, do rozwarstwienia społeczeństwa, do sprzedaży naszych zasobów naturalnych do egzaminu, do płatnego medycyny, dla exactions urzędników na kradzieży … lista jest prawie nieograniczone.

W tym rozdziale, przekonujące dowody, że Władimir Putin jest rosyjskim patriotą, jest naszym pośród obcych.

Ale najpierw musimy zrozumieć, w jaki sposób my, supermocarstwo, patrzyliśmy z nadzieją na wszystkich zwykłych ludzi i uciskanych ludzi, poćwiartowanych i popychanych na liberalne bagno. My, ludzie, którzy pokonaliśmy faszyzm, jesteśmy wezwani do przepraszania i pokuty za naszą wspaniałą przeszłość.

Wśród ludzi jest opinia, że ​​czerwone imperium zawaliło się z winy Michaiła Gorbaczowa i tuzina jego wspólników.

Ale to nie jest do końca prawdą.

Nasz kraj zaczął być niszczony natychmiast po 1953 roku: ZSRR powoli, ale systematycznie zaczął degradować się we wszystkich sferach gospodarki i życia publicznego.

Degradacja pojawiła się i rozwijała świadomie, pod ścisłym kierownictwem partii i części sowieckiej elity.

Konieczne jest uznanie, że patriotyczna część sowieckiej elity była mniej spójna, o silnej woli i administracyjnie wykształcona niż zdradziecka część elity.

Wszystko zaczęło się od spisku, kiedy gang Chruszczowa, tzw. Neotrotskists, otruł Józefa Stalina i zabił Lavrentya Berię.

 Po Ławrientym Pawłowiczu zniszczono całą galaktykę oficerów wywiadu.

System kontrwywiad zapewnić kierownictwo partii i tzw prywatnego eksplorację Stalina, który zawierał fragmenty dawnego wywiadu wojskowego carskiej Rosji, w szczególności braci wykresach Ignatiew oraz szereg struktur sowieckich służb wywiadowczych zostały zlikwidowane przez Nikitę Chruszczowa.

Następnie zachodnie służby specjalne przejęły inicjatywę sowiecką.

16-17 czerwca 1953 r. Są zamieszki w NRD (głównie w Berlinie), które są stłumione przez wojska radzieckie.

W sierpniu 1953 r. Miała miejsce pomarańczowa rewolucja w Iranie, kiedy to Mohammed Mossadegh został zdetronizowany, który odważył się nacjonalizować przemysł naftowy i gazowy. Jesienią 1956 r.

 Na Węgrzech wybuchło powstanie, które przerodziło się w trwający trzy tygodnie krwawy bunt. Uważaj – nie z „krwawym” Stalinem, a nie z „katem” Berii, ale zaraz po wycofaniu się z Wielkiej Gry.

 Potem Nikita Chruszczow i jego poplecznicy niszczą prawie wszystko, co zrobił Stalin.

Druga połowa lat 50. to czas niekończących się reform i eksperymentów.

Reformy najpierw dotknęły armię.

Chruszczow dokonał znacznej redukcji radzieckiej armii: najbardziej doświadczeni oficerowie, którzy przeszli Wielką Wojnę Ojczyźnianą, a wojna z Japonią zmniejszyli się o dziesiątki tysięcy. Zunifikowane związki, szkoły.

Zniszczyli program Stalina budowania najpotężniejszej marynarki oceanicznej.

Pod nożem wprowadzono wiele ważnych wydarzeń wojskowych i technicznych, dzięki którym ZSRR miał szansę prześcignąć cały świat przez 20-30 lat.

W 1955 r., Niemal równocześnie z utworzeniem bloku warszawskiego, Związek Radziecki zawarł porozumienie z mocarstwami zachodnimi w sprawie wycofania wojsk radzieckich z Austrii.

Ta poważna ustępstwo została również podjęta bez wzajemnych ustępstw ze strony mocarstw zachodnich, bez wyrażania gotowości do kompromisu.

Chruszczow próbował także negocjować z Japonią na podstawie zdrady naszych narodowych interesów.

Zasugerował, że Japonia, bez potrzeby przenoszenia dwóch wysp z grzbietu Kurylskiego.

 To dobrze, że Japończycy nie podpisali tego traktatu pod presją USA.

 

Cios został wymierzony w ideały sowieckich ludzi.

W lutym 1956 r. Odbył się XX Zjazd Stron, na którym odbyły się wybory wiodących organów KPZR.

 Kongres faktycznie zakończył się, gdy pewnego dnia przed jego zakończeniem delegaci zostali nagle poinformowani, że 25 lutego odbędzie się wydarzenie organizacyjne.

Fakt, że Chruszczow przeczyta raport, nie mówiąc już o tym, co będzie w nim, nikt nikomu nie powiedział.

 Dlatego część delegatów rozstali się, a kto siedział na korytarzu, nie wiadomo na pewno.

Ale to już nie był kongres partii, był to kongres ludzi, którzy słuchali raportu Chruszczowa.

Bez głosowania, bez reakcji, bez kongresu, który już się skończył, a nawet ci siedzący w holu nie wyrażali.

Nikita Chruszczow bał się odczytać jego raport, w którym sczerniał Stalina i ograniczył fundament naszego stanu na kongresie.

Gdyby przeczytał ją na początku, w środku, zwłaszcza przed wyborem organów partii, możliwe jest, że zostanie ona wynajęta.

Byłby wielki skandal, więcej: większość delegatów sprzeciwiałaby się Chruszczowowi

 Dlatego chruszczowie działali jak manipulatorzy, jak ci, którzy nie są pewni swojej pozycji.

 Oni po prostu oszukani delegatów Kongresu, a dziś liberalni historycy oszukać nas, mówiąc, że na XX Zjeździe partii raportu oraz domniemanego wraz ze Chruszczow potępił Stalina został odczytany. Sam raport opiera się na jawnych kłamstwach, na przykład, że Józef Stalin prowadził wojnę na świecie.

Amerykański profesor Ferre Grover w tym raporcie znalazł 61 „błąd”.

(…)

Chruszczow nie ograniczył się do jednego raportu: w ciągu kilku lat w całym Związku Radzieckim wszystkie pomniki Józefa Stalina zostały zdemontowane.

 I w nocy z 31 października na 1 listopada 1961 r. Ciało przywódcy narodów zostało zabrane z Mauzoleum i pochowane w pobliżu muru Kremla.

Ten raport i cała antystalinowska kampania stała się swoistym punktem odniesienia dla „restrukturyzacji” ZSRR, zniesienia stalinowskiego kursu, który doprowadził do budowy jakościowego innego społeczeństwa, społeczeństwa stworzenia i służby.

 Rozpoczęły się antysocjalistyczne i anty-popularne reformy, które ostatecznie zniszczyły ZSRR w 1991 roku.

 Akt ten podważył fundament całej państwowości radzieckiej.

Miliony ludzi, zarówno w ZSRR, jak i za granicą, którzy szczerze zaakceptowali ideały komunizmu, byli rozczarowani.

Prestiż Związku Radzieckiego i prestiż radzieckiej władzy drastycznie spadły.

Był też pewien rozłam w partii, wielu komunistów, oburzeni atakami na Stalina, zaczęli wyrażać swoje oburzenie.

W sercach ludzi zasiewano nieufność do władzy.

Ponadto antystalinowska kampania wewnątrz kraju podważyła wiarygodność Moskwy wśród członków obozu socjalistycznego.

Stosunki z Chinami zostały zniszczone, a szacunek dla Stalina był bardzo wielki.

 Doszło również do zerwania stosunków z Albanią i utraty bazy Vlerca naszej floty na Morzu Adriatyckim.

Przywództwo Chruszczowa zaczęło marnować nie tylko ideologiczną wyższość nad Zachodem, ale także ekonomiczne dziedzictwo Stalina.

W 1957 r. Podjęto kurs mający na celu zdecentralizowanie gospodarki narodowej. Oddziałowe ministerstwa, związki i republiki zostały zlikwidowane.

 Zamiast tego zaczęły tworzyć rady ekonomiczne (rady gospodarki narodowej) na zasadzie terytorialnej.

W jednym miejscu lub drugim, fabryki i fabryki, które często należały do ​​różnych działów i branż, zaczęły być zjednoczone pod wspólnym przewodnictwem.

 Doprowadziło to do chaosu, zakłóceń w dostawach i finansowaniu, zerwania więzi przemysłowych i innych negatywnych procesów.

 W rezultacie rady ekonomiczne zaczęły być powiększane, republikańskie, a później republiki ogólnounijne zostały ustanowione nad regionalnymi.

 Jednak sytuacja nie została naprawiona.

Po rezygnacji Chruszczowa zdecydowano się porzucić rady ekonomiczne i powrócić do sektorowego systemu zarządzania.

Odnowiono ministerstwa przemysłowe.

Dziwna była również decyzja kukurydzy Nikity, by podzielić komitety partyjne na komisje przemysłowe i wiejskie.

W połowie lat pięćdziesiątych metoda zwiększania efektywności (MIE) została cicho i niezauważalnie anulowana.

Nagrody na koniec projektów zostały zachowane, a nawet zwiększone, ale straciły one stymulującą rolę.

Teraz wielkość składki zależała od oficjalnej pensji i subiektywnej oceny kierownictwa i nie zależała od jakości produktu i jego parametrów ekonomicznych.

 Od zakresu wymagań specyfikacji zniknęły wymogi dotyczące kosztów produkcji i kosztów prac rozwojowych.

Zmienił się także klimat moralny w kolektywach

. Teraz wynagrodzenie było jednoznacznie określone przez wynagrodzenie i nie zależało od jakości pracy, zarówno kolektywnej, jak i indywidualnej.

 Rola czynników subiektywnych w awansach na stanowiska wzrosła, co doprowadziło do zazdrości i kłótni.

 Innymi słowy, człowiek stał się obcy, a czasami wróg.

W latach 1956-1960 trwał proces likwidacji spółdzielni rybackich.

Większość artelli stała się przedsiębiorstwami państwowymi, podczas gdy reszta została zamknięta lub zmieniona na nielegalną.

Pojawiają się pierwsze fartsovschiki i cienie.

 Indywidualne prace patentowe również zostały zakazane.

 Produkcja prawie wszystkich towarów konsumpcyjnych gwałtownie spadła, zarówno pod względem wielkości, jak i asortymentu.

To właśnie wprowadzane są importowane towary konsumpcyjne, które natychmiast stają się rzadkie, mimo wyższej ceny z ograniczonym zakresem.

Reformy dotknęły rolnictwo.

W następnym roku po śmierci Józefa Stalina sowieckie przywództwo ograniczyło stalinowski plan transformacji natury.

A w połowie lat 50. Chruszczow zarządził likwidację maszyny i ciągników (MTS).

Te przedsiębiorstwa państwowe na podstawie umów z kołchozami rolnymi prowadziły produkcję i usługi techniczne.

Większość gospodarstw zbiorowych i państwowych nie dysponowało wystarczającymi środkami, aby samodzielnie zakupić złożone maszyny rolnicze, ciągniki i zapewnić nieprzerwaną pracę, aby przygotować odpowiedni personel.

Ponadto technika ta nie była wystarczająca w pierwszych etapach, i istniała potrzeba jej koncentracji i scentralizowanej dystrybucji.

Koncentracja dużych maszyn rolniczych w MTS dawała duże korzyści ekonomiczne w takich warunkach.

Po likwidacji MTS kolektywne gospodarstwa musiały wykupić ciągniki, kombajny i inny sprzęt. Ceny zostały ustalone wysokie.

W celu zakupu sprzętu kołchozowe gospodarstwa musiały wydać wszystkie oszczędności, które pozostały w latach 1954-1956.

Kołchozowe gospodarstwa rolne nie mogły od razu stworzyć odpowiedniej bazy do przechowywania i konserwacji maszyn.

To znacznie podkopało ekonomiczny potencjał sowieckiej wioski.

Nikita Chruszczow zainicjował również kampanię na rzecz konsolidacji kołchozów.

Ich liczba zmniejszyła się z 83 000 do 45 000.

Wierzono, że połączą się w potężne „związki zbiorowe”.

W rezultacie Chruszczow miał nadzieję zrealizować swój stary projekt stworzenia „agro-miast”.

Ten projekt wymagał jednak dużych inwestycji, których nie miały kołchozy.

Kołchozy wydały już ostatnie środki na zakup sprzętu.

W rezultacie kampania rozszerzenia nie powiodła się.

Wszystko to odbywało się w kontekście inwestowania olbrzymich funduszy i wysiłków na rzecz rozwoju dziewiczych i ugorów Wołgi, Południowej Syberii, Kazachstanu i Dalekiego Wschodu. Pomysł był słuszny, ale konieczne było prowadzenie działalności w sposób racjonalny, stopniowo, bez ciągłego wyścigu i pracy. 

W rezultacie naród radziecki poniósł straty i problemy środowiskowe z tego programu.

Dodano „gorączkę kukurydzianą”, „kampanię mięsną” i „rejestry mleczne” co ostatecznie podkopało rolnictwo.

 Rozpoczęła się także „druga kolektywizacja”.

W 1959 r. Wszystkie prywatne krowy zostały zakupione od ludności, a gospodarstwa zależne i działki gospodarstwa domowego zostały poważnie ograniczone.

Te innowacje doprowadziły do ​​katastrofalnych konsekwencji: w 1964 roku było namacalny brak chleba, kraj był na skraju śmierci głodowej, a kierownictwo radzieckie po raz pierwszy udał się do zakupu ziarna za granicą w historii powojennej.

W tym samym czasie Chruszczow zadał kolejny cios w rosyjskiej wiosce.

Zrobiono kurs, aby wyeliminować „obiecujące wioski”.

 „Eksperci” Chruszczowa zaczęli oceniać, które wsie można pozostawić i które są „mało obiecujące”. Z góry zeszły wskazówki na temat poszukiwania „obiecujących” wiosek.

Mieszkańcy „obiecujących” wiosek zostali przesiedleni, w całym Związku Radzieckim wsie i wioski były opuszczone.

Ta kampania wyrządziła ogromną szkodę rosyjskiej wiosce.

 Dotyczyło to głównie rdzennych regionów Rosji.

 Szkody były wielowymiarowe – od szkód wyrządzonych rolnictwu po wpływ demograficzny na Rosjan.

W końcu to rosyjska wioska dała główny wzrost rosyjskim super-etnosom.

 

Gdy Nikita Chruszczow, Związek Radziecki zgodził się handlować dolarach i poszedł, przynajmniej w odniesieniu do zakresu handlu z krajami kapitalistycznymi, w ekumena USA.

 A dalej upadek naszej gospodarki i rozkwit Ameryki był tylko kwestią czasu.

Zaczęliśmy handlować za walutę, którą stworzyli przeciwnicy geopolityczni z powietrza. 

Ponadto w 1961 r. Przeprowadzono reformę monetarną.

 Były w banknotach w 1947 roku, traktowanie próbki były wymieniane bez żadnych ograniczeń na pieniądze ze stosunku próbce 1961 10: 1, a w tej samej proporcji zostały zmienione ceny wszystkich towarów, stawki taryfowe płac, emerytur, stypendiów i zasiłków, obowiązków płatniczych i traktatów.

Miało to rzekomo służyć jedynie ułatwieniu obiegu pieniędzy i nadaniu większej wartości pieniądzom.

 Jednak z reformą z 1961 r. nie jest tak prosta, ponieważ położyła ona fundament pod „stagnację” gospodarki polegającej na powolnym więzieniu i obniżeniu poziomu życia ludności i gospodarczej sile kraju jako całości.

Faktem jest, że w sześćdziesięciu pierwszych niewielu ludzi zwróciło uwagę na jedną osobliwość: przed reformą dolar kosztował cztery ruble, a po jego ujęciu stawkę ustalono na 90 centów.

 Wielu ludzi było naiwnie szczęśliwych, że rubel stał się droższy od dolara, ale jeśli zmienisz stare pieniądze na nowe na dziesięć, dolar nie powinien kosztować 90, ale tylko 40 kopiejek. 

To samo stało się z zawartością złota: zamiast uzyskać zawartość złota w wysokości 2,22168 gramów, rubel otrzymał tylko 0,987412 g złota.

 Ceny często zmieniały się nie w 10, ale tylko 4,5 razy, co oznaczało ponad dwukrotny wzrost cen.

W ten sposób w wyniku reformy z 1961 r. rubel był niedowartościowany o 2,25 razy, a siła nabywcza rubla w stosunku do towarów importowanych spadła o tę samą kwotę.

Reforma ta była katastrofalna, dlatego od 1938 roku stały szef Komisariatu Ludowego, a następnie minister finansów Arseniusz Zverev, przeprowadzenia reform w 1947 roku, nie zgodził się z planem reform Chruszczowa, zwolniony 16 maja 1960 ze stanowiska.

(…)

Zmiany miały wpływ i architektura.

Gdyby Józef Stalin zbudował piękne budynki publiczne i stacje metra, które były prawdziwymi arcydziełami, dziełami sztuki, to z chwilą przybycia Nikity Chruszczowa zbudował brzydkie obiekty jednego typu.

Zamiast budować wygodne domy „stalinowskie”, ZSRR zaczął masowo budować tzw. „Chruszczow”.

Te betonowe pudła dla normalnego życia rodzinnego nie są odpowiednie, a wygląd betonowych skrzynek to nędzny widok.

Dodatkowo do końca życia, demograficzne spowodowały znaczny cios: Listopad 23, 1955 „w sprawie zniesienia zakazu aborcji,” dekretu Prezydium Rady Najwyższej ZSRR.


W październiku 1964 r. Nikita Chruszczow został usunięty z urzędu i wysłany na emeryturę. Bezmyślne działania Nikitki Maizek doprowadziły świat na krawędź wojny nuklearnej podczas kryzysu na Karaibach.

Radzieccy przywódcy partyjni musieli usunąć głupiego Chruszczowa, któremu udało się ustalić w kraju i wewnątrz kraju: stłumili przy pomocy jednostek wojskowych pracę robotników w Nowoczerkasku.

Należy powiedzieć, że w 1957 roku była to pierwsza próba usunięcia Chruszczowa, który zakończył się niepowodzeniem.

Podsumujmy zasadę Chruszczowa.

To w tych latach pojawiła się pierwsza „pierestrojka”.

Naród radziecki został pozbawiony przyszłości, otwarcia wspaniałej perspektywy, która umożliwiła stopniowe przenoszenie ludzkości na nowy etap rozwoju.

ZSRR pod przywództwem Józefa Stalina i jego współpracowników mógł i już zaproponował ludzkości inną koncepcję rozwoju, bardziej sprawiedliwą i ludzką niż zachodnią.

 Wyjaśnia to ogromną popularność ZSRR i jego modelu rozwoju w erze Stalina.

Chruszczow i ludzie za nim przekreślili tę okazję, wprowadzili „rdzę” do obywateli radzieckich w swoje dusze i zasiali w ich umysłach wątpliwości co do poprawności rozwoju społeczeństwa sowieckiego.

Szczególnie straszliwym niebezpieczeństwem była zmiana świadomości sowieckiego człowieka. Reformy Chruszczowa, w szczególności niwelacja i uprzywilejowana pozycja nomenklatury, doprowadziły do ​​tego, że wartości duchowe znacznej części społeczeństwa radzieckiego zmieniły się na gorsze.

Wirus „westernizmu”, konsumpcjonizm zaczął stopniowo zabijać dusze ludzi ZSRR.

Rozłóż to i film, promuj bezmyślne picie (szczególnie te grzeszne różne komedie) i postawy konsumenckie wobec państwa i społeczeństwa jako całości.

Wielu obywateli radzieckich, zwłaszcza młodych, zaczęło uważać, że praca na rzecz społeczeństwa jest oszustwem, rażącym wyzyskiem, narzucanym przez propagandę.

 Że sen komunizmu jest chimerą, mitem, który nigdy się nie spełni.

 A żeby dobrze żyć, trzeba zostać urzędnikiem lub partyjnym funkcjonariuszem.

W rezultacie radzieckie władze pionowe zaczęły zalewać się oportunistami, karierowiczami, ludźmi, których materialny dobrobyt był najwyższym ideałem.

Zgubny rola Chruszczowa „pierestrojki” zrozumieć Mao Zedong, który w 1964 roku powiedział: „Przez moc na ziemi w ZSRR po 1953 przyszedł nacjonalistów karierowiczów, skorumpowanych, objętych Kremla. Kiedy nadejdzie czas, wszyscy będą składać maski, wyrzucać karty członkowskie Partii i otwarcie rządzić swoimi koleżankami jako feudalni panowie i niewolnicy …

Leonid Iljicz Breżniew nie usłyszał pożegnalnych słów Mao, a szkodliwe transformacje trwały nadal. W 1965 r. Rozpoczęła się reforma Kosygina, którą na zachodzie nazwano reformą Liebermanów. Jego znaczenie w pigułce jest następujące: zamiast obniżenia kosztów produkcji głównym wskaźnikiem przedsiębiorstwa był zysk.

 Oznacza to, że dokonali przejścia od planowania produkcji na kawałki, do planowania produkcji w rublach.

Przedsiębiorstwa zainteresowały się podniesieniem cen, zwiększając koszty produkcji.

W rezultacie, stalinowski model ekonomiczny jest niezwykle skuteczny, wprowadzają element „gospodarki rynkowej”, która zapoczątkowała rozwój nieefektywnej gospodarki radzieckiej jako całości.

Ale z zewnątrz był niewidoczny.

Wszystko to wymyślił ekonomista Charkowa Jewgienij Grigoriewicz Lieberman, którego krewni byli ściśle związani z trockistami w linii żony.

Reformy dotyczyły zaawansowanych gałęzi przemysłu, w szczególności elektroniki.

W okresie powojennym, a także w latach pięćdziesiątych, radzieckie komputery były na równi

z zachodnimi modelami.

Ale później zaczęły się dziać dziwne rzeczy: w latach 60-tych kierownictwo kraju zdecydował się zastąpić wszystkie inne wielkości rozwój krajowej klasy średniej, której nie było pół tuzina – „Mińsk”, „Ural”, na jednej rodziny komputerów w oparciu o IBM 360 architekturze – American analogowy.

Na poziomie Ministerstwa Urządzeń podobna decyzja nie została podjęta głośno w minikomputerze. Następnie, w drugiej połowie lat 70., architektura PDP-11, również zagranicznej firmy DEC, została zatwierdzona jako ogólna linia dla mini- i mikrokomputerów.

