NARESZCIE DEBILIZM – czyli “Nowy Amerykański Wiek” XXI


Przed z górą 27 laty tak prognozowałem przyszłość naszej, intensywnie “amerykanizującej się” planety, na afiszu rozwieszanym w Krakowie z okazji promocji zbioru mych esejów pod tytułem “Etos bezmyślności”:

Liberalizm 001

A oto zestaw tekstów, jakie się znalazły w tym, całkowicie obecnie rozsprzedanym zbiorze esejów, pierwotnie przygotowywanym jeszcze w PRL-u, w 1983 roku na zamówienie wydawnictwa “Czytelnik”:

Etos bezmyslnosci -spis tresci 2

3200 słów

Uwaga wstępna.

Jeśli chodzi o naukowe kompetencje autora, to przypominam, że w latach 1983-1991 corocznie przegotowywał on dział “Postępy biologii” dla “Encyklopedia Świat w Przekroju” wyd. Wiedza Powszechna, a w 1993 opublikował książkę “Atrapy oraz Paradoksy Nowoczesnej Biologii”, oryginalnie napisaną na zamowienie wydawnictwa Nasza Księgarnia.

*

Problem zaniku inteligencji u intelektualistów dzisiaj “na topie”

Tytułem “Wprowadzenia Ideologicznego” z lat 1950:

„Genetycy formalni i neodarwiniści pragną oczywiście wzrost liczby np. schorzeń umysłowych składać na karb działalności i rozprzestrzeniania się hipotetycznych genów i nie chcą ich wiązać z warunkami życia związanymi z ustrojem kapitalistycznym. Podwoiła się w ostatnich 25 latach w Anglii ilość umysłowo chorych. Na 150 milionów mieszkańców USA jest ok. 3 milionów niedorozwiniętych. Genetyka jest imperialistom potrzebna, by wykazać, że to nie skutki ustroju, lecz działanie praw biologicznych”.

K. Petrusewicz, W. Michajłow „O społecznej funkcji nauki”, 1952.

Rewolucyjne” lata 1990 już się zakończyły, obecnie mamy pierwszą połowę wieku XXI. Wieku zaprojektowanego jako “New American Century” przez tak zwanych “neocons”, czyli żydo-amerykańskich post-trockistów, którzy przed 17 laty, wraz z spektularnymi wydarzeniami “9-11” w Nowym Jorku, dość sprawnie przejęli władzę w Waszyngtonie . Który to “Nowy Amerykański Wiek” zapewne, jeśli coraz wyraźniej DEBILNIEJACA LUDZKOŚĆ jakoś dociągnie do jego końca, będzie nazwany WIEKIEM WIELKICH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH.

Oto oficjalna statystyka eksponencjalnego wprost narastania epidemii autyzmu (dosłownie “wyobcowania się z otoczenia”) w Stanach Zjednoczonych:

Autism in USA 1996-2017

A oto najnowsza statystyka tego zjawiska w skali świata; sto lat wcześniej autyzm występował w zaledwie 4 na 10 tysięcy dzieci wieku do lat 18, czyli tak jak w Polsce do niedawna.

Autyzm na swiecie
(Dane dotyczące Polski pochodzą z roku 2015; są one wyraźnie niższe niż analogiczne dane uśrednione na całą Europę – ok. 20 na 10 000 – oraz na Stany Zjednoczone – ok. 200 na 10 000.)

Skąd ta, najbardziej zaakcentowana w przodujących Hi-Tech krajach (USA, Hongkong, Płd. Korea, Japonia) epidemia „wyobcowania z otoczenia” się bierze?

29 września br., komentując mój rozesłany szerzej tekst The Evil Principle of Judeo-Christian faith”, mój australijski korespondent Zahary C. Kasper zauważył, z dużą dozą humoru: „Kiedy doszedłem do @11 twojego artykułu, zacząłem być co nieco podekscytowany, ponieważ zwróciłeś uwagę na szczepienia.. ale Marku, byłem zawiedziony gdy stwierdziłem, że popierasz szczepienia. Ja natomiast nie. … Ja widziałem dokumentalny film VAXXED http://vaxxedthemovie.com/ ) demonstrujący dane dr Andrew Wakefielda, wskazujące na negatywne efekty zdrowotne szczepień. Ale przynajmniej miałem powód do dobrej zabawy, czytając co napisałeś odnośnie tego tematu : „Podejrzewam, że ruch przeciw-szczepieniowy jest z ukrycia sponsorowany przez Globalnych Organizatorów Ogłupiania Mas”.

Pobudzony przez ten email, przestudiowałem więcej literatury i odkryłem, że ten „doktor Wakefield”, w roku 2000 zgromadził na swym koncie aż 400 tysięcy £ (warte w tym czasie 780 000 dolarów), „które zarobił jako konsultant w ciągu 9 lat” (ageofautism.com, 2014). Kto zatem sponsorował tak szczodrze jego badania? Co więcej, postulowany przezeń związek między szczepieniami, szczególnie na MMR, a falą autyzmu, choćby tylko w Anglii, OKAZAŁ SIĘ CAŁKOWITĄ BZDURĄ!

Otóż w prasie fachowej doczytałem się takich rewelacji:

 • Zmiany neuronalne, charakterystyczne dla autyzmu, pojawiają już w okresie płodowym życia dziecka – a zatem przed możliwością jakiegokolwiek szczepienia: „rozwój kory mózgowej może być zaburzony w trakcie pierwszego lub drugiego trymestru rozwoju płodu” (Brainfacts.org, 2018).

 • Blokujące normalny metabolizm, szkodliwe mutacje genów zostały także zaobserwowane w wypadku innych CHORÓB CYWILIZACYJNYCH. Dotyczy to w szczególności cukrzyc, w znacznym stopniu dziedzicznych.

 • Artykuł „Czy autyzm będzie kolejnym etapem ewolucji człowieka” (2007) tak streszcza przesłanie do publiczności, granej podówczas na Manhattanie sztuki „Lucy”, poświęconej próbom socjalizacji dziecka dotkniętego autyzmem: „Nadsocjalność stworzyła trujący przerost uspołecznienia, który jest uzdrawialny tylko przez samoizolację się od otoczenia i autyzm powstaje by to osiągnąć … Brak (bezpośredniego) kontaktu z innymi ludźmi jest aktualnie ewolucyjnym skokiem w przód. Reszta nas? Zawadzajace skamienieliny zdrowia umysłowego.”

 • Są i inne wskazówki, że niezwykle obecnie popularny w „wyższych kręgach” ludności USA (jeden z wnuków D. Tumpa ma ponoć takie cechy) autyzm, jest „chorobą przystosowawczą”, do wzmacnianej przez inwazję elektronicznych mediów, „nadsocjalności” życia. Portal www.quora.com przytacza takie typowe wypowiedzi prawdziwych / rzekomych autystów:

 • Jerry Judkins: “Dolina Krzemowa (koło San Francisco) jest miejscem nasyconym techniką, z ogólnie dobrą pogodą i ogólnie na technologię zorientowanymi ludźmi. Ludzi z autyzmem uważamy za takich, którzy bardziej myślą ilościowo, tak jak większość pracowników z autyzmem tutaj. … Krótko mówiąc, bliskość podobnie myślacych ludzi i możliwość dobrej zapłaty, wygodna praca, ściąga ludzi z autyzmem do Doliny Krzemowej.”

 • Jonathan Day dodaje “Ponieważ my tworzymy najlepszych programistów, inżynierów i projektantów. (…) Dolina Krzemowa prawdopodobnie ma zbyt wielu autystyków I zbyt mało artystów. Relacje międzyludzkie są niezgrabne, pisma są często niskiej jakości, analizy konsekwencji, są często straszne (…) naszym mózgom brak konieczych połączeń. Gdyby to była umiejętność, nie ma sprawy, możemy się nauczyć umiejętności. Ale nie da się nauczyć nowej neurologii.”