W rezultacie producenci komputerów domowych zostali zmuszeni do kopiowania przestarzałych modeli komputerów IBM. To był początek końca.

Tak czy inaczej, ale od początku lat siedemdziesiątych rozwój małych i średnich urządzeń komputerowych w ZSRR zaczął się pogarszać.

 Zamiast dalszego rozwoju koncepcji opracowane i przetestowane budynku komputerowego, ogromna siła instytucji krajów obliczanie zaangażowały się w „głupi”, a poza tym nawet kopiowanie semi-prawny komputery zachodnich.

 Jednak nie może być prawnie – była „zimna wojna”, a eksport nowoczesnych technologii „budynek komputer” w ZSRR w większości krajów zachodnich to po prostu zakazane.

 Jednak nie wszystkie pierwotne wydarzenia krajowe zostały anulowane: prace kontynuowano w serii komputerowej Elbrusa w ZSRR.

 

Przywództwo Breżniewa nadal grało z Zachodem.

Zamiast tworzyć wydarzenia i ustalać własne zasady gry, ZSRR zareagował zasadniczo,

zwłaszcza w odniesieniu do ideologii. ZSRR także przestał dostrzegać bardzo ważne trendy na świecie.

 Na przykład w 1971 roku Stany Zjednoczone jednostronnie porzuciły złotą zawartość dolara, więc system finansowy Bretton Woods został przekształcony w jamajską.

Ameryka zmieniła zasady gry, a tak naprawdę rzuciła resztę świata, przestając wymieniać dolary na złoto.

Sytuacja ta nie została wykorzystana przez kierownictwo Breżniewa, które mogłoby oskarżyć Stany Zjednoczone o niezdolność finansową i zaoferować swoje zasady w sferze handlu i finansów. Ponadto, sowieccy przywódcy z jakiegoś powodu uznali lądowanie Amerykanów na Księżycu, które z przyczyn technicznych nie mogłyby tego zrobić.

„Postępowe” USA wciąż kupują nasze silniki rakietowe RD-180.

Ale co najważniejsze: w jaki sposób amerykańscy astronauci „prześlizgują się” przez pas promieniowania Ziemi (pasek Van Alena)?

Radzieckie przywództwo celowo zrujnowało 3 ważne osiągnięcia naukowe, które pozwoliły mu oderwać się od krajów zachodnich.

 Pod względem fundamentalnie nowego systemu zarządzania osiągnięciami akademika Glushkowa były OGAS (General State Automated System).

 W rzeczywistości był to model społeczeństwa informacyjnego, dzięki któremu cały system stał się całkowicie przejrzysty. Rynek administracyjny znalazł się pod lupą: nie rozmywałeś już planu.

 Jeśli chodzi o energię, Ivan Stepanovich Filimonenko stworzył całkowicie nowe możliwości w dziedzinie zimnej fuzji.

Na początku 1967 r. Wojskowa Komisja Przemysłowa Centralnego Komitetu CPSU przyznała, że ​​jest to rewolucja w dziedzinie energii i medycyny, ale nie rozwinęła się ona dalej.

Wreszcie, nasz genialny projektant samolotów Vladimir Nikolaevich Chelomei opracował szereg tak potężnych instalacji, na przykład „Bashmak” lub „Sunset”.

 Innymi słowy, realizacja tych trzech kierunków doprowadziła ZSRR do prawdziwego komunizmu. Ale wszystkie te trzy kierunki zostały zniszczone przez nazewnictwo.

OGAS został opuszczony na hamulce, Filimonenko po prostu zablokował możliwość pracy.

Jego dokumentacja techniczna została wycofana i wszystko zostało zawieszone.

Logika była taka: ZSRR ma ropę naftową.

W tym czasie część sowieckiej nomenklatury była aktywnie włączana do handlu ropą naftową i nie była konieczna.

Cóż, Chelomey, jak pokazuje Nikolai Bodrikhin w swojej książce, miał bardzo poważne problemy ze swoim ministrem obrony, Ustinowem, a wiele inicjatyw Chelomejewa zostało zawieszonych w 1967 roku.

Nasz wszechpotężny KGB „nie zauważył” szkodliwych reform w kraju

. Radzieckie służby specjalne przestały uważnie przyglądać się nomenklaturze partii i inteligencji. Pod panowaniem Józefa Stalina był bicz i kij dla sowieckich przywódców.

 Pod Chruszczowem i Breżniewem bicz praktycznie zniknął, a marchewka stała się znacznie słodsza. (…)

. I kierownictwo sowieckie „uwolniło stery”, a biurokratyczna nomenklatura partyjna zaczęła gwałtownie degenerować się, by oddzielić się od zwykłych ludzi.

Wierzchołek nomenklatury zaczął się przekształcać w nową klasę wyzyskiwaczy.

 Oczywiste jest, że był to długi proces, niewidzialne dla większości ludzi, którzy zostali zniekształceni przez marzenie o freebie, na przykład, prowadząc Sportloto.

 W latach 80. gnijący proces stał się nieodwracalny i doprowadził do śmierci ZSRR.

Nowe „panami życia” chciał stać się oficjalnym „bojarów”, być „rukopozhatnymi” Zachód wakacje „Paryż i Wenecja”, jeżdżąc na forach międzynarodowych i spotkaniach, bogate żywo na KGB i Partii bez patrząc wstecz.

 I z tego powodu byli gotowi dać swojemu krajowi rabunek państw kapitalistycznych, biorąc udział w tym napadzie.

W tym celu uruchomiono „pieriestrojkę” Gorbaczowa, z której skorzystały Stany Zjednoczone i ponadnarodowe monopole.

 Zachodnie elity marzyły o przejęciu przemysłu naftowo-gazowego ZSRR, złota i diamentowych spiżarni, inne bogactwo ZSRR, a tym samym zainwestował miliony dolarów w procesy rozpadu ZSRR za sprawą Gorbaczowa i Jelcyna, głównych niszczycieli ZSRR.

 Po osiągnięciu geopolitycznego celu zniszczenia ZSRR w 1991 r.

 Setki miliardów dolarów, otrzymanych ze sprzedaży towarów i zasobów naszego kraju, przepłynęło z Rosji na konta amerykańskich i europejskich banków.

Pierestrojka Gorbaczowa rozpoczęła się od przepisania historii.

Pod ścisłym kierownictwem głównego ideologa, Aleksandra Jakowlewa, zalew na Józefa Stalina zaczął wylewać się i wielkie zwycięstwo.

Były klisz ideologicznych:

 Głód, zbrodnia katyńska, stosy trupów, przespał początek wojny, nieefektywne gospodarki radzieckiej itp

Następnie rozpoczęto niszczenie ZSRR i ekonomię socjalistyczną w układzie warstwa po warstwie. Wymieńmy główne etapy Michaiła Gorbaczowa na upadek kraju.

Michaił Siergiejewicz przede wszystkim wprowadził moratorium na testowanie broni jądrowej, w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych.

Przez cały okres Pierestrojki Gorbaczow stale negocjował redukcję uzbrojenia.

 Wszystko byłoby dobrze, ale redukcja w większości przypadków została przeprowadzona jednostronnie.

W tym czasie nasze ultra-nowoczesne rakiety i okręty podwodne zaczęły „wiercić” podano bazy wojskowe, wycofano wojska z Europy.

 A wszystko to działo się wyłącznie ze strony ZSRR. Reformy nie ominęły gospodarki.

 W ZSRR było scentralizowane zarządzanie zasobami, fabrykami, fabrykami i ich interakcjami. Gorbaczow naruszył pracę tego działu i nakazał przedsiębiorstwom samodzielne planowanie pracy. W wyniku tej polityki przedsiębiorstwa zaczęły szukać pomocy urzędników nie w Moskwie (która przestała koordynować działania), ale w ośrodkach regionalnych: Kijowie, Baku, Mińsku itp. Doprowadziło to do zniszczenia istniejących więzi handlowych, aw przyszłości – do wzmocnienia wpływów regionalnych i do separatyzmu.

Również trzy ustawy (ustawa o współpracy, ustawa o dzierżawie i ustawa o przedsiębiorstwie państwowym) przełamały kręgosłup radzieckiej gospodarki, a wraz z gospodarką, społeczeństwo sowieckie.

 Gorbaczow nie ograniczał zniesienia planu państwowego, i rozpoczął się upadek Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (CMEA).

 CMEA została przeniesiona do obliczeń w dolarach, które nie miały żadnego z krajów tego bloku gospodarczego. MFW i Bank Światowy „pomagają”.

Po stworzeniu popytu na amerykańskie pieniądze, Gorbaczow pozbawił swój kraj rynków zbytu, planował dochody i przeniósł kontrolę nad całą strefą wpływów sowieckich do Stanów Zjednoczonych.

Wszystkie te działania doprowadziły do ​​deficytu, wzrostu długu publicznego ZSRR.

Górna skorupa Gorbaczowa podjęła olbrzymie kroki w celu pogłębienia deficytu: fabryki były zamknięte na naprawy, żywność była niszczona na wysypiskach. planowane przychody i przekazał kontrolę USA nad całą strefą wpływów ZSRR.

Całemu rządzeniu Gorbaczowa towarzyszą ustępstwa wobec Zachodu, „pomyłki” w polityce wewnętrznej, katastrofach i konfliktach narodowych.

Nic dziwnego, że Michaił Siergiejewicz tak samo nieudolnie przeprowadził firmę antyalkoholową. Środek jest ogólnie poprawny i ma odpowiednie wsparcie informacyjne, które może wzmocnić zdrowie ludzi.

To krótkie „suche prawo” zapewniało obecny „baby boom”.

Ale wprowadzenie prawa absolutnie nie przygotowany, brak informacji, brak kosztów: cały kraj wyglądał „pijany komedię” i została powszechnie wdrażane kulturalnego picia teorii, która miałaby być stopniowo pozbyć wpływem informacji poprzez wdrożenie kultury trzeźwości.

W rezultacie, po wejściu w suche prawo, bez przeprowadzania prac informacyjnych i dalszego uchylania prawa, można było pogrążyć kraj w jeszcze większym pijaństwie.

W sierpniu 1991 r. Wystawiono sztukę pod nazwą Państwowy Komitet Ratunkowy, którego głównym zadaniem było przyspieszenie niszczenia ZSRR.

Państwowy Komitet Nadzwyczajny jest uważany za nieudany zamach stanu.

W rzeczywistości była to próba nieuczciwych, głupich i nieśmiałych urzędników, by ocalić kraj na rozkaz ich głównego Gorbaczowa.

Zostali po prostu zwiedzeni i oprawieni, grając w sierpniu 1991 r. Scenariusz z sierpnia 1917 r. (Tak zwany bunt Kornilowa).

Gorbaczow nakazał swoim podwładnym wprowadzić porządek w kraju.

Przywództwo tego kraju (praktycznie wszyscy oprócz Gorbaczowa) było skutkiem środków nadzwyczajnych, aby powstrzymać kraj przed upadkiem, do którego oczywiście toczyło się.

 Kiedy Komitet Nadzwyczajny zaczął realizować uzgodnione i powierzone im zadania, Borys Jelcyn ogłosił ich zdrajcami i puczystami.

A po nim – to powtórzyło się na całym świecie.

A co z Gorbaczowem? I po prostu nie wziął fajki w Foros.

Historie „o blokowaniu” Gorbaczowa w wiejskiej rezydencji w Foros „puczystów” kompletne bzdury.

W sierpniu 1991 r. Dziennikarz Georgij Uruszadze zadzwonił do domu sekretarza generalnego za pośrednictwem zwykłego telefonu.

Państwowy Komitet Awaryjny nie planował aresztowań ani egzekucji.

 Dlatego nic nie zrobiono.

Rząd Gorbaczowa czekał na instrukcje od niego, ale zamiast tych instrukcji powstała próżnia komunikacyjna.

A ze strony rosyjskich mediów trwała propaganda „zamachu stanu”.

Głównym dowodem na obecność spektaklu jest bardzo ciekawy fakt – wszyscy członkowie Komitetu Nadzwyczajnego byli po cichu amnestowani.

Tylko jeden z nich, generał Varennikov, zażądał procesu.

Został osądzony i uniewinniony.

Rosyjski sąd ustanowił – nie było zamachu stanu.

Po tym występie wydarzyła się najciekawsza rzecz: 08 grudnia 1991 Spotkanie w Białowieży Jelcyna, Krawczuka i Szuszkiewicz zniszczony naszym kraju kilka pociągnięć pióra.

Po podpisaniu umów Puszcza, kierując się ustawodawstwem Radzieckiego Michaił Gorbaczow był zobowiązany zawiesić swój dekret i dać aresztowany Te „towarzyszom”.

Zamiast Gorbaczow w dniu 25 grudnia ogłosił zakończenie swojej działalności jako prezydent ZSRR „w zasadzie”, podpisał dekret w sprawie dymisji Naczelnego Wodza radzieckich sił zbrojnych i przekazał kontroli strategicznych broni jądrowej do prezydenta Rosji Borysa Jelcyna.

26 grudnia sesji górnej komory Najwyższego ZSRR przyjęła zgłoszeniu nr 142-N rozpuszczania ZSRR, w związku z utworzeniem CIS.

Liberałowie często mówią nam, że Związek Radziecki był skazany, ponieważ kraj został zbudowany na strachu i miał gospodarkę zacofaną. 

Ale prawda jest taka, że ​​ZSRR pod względem złożonych, unikalnych technologii (przestrzeń kosmiczna, kompleks militarno-przemysłowy, energia jądrowa itp.) Nie był gorszy od Zachodu, aw niektórych przypadkach nawet przewyższał.

Sowiecka gospodarka w ciągu 80 lat zajmowała drugie miejsce w sferze konsumenckiej: kapitalistyczne młynki do kawy, lodówki, czajniki, elektronika w projektowaniu i funkcjonalności przewyższała krajowe odpowiedniki.

 Mówiąc w skrócie o ZSRR, Margaret Thatcher powiedziała w listopadzie 1991 r. W Houston: „Związek Radziecki to kraj, który stanowił poważne zagrożenie dla świata zachodniego. Nie mówię o zagrożeniu militarnym. W rzeczywistości tak nie było. Nasze kraje są dobrze uzbrojone, w tym broń jądrowa. Mam na myśli zagrożenie ekonomiczne. Dzięki planowanej polityce i swoistej kombinacji moralnych i materialnych zachęt, Związkowi Radzieckiemu udało się osiągnąć wysokie wskaźniki ekonomiczne. Procentowy wzrost produktu krajowego brutto był około dwa razy wyższy niż w naszych krajach. Jeśli w tym samym czasie brać pod uwagę ogromne zasoby naturalne ZSRR, następnie racjonalne zarządzanie w Związku Radzieckim były całkiem realne szanse do jazdy nas z rynków światowych. Dlatego zawsze podejmowaliśmy działania zmierzające do osłabienia gospodarki Związku Radzieckiego i stwarzania dla niej wewnętrznych trudności. Najważniejsze było nałożenie wyścigu zbrojeń. Wiedzieliśmy, że rząd sowiecki przestrzega doktryny równości broni ZSRR i przeciwników NATO. W rezultacie ZSRR wydał około 15% budżetu na uzbrojenie, a nasze kraje – około 5%. … „

Podsumujmy więc sowiecki okres naszego kraju.

 Zniszczenie Związku Radzieckiego jest największą katastrofą geopolityczną XX wieku, w wyniku której naród rosyjski stał się największym podzielonym narodem na świecie.

Ale musimy przyznać, że ZSRR został pierwotnie stworzony przez Gwardię Lenina-Trockiego, jako antyrosyjski międzynarodowy projekt.

(…)

Józef Stalin, przejmując kontrolę od trockistów i zaczął przekształcać ZSRR z międzynarodowego projektu rosyjskiego, notabene wygrał w Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, i zbudować jedną z najbardziej sprawiedliwych społeczeństw w historii ludzkości.

To dzięki temu „obrotowi” ZSRR stał się tą wielką siłą, którą ludzie starszego pokolenia pamiętają z nostalgią.

Po śmierci przywódcy Związek Radziecki powrócił do linii międzynarodowych i zaczął powoli gnić. RSFSR stał się krową gotówkową, w wyniku czego republiki związkowe (zwłaszcza kraje bałtyckie) konsumowały znacznie więcej, niż same produkowały.

Jeśli chodzi o resztę świata, eksperymenty socjalistyczne miały ogromny wpływ na życie w wielu krajach, na przykład na Zachodzie ludzie zaczęli żyć lepiej.

 Niewielu pamięta, że ​​przed budową socjalizmu w jednym kraju na całej planecie był kapitalizm z uśmiechem zwierząt: 14-16 godzin dziennie, grzywny, koszary, niskie pensje.

I tylko dzięki sukcesom i transformacjom społecznym stalinowskiego ZSRR, zachodnie elity w swoich krajach zaczęły budować społeczeństwo konsumpcyjne z rozległymi programami społecznymi, aby nie utracić ideologicznej walki.

Po zniszczeniu alternatywnego radzieckiego modelu społeczeństwa pod hasłami „Jak dobrze żyją na zachodzie, porzućmy nieskuteczny socjalizm”, zniknęła potrzeba nadmiernej konsumpcji w społeczeństwie.

Po zamordowaniu ZSRR, zdrajcy musieli ostatecznie zlikwidować sowiecką władzę.

W tym celu rosyjski prezydent Borys Jelcyn i jego wspólnicy dokonali zamachu stanu w październiku 1993 r., Po zastrzeleniu Rady Najwyższej Związku Radzieckiego (parlamentu) ze czołgów, łamiąc tym samym obowiązującą wówczas konstytucję.

Następnie, w grudniu 1993 r. Przyjęto nową „demokratyczną” konstytucję, której kluczowe punkty zostały napisane przez doradców CIA.

Potem nastąpiło zubożenie ludzi, drapieżna prywatyzacja za pomocą aukcji zabezpieczeń, niewywiązanie się w sierpniu 1998 r. Z wojny domowej (czeczeńska firma). Pierestrojka i lata dziewięćdziesiąte przyniosły masę konfliktów etnicznych: Naddniestrza, Górnego Karabachu, Ferghany, Baku, Wilna, Tadżykistanu, Abchazji itp.

Zamordowanie Kraju Sowietów doprowadziło do cierpienia narodów i do wzbogacenia elit.

Ludzie często narzucają zubożenie ludzi na niewiedzę praw rynku, błędy, „chcieli tego lepiej, ale okazało się, jak zawsze”.

A co z „transakcją uranu” z 1993 roku?

 Jeśli ktoś nie wie, „transakcja uranu” – zgoda naszych zdradzieckich przywódców na oddanie hołdu zwycięzcy w postaci uranu o uzbrojeniu broni.

 Główna umowa została zawarta między ówczesnym rosyjskim premierem Wiktorem Czernomyrdinem a wiceprezydentem USA Albertem Gorem, więc umowa ta jest często nazywana „umową Gore-Czernomyrdina”.

Jest również nazywany „oszustwem tysiąclecia” ze względu na jego niespotykaną dotąd skalę. Łączna cena nabycia za dostawy w ciągu 20 lat 500 ton uranu określono na 11,9 mld. Dolarów. Tymczasem wartość określonej ilości wysoko wzbogaconego uranu jest nieporównywalnie wyższa. Według szacunków dokonanych przez specjalistów pod koniec ubiegłego wieku, Prawdziwa wartość 500 ton plutonu odpowiadającego rodzajowi broni wynosiła wówczas co najmniej 8 bilionów dolarów.

Okazuje się, że rzeczywista cena transakcji uranu wynosiła jedynie 0,15% w stosunku do minimalnego realnego kosztu towarów.

Każda dociekliwa osoba zapyta: „Co więcej hołd?” Jakiego zwycięzcę?

 „Faktem jest, że Związek Radziecki przegrał zimną wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i jest zmuszony oddać hołd do dziś.

 Na miejscu zniszczonego ZSRR powstało 15 republik, które przekształciły się w kolonię Zachodu. Federacja Rosyjska, pomimo wszystkich atrybutów niezależności (granice, flaga, godło, hymn) i broni nuklearnej, jest w rzeczywistości kolonią.

Mówiąc dokładniej w terminologii, jesteśmy półkolonią, ponieważ Rosja nie jest dokładnie tą samą kolonią Zachodu, jak Indie w XIX wieku.

 Zniszczyliśmy nasz światowy system socjalistyczny i połączyliśmy się w inny system kapitalistyczny na pozycji niewolników, dla których przygotowywana jest stała samozniszczenie.

 W prostych słowach, możemy zniszczyć swój klasztor, a teraz żyjemy w dziwnym klasztoru na cudzym ustawie, na obrazie cudzego i podobieństwo.

Ta karta, te zachodnie wartości nie pasują do naszego światopoglądu i prowadzą nas do ruiny.

W pierestrojce iw latach 90. obiecano nam dobrobyt, jeśli pójdziemy na rynek i przyłączymy się do świata zachodniego.

 W rezultacie pod koniec lat 90. nasze państwo zaczęło spadać na wszystkie aspekty życia: ekonomię, edukację, naukę, kulturę, sport, ludność itd.

Powinniśmy uważnie rozważyć nasz kolonializm.

Na początek przeczytamy naszą Konstytucję.

Artykuł 15 część 4 ustala priorytet traktatów międzynarodowych w stosunku do prawa rosyjskiego. Artykuł ten ustanawia bezpośrednie zarządzanie ponadnarodowe.

(…)

Należy również wspomnieć o prawie Federacji Rosyjskiej „O środkach masowego przekazu” z dnia 27 grudnia 1991 r.

Artykuł 3 tej ustawy zabrania cenzury jako wymogu urzędników, organów państwowych, organizacji, instytucji, stowarzyszenia publiczne uprzednio koordynujące z nimi wiadomości i materiały przygotowane przez redakcje środków masowego przekazu.

Zakazy te są kluczowe dla wprowadzenia metropolii na terytorium naszego kraju (poprzez wszelkiego rodzaju „rosyjskie media”) niezbędnej propagandy, ideologii i wartości.

Wszakże jeśli nasza ideologia jest dla nas zabroniona, wówczas zostanie użyty ktoś inny, zakaz, w którym „w dziwny sposób” w konstytucji i prawach nie zostanie dostarczony.

Najważniejsze media to spółka akcyjna, która zarabia pieniądze.

 Reklama jest głównym źródłem dochodu.

 Działalność medialna koncentruje się na mechanizmie ratingowym TNC, który jest zbudowany w taki sposób, że media otrzymują systematycznie pieniądze za ujemne.

Współczynniki te są pisane przez konkretne osoby w agencjach ratingowych, a nie przez widzów. Dlatego w Rosji od ośmiu do dziewięciu na dziesięć wiadomości są negatywne.

 Powstaje tło informacyjne, że Rosja jest najgorszym krajem, nie można w nim żyć, wokół złodziei i morderców.

Przy okazji okazało się, że ludzki mózg funkcjonuje optymalnie, jeśli stosunek pozytywny / negatywny wynosi około 80/20%, mamy przeciwne. 

Stąd pochodzi propaganda alkoholu, papierosów, narkotyków, rozpusty i tak dalej.

W Rosji brakuje także suwerenności ekonomicznej.

 Przeczytaliśmy Konstytucję Federacji Rosyjskiej artykuł 75 część 2 o niezależności Banku Centralnego, który jest całkowicie niezależny od państwa i nie jest posłuszny ani prezydentowi, ani rządowi, chociaż oczywiste jest, że nie powinien zasadniczo różnić się od tych organów państwowych.

Jeśli spojrzysz na działalność Banku Centralnego, okaże się, że zależy to w bardzo dużym stopniu od MFW (od którego Józef Stalin nas uratował w odpowiednim czasie) i od Rezerwy Federalnej USA. Stąd ogromne zainteresowanie hipotekami i pożyczkami (12-25% w naszym kraju, około 1-3% w USA i Europie). W takich warunkach żaden rosyjski biznes nie może początkowo konkurować z zagranicznymi. W rezultacie duża firma musi zostać uznana za granicą, a Rosja ma obecnie duże zadłużenie korporacyjne. Ze względu na kosztowne kredyty w Rosji, duża firma krajowa jest zmuszona przenieść się do jurysdykcji zachodniej (offshore) w celu uzyskania tańszych pożyczek. Okazuje się, że Rosja nie ma krajowego biznesu. Cóż, małe i średnie firmy balansują na krawędzi przetrwania, zwłaszcza producenci rolni.

W Rosji nie wszystko jest zgodne nie tylko z biznesem, ale także z pieniędzmi.

Na rosyjskich rublach przedstawiony jest herb Federacji Rosyjskiej i godło Rządu Tymczasowego z 1917 roku.

 Ale co najważniejsze, nasz system finansowy jest wtórny do systemu dolara.

Rosyjski rubel jest wydawany zgodnie z ustawą o banku centralnym proporcjonalnie do dolara w rezerwach, a dolary są kupowane.

Warto przypomnieć, że amerykańska Rezerwa Federalna drukuje dolary „z powietrza”, to znaczy, że nie jest zabezpieczona papierem i dajemy im prawdziwe zasoby.

 Ale nasz kraj musi sprzedać coś, żeby dostać dolary i stworzyć dla nich ruble.

Pieniądz jest często nazywany krwią gospodarki, więc wyobraź sobie, że ilość krwi w ludzkim ciele zależeć będzie, na przykład, od notowań giełdowych lub od ceny ropy.

 Jak się poczuje ta osoba?

Najprawdopodobniej niezbyt dobrze.

Tak więc nasza gospodarka cierpi na „anemię”, w naszym kraju brak rubla wynosi 3-5 razy.

Ponadto, nasza gospodarka jest zależna od międzynarodowego systemu wymiany komunikatów finansowych SWIFT, z międzynarodowych systemów płatności Visa, MasterCard.

Wyjście z tej sytuacji jest następujący: nacjonalizacja Banku Rosji, niezależnego wydawania pieniędzy, handlu zagranicznego nie w dolarach i euro, w rublach.

 A co najważniejsze, konieczne jest zakazanie lichwy i znacjonalizowanie całego sektora bankowego. (…)

W Rosji, jak w każdej „demokratycznej” kolonii, armia okupująca powinna stać.

 Ta armia składa się z setek pozarządowych organizacji komercyjnych (NGO), które otrzymują fundusze z zagranicy (głównie z USA) i prowadzą publiczne działania w naszym kraju.

Ta działalność ma na celu podważenie rosyjskiej państwowości i pranie mózgu naszych obywateli. Na grantów zagranicznych, następujące działania: stworzenie „demokratycznych” Historia podręczników, programów przyjęcie szkoła „planowania rodziny” (Lekcje seksprosveta) rajdy na Plac Błotny, promowanie wartości homoseksualnych w społeczeństwie, etc.

 Nasi beneficjenci nie mogą być niezależni w sposobie wyrażania interesów tych, którzy je finansują. Mówiąc prosto: „kto je obiad, on to tańczy”.

 Ci aktywiści pseudo-praw człowieka nie zauważają ucisku Rosjan w krajach nadbałtyckich, ponieważ nie płacą za to. Ale z wytrwałością „chroń” las Chimki, prawa homoseksualistów i lesbijek, prawa dzieci do adopcji za granicą, prawa narodów do „demokracji”.

Dostępność dotacji nie jest tak zła.

Ponad połowa rosyjskich projektów ustaw jest przygotowywana przez międzynarodowe kancelarie prawne.

 To właśnie te organizacje piszą plan działania dla naszych ministrów, to oni kontrolują – innymi słowy, ministerstwa są faktycznie prowadzone przez obcokrajowców.

 W erze Jelcyna obcokrajowcy byli bezpośrednio w ministerstwach.

Nie jest tajemnicą, że Anatolij Czubajs miał doradców z CIA.

Następnie obcokrajowcy zostali wyrzuceni z ministerstw jako prywatne firmy.

W Rosji kilkanaście międzynarodowych firm świadczy usługi doradcze: McKinsey & Company, Bain & Company, Deloitte Touche, Price Waterhouse, KPMG i inne.

 Firmy te spełniają strategiczną funkcję rządzenia krajem, ale nie w interesie narodów Rosji.

 

W latach demokracji edukacja i nauka znacznie się pogorszyły. Problemy naszego systemu edukacji nie są przypadkowe.

Są systemowe.

Wyraźnie widać, że problemy te wynikają z pracy mądrych i wyrozumiałych osobowości.

 „Reformy edukacji” są zgodne z jasnym planem: biurokratyczny proces edukacyjny, niskie wynagrodzenie wydziałów, optymalizacja uniwersytetów, EGE, wprowadzenie systemu bolońskiego. Pod pozorem „reform” istnieje proces oszukiwania wielkich ludzi, którzy do niedawna mieli najlepszy system edukacji i wychowania dla tych, którzy myślą, wiedzą i potrafią tworzyć obywateli. Bardzo interesujące są słowa byłego ministra edukacji Andrieja Fursenki, który w 2008 r. Powiedział: „Wadą radzieckiego systemu edukacji była próba stworzenia ludzkiego twórcy, a teraz naszym zadaniem jest rozwój wykwalifikowanego konsumenta. „

Co to jest, jeśli nie sabotaż?

 Zastąpienie tego ministra nie zmieniło sytuacji.

Kurs na dalszą reformę rosyjskiej edukacji na modelu zachodnim pozostał taki sam.

 

Na przełomie wieków Władimir Putin został prezydentem Rosji.

Nie jest następcą Borisa Jelcyna, jak powszechnie uważa się w oficjalnej wersji.

 Faktem jest, że w latach 90. oligarchowie nieustannie sprzeczali się między sobą: pisali donosy, zastępowali się nawzajem, a nawet wysadzili w powietrze.

Wśród oligarchów byli 3 bespredelschi, którzy wkrótce zostali „wygnani z nieba” – są to Borys Berezowski, Michaił Chodorkowski i Władimir Gusinski.

Przy tej bacchanalii trzeba było coś zrobić.

 Konieczne było przeprowadzenie arbitrażu wewnątrz elity, a Władimir Putin został wybrany arbitrem pod koniec lat 90-tych.

Władimir Władimirowicz stał się gwarantem porozumień pomiędzy elitarnymi klanami.

Zadaniem Putina było manewrowanie między tymi elitarnymi grupami i upewnienie się, że nie było wojny domowej.

 Nawiasem mówiąc, Władimir Putin w Petersburgu pełnił dokładnie tę samą rolę.

Dla wszystkich którzy oskarżają Putina z braku silnej woli, należy wiedzieć, że uprawnienia prezydenta Rosji są silnie ograniczone przez konstytucję i kolonialnej wpływem trzech głównych elitarne klany: liberałów, stróżów prawa i elit regionalnych.

Liberałowie niemal całkowicie kontroluje polityki gospodarczej i finansowej kraju, a jej biurokratyczny część bezpośrednio „pod opieką duszpasterską” elity finansowej świata za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

(…)

Władimir Władimirowicz przeniósł kraj w przygnębiające państwo. Emerytury i wynagrodzenia nie były wypłacane.

Gospodarka, armia, infrastruktura w zdezelowanym stanie.

 Ludność Rosji stale zmniejsza się o 1 milion osób rocznie (rosyjski krzyż).

Większość obywateli została zdemoralizowana i zdysocjowana.

Władimir Putin otrzymał także system polityczny Jelcyna, aparat państwowy Jelcyna, Siedem Bałkanów i, co najważniejsze, liberalną strukturę gospodarczą.

 Władimir Putin nie mógł na początku swojej prezydentury, a teraz nie może uporządkować i znacząco poprawić standard życia całego narodu.

W końcu będzie musiał nie tylko przeciwstawić się oszustom i złodziejom, których mamy teraz bardzo dużo, ale także przeciw zdradzieckiej części elity, która ma zachodnich mistrzów.

 Ci zachodni mistrzowie (Imperium Brytyjskie i USA) zmiażdżyli cały świat, i iść przeciwko nim, to iść przeciwko całemu światu.

Dla nas jest to krok samobójczy, ponieważ ani razu w całej swojej historii Zachód nie był tak skonsolidowany jak obecnie.

Tak, a Rosja na początku zera była po śmierci.

 Należy również uznać, że większość ludzi nie w pełni rozumie, co dzieje się w rzeczywistości, i nie chce iść na deprawację i trudności.

 Polityka jest sztuką tego, co możliwe, a Władimir Putin podczas lat władzy podjął wystarczające środki, aby przywrócić Rosji suwerenność.

 Uporządkowanie porządku w Republice Czeczenii jest jednym z najważniejszych zadań Putina jako prezydenta Rosji.

W momencie inauguracji Władimira Putina w 2000 r. Sytuacja w Czeczenii była najtrudniejsza, kryzys w republice osiągnął szczyt.

Ściśle radząc sobie z problemami Czeczenii, Władimir Władimirowicz zaczął angażować się w więcej, na stanowisku Prezesa Rządu Federacji Rosyjskiej.

 Zgodziwszy się z częścią czeczeńskiej elity, pod koniec zerowych lat w Czeczenii udało się uporządkować i położyć kres terroryzmowi.

Prezydenturze Władimira Putina towarzyszyły różne akty terroru i katastrofy, które były kierowane przez zachodnie służby specjalne.

Zdarzały się oczywiście tragiczne wypadki.

Na przykład 12 sierpnia 2000 r. Okręt podwodny „Kursk” rozbił się.

Zgodnie z oficjalną wersją „Kurska” podczas treningu zginęła eksplozja własnej torpedy. Ale jest też inna wersja, która została wyrażona przez autorski zespół Wiceprezesa ZSRR.

 Chodzi o to, że ta tragedia nie mogłaby się wydarzyć, gdyby nasze okręty atomowe były na tym samym poziomie co amerykańskie okręty podwodne.

Od połowy lat 60-tych krajowe okręty atomowe zaczęły pozostawać w tyle za Stanami Zjednoczonymi pod względem hałasu.

 Pod koniec lat 90. różnica ta sięgała 35-40 dB, a amerykańscy podwodniacze zbliżyli się do naszych okrętów podwodnych na krótką odległość, czując ich tajemnicę i niezniszczalność.

 A w obszarze szkoleniowym okrętu podworskiego Kursk znajdowały się 2 amerykańskie okręty podwodne, które zbliżały się do niewielkiej odległości.

Kiedy nasz podwodny szkoleniowy dał potężnym bazowania torpedę „wychwytywanie” okręt US. Walka Informacja Control System (CICS) Amerykańska łódź podwodna traktować go jako ataku torpedowego, i otworzył ogień ze wszystkich rur torpedowych na „Kursk”, który doprowadził do śmierci naszego okrętu podwodnego i załogi.

Kiedy „Kursk” (bez łuku) został podniesiony, a dowód – na kadłubie łodzi, w obszarze drugiego przedziału, znalazł okrągły otwór z wgięciem do środka.

Jest to charakterystyczny szlak, który może opuścić torpedę.

Jest to również opowieść o storpedowanie z „Kurska” amerykańskiej łodzi podwodnej przedstawionej w 2005 kanadyjskich dziennikarzy są „History Channel” i francuski reżyser Jean-Michel Carré w. „- Kursk podmorskich w mętnej wodzie”

Po śmierci okrętu podwodnego i załogi Władimir Putin wykazał się mądrością polityczną i nie wydał rozkazu zniszczenia amerykańskich okrętów podwodnych winnych śmierci naszego okrętu rakietowego. W przeciwnym razie ludzkości groziła wojna nuklearna.

Władimir Putin próbował rozwiązać „problem banku centralnego”, nawet jeśli nie był on głównym nurtem i został zrealizowany przez bardzo niewielu w naszym kraju.

 Już w 2000 roku, tuż po wyborze na prezydenta Rosji, próbował przejść przez Dumę ustawę o nacjonalizacji banku centralnego, ale został „pobity przez ręce”.

 I wydaje się, że „biją” mocno, ponieważ wydaje się, że Władimir Putin w ciągu najbliższych kilku lat robi właśnie to, co chroni Bank Centralny i politykę finansową w Rosji.

Mimo to, w latach rządów Putina stopa refinansowania Banku Centralnego systematycznie spada: w 1999 r. 55%, aw 2016 r. 10%. Również od 2016 r.

Na monetach (1,2,5 i 10 rubli) pojawił się emblemat Federacji Rosyjskiej, zamiast herbu Rządu Tymczasowego.

Konieczne było ustalenie porządku nie tylko w sektorze finansowym, ale także w sektorze surowcowym.

 V.V. Putin, dokonując pewnych poprawek, za pośrednictwem Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, skutecznie odwołał „Umowę podziału produkcji” w poniżającej formie, w której te porozumienia zostały przyjęte przez Dumę Państwową 6 grudnia 1995 r.

Wynik: wzrost podatków i innych płatności do rosyjskiego budżetu

. Oczywiście, nasi oligarchowie, a także firmy zagraniczne, nie lubiły innowacji, więc początek lat 2000. był naznaczony raczej ciężką walką polityczną.

 A ci przedstawiciele branży surowcowej, którzy zarobili fortunę w latach 90. i nadal prowadzą biznes, nadal nie są „przyjaciółmi Putina”, podobnie jak ludzie tacy jak oni, którzy nie rozumieją wydarzeń.

To są biznesmeni, który zgodził się na nowe zasady i zaczął płacić uczciwe podatki na początku 2000 roku.

Ten sam, który wierzył, że naród rosyjski może nadal obrabować ludzi, doznał raczej spodziewanego losu.

 Pomimo tych środków większość wnętrzności nie należy do ludzi, ale do oligarchów.

To zresztą nie stoi w sprzeczności z Konstytucją Rosji. Artykuł 9 ust. 2 stanowi, że ziemia i inne zasoby naturalne mogą znajdować się w prywatnych, stanowych, komunalnych i innych form własności.

Władimir Putin wiele zrobił w ciągu ośmiu lat swojej prezydentury.

Zatrzymał upadek kraju, wzmocnił Rosję jako państwo.

 Utworzono jednolitą przestrzeń prawną i polityczną w całym kraju.

 Regiony zostały uporządkowane.

 Zapłacił za zewnętrzne zadłużenie Rosji, które odziedziczył po latach 90.

Zwiększone świadczenia socjalne (emerytury, stypendia, wynagrodzenie dla pracowników sektora publicznego) oraz kapitał macierzyński, dzięki którym Rosja przestała istnieć.

 

W 2008 roku Dmitrij Miedwiediew został prezydentem Rosji, ponieważ Władimir Putin nie naruszył konstytucji.

Prezydencja Dmitrija Miedwiediewa została zapamiętana przez reformę stref czasowych, reklamę liberalnego kanału telewizyjnego „Rain”, rozmowy o dalszej prywatyzacji.

W polityce międzynarodowej Rosja broniła Południowej Osetii, ale porzuciła Libię, by ją rozerwać. Sądząc po większości przypadków, Dmitrij Miedwiediew jest zazwyczaj liberałem z całym zestawem liberalnych klisz.

Ale w naszym kraju uważa się, że Miedwiediew jest człowiekiem Putina.

(…)

Władimir Putin, po wygranych wyborach, kontynuował jako przywódca ruchu narodowowyzwoleńczego, aby odzyskać suwerenność kraju.

 Latem 2012 r. Przyjęto ustawę o organizacjach niekomercyjnych (NGO) „pełniących funkcje agenta zagranicznego”.

Istotą ustawy jest to, że osoby otrzymujące środki z zagranicy powinny być zarejestrowane jako „zagraniczni agenci”.

Zostaną one włączone do specjalnego rejestru, ponadto organizacje pozarządowe będą musiały zgłaszać swoje działania, a nawet „osobisty skład organów zarządzających”.

Ale według naszych organizacji „praw człowieka” ta ustawa jest niekonstytucyjna, ponieważ podważa fundamenty demokracji.

 I to pomimo faktu, że państwa mają podobne ustawodawstwo, które posłużyło za przykład dla rosyjskiego prawa.

 Okazuje się to dziwną sytuacją: jeśli w Stanach Zjednoczonych podoficerów, którzy otrzymują pieniądze z zagranicy, otrzymują imię „agent zagraniczny”, to jest poprawne i demokratyczne.

Jeśli to samo dzieje się w Rosji, jest to atak na demokrację i wolność słowa.

Tak mówi piąta kolumna w Rosji i amerykański Departament Stanu.

 Prawdziwy powód „zmartwień” jest zupełnie inny: niewygodne i nieskuteczne jest prowadzenie wywrotowej działalności politycznej w Rosji z marką „obcego agenta” na czole.

Oprócz organizacji pozarządowych musiałem również przywoływać niewygodne fakty dla innych „towarzyszy”.

13 czerwca 2013 na ceremonii przekazania biblioteki Schneersona znanego w Muzeum Żydowskiego i Centrum Tolerancji w Moskwie, Władimir Putin, jak to było, między innymi, powiedział: „Decyzja o nacjonalizacji tej biblioteki powstał pierwszy rząd radziecki. A jego członkowie stanowili około 80-85% Żydów. Ale oni, kierując się fałszywymi rozważań ideologicznych, a następnie podszedł do aresztowań i represji, a Żydzi i prawosławni, i członków innych religii muzułmanów. Wszyscy oni wiosłowali w ten sam sposób. I te ideologiczne ślepoty i fałszywe ideologiczne postawy, one, dzięki Bogu, zawaliły się „.

Niektórzy Żydzi nie rozumieli aluzji rosyjskiego prezydenta i rzucili się, by oskarżyć go o antysemityzm.

(…)

 

Władimir Putin kontynuował procesy integracyjne w przestrzeni postsowieckiej.

Unia Celna aktywnie się rozwija, w tym Białoruś, Kazachstan, Rosja (Armenia i Kirgistan dołączyły później).

To dopiero pierwszy etap na przywrócenie jednej przestrzeni gospodarczej i politycznej.

Tymczasem w historii wszystko już było: w XIX w.

 Unia celna przyczyniła się do zjednoczenia i zjednoczenia Niemiec.

Dla pełnoprawnego początku integracji członkostwo Ukrainy w Unii Celnej to za mało. Ukraina skorzysta tylko z przystąpienia do Unii Celnej, ponieważ Rosja oferuje równorzędne partnerstwo, które pomoże zorganizować sprzedaż ukraińskich produktów w krajach EurAsEC.

Ale w 2013 r. Ukraińscy przywódcy po raz kolejny odrzucili pełne członkostwo w Unii Celnej. Wynika to z faktu, że Zachód naciska na ukraińską elitę, w stosunku do procesów integracyjnych w przestrzeni postsowieckiej.

 W zamian Zachód zaoferował partnerstwo Wiktorowi Janukowyczowi, którego nie można uzasadnić.

 Janukowycz przez długi czas nie mógł się zdecydować, zdając sobie sprawę, że nie jest pożądane spieranie się z „oświeconą” Europą.

A jednak w listopadzie 2013 r. Ukraiński rząd nie podpisał układu o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską.

 Ta umowa była dla Ukrainy wyjątkowo nieopłacalna, ponieważ otwierałaby ukraiński rynek europejskich towarów.

Konieczne było również znalezienie 150 miliardów euro, aby ukraiński przemysł mógł przejść na standardy techniczne Unii Europejskiej.

Pierwszą reakcją Zachodu na nie podpisanie układu o stowarzyszeniu z Unią Europejską przez Janukowycza była organizacja Majdanu.

Pokojowy protest, rozmowy „o skradzionym śnie” – wszystko to było tylko przykryciem próby Zachodu, by naciskać Wiktora Janukowycza, by zmienił swoje stanowisko i podpisał traktat.

Wkrótce wszyscy „protestujący” zapomnieli już o „integracji europejskiej” i zaczęli domagać się dymisji prezydenta.

 Ale „pomarańczowy scenariusz” pokojowego przejęcia władzy, który działał w 2004 r., Nie zadziałał w 2014 r.

 „Pokojowy protest” został zatrzymany przez „pokojowy opór policji”.

Płonące Berkut i wewnętrzne oddziały nie tylko powstrzymały „pomarańczowy” scenariusz, ale także zredukowały go do porażki, pokazując prawdziwe oblicze „pokojowych demonstrantów”.

 I wtedy nastąpiło: scenariusz „pomarańczowy” skończył się i natychmiast, bez przerwy w czasie, rozpoczął się zamach stanu.

18 lutego „pokojowy marsz” na Radzie zamienił się w masakrę poległych i wielu rannych. Bojownicy spalili urząd Partii Regionów i otwarcie tam zabijali ludzi, czego nigdy wcześniej nie robiono.

W jaki sposób władze zareagowały na przemoc?

Odpowiednie. Tak jak „pokojowy protest” został pokonany przez pozycję „Złotego Orła”, gwałtowny zamach stanu musiał zostać zniesiony przez działania „Złotego Orła”.

 Tak było na początku.

W ciągu kilku godzin bojownicy zostali wciągnięci do pierścienia okrążającego, zatrzymali ruch w metrze, zablokowali wejścia do Kijowa.