Na to, że autyzm (określany skrótowo jako ASD – Autism Spectrum Disorder) nie jest to wyłącznie problem zaburzeń budowy li tylko mózgu, wskazuje artykuł w Sciencedaily z 9 czerwca 2016 roku:

Poprzez sztucznie okaleczone myszy, które miały mutacje typu ASD tylko w ich peryferyjnych neuronch czucia, wskazliśmy, że takie mutacje są zarówno konieczne jak i wystarczające by utworzyć myszy z abnormalną hiperczułością na dotyk. … W sposób zdumiewający zwierzęta z genem ASD li tylko w peryferyjnych neronach czucia wykazywały zwiększoną lękliwość i mniej kontaktowały się z innymi myszami. „Jak blisko takie zachowania odpowiadają zachowaniom osób z ASD warte jest dyskusji.”

No i tutaj dochodzimy do od dziesiątków już lat intensywnie przez „oficjalną biologię” przemilczanego problemu, mianowicie w jaki sposób to zjawisko ASD, wymagające odpowiednich „samokaleczeń” struktur DNA u ssaków się pojawia. Autor powyżej wzmiankowanej sztuki „Lucy” oraz autystycy z Krzemowej Doliny sugerują, że jest to rodzaj korzystnego w nowoczesnym życiu przystosowania się do „nadsocjalizującego” otoczenia i do coraz bardziej „zcyfryzownej”, przynoszącej znaczny dochód, nieruchawej i izolującej od innych ludzi, pracy. Jednak autor artykułu Czy autyzm będzie kolejnym etapem ewolucji” zapewnia, iż taka rewolucyjna hipoteza nie jest funkcjonalna: Mutacje nie mają celowego charakteru, dobór naturalny działa tylko na jednostki a nie na cały gatunek; skokowy wzrost autyzmu miał miejsce zaledwie w ostatnim dwudziestoleciu. Autyzm związany jest z mutacja wielu genów i w przypadku gdyby te mutacje były korzystne, zabrało by to jeszcze więcej pokoleń by się upowszechnić.

To mówi OFICJALNA, NAUKA zdominowana, także w Polsce, przez dotkniętych lekkim autyzmem genetyków, głoszących bezkompromisową, przywódczą rolę „egoistycznych genów”. (Patrz książka Richarda Dawkinsa na ten temat). Ja jednak, przygotowując w latach 1983-91 coroczne opracowania „Postępy biologii” dla wydawnictwa „Wiedza Powszechna” odkryłem, że TO JEST MÓZGOBÓJCZA BZDURA. Bowiem przystosowawczych mutacji genów dokonują nie tylko rośliny w sytuacjach dla nich stresowych (nagroda Nobla dla Barbary McClintock w 1983 roku za odkrycie, 40 lat wcześniej, ‚transpozonów’ w nasionach STRESOWANEJ kukurydzy). Robią to także i zwierzęta, w sytuacji odczuwanego przez nie zagrożenia (na przykład nicień zwany ‚świdrowcem‚, wywołujący u ludzi roznoszoną przez muchy tse-tse śpiączkę: w sytuacji rozpoznania go, jako pasożyta, przez zakażony nim organizm, potrafi nagle zmodyfikować genetyczną „matrycę” jego powierzchniowych antygenów, unikając „zaduszenia” go przez obklejającą go Ig czyli immunoglobulinę – patrz Problemy, Warszawa, nr 5, 1983.)

Jak mi to powiedział, w prywatnej z nim rozmowie dokładnie 40 lat temu, znający moje poglądy na darwinizm, specjalista od genetyki populacji profesor Albert Jacquard, (dyrektor INED w Paryżu) « trzeba być kompletnie głupim by być neodarwinistą »”. Które to ŚWIATŁO NAUKI ZNAD SEKWANY próbuję od 35 z górą lat, bez większego w tym sukcesu, przekazać „luminiarzom nauki” także w Polsce. (Mam na myśli w szczególności filozofa Władysława Krajewskiego z UW oraz biologa Henryka Szarskiego z UJ, a także Leszka Kuźnickiego oraz Stefana Amsterdamskiego z PAN w Wa-wie; dopiero wczoraj odkryłem, że dokładnie pół wieku temu porzucili oni „helleński” łysenkizm i przeszli na „hebrajską” stronę MOCY IGNORANCJI – patrz fig. 4.) No cóż, „hebraiści” już od 2 tysięcy lat znani są z tego, że „przechwycili klucze poznania, sami nie weszli ale innym wejść nie dają” (Łk. 11:52)

Na wesoło o Intelekcie Intelektualistów, niezdolnych do odróżnienia amputacji od adaptacji

(słowo ‚intelekt‚ pochodzi od ‚inter-lego‚ – wybieranie pomiędzy, rozróżnianie)

Jak zatem tłumaczy się epidemię autyzmu w świetle prac Jeana Piageta, świetle przetrzymywanym obecnie pod przysłowiowym „korcem”przez Klikę Nowych „Uczonych w Piśmie”, tak bardzo oskarżaną, o ślepotę, przez „niechcianego proroka”, Jezusa z Nazaretu?

Otóż Lamarck już przed ponad 200 laty postulował, że nabyte przez ćwiczenie /nie ćwiczenie predyspozycje, do hipertrofii / atrofii, wszystkich organów, są przekazywana kolejnym pokoleniom. Jest to PONADCZASOWE PRAWO BIOLOGII, które pod koniec XIX wieku zakwestionowano pod pozorem, że ogonki obcinane przez 19 pokoleń prawie tysiącu myszy zamiast się skracać, wciąż odrastały:

Myszy Weismanna 2

Fig. 1, Na dowcipnym filmiku https://youtu.be/sGl576-7ygU słychać śmiech w min 10-11, gdy jest mowa o naukowym obcinaniu myszom ognów; ja bowiem już w wieku około lat 10 odkryłem, że ogon urwany jaszczurce dość szybko u niej odrasta. (Będącej tematem tego filmiku, hipotezy istnienia niezmiennych w czasoprzestrzeni “pól morficznych”, nie należy brać na poważnie.)

Bowiem na NIE ROZRÓŻNIANIU pomiędzy amputacją i adaptacją, polega cały CYMES INTELEKTUALNY tak zwanego neo-darwinizmu, który winien nosić nazwę „darwino-weismanizmua to dla podkreślenia INTELIGENCJI TWÓRCZEJ jego wynalazców: jeszcze dziesięć lat temu, Jolanta Chyłkiewicz w „Genetyczne archiwum X”, w Newsweek Polska, nr. 40/2008, powtarzała ten uwłaszczający zwykłemu rozumowi argument: „Ucinano na przykład myszom ogony. Następne pokolenia wciąż rodziły się jednak z ogonami. Nie znaleziono więc dowodu na to, że rozumowanie Lamarcka jest słuszne.

historia-nabytych-charakterow

Fig. 2. Procent włączenia amputacji w określenie „cechy nabyte” z artykułuNiezwykła historia cech nabytych” z r. 2008; oryginał po francusku z r. 1979)

Powyższy wykres warto traktować jako ilustrację prawie „skokowej eksplozji”, na początku XX wieku, groźnej CHOROBY POZNAWCZEJ, polegajacej na NIE ROZRÓŻNIANIU, przez renomowanych intelektualistów, pomiędzy pochodzącymi z ZEWNĄTRZ okaleczeniami, a ENDOGENNYMI (pochodzącymi z wnętrza organizmów) HIPERTROFIAMI (względnie ATROFIAMI), organów używanych /nie używanych w zmienionych warunkach otoczenia.

Jak bowiem żywe organizmy reagują na nie krytyczne dla ich przetrwania, okaleczenia?Najbardziej poglądowo działanie tego przemilczanego obecnie Prawa Biologii ilustruje zachowanie się naszych rąk, gdy nimi pracujemy, używając ciężkich narzędzi: młota lub łopaty. Początkowo, gdy jesteśmy do tego nieprzyzwyczajeni, doznajemy bolesnych otarć naskórka i długo tego robić nie potrafimy. Gdy jednak te otarcia po kilku dniach się zregenerują, to skóra w ich miejscu staje się grubsza, zrogowaciała, co zezwala nam tak pracować przez wiele godzin. To znane zjawisko jest „widocznym jak na dłoni” przykładem INTELIGENCJI naszego ciała. Spontanicznie zaczyna ono nam pomagać w wykonywaniu po wielokroć powtarzanych czynności. (Słowo ‚inteligencja’ – w odróżnieniu od ‚intelektu’, pochodzącego od ‚inter-lego‚ – zostało wyprowadzone od ‚inter-ligo‚, łączyć ze sobą, kojarzyć, asocjować – którą to różnicę nie wszystkie słowniki dostrzegają.)

Obciążane pracą kości też ulegają pogrubieniu, zwiększa się ich wytrzymałość. Do dziś pamiętam „męskie fenotypy” dłoni alpinistek, które latami się intensywnie w skale wspinały: Simone Badier we Francji, Barbara Kozłowska w Szwajcarii. I mam nadzieję, że sprawny umysłowo czytelnik niniejszego opracowania potrafi sobie wyobrazić, że tak manifestująca się INTELIGENCJA charakteryzuje WSZYSTKIE NASZE ORGANY: w końcu my w całości jesteśmy „potomstwem” tylko jednej, z konieczności obdarzonej taką INTELIGENCJĄ, naszej zarodkowej komórki, zwanej zygotą.

Skąd się bierze to automatyczne wzmacnianie dynamicznej budowy organizmu, w reakcji na jego zewnętrzne uszkodzenia?

Niemiecki fizyk Erwin Schroedinger w książce „What is Life?” (Co to jest Życie?) z roku 1944 zauważył, że procesy życiowe biegną jak gdyby NA PRZEKÓR Zasadzie Wzrostu Entropii, wyznaczającej kierunek rozkładu co bardziej złożonych, martwych przedmiotów. I zaproponował by nazwać tę cechę „Neg-Entropią”. Ja, też jako fizyk z wykształcenia, proponuję bardziej dynamiczny termin PRZECIWENTROPIA, bardzo dokładnie „uchwytujący” całość zjawisk biologicznych we Wszechświecie.

W jaki sposób ta – z konieczności METAFIZYCZNA, jako iż działająca poza podstawowym prawem fizyki – PRZECIWENTROPIA tworzy nowe, bogatsze w zawartą w nich informację formy ożywione? Otóż genewski psycholog Jean Piaget, który z podstawowego wykształcenia był biologiem, w wieku dojrzałym, już jako psycholog ewolucyjny, opracował dość dokładnie, studiując zachowanie się m.in. własnych dzieci, przebieg kolejnych faz formowania się tych dzieci wyobraźni. Wyobraźni coraz precyzyjniej „chwytającej” dostrzeganą przez nie rzeczywistość – i oczywiście kodowanej na formujących się, wraz z wiekiem, połączeniach Systemu Neuronalnego tych dzieci. Piaget przedstawił prawo hipertrofii /atrofii Lamarcka w formie cybernetycznej reguły „Ulepszone zrozumienie świata (czyli nowa, wzbogacona informacja, kodowana nie tylko w neuronach, ale i w innych tkankach) powstaje poprzez ‚wyrównanie z nadkompensacją’ zaburzeń (czyli nie krytycznych uszkodzeń) homeostazy struktur poznawczych – i to u wszystkich zwierząt, a zatem i u ludzi. A ja już przed ćwierćwieczem skróciłem tę cybernetyczną zasadę funkcjonowania PRZECIWENTROPICZNEJ INTELIGENCJI do prostego, biochemicznego zjawiska I/RSA : Irytacja/uszkodzenie → Regeneracja → Superregeneracja → Asocjacja nadregenerowanych, uprzednio uszkodzonych elementów organizmu, kwasy nukleinowe w to włączając.

Geneza Syndromu Nie Asocjującej Kory (Mózgowej), w skrócie SNAK(M), ang. NACS – Non Associative Cortex Syndrom

Otóż gdy otoczenie samotnego dziecka, wychowywanego wśród setek zabawek, jest zbyt sterylne i „płaskie” jak ekran oglądanego przezeń telewizora , a zatem pozbawione zróżnicowanych bodźców poznawczych, to i jego wyobraźnia z biologicznej, przeciwentropicznej konieczności, pozostaje niedokształcona także w wieku późniejszym, kiedy to nie ćwiczone procesy formowania się nowych skojarzeń po prostu zamierają. To poznawcze „niedorobienie” wzmacnia dodatkowo „liberalna”, charakterystyczna dla krajów anglosaskich szkoła, nie stawiająca przed młodzieżą trudniejszych zadań do rozwiązywania. Tak przygotowuje się młodych ludzi do „konkurencyjnego sposobu życia”, na wzór tych pozamykanych w swych „klatkach”, dobrze płatnych autystów z Doliny Krzemowej w Kalifornii: muszą oni traktować podobnych im osobników jako konkurentów, mogących im „podebrać” intratne zajęcie.

Co więcej, przeciwentropiczna (tj. inteligentna) budowa naszych organizmów powoduje, że geny „”wykształcone” w ciągu dziesięcioleci takiego „wolnoamerykańskiego stylu życia”, są przesyłane innym tkankom – w tym organom płciowym – za pomocą krążących w nas proto-wirusów, w formie „krupinek” DNA i RNA (patrz przypis 1). To „dziedziczenie genów ASD nabytych przez (pra)rodziców” przebiega na dokładnie na tej samej chemicznej zasadzie jak dziedziczenie chociażby tych dobrze obecnie znanych „genów otyłości”. Zewnętrznie ujawnia się ono – zgodnie z regułami Mendla – już we wczesnym dzieciństwie i to zazwyczaj dopiero drugiego pokolenia, jak to stwierdzono w wypadku nadotyłości wśród szwedzkiej młodzieży, opisanym przez Newsweek Polska, nr. 40/2008. I to zjawisko rozkwitu, dziedziczonych przez następne pokolenia chorób cywilizacyjnych, niezadługo ujawni się – już się ujawnia – także w intensywnie „amerykanizowanej” Polsce. (Patrz „Wprowadzenie ideologiczne” z r. 1952.)

Bowiem to właśnie wśród takiej „transformowanej na wzór anglosaski” ludności, o zubożonej, w znacznym stopniu przez ‚demoliberalną’ propagandę, korze mózgowej („uczyć się, to eliminować międzyneuronalne połączenia” – zapewnia neodarwinista Jean-Pierre Changeux w „Człowieku neuronalnym”), pojawia się coraz powszechniejszy brak wyobrażenia sobie chociażby tego, że umiarkowane napromieniowanie, nie tylko słoneczne i kosmiczne, ale i to jakie zostało uwolnione w trakcie pożaru reaktora atomowego w Czarnobylu (CZAES) w 1986 roku, przyczyniło się do ogólnej poprawy stanu zdrowia napromieniowanej ludności – fig. 3:

radioodpornosc
Fig. 4 poniżej, pochodzi z artykułu „Dobroczynne promieniowanie” (1998) głównego radiologa Polski, Zbigniewa Jaworowskiego. Ilustruje ona wpływ na nasze zdrowie napromieniowania jonizujacego, w zależności od jego dozy. Schemat ten jest identyczny w wypadku silnie trujących substancji chemicznych, takich jak rtęć Hg, aluminium Al, czy nawet arszenik AsO5 (który w maleńkich ilościch dodawanych do potraw, do początku XX wieku był używany w niemieckiej Szwajcarii, jako środek wygładzający skórę na twarzy!)

Fig. 4

Graphic-of-Radiation-Hormesis
Zarysowana na tym grafiku „prostoliniowa”, określona skrótowo jako LNT (a przeze mnie jako „hebrajska” w artykule na ten temat), hipoteza tej zależności oznacza całkowitą negację istnienia PRZECIWENTROPICZNEJ zdolności organizmów do samonapraw oraz WZMACNIANIA, jego uszkodzonych genów. I to w sytuacji gdy codzienie w naszych organizmach dochodzi do milionów takich samonapraw (patrz np. L. Dobrzyński „H(g)ormeza radiacyjna – zjawisko powszechne i powszechnie nieznane” – 2005). Otóż by wierzyć w to, że organizmy nie posiadają żadnej INTELIGENCJI, pozwalającej im przezwyciężać wyzwania ich środowiska, trzeba być osobą umysłowo – jak ci „hebraiści” Matthew Arnolda„samoobrzezaną”, niezdolną do uogólnień najbanalniejszych obserwacji, jak chociażby tych jaszczurek, którym szybko odrastają urwane ogony (patrz fig. 1!).