Pozostało ciężko, aby przywrócić porządek.

 Ale prezydent Janukowycz nie wydał rozkazu zlikwidowania powstania.

 Siłowicy nie czekali na zamówienie. Janukowycz wzdrygnął się i zaczął negocjować z opozycjonistami i zachodnimi emisariuszami.

Rozpoczął swoją ulubioną grę z dwóch stron – zarówno naszej, jak i twojej – i to doprowadziło go do utraty władzy.

 Janukowycz wybrał pieniądze, gwarantuje bezpieczeństwo osobiste swojemu miliarderowi.

Zdradził wszystkich, którzy walczyli po stronie prawa przeciwko putschistom.

Obecność pieniędzy, przechowywane w zachodnich bankach i syn, związany z systemem finansowym Zachodu, doprowadziły Janukowycza do poddania się.

Nie odważył się walczyć z próbą obalenia sytuacji za pomocą surowych metod, postanowił zachować „uścisk dłoni” na Zachodzie.

 I został oszukany przez Zachód, ponieważ oszukiwali Kaddafiego, Husseina, Milosevica i wielu innych.

Kiedy moc przestała się opierać, zamach stanu natychmiast wygrał, po czym w ciągu kilku godzin Janukowycz stracił wszelką władzę i wszystko, co miał, w tym swoją ukochaną rezydencję.

Dla każdej rozsądnej osoby wszystko to jest jasne, ale nasi liberałowie, jak Irina Khakamada, mówią, że kochający wolność naród ukraiński obalił skorumpowanego tyrana.

Ale gdzie ci kochający wolność protestujący, którzy mieszkali w centrum Kijowa przez 3 miesiące, mają pieniądze na namioty, jedzenie, wodę?

Oczywiście wśród batalionów nacjonalistycznych i zawodowych rewolucjonistów w majdanie byli ludzie, którzy byli niezadowoleni z władzy, ale tylko na początkowym etapie.

 Nasi demokraci, w połączeniu z „protoukrami”, mówią, że wszechpotężny Putin zmusił Wiktora Janukowycza do ucieczki, tym samym pogrążając Ukrainę w chaosie.

To prawda, że ​​rosyjscy przywódcy mają niewiele wpływów na ukraińską elitę: wojny handlowe z Ukrainą nie są dla nas opłacalne.

Ale Zachód ma wiele mechanizmów wpływu: możesz aresztować konta ukraińskiej elity, którzy trzymają pieniądze w zachodnich bankach.

 Możesz także okaleczyć, osadzić w więzieniu lub zabić dzieci, żony ukraińskich oligarchów, którzy żyją, odpoczywają lub uczą się na Zachodzie.

Wiktor Janukowycz uciekł do Rosji.

Aby uciec na Zachód, nie odważył się, ponieważ w końcu zdał sobie sprawę, że cena gwarancji dla zachodnich „partnerów” była bezwartościowa, można „przypadkowo” zawiesić w łazience, jak Borys Bieriezowski.

Historia pokazuje, że po zamachach stanu wielu mieszkańców nie uznaje nowej władzy.

Tu i na Ukrainie nowe władze faszystowskie nie uznały Krymu i Donbasu.

Wkrótce Rosja prawnie zaanektowała republikę krymską.

Warto zastąpić, że po raz ostatni nasza Ojczyzna zaanektowała ziemię pod Józefem Stalinem.

Nie można dodać regionów Donieck i Ługańsk.

Ponadto na południowym wschodzie Ukrainy rozpoczęła się wojna domowa.

Rozpoczęło się ludobójstwo rosyjskiej ludności Donbasu.

Wielu patriotów zaczęło domagać się, aby Władimir Putin sprowadził wojska na terytorium Ukrainy. Angażować się w konflikt zbrojny, w którym po prostu wyglądać agresora, bez sojuszników, bez ostatecznego celu, z perspektywą błyskawicznych trudności wewnętrznych – nie musi być idiotą, nie rozsądna polityka.

 Nie potrzebujemy takiej potrzeby.

Nie potrzebujemy wojny.

Opóźnienie konfliktu tylko nas wzmacnia.

Ale ludzie umierają w Donbasie.

A potem rosyjskie przywództwo stoi przed wyborem: złą decyzją lub bardzo złą.

 Setki zginą lub setki tysięcy, a nawet miliony, zginą.

 To straszny wybór, ale to jest prawdziwa polityka.

Rosja pomaga Noworosji-Ukrainie pozbyć się faszystów i przeprowadzić debatę polityczną, albo sama angażuje się w konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy. Rola „niewiarygodnego” w scenariuszu zachodnim w tej geopolitycznej bitwie jest środkiem do podżegania ognia, by zdestabilizować Rosję.

Oprócz pożaru na Ukrainie Rosja musiała walczyć z międzynarodowym terroryzmem na Bliskim Wschodzie.

30 września 2015 r. Rada Federacji Rosyjskiej jednomyślnie zatwierdziła wniosek rosyjskiego prezydenta Władimira Putina o wykorzystanie krajowych sił zbrojnych poza jego terytorium.

 To rozwiązanie może rozpocząć działanie powietrza i kosmicznych sił (VKS) Federacji Rosyjskiej wobec grupy terrorystycznej „Islamic State” i „Dzhebhat en-Nusra” (zakazane w Rosji) w Syrii na prośbę prezydenta Baszara al-Assada.

W tym czasie w Iraku i Syrii przez prawie rok koalicja tworzona pod auspicjami Stanów Zjednoczonych bez zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ i zgody Damaszku była w stanie wojny. Jednak ofensywa IG nadal trwała.

W rzeczywistości terroryści, nieco wciśnięci w Irak, skupili się na Syrii.

Do maja 2015 r. IG kontrolowało około 50% terytorium Syrii i uzyskało dostęp do głównej drogi do Damaszku.

 Jak dziwne okazuje się, że jedyne supermocarstwo z nieograniczonymi zasobami nie może pokonać terrorystów.

 Konieczne jest zrozumienie, że IGIL / DAIS jest produktem anglo-amerykańskich służb specjalnych, narzędziem do tworzenia chaosu i ponownego formatowania całego regionu.

Jest to rodzaj zbiorowego Hitlera, którego zadaniem jest tworzenie problemów dla odradzającej się Rosji i rozwijających się Chin.

Wcześniej próba rozwiązania kwestii rosyjskiej wymagała władzy całej hitlerowskiej Unii Europejskiej

. Teraz inne czasy i inne metody, przeciwko energii nuklearnej, nie można wyrzucić wielomilionowej armii.

 W związku z tym nasi geopolityczni „partnerzy” postanowili, poprzez zamachy stanu w krajach północnej Afryki (Tunezja, Egipt w Libii), stworzyć bezpostaciowe quasi-państwo o nazwie IGIL / DAIS.

 Ponadto planowano posunąć naprzód terrorystów na Bliskim Wschodzie iw Azji Środkowej.

 A potem rzucaj chaos na Rosję przez Kaukaz i Kazachstan.

Przeciw takiemu quasi-państwu, które nie ma kapitału, nie użyjecie broni nuklearnej. IGIL może również naciskać na Chiny i straszyć zachodniego filistyńczyka nową organizacją terrorystyczną.

Ale nie wszystko, co poczęło, ożywa: w Egipcie nastąpił zamach stanu, aw Syrii interwencja Rosji nie pozwoliła terrorystom na pokonanie syryjskiej armii.

W ciągu roku, podczas operacji, rosyjskie lotnictwo wyprodukowało ponad 10 000 lotów, które trafiły 30 000 celów wroga. T

erytorium kontrolowane przez IG zostało zmniejszone o 20%.

 Zginęło około 5000 bojowników.

 Przy wsparciu rosyjskiego lotnictwa wojska syryjskie wyzwoliły około 500 osiedli, z których 25 należy do dużych miast.

Ponadto terroryści ponieśli ogromne straty gospodarcze.

Oprócz zajęcia się kwestiami syryjskimi, rosyjskie siły zbrojne zapewniły sobie możliwość zweryfikowania szkolenia i spójności działań personelu, uzyskania nieocenionego doświadczenia w walce i przetestowania nowych rodzajów broni.

Sukcesy dyplomatyczne i militarne Rosji irytują naszych zachodnich partnerów i wewnętrznych wrogów.

Ci wrogowie założyli maski mężów stanu, liberalnych działaczy na rzecz praw człowieka i hurra-patriotów.

 Lwia część zdradzieckiej części elity, która osiadła we wszystkich stanach elity państwowej, wspiera prezydenta słowami, ale w praktyce otwarcie sabotuje wszystkie jego dekrety. 

Są bardzo niebezpieczni, ponieważ budują z siebie rosyjskich patriotów-mężów stanu.

 Najgorzej dla Rosji są liberałowie i działacze na rzecz praw człowieka, którzy mówią, co myślą. Otwarcie przeciwstawiają się zakazowi propagowania homoseksualizmu wśród nieletnich, przeciwko zbrojeniu armii, przeciwko aneksji Krymu.

 Liberałowie uważają, że dzisiejsza Rosja musi pilnie poddać się w obliczu humanistycznego Zachodu, zacznijcie pokutować i zapłacić odszkodowania za sowiecką przeszłość.

To znaczy, aby zacząć robić to, czego nasi zachodni partnerzy wymagają od nas: żałować, płacić, płacić i żałować!

 Liberałom nie podoba się stopniowe ożywienie naszego państwa, a Rosja i sami Rosjanie są z nich zdegustowani.

 Zastanawiam się, dlaczego liberałowie nienawidzą Rosji tak bardzo, wszyscy Rosjanie?

 (…)

. Dla liberałów i obrońców praw człowieka Władimir Putin jest największym wrogiem, ponieważ pozbawił ją przyjemności rozważania, w jaki sposób Rosja wije się w agonii śmierci.

W końcu to, co Putin otrzymał od Jelcyna, zgodnie z ich kalkulacjami, miało doprowadzić do autodestrukcji w możliwie najkrótszym czasie.

 I chociaż Putin, wchodząc w tego „liberalnego węża” pod pozorem „własnego”, nie mógł pokazać swojej istoty, nie dotknęli go.

 I dopiero wtedy, gdy zobaczył w nim „cień Stalina”, podnieśli powszechny okrzyk na temat: „Krwawy Putin jest drugim Stalinem”.

 Nadążyć z liberałami, naszych patriotów, którzy wierzą, że Władimir Władimirowicz nie jest w stanie prawidłowo zarządzać krajem, że nie mają wystarczająco dużo siły woli, aby szybko przywrócić porządek w kraju, na przykład, rośliny, Anatolija Czubajsa.

 Może nasi patrioci nie wiedzą, że Czubajs jest pełnomocnikiem reprezentującym światowych bankierów i nie można go dotknąć.

Aby wyjaśnić, okazać się bezużytecznym: dla wiwatów-patriotów Putin był, jest i będzie wrogiem numer 1, który powoli przygotowuje Rosję do zniszczenia.

W przeciwieństwie do patriotów hurra, w czasach demokracji większość ludzi zaczyna widzieć. Wielu ludzi dowiaduje się prawdy o Józefie Stalinie, a liczba osób, które są dla niego pozytywne, rośnie z każdym rokiem.

Ludzie poznają prawdę o lichwie, dotacjach, prywatyzacji lat 90-tych.

 Odpowiedni obywatele negatywnie oceniają Jelcyna, Czubajsa, Gajdara, Niemcowa i innych liberalnych zdrajców. przez lata demokracji większość ludzi zaczyna widzieć.

 

Polityka jest sztuką tego, co możliwe, więc Władimir Putin nie może szybko złamać kolonialnych więzi Rosji.

Mieszkańcy miast często spekulują, jak i co robić, ale nie mają wszystkich potrzebnych informacji. Nie jest łatwo iść przeciwko biblijnym „pasterzom”.

W końcu kapitalizm i piramida to ich zasady.

Mają jasne plany przez dziesięciolecia, a nawet stulecia.

Mają zdolność przeprowadzania błyskawicznego strajku skalpela (weź co najmniej zatrucie Józefa Stalina).

A co najważniejsze, wciąż mają działający „amerykański sen”, czyli wspaniałe marzenie o gratulacji kosztem innych.

 Możemy założyć, że Władimir Putin ma jasną strategię:

Rosja musi się wzmocnić po niszczycielskich latach 90. i czekać, aż załamie się światowy system kapitalistyczny.

Światowy kapitalizm jest skazany na zagładę, ponieważ opiera się na tworzeniu pieniędzy z powietrza, to znaczy na przewrotnych zasadach. 

A co najważniejsze, niezbędnym warunkiem rentowności kapitalizmu jest dostępność nowych rynków.

 Światowy kapitalizm musiał się rozpaść w latach 90., ale uratował go demontaż systemu socjalistycznego.

W 1991 r. Zachód połknął kraje obozu socjalistycznego i dzięki temu przetrwał ćwierć wieku.

Teraz nie ma nikogo.

Na planecie nie ma „białych plam”, nie ma nowych rynków.

 Ta rzeczywistość została zrozumiana przez wielu ekonomistów.

Wobec braku możliwości ekspansji gospodarczej, jako czynnika determinującego koniec kapitalistycznego rozwoju, już w 1776 Adam Smith (praca „Badanie natury i przyczyn bogactwa narodów”).

Ratowanie światowego kapitalizmu za pomocą piramidy długów może jedynie wznowić system, uruchamiając na szeroką skalę wojnę nienuklearną.

 Ale Władimir Władimirowicz nie poddaje się prowokacji.

Po załamaniu się światowego systemu finansowego i „amerykańskiego snu”, międzynarodowa organizacja finansowa nie zamierza dokonywać autodestrukcji.

Będzie próbował narzucić ludzkości nowy porządek świata z rządem światowym, jedną religią, wspólną walutą.

Aby zbudować światowy pseudosocjalizm oparty na naukach Karola Marksa.

 Zredukuj populację Ziemi kilka razy.

 Zniszcz instytucję rodziny przy pomocy wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich.

Zamień planetę w jeden elektroniczny obóz koncentracyjny, w którym każda osoba od urodzenia będzie wbijała się w ciało chipa, co zastąpi paszport, kartę kredytową, numer TIN, prawo jazdy. Działać na biblijnym podręcznika szkoleniowego: „I sprawia, że ​​wszyscy, mali i wielcy, bogaci i biedni, wolny i obligacji, otrzymują znamię na własną rękę lub na czołach prawą ręką, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, ponadto kto ma ten znak, imię bestii lub numer jego imienia. ” (Objawienie Jana Teologa, rozdział 13, werset 16-18).

Tylko u bankierów światowych celem jest, aby wszyscy ludzie na Ziemi tępych konsumentów: bez krytycznego myślenia, bez rodziny i plemienia, bez sumienia i honoru, bez płci (dzisiejszy człowiek uważa się za mężczyznę, a jutro za kobietę ).

 Idealne społeczeństwo dla finansistów nie jest demokracją, lecz indyjskim faszyzmem ze sztywną separacją kastową, w której każda osoba zna swoje miejsce od urodzenia i nie udaje więcej.

Pomimo potęgi światowej oligarchii, ich plany się nie spełnią.

Czas biblijnych „pasterzy” i koncepcja biblijna dobiegają końca.

(…)

Moc biblijnych koncepcji załamie się tylko wtedy, gdy rosyjska oferta da światu nowy model życia układ, który powinien zawierać sprawiedliwości, duchowość, tradycyjne wartości rodzinne, życie w zgodzie z naturą, to znaczy wszystko co  najlepsze, co jest nieodłączne od narodu rosyjskiego.

 

Reklamy

121 uwag do wpisu “Od Stalina do Putina

 1. Wiele działań naszej partii i narodu będzie wypaczone i oplute przede wszystkim za granicą, ale i w naszym kraju.

  Będą się mścić okrutnie za nasze osiągnięcia i sukcesy i moje imię też będzie zelżone i oplute. Przypiszą mi wiele okrucieństw.

  Ale mimo tego, jakby nie rozwijały się zdarzenia, przejdzie czas i uwaga nowych pokoleń zwróci się do spraw i zwycięstw naszej ojczyzny.

  Rok za rokiem będą przychodzić nowe pokolenia, które podniosą sztandar swoich ojców i dziadów i oddadzą nam cześć, a swoją przyszłość będą budować na naszej przeszłości.

  – Józef Stalin, wrzesień 1939 r.

  Polubienie

 2. Aktualizacja: 05.03.2018, 17:33 Publikacja: 05.03.2018

  Moskwa: „Burżuje próbują zatuszować prawdę o Stalinie”.

  Kandydat na prezydenta Rosji przemawiał na Placu Czerwonym z okazji rocznicy śmierci sowieckiego dyktatora.

  W poniedziałek przy grobie Stalina na Placu Czerwonym od rana zbierali się rosyjscy komuniści. Wszystko z okazji 65. rocznicy śmierci dyktatora. Jako pierwszy, w otoczeniu swoich zwolenników, pod ścianami Kremla pojawił się kandydat na prezydenta Maksim Surajkin z partii Komuniści Rosji. Stwierdził, że „burżuje na całym świecie próbują zatuszować prawdę o Stalinie”.

  – Kiedyś Stalin powiedział, że na jego grób przyniosą dużo śmiecia, ale wiatr historii go zwieje. Dzisiaj widzimy, że zwykli mądrzy ludzie, zwykli
  robotnicy, coraz lepiej zaczynają rozumieć, że był to wielki przywódca państwa radzieckiego. Niezależnie od tego ile brudu wyleje na niego burżuazyjna prasa w różnych krajach, Stalin będzie żył w naszych sercach – przemawiał Surajkin.

  Tuż po nim kwiaty na grobie dyktatora złożyć miał lider Komunistycznej Partii Rosji Giennadij Ziuganow, który nie startuje w tegorocznych wyborach prezydenckich. Jego partię w wyborach reprezentuje dyrektor podmoskiewskiego sowchozu im. Lenina Paweł Grudinin.

  Z ubiegłorocznego sondażu niezależnego ośrodka Centrum Lewady wynika, że 46 proc. Rosjan podziwia i szanuje Stalina, a nawet z nim sympatyzuje.

  Rusłan Szoszyn
  r.szoszyn@rp.pl

  Polubienie

 3. „Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее!” И. В. Сталин.

  Polubienie

 4. „Zakon Strażników Sławii „Wilczy Krąg” swój światopogląd opiera na Rodzimej Wierze Ario-Sławów. Jesteśmy strażnikami Ojczyzny i jej duchowego, prawdziwego dziedzictwa, nieskażonego psim, judejskim duchem. Jesteśmy posłannikami zapomnianych, Sławskich Bogów, którym przysięgliśmy że odbudujemy chwałę i siłę Rodzimej Wiary i kultury. Nasz Zakon Pogańskich „niezblazowanych” i „nieumoralniających” kaznodziejów wyniesie ku chwale zbeszczeszczone judeochrześcijańską trucizną, honor, dumę, szlachetność, odwagę i heroiczność. Znów staną się one wartością największą, tak jak powinny nią być Rasa, Krew, Wiara i Ziemia.Pod Stanicami Wojennymi, przed obliczami potężnych Ario-słowiańskich Bogów, stańcie z Nami w szeregu, rozpocznijcie marsz ku chwale i zwycięstwu. Precz z nijakością, obłudą, tępotą i gnuśnością. Sława Zwycięstwu! Sława rodzimej Wierze!”

  „Bracia i Siostry, krew z krwi,kość z kości, Sławscy świadomi patrioci, wyznawcy Świętej Rodzimej Wiary, nie dajmy się judejskiej, kłamliwej propagandzie, nie dajmy się na siebie napuszczać, jako wściekłe psy, niech brat bratu nie wbija noża! Razem, zjednoczeni, ku chwale Sławii i Lechii, z mocą prężnych ciał i siłą hardych Ario-słowiańskich dusz, walczmy o lepsze jutro, walczmy z wrogami naszej Rasy! Sława heroicznemu braterstwu, Sława Bogom!”

  Polubienie

 5. Adminku mam pytania do ciebie w Temacie Soso – Koby -Stalina . Jeżeli możesz proszę o odpowiedz .
  Plusy Stalina .
  1. Wygrał z Hitlerem . Nie ma sporu .
  2. Granice Polski nie ma sporu .

  A teraz zaczynajmy od minusów i proszę adminka o ustosunkowanie się .

  1. Czy jest prawdą że Lenin zostawił testament gdzie ostrzega towarzyszy bolszewików przed Stalinem jako niezrównoważonym człowiekiem po którym można się wszystkiego spodziewać .
  Tutaj pytanie .Skoro Lenin uważał Stalina za mocno grożnego dlaczego nie wydał polecenia aby go sprzątnąć .Pewnie mógł to zrobić .

  2 .Czy jest prawdą że Stalin zniszczył ten testament ?

  3. Czy nie jest prawdą że kolektywizacja wsi pochłonęła ogromną ilość ofiar wśród chłopów na rozkaz Stalina?

  4. Czy nie jest prawdą że Stalin wykończył Kirowa który zaczął być poważnym zagrożeniem dla jego władzy gdzie póżniej opłakiwał go na pogrzebie . Można nadmienić że to byli tacy dobrzy koledzy o ile w polityce to pojęcie funkcjonuje . Kirow bodajże w sposób znakomity wykonał polecenia Stalina i miał duże osiągnięcia w kwestii kolektywizacji wsi rosyjskiej .

  5. Czy nie jest prawdą że Stalin wydał polecenie służbom aby spreparowały materiały zdrady na Tuchaczewskiego które zostały podesłane Niemcom z oczywistych względów .Niemcy za wszelką cenę dążyli do osłabienia armii Stalina .

  6. Czy nie jest prawdą że Stalin czystkami tak osłabił armię że ta w czerwcu 41 roku dostawała potężne baty od Hitlera walcząc przestarzałą bronią i co niektórzy w kalesonach . Porównajmy sobie tylko czas .ile Hitler przeszedł Polski a jakie potężne obszary ZSRR licząc liczbę dni jednakową .

  7. Czy nie jest prawdą że punktem przełomowym w czasie wojny ojczyżnianej była ostra listopadowa zima i błędy generałów niemieckich .To właśnie wtedy następuje przełom.
  Adminek może sobie wyobrazić co by się działo gdyby ostra zima nie pokrzyżowała szyków Niemcom .

  8. Czy jest prawdą że wieloletni współpracownik Stalina Beria był żydem czy nie był ?.

  9. Czy jest prawdą że Stalin nie zrobił nic aby ukrucić działalność takich siepaczy jak Berman czy szkodliwą działalność dla gospodarki takiego typa jak Minc obwieszonego orderami jak choinka ?