Takie zubożenie zdolności skojarzeniowej warto określić jako SNAK(G) – Syndrom Nie Asocjującej Kory (Mózgowej). Jego rozprzestrzenienie się MUSI DOPROWADZIĆ do znikczemnienia nie tylko ludzkości ale i Ziemi traktowanej jako CAŁOŚĆ. Dlaczego? Przeskoczmy od HORMEZY RADIACYJNEJ do HORMEZY CHEMICZNEJ, będącej następstwem obecnie już „lawiny” kolejnych szczepień, dokonywanych w odstępach co kilkutygodniowych – fig. 5:

Szczepienia-1980-2017

Odnośnie tych obowiązkowych szczepień na „wiernipolsce” czytałem opinię jakiegoś „canassatego”, który odważył się napisać coś takiego:
Grudzień 8, 2018 o 1:44 am

Nikt chyba nie wątpi, że np. naukowe prawo powszechnego ciążenia (i setki innych takich praw) jest podejrzane, tylko dlatego, że niektórzy naukowcy dali się kupić korporacjom. Ci, którzy są przeciwko szczepionkom nie powinni nigdy je dostawać i jeżeli ulegną jakiejś chorobie, to godnie powinni dotrzymać słowa i umrzeć. Problem oczywiście jest z dziećmi, które, biedne, są zdane albo na mądrość albo na głupotę rodziców (to drugie jest regułą). … Jestem pełen podziwu na tych, którzy odkryli szczepionki i pomogli milionom ludzi uniknąć koszmaru zakaźnych chorób, często śmiertelnych. (…)

Do tego „Adm” dodał:

Problem że szczepionką pojawia się jedynie u nielicznej, bardzo nielicznej grupy dzieci. Ale takie dziecko w zetknięciu z pokrzywą dostaje wysypki i ran na całym ciele. (…) Szczepienia są potrzebne i chronią nasze organizmy. (…) Są natomiast problemy z ludźmi którzy mają odbicia na rozumie i sieją dezinformacje i straszą tak siebie jak i sobie podobnych.

I o tych, mnożących się obecnie nad Wisłą – jak gdyby pod wpływem magicznego „pola morficznego głupoty”, promieniującej zza Atlantyku (a wcześniej z Albionu) – „ludziach którzy mają odbicia na rozumie”, koniecznych jest słów kilka. Otóż są to osobniki niezdolne do skojarzenia, że wprowadzanie do organizmu nowonarodzonego dziecka maleńkich ilości toksyn, STYMULUJE u niego HORMEZĘ (rozbudzenie) jego układu odpornościowego i tego układu się doskonalenie, właśnie poprzez wymuszenie na nim rozpoznawania struktury podrzuconych mu chorobotwórczych cząstek. PRZESZKOLONY w ten „nakłuciowy” sposób, system odpornościowy małego człowieka, chroni go następnie nie tylko przed dziecięcymi chorobami, ale i przed poważnymi, ciągnącymi się przez lata problemami ze zdrowiem, w formie chorób autoimmunologicznych (astma!) oraz nawet rakiem.

Ci dotknięci SNAK(M) „antyszczepionkowcy” (fig. 6), unikający znajomości Prawa Paracelsusa stwierdzającego, że „wszystko jest trucizną i wszystko jest lekiem, w zależnosci od dozy”, tworzą bardzo podłe w swych zachowaniach się towarzystwo utajonych „napędzaczy chorób”: przecież blokujące epidemie tych chorób szczepionki, to zaledwie KILKA PROMILI dochodów firm farmaceutycznych, które „antyszczepionkowcy” deklarują się zwalczać!

Fig.6

Hebraisci-antyszczepienni

I tutaj, w świetle „Teologii biznesu” (Karol Marks w „W kwestii żydowskiej” z 1844 roku zauważa, iż „praktyczny bóg Izraela to Pieniądz” – patrz przypis 2) dość łatwo dostrzeżemy przyczynę dlaczego np. władze USA, kontrolujące prace Komitetu ONZ ds. Promieniowania Atomowego (U.N.S.C.E.A.R.), pomimo starań o to polskich jego okresowych prezesów i wice-prezesów (Zbigniewa Jaworowskiego a następnie Michała Waligórskiego), do dziś starają się nie dopuścić do ujawnienia szerszej publiczności informacji o zdrowotnym wpływie umiarkowanych napromieniowań jonizujących. (Nb. Po wybuchach atomowych w Hiroszimie i Nagasaki, nie zaobserwowano u ludności, która je przeżyła, żadnego wzrostu zachorowań na nowotwory trwałe!)

A straszenie ludzi jakimś „Scypionkowym ludobójstwem” (np. P. Bein z Vancouver) to już zwykła CHOROBA UMYSŁOWA. I fakt, że takich „proroków” traktuje się – w tak zwanych „kręgach alternatywnych” – często na poważnie, to tylko dowód, że „Autystyk (dotknięty dodatkowo NACS) to człowiek przyszłości”, gdyż „Brak (bezpośredniego) kontaktu z innymi ludźmi jest aktualnie ewolucyjnym skokiem w przód”. A reszta nas? Zawadzajace skamienieliny zdrowia umysłowego”

No i te „skamienieliny zdrowia umysłowego” muszą, tę wygenerowaną w ramach „Nowego, XXI Wieku Amerykańskiego”, epidemię SNAK(M) / NACS jakoś powstrzymać. W Przypisie 2 kilka symboli religijno-pekuniarnyych, wskazujących na „biblijne źródła” POTOPU BEZROZUMU zalewającego obecnie ZIEMIĘ, NASZĄ ZIEMIĘ.

M.G. Zakopane, 15.12.2018

Przypis 1

Anker-Stroun-2

Jest to praca mych kolegów, Philippe Ankera i Maurice Strouna (w latach 1970 chciano ich za to odkrycie wyrzucić z Uniwersytetu Genewskiego). Opisywane przez nich „wolnokrążące” w organizmie cząstki DNA i RNA, w sytuacji gdy hormetycznie podekscytowany organizm zdecyduje się „wypchnąć” je na zewnątrz, w trakcie tego procesu oblekają się „płaszczem” z osłon białkowych wytwarzających je komórek i zamieniają w „dojrzałe” wirusy, rozsiewające w otoczeniu zarówno „dobre” (dla „swoich”) jak i „złe” (dla „obcych”) informacje.

Przypis 2

Ilustracje do K. Marksa rozprawy doktorskiej z 1841 roku, która doprowadziła do dokonania przezeń EPIKUREJSKIEGO odkrycia, odnotowanego przezeń w „W kwestii żydowskiej” (1844), że „(filoentropiczny) Bóg Izraela to Pieniądz”:

Biblia-i-Krzyz-Pieniadz

Reklamy

65 uwag do wpisu “NARESZCIE DEBILIZM – czyli “Nowy Amerykański Wiek” XXI

 1. Kiedy Wąż chędoży w Krościenku, a Grzanuś wspina się po ścianach, to węża baba harcuje i przyprawia wężusiowi wielkie rogi.

  Polubienie

 2. Wąż w separacji i wyjechał szukać świeżego ósmego cudu świata, bo ten jego obecny piszczy już z innym pod pierzyną.
  Szkoda naszego wężusia, bo taki biedny i fajny dla swojej Beatki.

  Polubienie

 3. Ten rogacz to jest gumiś tej strony internetowej bo raczej sądząc po komentarzach to nie jest mężczyzna a raczej stary nadęty dziadziu.

  Polubienie

 4. PIĘKNE POROŻE SSSSSSSS!!!

  WONSZUŚ LUBI BIEGAĆ! Chi, chi, chi…

  TO ZWYKLE TAK SIĘ ZACZYNA, A MOŻE KOŃCZY – SAM NIE WIEM! Cha, cha, cha…

  Hej!

  Polubienie

 5. Oj, doktor są z Tobą same problemy!

  WOJENKA WOJENKĄ, A SZMULOWSKI ,,WIRÓS” ZWANY PROPAGANDĄ, Z DRUGIEJ STRONY BARYKADY NIEMIŁOSIERNIE STRZYŻE GŁUPICH GOJÓW!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Propaganda

  TO JEST KOLEJNA ŻYDOWSKA ZABAWA W ZŁYCH I DOBRYCH POLICJANTÓW.

  Wojna biologiczna

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_biologiczna

  Edward Snowden: O Nowej Broni Biologicznej…

  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/snowden-o-nowej-broni-biologicznej-2017-12

  „USA testują broń biologiczną do trzeciej wojny światowej”

  https://pl.sputniknews.com/swiat/201808138583686-USA-biologia-sputnik-III-wojna-swiatowa-atak-apokalipsa-katastrofa-konflikt-kraje-baltyckie/

  Eksperci: ZSRR planował wojnę biologiczną z USA

  https://dzieje.pl/rozmaitosci/eksperci-zsrr-planowal-wojne-biologiczna-z-usa

  Rosja prowadzi badania nad bronią masowego rażenia?

  https://www.wprost.pl/kraj/10127793/rosja-prowadzi-badania-nad-bronia-masowego-razenia.html

  Ukraina: Rosja pracuje nad bronią masowego rażenia

  http://www.radiozagranica.pl/8/79/Artykul/365492,Ukraina-Rosja-pracuje-nad-bronia-masowego-razenia

  GŁUPIE GOJE NIE CHCĄ TERAZ SZCZEPIĆ SWOICH DZIECI, TO TRZEBA IM PRZYPOMNIĘĆ, KTO DECYDUJE O ICH ŻYCIU LUB ŚMIERCI!

  Choroby zakaźne wracają. Budzą strach: ospa, gruźlica, żółtaczka, krztusiec…

  https://dziennikzachodni.pl/choroby-zakazne-wracaja-budza-strach-ospa-gruzlica-zoltaczka-krztusiec/ar/12750339

  Hej!

  Polubienie

 6. Kim są antyszczepionkowcy?W jakim celu głoszą swą wiarę w szkodliwość szczepień?[naukowych podstaw brak!]Co jest motorem ich działań?
  Odpowiem tekstem z najnowszego filmu W.Smarzowskiego „KLER”: „Tajemnica wiary złoto i dolary”.
  Jeśli inie wiadomo o co chodzi to chodzi o PIENIĄDZE! Klasyk z Nazaretu powiedział „Po owocach ich poznacie”. Liderzy ruchów antyszczepionkowych to ludzie interesu,polityki. Nie jest tajemnicą,że na głupocie można zbić fortunę a kraj nad Wisłą od zwycięstwa kontrreformacji stał się „żyłą złota” ,biblijną „Ziemią Obiecaną” dla wszelkiej maści szarlatanów i demagogów[w latach 1830-1864 elita intelektualna w Polsce wierzyła,że Polacy są Chrystusem Narodów by cierpieć za grzechy świata.Dziś za sprawą JPII mickiewiczowski obłęd się odradza-ZGROZA!].

  Jerzy Zięba magister inżynier,zajmował się marketingiem,ukończył kurs hipnozy,autor bestsellera[nauka w las nie poszła,jednak kompetencji naukowych brak!].Straszy Polaków szczepionkami a tym samym nakręca biznes wokół swoich produktów.
  Jerzy Jaśkowski z wykształcenia CHIRURG bez prawa do wykonywania zawodu.Straszy Polaków depopulacją i szkodliwością szczepień.
  Maria Dorota Czajkowska-Majewska z wykształcenia neurobiolog.Nigdy nie była zatrudniona na żadnej uczelni.Wygrała plebiscyt
  Biologiczna Bzdura Roku 2017.
  Pani Majewska uważa także,że Polacy odpadli z mundialu przez szczepionki.”Według autorki przyczyną porażki biało-czerwonych z Senegalem były szczepionki, którymi – jak twierdzi – nasi piłkarze są biologicznie okaleczani.” Czyli …”Nie Wasza wina. Polacy nie Wasza wina! To straszne szczepionki! Zabrały Wam finał!”.Pełny odlot.Kto takiego człowieka będzie brał na poważnie?Środowiska naukowe w Polsce odcinają się od jakichkolwiek związków z wyżej wymienioną apologetką jawnych bzdur.

  Piotr Bein oprócz tego,że szkaluje Marka Głogoczowskiego to zaatakował także Roberta Brzoze [„manipulatorstwo,ubeckie metody”-SPRAWDŹ SAM!]. Analiza jego argumentacji świadczy,przeciwko niemu.Tak jak pozostała „święta trójca” straszy Polaków.

  Działalność „Kwartetu Strachów-Strachy na Lachy”można traktować jako Test na Inteligencję.Dodam jako ciekawostkę,że młody lekarz z Tych Dawid Ciemięga wynalazł szczepionkę na antyszczepionkowców. Są to pozwy sądowe!Także „Sąd w Modenie na północy Włoch wymierzył pierwsza karę dotyczących tzw.ruchów antyszczepionkowych za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.(…)W reakcji na tą karę profesor mikrobiologi i wirusologii Roberto Burioni ze szpitala w Mediolanie oświadczył:

  „Wolność słowa nie oznacza,że można krzyczeć „jest bomba” na zatłoczonym stadionie.Nareszcie sędzia wytłumaczył tym jaskiniowcom,że rozpowszechniając niebezpieczne kłamstwa wystawiają nas na niebezpieczeństwo swoją ignorancją i egoizmem.”

  „Kim są ci, którzy nie szczepią dzieci? To najczęściej mieszkańcy miast (najwięcej dzieci nieszczepionych mieszka w województwach śląskim, wielkopolskim i mazowieckim). Raczej osoby zamożne, co można wnioskować z badań dr. Tomasza Sobierajskiego – im osoba bogatsza, tym mniejsza szansa, że wykupi szczepienia zalecane. Podobnie sytuacja wygląda w innych krajach, np. w USA nieszczepione dzieci pochodzą zwykle z pełnych rodzin anglojęzycznych, objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, których dochód jest co najmniej cztery razy wyższy od finansowego progu biedy [dane za: Public Health Reports – przyp. aut.]. Są to więc najwięksi beneficjenci społeczeństwa neoliberalnego. To również – jak twierdzi psycholog Stephan Lewandowsky z University of Bristol na podstawie badania internetowego z udziałem tysiąca Amerykanów – osoby częściej wierzące w teorie spiskowe. Ankietowani przez niego odpowiadali na serię pytań dotyczących m.in. ocieplania się klimatu, bezpieczeństwa organizmów modyfikowanych genetycznie czy historii podboju kosmosu. Po przeanalizowaniu odpowiedzi okazało się, że ludzie wierzący w istnienie spisków i zatajanie prawdy przed opinią publiczną, trzy razy częściej odmawiają szczepień niż osoby odrzucające tego rodzaju teorie. „[w Polsce Telewizja Republika promuje „sektę smoleńską” jak również ruch antyszczepionkowy i wszystko jasne!Głupota triumfuje na której można zdobyć władzę,pieniądze i sławę!].

  „Rtęć w szczepionkach i autyzm – badania kontra mity.
  Członkowie SafeMinds od lat próbują przekonać opinię publiczną, że szczepionki to zło wcielone i każdy, kto odpowiedzialny jest za pojawienie się ich na rynku powinien skończyć w więzieniu. Aby udowodnić swoje racje, antyszczepionkowcy z SafeMinds zorganizowali olbrzymią zbiórkę publiczną i za zebrane pieniądze sfinansowali własne, niezależne testy laboratoryjne.
  Naukowcy, którym powierzono badanie, przy zachowaniu stosownej metodologii szukali jakiegokolwiek związku tiomersalu z autyzmem. Badanie przeprowadzono na makakach, u których nie zaobserwowano zmian w mózgu, charakterystycznych dla autyzmu i wywołanych przez szczepienia.
  Po niekorzystnym wyniku antyszczepionkowcy wycofali się na z góry upatrzone pozycje.
  Organizacja SafeMinds wydała oficjalne oświadczenie w którym kwestionuje wynik zleconych przez siebie badań. Są niezgodne ze światopoglądem jej członków, a więc muszą być fałszywe. Antyszczepionkowe gremium jako dowód podaje oczywiście dawno zdyskredytowane badania, które w tym środowisku od lat krążą jako prawda objawiona i ostateczny dowód, który łączy rtęć z autyzmem.

  W tym przypadku prawda nikogo nie wyzwoliła.”