  TYLE .
  NIE CHCĘ TU ZADNYCH KŁÓTNI DLATEGO PROSZĘ O ODPOWIEDZ TYLKO ADMINKA .

  Polubienie

 6. I jeszcze jedno pytanie .
  czy nie jest prawdą że na ogromnych połaciach ZSRR w czasie czerwcowej agresji masy ludzi witali armię Hitlera chlebem i solą całując żołnierzy niemieckich z tzw języczkiem i masę pomników Stalina wtedy zburzono.

  Adminek jak znajdziesz 5 minut liczę na odpowiedz .

  Polubienie

 7. pytania do adminka w sprawie Stalina

  A czy ja politolog, lub historyk, lub badacz życia Stalina?
  Nie.
  Ja tylko po technikum kolejowym, więc mogę ci napisać jak buduje się nasyp kolejowy, mosty kolejowe, dworce itp.
  A o Stalinie wiem piąte przez dziesiąte. Że miał wąsy, że palił fajkę.
  Mogę ci wkleić zdjęcie Stalina, albo to co mi się podoba, zdjęcie ,,wielkiej trójki”

  to jest ,,wielka trójka”
  do lewej facet z lekkim bezwładem lewej ręki, nałogowy palacz fajki, ponoć pod koniec życia lubił pić dużo gruzińskiego wina, ten w środku to full kaleka na wózku, a ten grubas po prawej dręczony wieczną zgagą, zaparciami i niestrawnością.
  W sam raz na ,,wielką” trójkę.

  No ale tak się jakoś złożyło, że innych w tym czasie nie było.
  W następnym komentarzu odpowiem ci na poważnie, punkty po punkcie, ale to pod wieczór.
  Teraz idę do roboty.

  Polubienie

 8. Adminku czekam na odpowiedzi .Mogą być jutro kiedy chcesz .Oczywiście kłania się węzus .Tylko aby były merytoryczne bez oskarżania mnie że korzystam z wikipedii bądz z prlowskich książek z lat 80 dla 8 klasy ha ha ha .

  Polubienie

 9. Wywiad ze Stalinem

  W 1934 roku brytyjski pisarz H. G. Wells, znany m. in. z głośnych powieści takich jak „Wojna światów”, czy „Wyspa doktora Moreau”, miał niepowtarzalną okazję rozmawiać z pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego WKP(b), Józefem Stalinem.

  Rozmowa trwała od 4 po południu do 6:50 wieczorem. Wywiad został zapisany przez Konstantyna Omańskiego, przewodniczącego Komisariatu Spraw Zagranicznych. Tekst został opublikowany w książce „Józef Stalin i H.G. Wells, Marksizm kontra Liberalizm – wywiad”, New Century Publishers, wrzesień 1937. W późniejszym wywiadzie dla lewicowej gazety New Statesman Wells zapytany o Stalina oświadczył, że „nigdy nie spotkał bardziej sprawiedliwego, szczerego i uczciwego człowieka”.

  Jednak pod kątem badania źródeł historycznych jest to przede wszystkim jedna z niewielu relacji pozwalająca lepiej poznać człowieka odpowiedzialnego za śmierć milionów obywateli własnego państwa.

  H. G. W e l l s. Jestem panu niezmiernie wdzięczny, mister Stalin, że zechciał pan mnie przyjąć. Byłem niedawno w Stanach Zjednoczonych, miałem długą rozmowę z prezydentem Rooseveltem i usiłowałem zrozumieć, na czym polegają jego przewodnie idee. Teraz przybyłem do pana, aby go zapytać, co pan robi, żeby odmienić świat…

  J. S t a l i n. Nie tak wiele…

  W e l l s. Włóczę się od czasu do czasu po świecie i jak prosty człowiek patrzę, co się wokół mnie dzieje.

  S t a l i n. Wybitni działacze w pana rodzaju nie są „prostymi ludźmi”. Oczywiście, dopiero historia wykaże, jakie znaczenie miał ten czy inny wybitny działacz, ale w żadnym wypadku nie patrzy pan na świat tak jak „prosty człowiek”.

  W e l l s. Nie miałem zamiaru udawać skromnego. Chciałem tylko powiedzieć, że usiłuję widzieć świat oczami prostego człowieka, a nie oczami partyjnego polityka czy odpowiedzialnego męża stanu. To, co widziałem w Stanach Zjednoczonych, wywarło na mnie wstrząsające wrażenie. Stary świat finansowy wali się. Ekonomiczne życie kraju organizuje się w nowy sposób. Lenin powiedział swego czasu, że trzeba „uczyć się handlu”, uczyć się od kapitalistów. Obecnie kapitaliści powinni uczyć się od was, jak należy rozumieć ducha socjalizmu. Zdaje się, że w Stanach Zjednoczonych chodzi o gruntowną reorganizację, o planową, to znaczy socjalistyczną gospodarkę. Pan i Roosevelt wychodzicie z dwóch odmiennych założeń. Ale czy nie istnieje ideowa łączność, ideowe pokrewieństwo między Waszyngtonem a Moskwą? Rzuciło mi się na przykład w oczy w Waszyngtonie to samo, co się dzieje tutaj: rozbudowa rządzącego aparatu, tworzenie szeregu nowych państwowych organów centralnych oraz sieci organizacji społecznych, obejmujących wszystkie dziedziny. I podobnie jak w waszym kraju im także brak umiejętności kierowniczych.

  S t a l i n. Stany Zjednoczone mają inne cele niż my w ZSRR. Cel, do którego dążą Amerykanie, zrodził się na gruncie ekonomicznego bezładu i kryzysu gospodarczego. Amerykanie chcą na bazie prywatno-kapitalistycznej działalności przezwyciężyć kryzys, nie zmieniając bazy ekonomicznej. Usiłują zmniejszyć do minimum ten rozstrój, te straty, które powoduje istniejący system ekonomiczny. A u nas, jak pan wie, na miejscu zlikwidowanej, starej bazy ekonomicznej została stworzona zupełnie inna, nowa baza ekonomiczna. Nawet jeżeli ci Amerykanie, o których pan mówi, osiągną częściowo swój cel, to znaczy doprowadzą do minimum te straty, to nawet w tym wypadku nie zniszczą oni korzeni anarchii, która cechuje istniejący system kapitalistyczny. Zachowują bowiem ustrój ekonomiczny, który z konieczności prowadzi, bo nie może nie prowadzić, do anarchii w wytwórczości. W ten sposób w najlepszym razie będzie mowa nie o przebudowie społeczeństwa, nie o zniszczeniu starego ustroju społecznego, który rodzi anarchię i kryzysy, lecz o ograniczeniu poszczególnych ujemnych jego przejawów, ograniczeniu jego poszczególnych ekscesów. Subiektywnie Amerykanie ci może nawet sądzą, że przekształcają społeczeństwo, ale obiektywnie – zachowują oni dotychczasową bazę społeczną. Dlatego też, obiektywnie, nie wyniknie z tego żadne przekształcenie społeczeństwa.

  W e l l s. Pod wieloma względami zgadzam się z tym, co pan powiedział. Ale chciałbym podkreślić, że jeżeli kraj przyjmie w całości zasadę gospodarki planowej, jeżeli rząd krok za krokiem zacznie konsekwentnie wprowadzać w życie tę zasadę, to w ostatecznym wyniku oligarchia finansowa ulegnie zniszczeniu i wprowadzony zostanie socjalizm w tym sensie, w jakim rozumieją go w świecie anglosaskim (…)

  S t a l i n. Kiedy mówię o niemożliwości wprowadzenia w życie zasad gospodarki planowej przy jednoczesnym zachowaniu ekonomicznej bazy kapitalizmu, nie chcę przez to w żadnym stopniu pomniejszać wybitnych osobistych zalet Roosevelta – jego inicjatywy, odwagi, stanowczości. Bez wątpienia spośród wszystkich kapitanów współczesnego świata kapitalistycznego Roosevelt jest najsilniejszą indywidualnością. Dlatego chciałbym jeszcze raz podkreślić, że moje przekonanie o niemożliwości planowej gospodarki w warunkach kapitalizmu wcale nie oznacza powątpiewania co do osobistych uzdolnień, talentu i odwagi prezydenta Roosevelta. Ale najbardziej utalentowany przywódca, jeżeli okoliczności nie będą mu sprzyjały, nie może osiągnąć celu, o którym pan mówi. Teoretycznie oczywiście nie jest wykluczone, że można w warunkach kapitalizmu stopniowo, krok za krokiem, zmierzać do celu, który pan nazywa socjalizmem w anglosaskim znaczeniu tego słowa. Ale co to właściwie będzie za „socjalizm”? W najlepszym wypadku – będzie to pewne okiełznanie najbardziej nieokiełznanych poszczególnych przedstawicieli zysku kapitalistycznego, pewne wzmocnienie czynnika regulującego narodową gospodarkę. Wszystko to jest w porządku. Ale skoro tylko Roosevelt albo któryś inny spośród kapitanów współczesnego świata burżuazyjnego zechce przedsięwziąć cokolwiek poważniejszego przeciw podstawom kapitalizmu, nieuchronnie poniesie całkowitą klęskę. Przecież Roosevelt nie jest właścicielem banków, przecież nie jest w jego rękach przemysł, przecież wielkie przedsiębiorstwa, wielkie gospodarstwa nie należą do niego. Przecież wszystko to jest własnością prywatną. I koleje żelazne, i flota handlowa – wszystko to jest w rękach prywatnych właścicieli. Wreszcie istnieje armia wykwalifikowanych pracowników, inżynierów, techników, nimi również dysponuje nie Roosevelt, lecz prywatni przedsiębiorcy, u których pracują. Nie można zapominać o funkcjach państwa w świecie burżuazyjnym. Jest to instytucja, która organizuje obronę państwa, organizuję ochronę „porządku”, aparat do zbierania podatków. Gospodarka zaś we właściwym sensie ma niewiele wspólnego z państwem kapitalistycznym, nie leży w jego rękach. Odwrotnie, państwo jest w rękach gospodarki kapitalistycznej. Dlatego obawiam się, że Roosevelt, mimo całej swojej energii i talentu, nie osiągnie tego celu, o którym pan mówi, jeżeli w ogóle ma taki cel. Być może, w ciągu kilku pokoleń można by trochę zbliżyć się do tego celu, ale osobiście uważam również i to za mało prawdopodobne (…)

  Ponadto, czy można nie brać pod uwagę faktu, że aby przerobić świat, trzeba mieć w ł a d z ę? Wydaje mi się, panie Welles, że pan zupełnie nie docenia zagadnienia władzy, że ta sprawa w ogóle nie mieści się w pańskiej koncepcji. A cóż mogą zrobić ludzie bez niej, nawet o najlepszych zamiarach, nie mając władzy nie są nawet zdolni do tego, aby wysunąć sprawę ujęcia władzy w swoje ręce. Mogą w najlepszym razie poprzeć tę nową klasę, która weźmie władzę, ale oni sami nie potrafią przerobić świata. To może zrobić tylko wielka klasa, która zastąpiłaby klasę kapitalistów i stałaby się takim samym gospodarzem z pełnią władzy, jak kapitaliści. Taką klasą jest klasa robotnicza. Oczywiście, należy skorzystać z pomocy inteligencji technicznej i ze swej strony należy udzielić jej pomocy. Ale nie należy sądzić, że owa inteligencja techniczna może odegrać samodzielną rolę historyczną. Przerobienie świata – to wielki, złożony i męczący proces. Dla tej wielkiej sprawy potrzeba wielkiej klasy. Dla wielkiego okrętu – wielka żegluga…

  W e l l s. Tak, ale wielka żegluga wymaga kapitana i nawigatora.

  S t a l i n. Słusznie, ale wielkiej żegludze przede wszystkim trzeba wielkiego okrętu. Czymże jest nawigator bez okrętu? Bezczynnym człowiekiem.

  W e l l s. Wielki okręt – to cała ludzkość, a nie klasa.

  S t a l i n. Pan, panie Wells, wychodzi, jak widać z założenia, że wszyscy ludzie są dobrzy. Ja zaś nie zapominam, że jest wielu złych ludzi. Nie wierzę w szlachetność burżuazji.

  W e l l s. Pan, mister Stalin, lepiej niż ktokolwiek inny wie, czym jest rewolucja, w dodatku wie pan o tym z praktyki. Czy masy powstają kiedykolwiek same? Czy nie uważa pan, że wszystkie rewolucje są dokonywane przez mniejszość?

  S t a l i n. Rewolucji potrzebna jest kierująca mniejszość, ale nawet najbardziej utalentowana, ofiarna i energiczna mniejszość będzie bezradna, jeżeli nie będzie się opierała chociażby o bierne poparcie milionów ludzi (…)

  Oczywiście, stary system wali się, rozkłada. To prawda. Ale jest prawdą i to, że czynione są ponowne usiłowania, aby innymi metodami, za wszelką cenę, ochronić, uratować ten gnijący system. Ze słusznego założenia wyprowadza pan niesłuszny wniosek. Stwierdza pan słusznie, że stary świat się rozpada. Ale nie ma pan słuszności sądząc, że się zawali sam przez się. Nie! Zastąpienie jednego porządku społecznego przez inny porządek społeczny jest skomplikowanym i przewlekłym procesem rewolucyjnym. Nie jest to po prostu proces żywiołowy, lecz walka, jest to proces związany ze starciem się klas. Kapitalizm jest przegniły, ale nie można go po prostu porównać do drzewa, które zgniło do tego stopnia, że samo się zwali na ziemię. Nie. Rewolucja, zmiana jednego ustroju społecznego na inny, zawsze była walką, walką męczącą i okrutną, walką na śmierć i życie. I za każdym razem, kiedy ludzie nowego świata dochodzili do władzy, musieli bronić się przed próbami starego świata, który chciał siłą przywrócić stary porządek. Ludzie nowego świata musieli być stale czujni, gotowi do odparcia zamachów starego świata na nowy porządek.

  Tak, ma pan słuszność mówiąc, że stary ustrój społeczny wali się, ale nie zawali się on sam przez się. Weźmy na przykład faszyzm. Faszyzm jest to reakcyjna siła, która dąży do zachowania starego świata przemocą. Co pan zrobi z faszystami? Czy będzie pan ich namawiał? Czy przekonywał? Przecież to w żadnym wypadku na nich nie podziała. Komuniści wcale nie idealizują przemocy jako metody. Ale komuniści nie chcą się dać zaskoczyć znienacka, nie mogą liczyć na to, że stary świat sam zejdzie ze sceny, widzą, że stary porządek broni się siłą i dlatego komuniści mówią klasie robotniczej: bądźcie gotowi na siłę odpowiedzieć siłą, zróbcie wszystko, żeby was nie zdusił stary, gnijący ustrój, nie pozwólcie, żeby wam nałożył kajdany na ręce, którymi chcecie zrzucić ten ustrój. Jak pan widzi, proces zamiany jednego systemu ustroju społecznego na inny nie jest dla komunistów po prostu procesem żywiołowym i pokojowym, lecz procesem skomplikowanym, przewlekłym, wymagającym siły. Komuniści muszą się liczyć z faktami.

  W e l l s. Ale proszę się przyjrzeć temu, co się dzieje teraz w świecie kapitalistycznym. Przecież to nie jest zwykłe załamanie się ustroju. To jest wybuch reakcyjnego gwałtu, który wyrodnieje, przeradza się w zwykłe gangsterstwo. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o konflikty z tymi reakcyjnymi i niemądrymi napastnikami, socjaliści powinni odwołać się do prawa i zamiast uważać policję za wroga, poprzeć ją w walce z reakcjonistami. Wydaje mi się, że nie można stosować zwykłych metod starego, nieelastycznego socjalizmu insurekcyjnego.

  S t a l i n. Komuniści wychodzą z założeń bogatego historycznego doświadczenia, które uczy, że klasy, które się przeżyły, nie ustępują dobrowolnie ze sceny historycznej. Niech pan sobie przypomni historię Anglii z wieku XVII. Czyż nie mówiło wtedy wielu ludzi, że stary porządek społeczny już przegnił? Ale czyż, mimo to, Cromwell nie musiał dobić go siłą?

  W e l l s. Cromwell działał w oparciu o konstytucję i w imię porządku konstytucyjnego.

  S t a l i n. W imię konstytucji uciekł się do gwałtu, stracił króla, rozpędził parlament, aresztował jednych, ścinał głowy innym!

  Ale weźmy przykład z naszej historii. Czyż już dawno nie było jasne, że carski porządek gnije, że się zawali? Ileż jednak potrzeba było krwi, aby go obalić?

  A Rewolucja Październikowa? Czyż mało było ludzi, którzy wiedzieli, że tylko my, bolszewicy, wskazujemy jedyne słuszne wyjście? Czyż nie było zrozumiałe, że rosyjski kapitalizm zgnił? Ale pan wie jak silny był sprzeciw, ile przelano krwi, aby obronić Rewolucję Październikową przed wszystkimi wrogami, wewnętrznymi i zewnętrznymi?

  Albo np. Francja z końca XVIII wieku. Na długo przed rokiem 1789 widoczne było dla wielu, jak bardzo przegniły władza królewska i pańszczyźniane porządki. Ale nie obeszło się, nie mogło się obejść bez powstania ludu, bez starcia się klas.

  O cóż więc chodzi? Chodzi o to, że klasy, które powinny zejść ze sceny historycznej, dowiadują się ostatnie o tym, że ich rola już się skończyła. Nie można ich o tym przekonać. Wydaje im się, że pęknięcia w zmurszałym gmachu starego ustroju można załatać, że można odremontować i uratować walący się gmach starego porządku. Dlatego ginące klasy chwytają za broń i wszystkimi środkami starają się ratować swe istnienie jako klasy panującej (…).

  W e l l s. W dziejach Anglii istnieje jednak przykład dobrowolnego przekazania władzy przez jedną klasę – innej. W okresie między latami 1830-1870 bez jakiejkolwiek zaciekłej walki dokonał się proces dobrowolnego przejścia władzy od arystokracji, której wpływy w końcu XVIII wieku były jeszcze bardzo wielkie, do burżuazji, która była sentymentalną podporą monarchii. To przejście władzy doprowadziło w następstwie do panowania oligarchii finansowej.

  S t a l i n. Pan niepostrzeżenie przeszedł od zagadnień rewolucji do zagadnień reformy. To nie to samo. Czy pan sądzi, że w dziedzinie reform w Anglii w wieku XIX wielką rolę odegrał ruch czartystów?

  W e l l s. Czartyści niewiele dokonali i znikli bez śladu.

  S t a l i n. Nie zgadzam się z panem. Czartyści i organizowany przez nich ruch strajkowy odegrali wielką rolę, zmusili klasy panujące do pójścia na ustępstwa w zakresie ordynacji wyborczej i likwidacji tak zwanych „zgniłych miast”, zrealizowania niektórych paragrafów „Charty”. Czartyzm odegrał niemałą rolę historyczną i skłonił część klasy panującej do pewnych ustępstw, do reform dla uniknięcia większych wstrząsów. W ogóle trzeba powiedzieć, że ze wszystkich panujących klas klasy panujące Anglii, tak arystokracja jak i burżuazja, okazały się najmądrzejsze, najbardziej giętkie z punktu widzenia swych klasowych interesów, z punktu widzenia zachowania swej władzy. Weźmy przykład chociażby z historii współczesnej: strajk generalny z roku 1926 w Anglii. Każda inna burżuazja w obliczu tych wydarzeń, kiedy Rada Generalna Trade-Unionów wezwała do strajku, przede wszystkim aresztowałaby przywódców trade-unionów. Angielska burżuazja nie uczyniła tego, i postąpiła rozumnie z punktu widzenia własnych interesów. Ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Niemczech, ani we Francji nie wyobrażam sobie podobnie elastycznej klasowej strategii ze strony burżuazji. W swoim interesie, dla utrwalenia swego panowania angielskie klasy panujące nigdy nie wyrzekały się drobnych ustępstw, reform. Ale błędne byłoby uważać, że reformy stanowiły rewolucję.

  W e l l s. Pan jest lepszego zdania o panujących klasach mego kraju niż ja. Ale czy w ogóle różnica między małą rewolucją a wielką reformą jest tak duża? Czy reformy nie stanowią małej rewolucji?

  S t a l i n. W wyniku nacisku z dołu, nacisku mas, burżuazja niekiedy może iść na te lub inne częściowe reformy, pozostając na bazie istniejącego społeczno-ekonomicznego ustroju. Postępując tak, uważa, że te ustępstwa są konieczne dla zachowania jej klasowego panowania. Na tym polega istota reform. Rewolucja zaś oznacza przejście władzy od jednej klasy do innej. Dlatego nie można żadnej reformy nazwać rewolucją. Oto dlaczego nie można liczyć na to, że zmiana ustrojów społecznych dokona się drogą niespostrzeżonego przejścia jednego ustroju w inny poprzez reformy, poprzez ustępstwa klasy panującej.

  W e l l s. Jestem panu bardzo wdzięczny za tę rozmowę, która ma dla mnie olbrzymie znaczenie. Dając mi te wyjaśnienia, zapewne przypomniał pan sobie, jak to w podziemnych, przedrewolucyjnych kółkach zdarzało się panu wyjaśniać podstawy socjalizmu (…)

  Tekst pochodzi z książki W. Szpanowa, „Podżegacze”, KiW, 1951, s. 211-216.
  16 kwietnia 2013

  http://polimaty.pl/2013/04/wywiad-ze-stalinem/

  Polubienie

 10. Ułożyłem trzy chodnikowe płytki na podwórku na ścieżce, teraz przerwa na zasłużony odpoczynek i posiłek.

  Wężu odpowiadam w kolejności zadawanych pytań minusowych ( Dla czego niby minusowych?)
  Odpowiadam
  Czy Lenin zostawił testament gdzie ostrzega towarzyszy bolszewików przed Stalinem jako niezrównoważonym człowiekiem po którym można się wszystkiego spodziewać.
  Wężu ty jesteś rolnik więc pomyśl tak na chłopski rozum, kim byli ci bolszewicy, czy to byli Rosjanie, czy żyd Trocki i jego żydowscy kamraci?
  (list, nie testament pisany zapewne także przy udziale żony, żydówki Krupskiej),
  Jak wiesz Lenin miał niemieckie złoto i poparcie Niemców.
  Trocki miał poparcie bankierów amerykańskich i amerykańskie dolary.
  Stalin nie miał ani niemieckiego złota ani amerykańskich dolarów.
  Podobno Trocki był dobrym mówcą, Stalin dobrym organizatorem.
  To Stalin zorganizował atak na Pałac Zimowy
  Stalin jako Rosjanin był oczywistym zagrożeniem dla żydów chcących zagarnąć całą władzę dla siebie i Lenin to z czasem zrozumiał.
  Lenin nie mógł wydać polecenia sprzątnięcia Stalina, bo struktury na których opierała się władza były zbudowane przez Stalina i Stalinowi wierne.
  Stalin list Lenina do Biura Politycznego KC przechwycił i co z nim zrobił to jego sprawa. A co miał upublicznić?
  Kolektywizacja wsi?
  Za cara były wielkie latyfundia magnackie, które trudno by było nazwać wsiami.
  Kolektywizacja tam gdzie miała miejsce była potrzebna gdyż uprawa 3 morgów ziemi jednym konikiem z jedną krową i kilkoma kurkami to jednak na idące czasy uprzemysłowienia były przeżytkiem.
  Niby dla czego to kolektywizacja wsi musiała pochłonęła ogromną ilość ofiar wśród chłopów? Kto ci to wklepał do głowy? Zachodnia propaganda?
  Jak był głód w miastach i na wsi to za sprawą toczących się nieustannie wojen, pierwszą światową, rewolucji i wojen z Denikinem, Wranglem, Kołczakiem, z państwami zachodnimi, z Polską
  Wykończył Kirowa.? No i co?
  Za Clintona też się jakiś jego bliski współpracownik wykończył.
  A Leppera pamiętasz? Też go wykończono.
  Jakby Stalin nie wykończył Tuchaczewskiego to Tuchaczewski wykończył by Stalina zgodnie z leninowską zasadą – Kto kogo.
  Stara dowódcza elita już na początku II WŚ nie zdała egzaminu. Stalin zdjął z dowodzenia nawet swojego wiernego sojusznika Budionnego.
  Dopiero nowi dowódcy zdołali uporządkować armie i stawić skuteczny opór Niemcom.
  Czołg T–34 nie był przestarzałą bronią. Nieco wcześniej Rosjanie pod dowództwem Zukowa pobili Japończyków pod Kałchyn Goł. Widocznie mieli broń nie taką przestarzałą.
  7 ostra zima.
  Zima była tak samo ostra dla Niemców jak i Rosjan. Na łuku Kurskim zimy nie było (między 5 lipca a 23 sierpnia 1943 roku) i też Niemcy przegrali.
  8 Czy Beria był żydem?
  Nie wiem, w jarmułce nie chodził. Stalin ściągnął go Gruzji(?).
  9. Nie mam pojęcia co robił Bergman i Minc. Nie mieszkałem w Warszawie, a tu w Olsztynie represji politycznych nie było.
  Ale były trzy bandy, Wilka, Szeremietiewa, Czarnego, ale to byli rówieśnicy mojego starszego o 6 lat brata. Chociaż z Czarnym piłem koniak po tym jak odsiedział 25 lat za zabicie SOKisty.(SOK Służba Ochrony Kolei).
  Czarny zapytał mnie wtedy – Pan jest bratem ZXXXXXX?
  Tak –odparłem. Czarnego od razu poznałem jak tylko wszedł do zakładu.

  Idę dalej układać płytki na ścieżce na podwórku.

  Polubienie

 11. Zapomniałem dodać.
  Rosjanie witali kwiatami Niemców?
  Rosjanie?
  A może Łotysze, Estonczycy, Ukraińcy tego sortu co Bandera, Tatarzy krymscy, bo o ile wiem to ani pod Stalingradem, ani pod Leningradem niemieckich żołnierzy kwiatami nie witano.

  Myśl węzu jak chłop, a nie jak wykształciuch

  Polubienie

 12. Adminku nie zgadzam się nigdzie nie napisałem że to Rosjanie witali chlebem i są armię Hitlera . Napisałem tylko że na dużych obszarach ZSRR witano armię niemiecką całusami .Tutaj dodałeś od siebie rzecz którą ja nie napisałem .
  Po drugie .O tym że kolektywizacja pochłonęła miliony ofiar czytałem i dowiedziałem się w Polsce nie na Zachodzie .
  Tutaj adminku dałeś już po garach pisząc że zima była taka sam dla każdego . Takie tłumaczenie nie przeszło by już w gimnazjum a ty to tak tłumaczysz na poważnym forum .
  Adminku kolejna sprawa .Po tylu publikacjach i dostępnych zródłach piszesz że nie jest ci znane co wyprawiał Berman i Minc ( a wojny o handel o tym ty nie słyszał ? ) .O tym pewnie co wyprawiała ” Krwawa Luna ” też adminku pewnie nie wiesz .
  Do pozostałych odpowiedzi już się może nie ustosunkuje .
  Spodziewałem się bardziej merytorycznej odpowiedzi ale dziękuje i za to .
  Nie przekonałeś mnie bo odpowiedzi raczej odwracające kota ogonem w stylu ” że zima była taka sam dla każdego ” niż merytoryczne .
  Kika z pewnością coś doda .
  W kwestii Tuchaczewskiego przeszedłeś samego siebie .Nie masz żadnych dowodów że Tuchaczewski załatwił by Stalina . Sam sobie przeczysz pisząc że Lenin wódz numer 1 bał się Stalina a Tuchaczewski taki gieroj że poważyłby się tknąć Stalina kontrolującego tajne służby Jagody czy Jeżowa bez sensu i to Tuchaczewski został aresztowany w Kujbyszewie przez te służby .
  Adminku spodziewałem się wyższych lotów odpowiedzi a ty odstawiłeś historyczne jajca na całego ale dziękuję za poświęcony czas i odpowiedz .

  Polubienie

 13. Fakty są takie że materiały oskarżające Tuchaczewskiego zostały całkowicie sfałszowane i podrzucone przez służby Stalina Niemcom . Następnie te materiały zostały odesłane z powrotem do Moskwy i w tym momencie Tuchaczewski powinien zacząć sobie już kopać grób .
  Adminku o tym też chyba pamiętasz co ?

  kika ratuj adminka bardziej merytoryczną odpowiedzią . Pozdrawiam i się wyłączam .

  Polubienie

 14. A wąż dalej swoje.
  wężu każda silna władza wykańcza oponentów, a jak nie wykończy to sama zostaje wykończona.
  Popatrz jak załatwiono Janukowycza na Ukrainie.
  Stalin był przebiegły, bezwzględny i konsekwentny. Zdobył władzę, utrzymał ją i podniósł Rosję z rewolucyjnego bardaku do poziomu mocarstwa światowego.
  Zgadza się czy nie?
  Tak czy nie?

  Polubienie

 15. ….czy nie jest prawdą że na ogromnych połaciach ZSRR w czasie czerwcowej agresji masy ludzi witali armię Hitlera chlebem i solą….
  ssssssssss
  wiesz doskonale, że w tym pytaniu kryje się masa fałszu majacego pokazać, jak naród rosyjski ( radziecki) rzekomo nienawidził rzadów komunistów i Stalina w szczególności.

  W Polsce też hitlerowców witano kwiatami.
  Tylko zapytaj kto ich faktycznie witał

  Czy w Rosji, ZSSR było inaczej?
  Tam też mieszkało sporo Nioemców, Żydów, Łotyszy tych z pokolenia krzyżackiego, witali ich przyszli banderowcy.
  więc wężu nie p…dol

  Polubienie

 16. Adm 30 sierpnia 2018 o 3:28 PM
  A wąż dalej swoje.
  wężu każda silna władza wykańcza oponentów, a jak nie wykończy to sama zostaje wykończona.
  Popatrz jak załatwiono Janukowycza na Ukrainie.
  Stalin był przebiegły, bezwzględny i konsekwentny. Zdobył władzę, utrzymał ją i podniósł Rosję z rewolucyjnego bardaku do poziomu mocarstwa światowego.
  Zgadza się czy nie?
  Tak czy nie?

  Adminku zgadza się ale zauważ pewne fakty .
  bo je nie zauważasz .

  1. Prosiłem cię abyś policzył czasowo ile zajęto Polski przez armie Hitlera a ile licząc tą samą liczbę dni zajął Hitler jaki obszar ZSRR . W sumie patrząc na to nasza walka z Hitlerem żle nie wychodzi .Walczyliśmy dzielnie pomimo tragicznych rządów sanacji .
  Napisałem Waldiemu że Gierek był na premierze ” Hubala ” i że bił brawo i chwalił ten film to go o mało cholera nie wzięła tak mu się Hubal nie podoba a mi akurat na odwrót . A jaka była obrona ZSRR w czerwcu – mówię o początku wojny ( uciekaj i spieprz….. ) .
  To są fakty adminku czy nie ?
  Dlaczego nie możesz tego zrozumieć że potęgę tego satrapy zbudował sam Hitler atakując ZSRR . Inaczej Stalin nigdy by Hitlera nie zaatakował i ciągle by obowiązywał protokół tajny do układu z 39 roku o podziale stref wpływów .Wyobrażasz sobie Stalina atakującego Hitlera .To byłby jakiś Matrix. .
  Po drugie uratowała temu satrapie życie zima niezwykle ostra która dobiła Niemców . I ty dobrze adminku o tym wierz .
  I bardzo dobrze że te siarczyste mrozy nastąpiły bo doprowadziły one do tego że ten satrapa zyskał na czasie przejął w końcu inicjatywę na tej wojnie i ja wygrał a tak naprawdę nie on a zwykły rosyjski żołnierz .
  I po trzecie zarzuca się polskim rządowi ucieczkę .Opluwa się go za to .
  To odpowiedz mi dlaczego ci obrońcy Stalina przemilczają fakt że ci wszyscy kumple tego satrapy srali ze strachu przed Niemcami i razem z Berią chcieli opuszczać Moskwę tak samo jak w 39 roku polski rząd .
  I tu trzeba przyznać Stalinowi .Miał odwagę .Został w Moskwie pomimo tego że Beria już mu przygotował gotowy pociąg do ucieczki z Moskwy .
  Twórcy potęgi Stalina :
  1. Głupota Hitlera poprzez Barbarossę .
  2. Ostra zima .
  Po wojnie gdy Stalin zaczął w europie środkowej i wschodniej instalować swoich kacyków do rządzenia dysponując taką potęgą zwaną armią czerwoną tylko idiota nie zrobiły ze swojego kraju potęgi światowej .
  To już historia . Wszystko to i tak runęło pod hasłami pierestrojki i głasnosti .
  Gdybym był celebrytą też bym tak Gorbiemu zaśpiewał czemu nie
  ha ha ha .

  Nie ma już Stalina . Nie ma już ZSRR .Wszystko szlag trafił . Także i dyskusja jakby nie ma sensu ale pogadać można i wymienić kulturalnie poglądy .

  Polubienie

 17. Tuchaczewski miał wiele osobistych kontaktów z Niemcami. Jeździł do Niemiec.
  Dla Stalina był bardziej groźny niż Lenin, bo o ile Lenin potrzebował Stalina, to Tuchaczewskiemu Stalin do niczego nie był potrzebny, a Tuchaczewski miał armię i miał oddanych sobie oficerów i z ich pomocą mógł usunąć Stalina.
  Z kolei jako wódz, Tuchaczewski nie był orłem.
  W końcu dał się pobić dosyć słabym polskim wojskom pod Warszawą.

  Polubienie

 18. Adminku a czy ja napisał że na obszarach ZSRR Rosjanie witali kwiatami i całusami hitlerowców .Napisałem tylko że witano ich gorąco a narodowości nie wymieniłem .Pooglądaj filmy .Zobacz jak ludzie radośnie niszczyli pomniki Stalina zdaje się Ukraińcy .Filmy są nakręcone i jeszcze raz ci piszę nigdzie nie napisałem że to robili Rosjanie bo byłaby to nieprawda.

  Polubienie

 19. W czasie IWŚ Niemcy wysłali do Rosji Lenina by ten obalił cara i zrobił rewolucję, co pozwoliło Niemcom wygrać na froncie wschodnim.
  W czasie II WŚ tą samą sztuczkę mogliby powtórzyć obalając Stalina. Czy Tuchaczewski podjąłby się tego zadania, wszak ze Stalinem miał zawsze na pieńku?

  Polubienie

 20. Tuchaczewski miał wiele osobistych kontaktów z Niemcami. Jeździł do Niemiec.
  Dla Stalina był bardziej groźny niż Lenin, bo o ile Lenin potrzebował Stalina, to Tuchaczewskiemu Stalin do niczego nie był potrzebny, a Tuchaczewski miał armię i miał oddanych sobie oficerów i z ich pomocą mógł usunąć Stalina.
  Z kolei jako wódz, Tuchaczewski nie był orłem.
  W końcu dał się pobić dosyć słabym polskim wojskom pod Warszawą.

  Tylko jakoś przez tyle lat nie wykorzystał armii aby Stalina usunąć . I po drugie .Tylko dlatego że jeżdził do Niemiec i spotykał się z Niemcami to Stalin wysmażył piękny kotlet oskarżający Tuchaczewskiego o zdradę aby go usunąć .
  Na tej zasadzie każdemu strzelmy w łeb bo jeżdzi sobie do jakiegoś kraju i spotyka się tam z ludżmi innej narodowości ha ha ha jak robił to Tuchaczewski . Jedno jest pewne .Marszałek nigdy swojej ojczyzny nie zdradził a wszystko przeciwko niemu było sfabrykowane przez służby na polecenie Stalina .
  Tyle.

  Polubienie

 21. Adminek jeszcze jedno .
  Tuchaczewski był świetnym a nawet wybitnym wojskowym .Niemcy z radością konkretnie Abwehra podjęła działania w tej sprawie bo zależało im na eliminacji marszałka aby osłabić armię czerwoną .
  A to że dał się pobić w wojnie polsko – bolszewickiej .
  Adminku kochany a ty nie wiesz że na cuda maryjne nawet by 100 Tuchaczewskich nie pomogło . Przecież taki argument musiałeś słyszeć nie raz .Prawda .
  To do Tuchaczewskiego pretensja że nie mógł wygrać z samym Bogiem . Na cuda nie ma rady .

  Polubienie

 22. sssss
  gówno na wodę zwalało, że pływać nie umie, tak i z tą zimą.
  Hitler nie wiedział, że w Rosji są zimy?
  Napoleon mógł nie wiedzieć, ale Hitler ….

  Polubienie

 23. do adminka 30 sierpnia 2018 o 4:34 PM
  Adminku a czy ja napisał że na obszarach ZSRR Rosjanie witali kwiatami i całusami hitlerowców .Napisałem tylko że witano ich gorąco a narodowości nie wymieniłem .Pooglądaj filmy .Zobacz jak ludzie radośnie niszczyli pomniki Stalina zdaje się Ukraińcy .Filmy są nakręcone i jeszcze raz ci piszę nigdzie nie napisałem że to robili Rosjanie bo byłaby to nieprawda.

  Polubienie

 24. Adminku znowu muszę ci napisać fakty .
  Hitler wiedział jak i jego generałowie że musi się liczyć z zimą .TV nie było .Prognozy pogody na tvn nie było .Satelity przewidujących pogodę nie było .
  Nikt nie przypuszczał że atak tak ostrej zimy nastąpi tak szybko już w listopadzie tym bardziej ze we wcześniejszych latach takich ataków zimy nie było .
  Gdyby Hitler uderzył w maju na początku to Stalina nie byłoby wśród żywych bo zdążyłby przed zimą .Na szczęście dla nas uderzył pod koniec czerwca i to Hitlera zgubiło .
  A ZIMA NAPRAWDĘ BYŁA OSTRA ALE JAKBY POWIEDZIAŁA BIEŃKOWSKA TAKI MAMY KLIMAT
  BU BU HA HA HA

  Adm 30 sierpnia 2018 o 4:50 PM
  sssss
  gówno na wodę zwalało, że pływać nie umie, tak i z tą zimą.
  Hitler nie wiedział, że w Rosji są zimy?
  Napoleon mógł nie wiedzieć, ale Hitler ….

  Polubienie

 25. TY MASZ SWOJE ZDANIE JA SWOJE ALE MOŻE SKOŃCZMY BO SIĘ POZABIJAMY . KTO CHCE CHWALIĆ STALINA NIECH CHWALI KTO NIE TO NIE . JA TYLKO NAPISAŁEM SWÓJ POGLĄD .
  KTO WIE MOŻE ZA 50 LAT STALIN WRÓCI DO ŁASK I ZACZNĄ MU POMNIKI STAWIAĆ . PRZEMEX BĘDZIE MIAŁ WTEDY PEWNIE Z 80 LAT – STRZELAM Z ILOŚCIĄ LAT TO MOŻE TEGO DOŻYJE JA JUŻ NIE . PÓKI CO ZDANIE O STALINU MAM TAKIE A NIE INNE CZYLI NEGATYWNE .
  TRZYMAJ SIĘ ADMINKU I POZDRAWIAM .

  Polubienie

 26. I OSTATNIA RZECZ I WYŁĄCZAM SIĘ Z DYSKUSJI BO ADMINEK NIE CZYTAŁ TEGO CO NAPISAŁEM .
  ADMINEK DO MNIE NAPISAŁ :

  Adm 30 sierpnia 2018 o 4:20 PM
  ….czy nie jest prawdą że na ogromnych połaciach ZSRR w czasie czerwcowej agresji masy ludzi witali armię Hitlera chlebem i solą….
  ssssssssss
  wiesz doskonale, że w tym pytaniu kryje się masa fałszu majacego pokazać, jak naród rosyjski ( radziecki) rzekomo nienawidził rzadów komunistów i Stalina w szczególności.

  W Polsce też hitlerowców witano kwiatami.
  Tylko zapytaj kto ich faktycznie witał

  A JA ODPISAŁEM ZGODNIE Z FAKTAMI :

  do adminka 30 sierpnia 2018 o 4:56 PM
  do adminka 30 sierpnia 2018 o 4:34 PM

  Adminku a czy ja napisał że na obszarach ZSRR Rosjanie witali kwiatami i całusami hitlerowców .Napisałem tylko że witano ich gorąco a narodowości nie wymieniłem .Pooglądaj filmy .Zobacz jak ludzie radośnie niszczyli pomniki Stalina zdaje się Ukraińcy .Filmy są nakręcone i jeszcze raz ci piszę nigdzie nie napisałem że to robili Rosjanie bo byłaby to nieprawda.

  I NIGDY NIE ATAKOWAŁEM DZIELNEGO ROSYJSKIEGO NARODU . W KOŃCU WSZYSCY WIEMY KTO GRAŁ PIERWSZE SKRZYPCE W NKWD .

  KONIEC DYSKUSJI . POZDRAWIAM ADMINKA .

  Polubienie

 27. Z TEGO CO WIEM TO WYRAŻAŁ CIĘ DOBRZE ALE GŁOWY NIE DAM ZA TO . MOGĘ SIĘ MYLIĆ .

  Adm 30 sierpnia 2018 o 5:15 PM
  A co mówił i czy mówił o Stalinie Putin?
  Ma ktoś w tym temacie jakieś info.

  Polubienie

 28. Adminek się nauczył jajcarzyć od węża brawa . Pewnie kiedyś jakaś partia wygra patriotyczna ale może za lat 40 czy 30 .Na razie prędzej prezes znajdzie sobie drugą połówkę jak WPS coś zdziała .
  Moje przewidywania :
  1. wybory PIS – 45 % .
  Premier – Jarosław Kaczyński .
  Partia patriotyczna 0 ,000 1 procenta . A co będzie zobaczymy .
  głowę daję że PIS wygra . Innej alternatywy nie ma .Rządy PO – Nowoczesna to byłby dramat .
  Nie do mnie ale odpowiedziałem adminku .
  grzanek pewnie podobnie odpowie .

  Adm 30 sierpnia 2018 o 6:18 PM
  grzanek, myślisz, że WPS się uda wygrać wybory?

  Polubienie

 29. Coś się przebąkuje że Tusio podobno ostro się szykuje do prezydentury .Szanse to on miał ale dawno temu .Teraz PIS wybory prezydenckie wygra w cuglach .Kwestia tylko kto będzie kandydatem Duda czy ktoś inny . PO to już historia polityczna .Pozostaje im grzać ławę w opozycji z poparciem na poziomie 18 % .

  Polubienie

 30. W wyborach do samorządu można startować i wygrać, ale trzeba by przygotowywać się do tego co najmniej na rok wcześniej. Pomyśleć jak stać się znanym i rozpoznawalnym w lokalnym środowisku. Być w lokalnych gazetach i w lokalnej TV
  Wydać nieco pieniędzy, ale tak w granicach nie mniej jak 5 tyś zł na ulotki rozsyłane co kwartał do mieszkańców. Mieć jakiś program nie tylko oparty na hasłach czy na zawołaniu bij żyda. Własna ciekawa i sensowna strona internetowa z ważnymi dla środowiska sprawami i kanał na YT.
  To minimum w drodze do sukcesu.

  Polubienie

 31. 18 % poparcia.
  Jest trochę takich co to się boją PiS, że jak PiS podporządkuje sobie sądy to ich pozamyka, na przykład urzędnicy w ratuszach którzy prywatyzowali, brali w łapę, wyłudzali VAT, robili wszystkie możliwe inne przekręty.
  18% złodziei to może dużo, a może mało.

  Polubienie

 32. A ja sobie czytam „Wielki Terror” Tomasza Kizmy. Dobra lektura, dobra dla myślących, natomiast dla głabów negujacych fakty już nie bardzo.

  Polubienie

 33. @ Luczek możesz jaśniej?
  @ wąż – myślę, że to krok w dobrym kierunku, w końcu robią zamiast mówić (pisać), aczkolwiek z ich budżetem oraz wziąwszy pod uwagę, że dosyć późno wystartowali, nie wróżę WPS wielkiego sukcesu.

  Polubienie

 34. Grzanku zgadzam się na 100% .To samo napisałem .
  Adminku mi raczej chodziło o wybory ogólnopolskie za rok na jesieni .W samorządowych zgadzam się . Można coś zadziałać i odnieść sukces ale jak to się mówi do tego potrzebna kasa .
  A z grzankiem zgadzam się na 100 % .
  Pewna znana osoba nawet nie będę wymieniał ksywki napisała kilka miesięcy temu w polityce WPS jest na straconej pozycji .Nic nie osiągną a najlepiej im wychodzi publicystyka i na tym powinni się skupić .
  Zgadzać się czy z tym nie zgadzać .
  Nie wiem ale grzanek ma rację .Nie pierdzą w fotel coś robią ale tez popieram tu co pisze grzanek .Nie daję im szansy na sukces i nie jest to żaden pesymizm bo wąż jest zawsze umiarkowanym optymistą a jedynie realna ocena sytuacji politycznej jaka teraz jest .
  Nie ma alternatywy .Jeżeli nie PIS powróci tu PO tym razem na czele z Nowoczesną i mamy horror .
  PAZIU odpisał mi kiedyś nie tak dawno że nie ma takiej opcji aby PIS wygrał kolejne wybory .
  No to się pytam kto wygra ?
  Może adminek odpowie .W życiu trzeba być realistą a nie jak ten Dyzio patrzeć w chmury .