  Drogi Czytelniku od Ciebie zależy czy ulegniesz perswazji i „tanim chwytom” „Kwartetu Strachów”-od siedmiu boleści!Nie ma wątpliwości,że PIENIĄDZ jest ich Bogiem a Zarządzanie strachem [strategia socjotechniczna i propagandowa] jest narzędziem-metodą.Pozdrawiam Maks.

  Źródło:
  http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,19649804,antyszczepionkowcy-sa-wsrod-nas-im-osoba-bogatsza-tym-mniejsza.html
  https://zdrowie.radiozet.pl/Medycyna/Wiadomosci/Antyszczepionkowcy-Pierwsza-kara-za-rozpowszechnianie-fake-news
  http://gazetaolsztynska.pl/522536,Polacy-odpadli-z-mundialu-przez-Szczepionki.html
  https://www.totylkoteoria.pl/2018/01/biologiczna-bzdura-roku-2017-wyniki.html
  https://natemat.pl/195245,gdanski-uniwersytet-medyczny-miazdzy-guru-antyszczepionkowcow-i-zaleca-szczepienia
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zarz%C4%85dzanie_strachem
  https://aszdziennik.pl/123419,pilne-jednak-zyjemy-w-wieku-rozumu-jest-pozew-przeciw-antyszczepionkowcom
  https://www.totylkoteoria.pl/2018/03/kim-sa-antyszczepionkowcy.html
  https://wiadomosci.robertbrzoza.pl/korupcja/najpierw-zydzi-teraz-ubeckie-metody/
  https://www.rpo.gov.pl/pliki/12585351420.pdf
  https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/nauka-i-technika/antyszczepionkowcy-sfinansowali-badania-kt%C3%B3re-udowodni%C5%82y-jak-bardzo-si%C4%99-myl%C4%85/ar-BBJcBPM

  Polubienie

 7. Kim są antyszczepionkowcy?W jakim celu głoszą swą wiarę w szkodliwość szczepień?[naukowych podstaw brak!]Co jest motorem ich działań?
  Odpowiem tekstem z najnowszego filmu W.Smarzowskiego „KLER”: „Tajemnica wiary złoto i dolary”.
  Jeśli inie wiadomo o co chodzi to chodzi o PIENIĄDZE! Klasyk z Nazaretu powiedział „Po owocach ich poznacie”. Liderzy ruchów antyszczepionkowych to ludzie interesu,polityki. Nie jest tajemnicą,że na głupocie można zbić fortunę a kraj nad Wisłą od zwycięstwa kontrreformacji stał się „żyłą złota” ,biblijną „Ziemią Obiecaną” dla wszelkiej maści szarlatanów i demagogów[w latach 1830-1864 elita intelektualna w Polsce wierzyła,że Polacy są Chrystusem Narodów by cierpieć za grzechy świata.Dziś za sprawą JPII mickiewiczowski obłęd się odradza-ZGROZA!].

  Jerzy Zięba magister inżynier,zajmował się marketingiem,ukończył kurs hipnozy,autor bestsellera[nauka w las nie poszła,jednak kompetencji naukowych brak!].Straszy Polaków szczepionkami a tym samym nakręca biznes wokół swoich produktów.
  Jerzy Jaśkowski z wykształcenia CHIRURG bez prawa do wykonywania zawodu.Straszy Polaków depopulacją i szkodliwością szczepień.
  Maria Dorota Czajkowska-Majewska z wykształcenia neurobiolog.Nigdy nie była zatrudniona na żadnej uczelni.Wygrała plebiscyt
  Biologiczna Bzdura Roku 2017.
  Pani Majewska uważa także,że Polacy odpadli z mundialu przez szczepionki.”Według autorki przyczyną porażki biało-czerwonych z Senegalem były szczepionki, którymi – jak twierdzi – nasi piłkarze są biologicznie okaleczani.” Czyli …”Nie Wasza wina. Polacy nie Wasza wina! To straszne szczepionki! Zabrały Wam finał!”.Pełny odlot.Kto takiego człowieka będzie brał na poważnie?Środowiska naukowe w Polsce odcinają się od jakichkolwiek związków z wyżej wymienioną apologetką jawnych bzdur.

  Piotr Bein oprócz tego,że szkaluje Marka Głogoczowskiego to zaatakował także Roberta Brzoze [„manipulatorstwo,ubeckie metody”-SPRAWDŹ SAM!]. Analiza jego argumentacji świadczy,przeciwko niemu.Tak jak pozostała „święta trójca” straszy Polaków.

  Działalność „Kwartetu Strachów-Strachy na Lachy”można traktować jako Test na Inteligencję.Dodam jako ciekawostkę,że młody lekarz z Tych Dawid Ciemięga wynalazł szczepionkę na antyszczepionkowców. Są to pozwy sądowe!Także „Sąd w Modenie na północy Włoch wymierzył pierwsza karę dotyczących tzw.ruchów antyszczepionkowych za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.(…)W reakcji na tą karę profesor mikrobiologi i wirusologii Roberto Burioni ze szpitala w Mediolanie oświadczył:

  „Wolność słowa nie oznacza,że można krzyczeć „jest bomba” na zatłoczonym stadionie.Nareszcie sędzia wytłumaczył tym jaskiniowcom,że rozpowszechniając niebezpieczne kłamstwa wystawiają nas na niebezpieczeństwo swoją ignorancją i egoizmem.”

  „Kim są ci, którzy nie szczepią dzieci? To najczęściej mieszkańcy miast (najwięcej dzieci nieszczepionych mieszka w województwach śląskim, wielkopolskim i mazowieckim). Raczej osoby zamożne, co można wnioskować z badań dr. Tomasza Sobierajskiego – im osoba bogatsza, tym mniejsza szansa, że wykupi szczepienia zalecane. Podobnie sytuacja wygląda w innych krajach, np. w USA nieszczepione dzieci pochodzą zwykle z pełnych rodzin anglojęzycznych, objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym, których dochód jest co najmniej cztery razy wyższy od finansowego progu biedy [dane za: Public Health Reports – przyp. aut.]. Są to więc najwięksi beneficjenci społeczeństwa neoliberalnego. To również – jak twierdzi psycholog Stephan Lewandowsky z University of Bristol na podstawie badania internetowego z udziałem tysiąca Amerykanów – osoby częściej wierzące w teorie spiskowe. Ankietowani przez niego odpowiadali na serię pytań dotyczących m.in. ocieplania się klimatu, bezpieczeństwa organizmów modyfikowanych genetycznie czy historii podboju kosmosu. Po przeanalizowaniu odpowiedzi okazało się, że ludzie wierzący w istnienie spisków i zatajanie prawdy przed opinią publiczną, trzy razy częściej odmawiają szczepień niż osoby odrzucające tego rodzaju teorie. „[w Polsce Telewizja Republika promuje „sektę smoleńską” jak również ruch antyszczepionkowy i wszystko jasne!Głupota triumfuje na której można zdobyć władzę,pieniądze i sławę!].

  „Rtęć w szczepionkach i autyzm – badania kontra mity.
  Członkowie SafeMinds od lat próbują przekonać opinię publiczną, że szczepionki to zło wcielone i każdy, kto odpowiedzialny jest za pojawienie się ich na rynku powinien skończyć w więzieniu. Aby udowodnić swoje racje, antyszczepionkowcy z SafeMinds zorganizowali olbrzymią zbiórkę publiczną i za zebrane pieniądze sfinansowali własne, niezależne testy laboratoryjne.
  Naukowcy, którym powierzono badanie, przy zachowaniu stosownej metodologii szukali jakiegokolwiek związku tiomersalu z autyzmem. Badanie przeprowadzono na makakach, u których nie zaobserwowano zmian w mózgu, charakterystycznych dla autyzmu i wywołanych przez szczepienia.
  Po niekorzystnym wyniku antyszczepionkowcy wycofali się na z góry upatrzone pozycje.
  Organizacja SafeMinds wydała oficjalne oświadczenie w którym kwestionuje wynik zleconych przez siebie badań. Są niezgodne ze światopoglądem jej członków, a więc muszą być fałszywe. Antyszczepionkowe gremium jako dowód podaje oczywiście dawno zdyskredytowane badania, które w tym środowisku od lat krążą jako prawda objawiona i ostateczny dowód, który łączy rtęć z autyzmem.

  W tym przypadku prawda nikogo nie wyzwoliła.”

  Drogi Czytelniku od Ciebie zależy czy ulegniesz perswazji i „tanim chwytom” „Kwartetu Strachów”-od siedmiu boleści!Nie ma wątpliwości,że PIENIĄDZ jest ich Bogiem a Zarządzanie strachem [strategia socjotechniczna i propagandowa] jest narzędziem-metodą.Pozdrawiam Maks.

  Polubienie

 8. W odpowiedzi na prześladowania Rosjan Kreml nie aresztuje obywateli USA.

  Szefowa organizacji Right to Arms, Maria Butina, która przyznała się do udziału w konspiracji przeciwko Stanom Zjednoczonym, może przedstawić nowe świadectwo dotyczące słynnych rosyjskich polityków. Na przykład byłego wiceprzewodniczącego Rady Federacji, zastępcy prezesa Centralnego Banku Rosji Aleksandra Torszina, z którym Maria szczególnie ściśle współpracowała. W takich sytuacjach Chiny działają zdecydowanie. Po aresztowaniu w Kanadzie, na prośbę Stanów Zjednoczonych, dyrektora finansowego Huawei, Meng Wanzhou, w Pekinie w odpowiedzi natychmiast aresztowano kanadyjskiego wicekonsula Michaela Kovriga i panią Wanzhou natychmiast zwolniono za kaucją. Ale Kreml nie może tego zrobić. Dla niego obywatele Stanów Zjednoczonych są przedstawicielami wyższej rasy, których nie można dotknąć.
  http://www.apn-spb.ru/news/article29466.htm

  Polubienie

 9. M oj mlodsy o conajmniej 4 dekady kolega Z.C. nadeslal mi taki oto komentarz do mego NARESZCIE DEBILIZM wpisu

  Z punktu widzenia korporacji
  farmaceutycznych najlepsze społeczeństwo to społeczeństwo przewlekle
  lub nieuleczalnie chore, wymagające stałego przyjmowania jak
  najdroższych leków. Jeśli nieszczepienie dzieci nie doprowadzi w
  przyszłości do ich śmierci, tylko kalectwa (komplikacje po chorobach,
  na które nie zostało zaszczepione) – albo nawet do śmierci, ale po
  kosztownej kuracji – to będzie to zysk netto względem sytuacji, gdyby
  dzieci zaszczepione zostały, po wydaniu relatywnie drobnych sum na
  szczepionki. Lobby antyszczepionkowe to zapewne w znacznej części
  naiwni i dobrze chcący ludzie, ale „idea” antyszczepionkowa to
  bezsprzecznie wynalazek służący korporacjom a nie – społeczeństwom
  (więc gdyby nie było aktywistów chętnych do szerzenia tej ciemnoty
  gratis, trzeba by było takich przeszkolić i wynająć – co niekoniecznie
  nie miało miejsca).

  Swego czasu zajrzałem na stronę prowadzoną przez P. Beina i byłem
  zszokowany („dysonans poznawczy”) mieszaniem przez niego trafnych
  diagnoz (geo)politycznych z kompletnie chybionymi i oczywistymi
  bzdurami (m.in. szczepionki). Nigdy nie zdołałem się zmotywować do
  zareagowania na to pomieszanie w działalności P.B., więc jestem
  wdzięczny, że tym tekstem zajął się Pan w jakimś zakresie tą
  sprawą.

  Zwracam uwagę, że natura „antyszczepionkowców”,
  „płaskoziemców”,
  „zaprzeczaczy efektu cieplarnianego”, „antykomunistów”
  i … katolików
  jest identyczna. Jej istotą jest odrzucenie faktów, metody naukowej,
  przyjęcie dogmatów i zamknięcie się w argumentacji stricte
  emocjonalnej (lub formalnie „moralno-etycznej”, ale tylko na
  potrzeby
  wprowadzania się w określony stan emocjonalny).

  Pozdrawiam i podziwiam Pana zacięcie polemiczno-dydaktyczne!

  Polubienie

 10. @markglogg @Maks
  1. Nie wszyscy antyszczepionkowcy zgadzają się we wszystkich kwestiach, nasze postawy obejmują szerokie spektrum przekonań, ale w ogólności uważamy, że szczepionki nie działają tak skutecznie, jak to jest reklamowane, że wbrew powszechnemu przekonaniu szkodzą częściej, niż ludzie zdają sobie z tego sprawę. Uważamy, że wcale nie są tak niezbędne, jak się powszechnie uważa. Tylko tyle. Dla nas to zwykła analiza zysków i strat.

  2. Jeśli wspominacie coś o naukowej metodzie i bezpieczeństwie szczepień/szczepionek, szczególnie w jednym zdaniu to przedstawcie choć po jednym badania klinicznym z w którym porównywane są skutki zdrowotne podania konkretnej szczepionki w porównaniu z osobami nie szczepionymi w ogóle, gdzie definicja osoby nieszczepionek to ZERO przyjętych szczepionek – takie badanie to „Złoty standard” badań klinicznych w Medycynie opartej na dowodach.
  Jak nie wiecie co to jest „złoty standard” w EBM to zacytuje fragment jednej publikacji objaśniający ten koncept:
  „Badanie randomizowane, podwójnie zaślepione z grupą kontrolną placebo pozostaje najbardziej przekonującym projektem badawczym, w którym losowe przydzielanie interwencji może wyeliminować wpływ nieznanych lub niemierzalnych zmiennych zakłócających, które w przeciwnym razie mogłyby prowadzić do tendencyjnego i nieprawidłowego oszacowania efektu leczenia. Ponadto, randomizacja eliminuje zakłócenia przez zmienne wejściowe, a zaślepienie eliminuje zakłócenia przez współinterwencje, eliminując w ten sposób możliwość, że obserwowane efekty interwencji są spowodowane zróżnicowanym stosowaniem innych terapii. Najlepszym porównaniem jest kontrolowanie za pomocą placebo, które pozwala na oślepienie uczestników, badaczy i pracowników naukowych. Zaletą takiego badania nad badaniem obserwacyjnym jest zdolność do wykazania związku przyczynowego. Mam nadzieję, że ta praca przyda się badaczom w zrozumieniu hierarchii badań podczas krytycznej oceny literatury epidemiologicznej…
  Jednym z ważniejszych słów kluczowych do zrozumienia, jest kontrolowanie za pomocą placebo. Placebo jest „obojętnym” zamiennikiem leczenia lub interwencji. „Obojętne” oznacza, że ​​związek/substancja nie ma znanej aktywności, która mogłaby wpłynąć na wynik.” – Indian J Sex Transm Dis. 2012 Jul-Dec; 33(2): 131–134.; Randomized double blind placebo control (RDBPC) studies are considered the “gold standard” of epidemiologic studies.

  Poniżej podam tylko dwa z wielu przykładów tego jaką kpinę wystarczy odstawić, żeby szczepionka została uznana za bezpieczną [Amerykańska Agencja Żywności i Leków [FDA] definiuje słowo bezpieczny jako względną wolność od szkodliwego wpływu na osoby związaną bezpośrednio lub pośrednio z lekiem kiedy jest roztropnie podawany biorąc pod uwagę charakter produktu w stosunku do stanu zdrowia pacjenta https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?fr=600.3 ] :

  Szczepionka IPOL firmy Sanofi Pasteur przeciw polio:
  „We wcześniejszych badaniach ze szczepionką hodowaną pierwotnie na komórkach nerek małp, obserwowano przemijające reakcje miejscowe w miejscu wstrzyknięcia. Po podaniu szczepionek, pacjentów obserwowano przez 48 godzin… Ponieważ szczepionkę IPV podawano w innym miejscu, ale jednocześnie ze szczepionką przeciw krztuścowi, tężcowi i błonicy (DTP), niepożądane układowe [ogólne] efekty uboczne nie mogły być przypisane do konkretnej szczepionki.” – str. 14,15 https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM133479.pdf

  Szczepionka Liquid PedvaxHIB firmy Merck przeciw HiB
  „Szczepionka DTP i OPV były podawane jednocześnie u większości pacjentów ze szczepionką PedvaxHIB… Podczas trzydniowego okresu po pierwszym szczepieniu płynnym PedvaxHIB u tych niemowląt, najczęściej zgłaszanymi (> 1%) działaniami niepożądanymi…” – str. 6,7 https://www.fda.gov/downloads/BiologicsBloodVaccines/Vaccines/ApprovedProducts/UCM253652.pdf

  Jak widzicie, pojawia się jako substancja „placebo” zastosowano szczepionkę DTP. W tamtym roku wyszła interesująca publikacja w której porównano skutki podawania DTP z nieszczepionymi dziećmi w ogóle. Badanie opublikowane w czasopiśmie medycznym EBioMedicine w marcu 2017 roku wykazało, że niemowlęta szczepione DTP i OPV mają 5-krotnie wyższe wskaźniki umieralności, niż nieszczepione. Podczas gdy szczepione samą szczepionką DTP, ryzyko śmierci wrastało 10-krotnie w porównaniu z nieszczepionymi dziećmi.