  Polubienie

 35. Problemy dla PIS mogą się zacząć jak ktoś w miarę mądry w tym PO rzuci hasło w kampanii wyborczej że przebijamy PIS i dajemy 700 plus . Pewnie wtedy powinna zacząć się licytacja i wygrany nie wziął by obrazu czy innego cacka a wygrałby wybory .
  Adminek myśli do jakiej sumy doszła by ta licytacja? .Myślę że spokojnie do 1500 plus ha ha ha .

  Polubienie

 36. Nie sądzę, by PO na to wpadło, albo żeby wyborcy się na to nabrali. Nie po ostatnich występach Trzaskowskiego (Gronkowiec-bis) ws. budowy nitki warszawskiego metra a zwł. po tym:

  Polubienie

 37. Szczerze mówiąc, po tej scenie pomyślałem nawet, że to niemożliwe żeby przewodniczący największej partii opozycyjnej był takim idiotą i że musieli mu zapłacić, że to wszystko ustawka, aby zniechęcić ludzi do PO i zapędzić do stajni PiS. Wtedy już bankster rebe Morawiecki a zwł. Daniels już się zatroszczą o ‚zwrot mienia’ 🙂

  Polubienie

 38. Wąż tu ma rację, oferta musi być konkretna w złotówkach albo w kiełbasie.
  Oczywiście wygra PiS z tym, że nie może przestraszyć wyborcy że go wsadzi za kratki, bo to by dało zwycięstwo PO Nowoczesnej i mogłaby być siekanina i zemsta na PiSie na całego.
  Na ostatnim spotkaniu u R. Opary w Warszawie, gdzie to zaproszono mnie imiennie po jakimś tam moim wpisie, jak mi pokazano ich sztandarową ulotkę pod tytułem ,,Bóg Honor Ojczyzna” to od razu wiedziałem że to skończone nepki ( polityczne łamagi). No i tak im powiedziałem, że trzeba wyborcy dać kotleta schabowego, a nie wyjeżdżać z honorem, bo tym szczycili się przedwojenni oficerowie. Oficerek przegrał majątek w karty to z honoru strzelał sobie w łeb. Po tej mojej wypowiedzi spotkanie zostało zamknięte. Na tym spotkaniu byli także panowie z WPS więc mogą potwierdzić.
  500+ czy 1500+ ?.
  Ja bym PiSowi podsunął nieco lepsze rozwiązanie, te z plusami odnoszą się do dzieci.
  Moja propozycja jest taka.
  Mamy mniejsze zarobki niż w Unii co poniektórzy od czasu do czasu podnoszą, wiec PiS niech zadeklaruje, że jak wygra wybory to każdy dorosły Polak niezależnie czy pracujący czy bezrobotny, wolny czy za kratami, dostanie jednorazowy dodatek wyrównujący w wysokości w pierwszym roku rządów PiS po zwycięskich wyborach 1000zł, a w latach kolejnych w miarę większych dochodów budżetowych jeszcze więcej pieniędzy.
  Warunkiem wypłaty potwierdzenie, że był, brał udział w wyborach i wówczas mamy frekwencję wyborczą 99% i wynik wyborczy 98 % na PiS i żadnej innej partii w sejmie czy senacie
  Jak myślisz wężu, napisać do J. Kaczyńskiego e–mail by zrobił taką obietnicę tuż przed wyborami?
  Chyba napiszę, bo i mnie by się te 1000 zł dostało i wężowi

  Polubienie

 39. Adminku tak żartując możesz napisać bo ja w ciągu swojego życia nawet złotówki od tego kraju nie dostałem a inni również .
  A tak na poważnie . Wiesz dobrze adminku że prezes ci nie odpisze ( jak słyszę o pisaniu takich listów to zaraz mi się przypomina list do Trumpa zaraz po wyborach gdy wygrał a pisał ten list WPS .Padałem ze śmiechu .
  Prezesa stać na papier toaletowy o zapachu cytryny miętki gładki w dotyku to po co mu pisać listy .
  Tak na poważnie .
  Skąd na to pieniądze adminku ?
  rząd pieniędzy nie ma .

  Chyba napiszę, bo i mnie by się te 1000 zł dostało i wężowi

  Polubienie

 40. Adminku to logo jest nieaktualne zdaje się i ma być zmienione co grzanek potwierdzi .

  ulotkę pod tytułem ,,Bóg Honor Ojczyzna”

  Polubienie

 41. Ależ węży J. Kaczyński nie ma odpisywać.
  Jak przeczyta, a ma głowę nie od parady, jak to mówią mądrej głowie dość po słowie, to wystarczy że pomyśli, czy ten pomysł przysłuży się partii i pozwoli jej wygrać w cuglach czy nie.
  Skąd weźmie kasę na taką wypłatę?
  15 milionów dorosłych obywateli razy tysiąc zł to będzie 15 miliardów.
  Morawiecki twierdzi że na uszczelnieniu VAT do budżetu wpłynęło 225 miliardów, więc kasa jest i można jej użyć jako kiełbasy wyborczej.

  Ulotka o której wspomniałem była redagowana przez byłego wice ministra obrony narodowej i byłego kontr admirała

  Polubienie

 42. To było już kilka lat temu.
  Teraz całkowicie się z tego wyłączyłem.
  Jak wiesz popieram w sposób umiarkowany partię rządzącą czyli PiS i na nią zagłosuję.

  Polubienie

 43. No to mi się pomyliło z logiem partii patriotycznej gdzie też jest Bóg . Honor .Ojczyzna .Z tego co mówią to logo ma być zmienione bo jest nieaktualne co grzanek potwierdzi bo pewnie o tym słyszał .

  Ulotka o której wspomniałem była redagowana przez byłego wice ministra obrony narodowej i byłego kontr admirała

  Polubienie

 44. Wiem adminku i nawet zaczynam rozumieć twój sposób myślenia . Na dziś kończę .Pozdrawiam.

  Adm 31 sierpnia 2018 o 9:10 AM
  To było już kilka lat temu.
  Teraz całkowicie się z tego wyłączyłem.
  Jak wiesz popieram w sposób umiarkowany partię rządzącą czyli PiS i na nią zagłosuję.

  Polubienie

 45. Szanowny Adminie … .

  Piszesz … .

  „Morawiecki twierdzi, że na uszczelnieniu VAT do budżetu wpłynęło 225 miliardów, więc kasa jest i można jej użyć jako kiełbasy wyborczej.”

  Niestety Adminie, muszę Ciebie rozczarować, gdyż nie będzie tak zwanej kiełbasy wyborczej tak przez Ciebie wyczekiwanej.

  Przykro mi bardzo, że w najbliższych latach nie dostąpisz tego zaszczytu, bo popatrz tylko na co PiS zbiera pieniążki.

  Polubienie

 46. I tutaj Adminie pan Grzanek ma rację!

  grzanek

  31 sierpnia 2018 o 8:14 AM

  Szczerze mówiąc, po tej scenie pomyślałem nawet, że to niemożliwe żeby przewodniczący największej partii opozycyjnej był takim idiotą i że musieli mu zapłacić, że to wszystko ustawka, aby zniechęcić ludzi do PO i zapędzić do stajni PiS. Wtedy już bankster rebe Morawiecki a zwł. Daniels już się zatroszczą o ‚zwrot mienia’

  Polubienie

 47. Panowie nie dajcie się zwodzić propagandzie strachu i czarnowidztwa
  …miało trafić do ministerstwa….
  Trafiło, czy tylko miało trafić?

  Jakoś nie bardzo mam zaufanie do wszystkich tych, którzy unikają wody, mydła, maszynki do golenia

  Polubienie

 48. Nie mają jak ugryźć PiS to snują prymitywne fałszywki w stylu, ze PiS zapłaci żydom za rzekome mienie.
  Otóż nie zapłaci.
  Po pierwsze żadne organizacje nie mają prawa do roszeń pospadkowych po obywatelach Polskich. I nie ważne że to byli ludzie wyznania mojżeszowego, bo gdyby tak uznać, to Watykan zaraz by żądał mienia zmarłych katolików.

  Polubienie

 49. Zgadza się adminku .Póki co PIS jeszcze nic nie zapłacił a tu już wielki krzyk .Masz rację adminek . Poczekajmy zobaczymy co będzie .
  Brawa adminek .

  Polubienie

 50. Bo gdyby się jednak okazało że zapłaci to rozumiem że adminek już PIS nie wesprze ani na niego nie zagłosuje .Póki co za wcześnie na takie dyskusje .

  Polubienie

 51. @Adm Nie mają jak ugryźć PiS to snują prymitywne fałszywki w stylu, ze PiS zapłaci żydom za rzekome mienie.
  Otóż nie zapłaci.

  Chciałbym być takim optymistą jak Admin, ale niestety (jakkolwiek generalnie uważam go za agenta sanhedrynu) muszę się zgodzić z Michalkiewiczem. Ustawa 447 niejako nakłada na USA obowiązek doprowadzenia, by żądania żydowskich krzykaczy zostały spełnione. Obawiam się, że facet ma rację. Skoro zmusili bogatą Szwajcarię, to i na biedną Polskę znajdą sposób. Ostatecznie zawsze mogą zrobić z nami to, co z Serbią w 1999.
  A po tym, skoro PiS rzekomo nie zapłaci, to dlaczego toleruje u siebie obrzeznaego namiestnika znad Potomacu? Prijechał riewizior iz Łoszyngtona.

  Polubienie

 52. Andrzej
  ….brytyjski pisarz H. G. Wells,…, miał niepowtarzalną okazję rozmawiać z pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego WKP(b), Józefem Stalinem.

  Po przeczytaniu zamieszczonego fragmentu od razu pomyślałem sobie, że wspomniany pisarz nafantazjował. Sam sobie zadawał pytania i sam sobie odpowiadał.
  Identyczny styl pytań i odpowiedzi i jakby ta sama myśl przewodnia u niego i u Stalina.

  Czego nie robi się dla sławy, że rozmawiał ze Stalinem, że prowadził z nim taką inteligentną dyskusję.
  Ludzie dają się nabierać, normalka.

  Podobnie z pamiętnikami Chruszczowa (Khrushchev Remembers) rzekomo przemyconymi na zachód i tam przetłumaczonymi przez Strobe Talbota z przedmową i komentarzem Edwarda Crankshaw.
  Gdyby tak gorąco i czule nie zapewniano, ze pamiętniki Chruszczowa to autentyk i najprawdziwsza prawda i oczywista oczywistość to może bym i uwierzył. Po przeczytaniu tych pamiętników pomyślałem sobie nie ma w nich nic co by nie pozwalało tych pamiętników opublikować w ZSSR, to by wskazywało, znów że to tylko wymysły pisarczyka ze świata polityki i mas mediów
  Tym bardziej że obecnie jest już kolejna publikacja Memoirs of Nikita Khrushchev

  Polubienie

 53. Najlepszy to jest i tak niejaki Rezun alias Wiktor Suworow (pseudo sceniczne). To zdaje się na niego powołują się wszyscy ‚znafcy’ z Wołoszańskim bodaj włącznie.

  Polubienie

 54. Masz rację adminku .Dla mnie Wołoszański numer 1 dla ciebie pewnie też .
  Ja się na nim wychował i mu wierze .

  Tylko Wołoszański .

  Polubienie

 55. SZANOWNI PANOWIE, WIECIE CO – DAJCIE SOBIE SIANA! WIDZĘ, ŻE MOJA PRACA W NECIE ZDA SIĘ PSU NA BUDĘ! WOLICIE ,,BARDZO WYBITNYCH” GRAFOMANÓW, TYPU WOŁOSZAŃSKI NOTABENE BYŁY KUMP-EL KACZORÓW, CZY BYŁEGO TOWARZYSZA SUWOROWA VEL REZUNA, PŁYWAJĄCEGO NA ,,LODOŁAMACZU” PO CZERWONYM ,,AKWARIUM” – TO JEST WASZA SPRAWA, ONI ZAWSZE PISALI/PISZĄ SAMĄ PRAWDĘ I TYLKO PRAWDĘ!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/da%C4%87_sobie_siana

  https://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/15428/psu-na-bude/

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Suworow

  NA KAŻDEGO FAKE NEWS-A, WYDALONEGO Z ODBYTU PRZEZ OBECNIE RZĄDZĄCYCH, REAGUJECIE JAK ,,ZIELONE” MAŁPY (sorry, to musiało zostać napisane) I ZACZYNACIE SIĘ BAWIĆ WASZĄ ULUBIONĄ ZABAWKĄ, ZWANĄ BEZROZUMNĄ SPEKULACJĄ.

  KAŻDA BABKA NIE POSIADAJĄCA WIEDZY, TEŻ NA DWOJE WRÓŻY!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Fake_news

  https://synonim.net/synonim/spekulacja

  https://sjp.pwn.pl/sjp/bezrozumny;2444057.html

  https://pl.wiktionary.org/wiki/nie_mie%C4%87_zielonego_poj%C4%99cia

  P.S. Rozważam możliwość przeniesienia się do innej piaskownicy, albo zaprzestania w ogóle mojej ,,głupkowatej” działalności, bo widzę, że sam jeden głową muru nie przebiję!

  Polubienie

 56. Kika, ale mojego wpisu, że wierzę w gatki szmatki Wołoszanskiego nie ma.
  Jest natomiast, że temu Welszowi co to niby został dopuszczony do Stalina nie wierzę na włos, to samo w rzekome pamiętniki Chruszczowa.
  Ponad to wyczuwam że jesteś nie tylko zniechęcony co obrażony za ostatni mój wpis skierowany do ciebie.
  Kika nie zapominaj, że kropla drąży skałę.
  To oznacza, że któregoś dnia wszyscy uwierzymy, że żyjemy w matrixie, że socjalizm to komunizm, a kapitalizm to socjalizm, że Przylądek Dobrej Nadziei to wyspa piratów a Czumulumgwa to jedna z piramid starożytności.
  Czekamy na dalsze wpisy profesora Kiki.

  Polubienie

 57. Adm Welszowi tez nie wierzę nawet na 1 % .
  Ale do naszego kochanego adminka ja w innej sprawie .Odkąd zrozumiałem że nasz kochany najukochańszy adminek popiera i głosuje na PIS mając na uwadze tylko dobro Polski i mniejsze zło bo za progiem czają się PO i nowoczesna zrozumiałem adminka naszego kochanego motywy i go bardzo polubiłem .
  ADMINKU JEDNKA TAKA SZCZEGÓLNA PROŚBA DO CIEBIE .
  NIE PRÓBUJ ZAPISAĆ SIĘ DO PIS BO GDYBY SIĘ PREZES DOWIEDZIAŁ JAKIE TY MASZ POGLĄDY W KWESTII STALINA I KOŚCIOŁA TAKIEGO BYŚ DOSTAŁ KOPA I WYLECIAŁBYŚ Z TAKIM HUKIEM Z PIS ŻE BYŁOBY GO SŁYCHAĆ NA ALASCE .
  Wąż adminkowi daje całusa z języczkiem .

  kika chłopie nie odchodz .Jesteś elementem podstawowym tego portalu .Bez ciebie portal ten nigdy już nie będzie taki sam . Odejdziesz do PAZIA .Tam dostaniesz bana za twoje pisanie w ciągu minuty i opieprz . Zostań chłopie .
  Wąż cię kocha .

  Polubienie

 58. „Po przeczytaniu zamieszczonego fragmentu od razu pomyślałem sobie, że wspomniany pisarz nafantazjował. Sam sobie zadawał pytania i sam sobie odpowiadał.
  Identyczny styl pytań i odpowiedzi i jakby ta sama myśl przewodnia u niego i u Stalina.
  Czego nie robi się dla sławy, że rozmawiał ze Stalinem, że prowadził z nim taką inteligentną dyskusję.
  Ludzie dają się nabierać, normalka. ”

  Spotkanie Wellsa ze Stalinem jest faktem historycznym.
  Cytat ze strony „Rosja i nie tylko” – Historia:

  „Brytyjski twórca science fiction, Herbert George Wells, odwiedził Rosję trzyykrotnie w ciągu dwóch dziesięcioleci, poznał Lenina i Stalina, a także światowej sławy piosenkarza Fiodora Shaljapina. Każdy z tych wybitnych ludzi wywarł ogromne wrażenie na brytyjskim pisarzu.

  1. Spotkanie z „góralem gruzińskim”
  Wells spotkał się i przeprowadził wywiad z Józefem Stalinem w 1934 roku podczas swojej ostatniej wizyty w Moskwie. Ich rozmowa w sposób dramatyczny zmieniła postrzeganie Stalina przez Wellsa, które zostało wcześniej ukształtowane pod wpływem pism Leona Trockiego. W 1934 roku dwaj przywódcy komunistyczni byli zaciekłymi wrogami, a Trocki ostro skrytykował Stalina przed swoim wygnaniem do Meksyku.
  „Wyznaję, że podszedłem do Stalina z pewną dozą podejrzeń i uprzedzeń. W moim umyśle powstał obraz bardzo powściągliwego i skoncentrowanego na sobie fanatyka, despoty bez defektów, zazdrosnego monopolizatora władzy. Byłem skłonny przyjąć pozycję Trockiego przeciwko niemu (Stalinowi). […] Autobiografia Trockiego, a dokładniej drugi tom, zmodyfikowała mój osąd, pomimo że wciąż oczekiwałem, że spotkam w Moskwie bezwzględnego, twardego – być może doktrynerskiego – i samowystarczalnego człowieka; gruzińskiego górala, którego duch nigdy całkowicie nie opuścił rodzinnego górskiego wąwozu”, napisał Wells we własnej autobiografii.”

  https://www.rbth.com/history/328081-surprised-by-russia-wells

  Polubienie

 59. Jaki tam z niego góral. dyć w Gori jeszcze płasko. Dopiero z Cchinwali zaczyna się Kavkaz 🙂
  Taki Głogoczowski, to jest prawdziwy góral 🙂
  P.S. Wężu chyba będę zazdrosny 😀

  Polubienie

 60. Grzanku mnie już na blogu pewnego przemexa widzieli na procesji w lecie jak szedłem z księdzem pod rękę takie zajawki mają .Chłopaki tam nieżle z piątku walą samogon który im jeszcze Stalin pewnie podarował bu bu ha ha ha
  Pozdrawiam grzanka .

  Polubienie

 61. Grzanku nie bądz zazdrosny .Ciebie wąż też kocha i wielki dziubas dla ciebie z języczkiem bez jadu .

  P.S. Wężu chyba będę zazdrosny 😀

  Polubienie

 62. trifleas
  To że Wells był w Rosji to jeszcze nie dowód że rozmawiał ze Stalinem.
  A pamiątkowego zdjęcia sobie nie pstryknął, choćby pod murami Kremla?
  Być może z niego taki Wells jak z Kalisza ( kumpel Kwaśniewskiego) Kalisz

  Wells – miasto w Anglii, w hrabstwie Somerset

  Ten gość też był w Moskwie.

  Polubienie

 63. bu bu ha ha ha
  Adminek brawa . Super odpowiedz .Pełna zgoda .miałem to samo napisać .

  Być może z niego taki Wells jak z Kalisza ( kumpel Kwaśniewskiego) Kalisz

  Wells – miasto w Anglii, w hrabstwie Somerset

  Polubienie

 64. Adminek nie odpowiedziałeś mi na mój komentarz . Zapiszesz się do PIS jako pełnoprawny członek .Posypiesz głowę popiołem w kwestii Koby i Kościoła aby dostać legitymację członkowską PIS czy do PIS nie wstąpisz bo to mnie nurtuje .

  Serdecznie pozdrawiam adminka i życzę zdrówka .
  Odpowiedz w kwestii Wells przednia .

  Polubienie

 65. „To że Wells był w Rosji to jeszcze nie dowód że rozmawiał ze Stalinem.
  A pamiątkowego zdjęcia sobie nie pstryknął, choćby pod murami Kremla?”

  Jaka szkoda, że nie zrobił sobie ze Stalinem selfie. Ale to tył rok 1934 i zupełnie inna epoka. A nawet gdyby Stalin mu na to pozwolił przy użyciu aparatu fotograficznego z tamtych czasów, to Szanowny Admn stwierdziłby, że to zdjęcie to też podróbka.

  „Travels to Russia
  Wells visited Russia three times: 1914, 1920 and 1934. During his second visit, he saw his old friend Maxim Gorky and with Gorky’s help, met Vladimir Lenin. In his book Russia in the Shadows, Wells portrayed Russia as recovering from a total social collapse, „the completest that has ever happened to any modern social organization.”[79] On 23 July 1934, after visiting U.S. President Franklin D. Roosevelt, Wells went to the Soviet Union and interviewed Joseph Stalin for three hours for the New Statesman magazine, which was extremely rare at that time. He told Stalin how he had seen ‚the happy faces of healthy people’ in contrast with his previous visit to Moscow in 1920.[80] However, he also criticized the lawlessness, class-based discrimination, state violence, and absence of free expression. Stalin enjoyed the conversation and replied accordingly. As the chairman of the London-based PEN Club, which protected the rights of authors to write without being intimidated, Wells hoped by his trip to USSR, he could win Stalin over by force of argument. Before he left, he realized that no reform was to happen in the near future”

  https://en.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells

  Polubienie

 66. sssssssss
  Do PiS się nie zapiszę.
  Nic by mi to nie dało.
  Na żadne już spotkania jeździć nie będę.
  No chyba, że JK albo Morawiecki przyjadą do Olsztyna, wówczas poproszę żonę by mnie podwiozła do miasta.
  Wziąłbym wówczas ze sobą kamerę by nagrać jako dowód, że byłem i biłem brawo.
  Kto wie jakby przyjechał JK, to żona, że go lubi i docenia jako polityka i męża stanu, być może zaprosiłaby go na obiad.
  Zona smacznie gotuje.
  W szafce mam aktualnie Stock 84 oryginal brendy i La Torina Vermut
  Byśmy wypili po kieliszeczku.

  Trochę jedzie samogonem, ale da się wypić.
  Dużo lepsza była Cherry brendy w USA

  Polubienie

 67. nabrałem ochotę na kieliszek wódki, ale jak zaszedłem do kuchni, no to zaraz zeszła z góry żona i zamiast ,,stoka” była wieczorna porcja leków.
  Ech, co to za życie, gorzej niż komunizm.
  Totalna dyktatura.

  Polubienie

 68. Dziękuję adminku za odpowiedz bardzo mnie satysfakcjonuje . Gdyby do mnie J.K zawitał takich frykasów był mu nie dał ale myślę że talerz pysznego bigosu plus do tego super piwko a na deser budyń polany pysznym sokiem z moich malinek żona by przygotowała . Swoją drogą miałem adminku kiedyś trochę takich drogich alkoholi ale jakoś one mi nie leżą .Wolę browar a najlepiej z beczki .
  Pozdrawiam .

  Polubienie

 69. Adminku nie narzekaj .Żona chce dla ciebie dobrze . Jaka tam dyktatura . Stalin is dead .Dyktatura się skończyła a życie we dwójkę to fajna sprawa jest do kogo gębę otworzyć .

  Adm 31 sierpnia 2018 o 8:00 PM
  nabrałem ochotę na kieliszek wódki, ale jak zaszedłem do kuchni, no to zaraz zeszła z góry żona i zamiast ,,stoka” była wieczorna porcja leków.
  Ech, co to za życie, gorzej niż komunizm.
  Totalna dyktatura.

  Polubienie

 70. W wyniku wybuchu w barze w centrum Doniecka zginął przywódca DRL Aleksander Zacharczenko.

  Przywódca DRL zginął w wyniku wybuchy w donieckiej restauracji „Separ”, poinformowało agencję Sputnik źródło w strukturach siłowych republiki.

  Polubienie

 71. Ad trifleas

  Trifleas, co Ty na tym portalu lansujesz, kult krwawego, socjalistycznego parcha z ,,syfilisi”?

  Stalin był kaukaskim żydem

  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/tag/stalin

  O tym też nie wiesz?

  Gruzja – ojczyzna Izraela

  https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/2010/12/12/gruzja-%E2%80%93-ojczyzna-izraela/

  Izrael spuścizną po Stalinie?

  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/izrael-spuscizna-po-stalinie-2013-08

  Historia żydów w Gruzji: 26 wieków razem

  https://www.geofit-travel.com/pl/index.php?newsid=569

  Kim są Ebraeli?

  http://ebraeli.blogspot.com/p/kim-sa-ebraeli.html

  Tego pewnikiem też nie znasz!?

  https://pl.wikiquote.org/wiki/Ignacy_Bali%C5%84ski

  Polubienie

 72. KIKA ZAPOMNIAŁEŚ O JEDNEJ RZECZY DODAĆ . BARDZO WAŻNEGO FAKTU .

  STALIN I ZSRR Z OGROMNYM ZAANGAŻOWANIEM POPARŁBY POWSTANIE IZRAELA W MAJU 1948 ROKU. STALIN BIŁ BRAWO GDY POWSTAWAŁ IZRAEL I LICZYŁ NA ŚCISŁY SOJUSZ ROSYJSKO – IZRAELSKI .
  I TU SIĘ DZIECIAK SOSO . KOBA – WIELKI STALINU POMYLIŁ .
  IZRAEL KOPNĄŁ GO W GRUŻIŃSKI ZADEK I ZAWARŁ ŚCISŁY SOJUSZ Z USA . BU BU HA HA HA .

  I CO TY NA TO KIKA ?

  Polubienie

 73. Źródła w PiS: Macierewicz chce być prezesem Najwyższej Izby Kontroli

  Zapewne Żydzi coś szykują dlatego szalony Antek dostał zlecenie od Mossadu na zdezorganizowanie pracy Izby.

  Polubienie

 74. A tam od razu dezorganizują . Przestał być szefem MON .Nudzi mu się to szuka nowego stołka .Tylko czy ma odpowiednie kompetencje? . Może Misiu zostanie wiceprezesem NIK .Byłyby jajca . Przynajmniej hitem by tam była guma do żucia i dobra czekolada ha ha ha .

  Polubienie

 75. Ad Snake

  KIKA ZAPOMNIAŁEŚ O JEDNEJ RZECZY DODAĆ . BARDZO WAŻNEGO FAKTU.

  Oj, Wonszyk, już jestem starym zgredem i nie bardzo pamiętam o takich faktach, kto kogo trzymał czy trzyma za pejsy. Nie pamiętam też takiego faktu, żeby RED ARMY wyzwalała fikcyjne państwo szmuli w 1945 r. – chyba byłem wtedy na wagarach, zamiast siedzieć w szkolnej ławce (czytaj w banku) albo to jest totalna skleroza z mojej strony.

  KTO ODSTRZELIŁ ANIOŁOM SKRZYDŁA, RUSKIE CZY SZMULE – Q… MAĆ, PRZYZNAĆ SIĘ BEZ BICIA?

  Odsłonięto pomnik Armii Czerwonej w Izraelu

  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/odslonieto-pomnik-armii-czerwonej-w-izraelu-2012-06

  https://mapcarta.com/35396046

  Putina w Izraelu na rozmowy o Syrii i Iranie

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.hurriyetdailynews.com/putin-in-israel-for-talks-about-syria-and-iran-24039&prev=search

  http://www.hurriyetdailynews.com/putin-in-israel-for-talks-about-syria-and-iran-24039

  NA POMNICZKU JEST TEŻ WĄTEK POLSKI – HALT, ,,POLSKIE” OBOZY ZAGŁADY, KAŻDA PRACA POD PRZYMUSEM CZYNI CUDA, Z NIEWOLNIKA NIE MA PRACOWNIKA, CZY JAKOŚ PODOBIE!

  WONSZYK, CZY O TYM WIESZ? Chi, chi, chi…

  https://www.salon24.pl/u/art4business/334047,politycy-to-kurwy

  Bywaj SSSSSSSSS

  Polubienie

 76. Grzanku przyjacielu czy nie należy bardzo poważnie brać pod uwagę co pisze nasz super profesor Kika w kwestii Stalinu zamiast wierzyć w jakieś herezje Przewalskiego .
  Powtórzę .
  Stalin od początku entuzjastycznie opowiadał się za powstaniem nowego państwa Izrael gdzie skutkiem finalnym była data połowa maja 1948 .
  Gdybyś przejrzał czasopiśmiennictwo Polski z lat 1945 – 48 zauważysz oczywiście ten sam trend bo satelity Stalina musiały grać tak samo do jednej bramki a silne opluwanie Arabów .
  I ten niby cwaniaczek , niszczyciel testamentów zostaje załatwiony przez nowo powstały Izrael tym że to państwo kopie go w gruzińską żopę i wybiera ścisły sojusz z USA .
  Czy ten Stalinu na poważnie wierzył w to że Izrael wejdzie z nim w sojusz i będzie sobie Stalinu umacniał swoją pozycję na Bliskim Wschodzie .
  Naiwność wielkiego Koby do potęgi trzeciej .
  No i oczywiście jak poczytasz polskie czasopisma zauważysz zmianę trendu na proarabski a antyizraelski .
  Grzanku fakty to czyz nie fakty? .
  Serdecznie pozdrawiam .

  Polubienie

 77. kika, wonsz,
  Jasne, że Stalin był żydem a najlepszym dowodem na to info z ,,wolnej Polski” i ,,stop syjonizmowi”
  Nie rozumiem tylko czemu jako żyd z żyda nie przychylił się do prośby rosyjskich żydów zawartej w liście skierowanym do niego by dał im jako republikę żydowską Krym.
  Nie dał Krymu i jakby na złość żydkom, łaskawie zgodził się by sobie utworzyli autonomiczny obwód gdzieś tam w azjatyckich stepach gdzie diabeł mówi dobranoc
  Muszę dodać, że Kopernik też był żydem, Jagienka ( ta z Krzyżaków) była żydem, Mieszko I był żydem, a nawet Nefretete była żydem przebranym za egipską królową.
  Krwawy socjalistyczny parch z Sifilisi, no jasne, że krwawy, cały ociekający krwią od stup do głów, co widać choćby na zdjęciu ,,wielkiej trójki” z nożem w zębach i naganem w garści. Zdjęcie poniżej.

  Kika, strasznie obniżasz swoje loty. Inteligentny z ciebie facet a powołujesz się na takie g…jak stop syjonizmowi, toż to poniżej twojej inteligencji.
  Stalin ma zdecydowanie negatywną ocenę na zachodzie. Hitler nie tylko przegrały z nim wojnę ale też Niemcom przesunął wschodnią granice o 1000 km na zachód aż za Odrę.
  Zapoczątkował bardzo skutecznie politykę rozwalania brytyjskich, francuskich, holenderskich i belgijskich potęg kolonialnych, czego do dziś zachodnie społeczeństwa nie mogą mu darować.
  I taka jest prawda o Stalinie.
  A Stalin w Rosji u Rosjan cieszy się nadal wielkim szacunkiem i poważaniem.

  Polubienie

 78. Adminek nie zechciał u góry przeczytać tego co napisałem . W zasadzie jakie to ma znaczenie czy był żydem czy jakiś bajkowy wątek z Przewalskim .
  Stalina wzięły diabły do siebie w 53 roku na szczęście Chruszczow był po nim .Nastąpiła odwilż .Gomułka mógł wyjść z więzienia gdzie umieścił go Stalin za tzw odchylenia nacjonalistyczno – prawicowe obywatel Piszczyk też i życie stało się jakby lepsze bez zbrodni i zabijania niewinnych ludzi .
  Ne na darmo Gomułka miał tak cudne przywitanie .
  Następował okres odwilży po zbrodniach stalinowskich .

  Polubienie

 79. Swoją drogą to ja nie myślał że Kika nam tu zacytuje marszałka ale skoro marszałek mądrze czasami gaworzył to czemu nie cytować .
  W sumie to ja w żadnej partii nigdy nie bylem .Nawet w PRL odpowiedniku dzisiejszego PSL .
  Bardzo dużo pisał o Stalinie Toronto udowadniając w wielkich wpisach że to był żyd .

  Kika nie obniżył lotów w żadnym razie .Trzyma formę na 100% . Kika żółwik przyjacielu i niby dlaczego na tamtych portalach ktoś zmyśla i nie ma prawa może napisać prawdy .
  Nauczmy się polemizować kulturalnie nie używając argumentów że jak nam się coś nie podoba to musi być zaraz z kategorii baśni Andersena .

  Polubienie

 80. Wonsz.
  Na temat utworzeniem Izraela krążą różne prawdy i legendy.
  Że to Izrael został założony przez Hitlera, że przez Brytyjczyków, że przez Stalina.
  Faktem ponoć jest też że 40% stanu armii generała Andersa, która wyszła z ZSRR w drodze na Bliski Wschód, na ziemiach Palestyny zdezerterowała dając zaczątek późniejszej armii Izraela.
  Pomagano żydom przesiedlać się do Palestyny z W. Brytanii, z Rosji z innych krajów.
  Teren Palestyny był o ile wiem pod brytyjskim protektoratem i to Brytyjczycy mieli decydujący wpływ na to co się tam działo, formowało i jakie jednostki zostały dopuszczane do władzy i jaką polityką się kierowały
  Niewykluczone, ze Stalin wiązał pewne nadzieje z żydami rosyjskimi, ale przesadą jest twierdzić, że żydki kopnęły Stalina w d…
  Po prostu swoim odwiecznym zwyczajem poszli na współpracę ze stroną bogatszą, z Ameryką.
  ZSSR nie osiągnął wpływów w Izraelu, ale dostał coś lepszego, Nasera w Egipcie, w Syrii Assada, wpływy w Iraku.
  Taka wężu prawda i takie są fakty.
  Tracę przez was czas, a robota na podwórku czeka.

  Wężu, ta odwilż o której piszesz, to się skończyła rozwaleniem Polski przez żydowski KOR, bezrobociem, emigracją, przejęciem majątku narodowego.

  myśl chłopie, bo to nie kosztuje

  Polubienie

 81. A Stalin w Rosji u Rosjan cieszy się nadal wielkim szacunkiem i poważaniem.

  Nie u wszystkich adminku nie u wszystkich ale zaraz mi pewnie napiszesz że to pewnie nie Rosjanie a inne nacje .

  Polubienie

 82. Adminku nie zgadzamy się i pozostańmy przy swoim . Też mam robotę dlatego również się żegnam . Zgadzam się z Kiką na 100% .

  Polubienie

 83. przemex
  Wąż jest taki sam dobry jak każdy inny, ma odmienne zdanie, jego osobista sprawa.
  A poglądy się zmieniają, moje również.
  Pogoda także lubi się zmieniać

  Polubienie

 84. @Adm

  Tu nie chodzi nawet o jego inne zdanie na temat czegokolwiek. Niech sobie ma jakie chce, choć coś za często je zmienia. Wszyscy je dobrze znają. Nachalnie wciska je wszędzie aż do znudzenia. Nadprodukuje bezsensowne i prymitywnie pisane komentarze, gdzie się da.

  Chodzi o to, że zachowuje się, jak pajac(pewnie robi to specjalnie), a nie każdy lubi takie pajacowanie. A przynajmniej do czasu.

  Polubienie

 85. Przemex nudziarzu zajmij się jakąś robotą . Odpal kombajn i do roboty a nie całymi dniami męczysz swój komputer . Daj mu spocząć .Żebyś stawał na głowie kochany adminek ani Kiki po którym jeżdzisz jak po łysej kobyle u siebie na blogu ani mnie nie zablokuje .
  A jeżeli zablokuje to mnie nie będzie . Zajmij się swoim blogiem .
  Jeżeli adminek tak zadecyduje to nie będzie juz tu mojego wpisu ani Kiki póki co ty tu nic nie masz do gadania .

  Na razie się żegnam .

  Cytat Przemex .

  przemex pisze:
  Wrzesień 1, 2018 o 4:57 am
  Tadeusz pewnie myśli, że utrzyma równowagę. Też mi się tak wydawało. Taki przydupas, jak wąż jest nieobliczalny. Nigdy nie wiadomo co mu odjebie. A widzę, że kika jest z tej samej awangardy. Dwa stare capy, którym się nie udało w życiu. Ale winy szukają wszędzie tylko nie tam gdzie trzeba. A już najprościej wszystko zwalić na szmule, srule i innych żydów

  Mi wystarczy na 60 sekund wejść i poczytać i śmieje się pół dnia także dawajcie dalej . Bez tego węża to byś się zanudził na śmierć siedząc całymi dniami w domu a tak przynajmniej masz temat i czas ci jakoś zleci na pierdołach wężowych a ja mam kabaret .

  Polubienie

 86. W sumie wąż znika z tego portalu ale za to adminek nie podziękuje jakiemuś sztywnemu Przemexowi któremu nie pasuje ani żart ani poczucie humoru .

  Polubienie

 87. Ile Ty już razy koleś żegnałeś się i znikałeś? Tego już nie można policzyć. U mnie chyba kilkanaście albo kilkadziesiąt razy. A zawsze wtedy kiedy ktoś zwróci Ci uwagę na Twoje pajacowanie.

  I zobaczymy kiedy swojemu nowemu „przyjacielowi”, którym się tak podpierasz, nasrasz na głowę.

  A teraz dam Ci tu spokój. Nie będę Twoim wzorem zaśmiecał cudzego blogu dyskusjami o Twojej parszywej naturze.

  Polubienie

 88. Zatem na razie koniec dyskusji o Stalinie.
  O Putinie nie było ani jednego komentarza, ale mniejsza z tym.
  Trzeba chyba zadać nowy temat.
  Tylko Jaki?
  To znaczy nie Jaki a jaki.
  Jaki, wiadomo, chce zostać prezydentem Warszawy.
  Że też nie ma lepszych kandydatów.

  Polubienie

 89. Tak na koniec Adminku to bym zaproponował temat wyborów w Warszawie albo jak już grzanek tu wspominał o inicjatywie ZIEMKOSI .Byłoby to ciekawe do poczytania .

  Polubienie

 90. Ad Adm-ina

  Kika, strasznie obniżasz swoje loty. Inteligentny z ciebie facet a powołujesz się na takie g…jak stop syjonizmowi, toż to poniżej twojej inteligencji.

  Adm-inku, coś na górze w tym temacie wrzuciłem – DOBRANOC czy jakoś tak, w każdej chwili możesz mnie banować albo napisać kulturalnie WYSTARCZY, DOŚĆ, SPADAJ.

  Już wiele raz pisałem, że mamy fałszywe książki do historii i dlatego mamy taki zamęt w głowach! Ten CYRK ze szmulami się odbywa od przeszło sześciu wieków i dlatego nikt nie może tego ogarnąć rozumem!

  ST nie kłamie pisząc, że mośków jest na świecie jak ziarenek piasku i do tego są rozsiani w różnych miejscach na Ziemi. Kiedyś ten wielki naród, miał własną ziemię, która została zniszczona przez siły wyższe i dlatego teraz błąka się po całym świecie – to nie są bajki, to można wyczytać między wierszami w ST, ale kto to potrafi.

  TO NIE DINOZAURY CAŁY CZAS GRZESZYŁY TYLKO SZMULE! DINO SOBIE SPOKOJNIE WYMARŁY, A SZMULE Z NIEBA DOSTAŁY WPIERDOL I WSZYSCY NA TYM PO DZIŚ DZIEŃ CIERPIMY!

  KIEDYŚ CAŁA ZIEMIA, TO BYŁ JEDEN WIELKI OG-RÓD ZWANY EDENEM/RAJEM.

  JEDEN ZA WSZYSTKICH, WSZYSCY ZA JEDNEGO – TAKIE PRAWO OBOWIĄZUJE W KOSMOSIE!

  PAN I PANI GEA

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pangea

  PRAWDOPODBNIE TYLKO TYLE POZOSTAŁO PO DAWNYM OGROMNYM PAŃSTWIE HEB-RAJ-SKIM!

  DLA MNIE NIE MA TEMATÓW TABU, JA WSZYSTKO CZYTAM CO MNIE WPADNIE W RĘCE OBWĄCHUJĘ, ANALIZUJĘ, PORÓWNUJĘ, CAŁY CZAS DĄŻĘ DO PRAWDY, ŻEBY UJRZAŁA ŚWIATŁO DZIENNE, BO ONA ISTNIEJE, TYLKO JEST PRZEZ ZAINTERESOWANYCH (króle/szmule spółka z.oo) DOBRZE UKRYTA.

  Wiem, wiem, że zaraz wyskoczą: TRZY PRAWDY, PÓŁPRAWDY, ĆWIERĆPRAWDY, NIBY PRAWDY I JAKIEŚ BYLEJAKIE PRAWDY, które mnie wcale nie interesują, bo zawsze wiem, że ONA jest JEDNA, niepodzielna.

  SĄ TYLKO DWIE OPCJE W TYM TEMACIE, WYGLĄDAJĄ TAK JAK TORUS – PRAWDA I KŁAMSTWO, JAK POSIĄDZIESZ WIEDZĘ, TO WY-BÓR NALEŻY TYLKO DO CIEBIE.

  ,,Muszę dodać, że Kopernik też był żydem…”

  Tutaj wszystko się zgadza, tylko że on nie był ASTRO-NOMEM tylko ASTRO-LOGIEM i zajmował się kształceniem szmulowskich NAWIGATORÓW, którzy w owym czasie zaczęli pływać po morzach i oceanach na swoich łajbach, oczywiście nigdy bezinteresownie!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/nawigator

  M.IN ON, POTRZEBOWAŁ WIEDZY NA TEMAT GWIAZD, CZYTANIA MAP I OBLICZANIA RUMBÓW, BO INACZEJ MÓGŁBY SOBIE POPŁYAĆ, TYLKO PO BAJORZE W ŚWIŃSKIM KORYCIE!

  Jan z Kolna

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_z_Kolna

  SZMULOWSKIE ,,DŁUBANKI/KORABY/ARKI” DO UPRAWIANIA NIERZĄDU ZWANEGO HANDELKIEM LUB KUPIECTWEM.
  ILE DRZEW WYCIĘTO W BORUSII, ABY UPRAWIAĆ WIELKI NIERZĄD, CZY KTOŚ TO POTRAFI POLICZYĆ?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Koga

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Holk

  P.S. Czy syjonizm nie jest sztucznym g…, który cały czas miesza nam w głowach? Sami pejsaci ortodoksi mają ich serdecznie dość i wytykają palcami!

  WSZYSTKO JEST PROSTE JAK SPRĘŻYNA – TADAM!

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 91. Ad Adm-inka

  Szanowny Adm-inku wrzuciłem odpowiedź i tradycyjnie wpadła do dziury!

  ,,O Putinie nie było ani jednego komentarza, ale mniejsza z tym.”

  No, faktycznie nie było…

  Putina w Izraelu na rozmowy o Syrii i Iranie

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 92. Q… MAĆ, MOŻE JESTEM ŚLEPCEM, OD URODZENIA I WIDZĘ TYLKO SAME EGIPSKIE CIEMNOŚCI? HALO, CZY KTOŚ NA TEJ MAPCE WIDZI, PALESTYNĘ LUB ISRAEL/IZRAEL?

  AHA, JUŻ WIEM, ,,BĘDĄ WIDZIEĆ I NIE ZOBACZĄ” – POWIEDZIAŁ PAN DO OCIEMNIAŁYCH GŁUPCÓW!

  KTÓRA MAPA JEST PRAWDZIWA – ŻADNA?

  KTÓRE ZDANIE JEST LOGICZNIE POPRAWNE?

  ŻYDZI SĄ MIESZKAŃCAMI IZRAELA.

  SEMICI SĄ MIESZKAŃCAMI IZRAELA.

  SYJONIŚCI SĄ MIESZKAŃCAMI IZRAELA.

  IZRAELICI SĄ MIESZKAŃCAMI IZRAELA.

  TYLKO SAMI POLACY MIESZKAJĄ W IZRAELU.

  POLACY SĄ OKUPANTAMI PO—LIN!?

  JAKBY CO, TO MOJE SKROMNE JA…

  U SZMULI, NIGDY NIE ISTNIAŁA PRAWDA, TYLKO ZAWSZE FAŁSZ… I NIC WIĘCEJ!

  https://synonim.net/synonim/fa%C5%82sz

  Chi, chi, chi… Prawda was wyzwoli; Szukajcie, aż znajdziecie, cha, cha, cha

  Hejka!

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s