  „Wyniki: Wśród dzieci w wieku od 3 do 5 miesięcy, podanie szczepionki DTP (± OPV) było związane ze współczynnikiem ryzyka (HR) śmierci wynoszącym 5,00 (95% CI 1,53-16,3) w porównaniu z nieszczepionymi jeszcze dziećmi szczepionką DTP. Różnice w czynnikach zakłócających nie wyjaśniały tego efektu. Negatywny efekt był szczególnie silny u dzieci, które otrzymały tylko szczepionkę DTP bez doustnej przeciw polio-OPV (HR = 10,0 (2,61-38,6)). Śmiertelność niemowląt z powodu wszystkich innych przyczyn po 3 miesiącu życia wzrosła po wprowadzeniu tych szczepionek (HR = 2,12 (1,07-4,19)).
  Wnioski:Zaszczepienie szczepionką DTP wiązało się z 5-krotnie wyższą umieralnością niż z byciem nieszczepionym. Żadne z prospektywnych badań nie wykazało korzystnych skutków dla przeżycia dzięki szczepionce DTP. Niestety, szczepionka DTP jest najpowszechniej stosowaną szczepionką, a proporcja zaszczepionych trzema dawkami DTP, jest globalnie stosowana jako wskaźnik wydajności krajowych programów szczepień.
  Należy obawiać się, że wpływ rutynowych szczepień na śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny nie był badany w randomizowanych badaniach klinicznych. Wszystkie dostępne obecnie dowody sugerują, że szczepionka DTP może zabijać więcej dzieci z innych przyczyn, niż oszczędza poprzez ochronę przeciw błonicy, tężcowi lub krztuścowi. Chociaż szczepionka chroni dzieci przed chorobą docelową, może jednocześnie zwiększać podatność na niezwiązane z nią infekcje…” – EBioMedicine. 2017 Mar; 17: 192–198. The Introduction of Diphtheria-Tetanus-Pertussis and Oral Polio Vaccine Among Young Infants in an Urban African Community: A Natural Experiment

  Więcej przykładów w linku poniżej:
  https://szczepienia.wybudzeni.com/2018/03/12/czy-szczepionki-to-najlepiej-przebadane-produkty/

  Polubienie

 11. @Maks wspomniałeś coś o badaniu SafeMinds, to ja rozwinę temat, żeby czytelnicy wiedzieli o czym mowa. Safe Minds antyszczepionkowcami? Safe Minds wspiera Green Our Vaccines co w wolnym tłumaczeniu znaczy „Oczyśćcie Nasze Szczepionki” Czy ktoś widział kiedykolwiek typowego „antyszczepionkowca” krzyczącego o oczyszczeniu szczepionek, po to, żeby mógł je przyjmować? Na pewno ?
  To całkowicie logiczne, że antyszczepionkowcy krzyczą o oczyszczaniu szczepionek, aby mogli się zaszczepić.

  Ale do rzeczy. PEŁNYM badaniem objęto 79 niemowląt makaków płci męskiej, w wieku od 12 do 18 miesięcy, w podziale na sześć grup. Dwie grupy otrzymały szczepionki zawierające tiomersal w takim harmonogramie jak podaje się szczepionki w USA dzieciom; dwie grupy otrzymały szczepionkę dla dzieci MMR (measles, mumps, rubella – czyli odra, świnka i różyczka) oraz dwie otrzymały zastrzyki z solą fizjologiczną. W każdym przypadku, małpy zostały dalej podzielone na podgrupy: połowa otrzymała przyspieszony harmonogram szczepień zalecanych przez amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention w 1990, a połowa była szczepiona wg schematu z 2008 roku. Przyspieszenie schematu szczepień wynikało z tego, że mózg małpy rozwija się znacznie szybciej niż ludzki.
  Czy można przeprowadzić miarodajne badanie w skali populacyjnej na 79 makakach? Z czego zaledwie 48 z nich było zaszczepionych szczepionkami zawierającymi rtęć, bo oczywiście w tej grupie 79 makaków musiała być też grupa kontrolna, więc jak wyżej wspomniano 16 z nich otrzymało tylko placebo (roztwór soli fizjologicznej), a 15 tylko MMR i placebo.
  Czy choćby jeden z tych 48 zaszczepionych szczepionkami zawierającymi etylortęć makaków miały szansę rozwinąć zachowania ze spektrum autyzmu albo czy mogło mieć to wpływ na obserwowany wynik zmian w strukturze mózgu, jeśli zmiany neuropatologiczne były prowadzone tylko porównawczo pomiędzy grupami szczepionymi z pominięciem grupy kontrolnej placebo? Owszem, nie badano mózgów grupy placebo. Czy może taka szansa mogła wystąpić wśród tych 15, które otrzymały tylko MMR (bez etylortęci) i placebo?
  Statystycznie zmiany neuropatologiczne czy jakiekolwiek zaburzenia zachowania mogły wystąpić u jednego makaka z wszystkich 79… Statystycznie mogły, ale nie musiały.
  W sumie, przecież statystycznie wygrana w totka jest również możliwa
  Pomijając brak miarodajności tego badania, było ono zwyczajnie zbędne, a pieniądze zostały wyrzucone w błoto. Tyle na temat tego badania można powiedzieć z całą pewnością.

  Poniżej kilka ciekawostek związanych z tiomersalem:
  Karta charakterystyki bezpieczeństwa (MSDS) Tiomersalu dostarczona przez firmę Eli Lilly potwierdza, że ekspozycja płodów i dzieci na działanie Tiomersalu może spowodować „od łagodnych po ciężkie formy upośledzenia umysłowego i zaburzeń motorycznych.” Karta charakterystyki bezpieczeństwa dostarczona przez koncern Sigma Aldrich wymienia poronienie i śmierć płodu, jako możliwe skutki działania po ekspozycji w stanie prenatalnym.
  http://web.archive.org/web/20170212083912/http://www.fda.gov/ohrms/dockets/dockets/06p0535/06p-0535-cp00001-05-Appendix-C-vol1.pdf

  „Wyższy odsetek całkowitej ilości Hg w mózgu był w postaci nieorganicznej rtęci u małp którym podawano tiomersal i wynosił 34% w porównaniu do 7% u małp narażonych na metylortęć. Wyniki wskazują, że MeHg nie jest odpowiednim punktem odniesienia dla oceny ryzyka po narażeniu na Hg z tiomersalu. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1280342/

  Wystarczy tylko 4 nM rtęci, aby spowodować uszkodzenie dendrytów odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną oraz spowodować śmierć neuronów w mózgu.
  Tiomersal jest toksyczny dla rozwijających się neuronów w ilości 1 nM (1 ppb). Innymi słowy, wyjątkowo niski poziom tiomersalu może utrudniać wzrost i funkcjonowanie neuronu bez faktycznego zabijania neuronów.
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15843506

  „Metylortęć i etylortęć jest toksyczna dla ludzi. Podobieństwa w mechanizmach toksyczności dla MeHg i EtHg zostały przedstawione i porównane. Różnice w toksyczności MeHg i EtHg są prawdopodobnie wynikiem różnic związanych ekspozycją, metabolizmem oraz eliminacją z ciała, a nie różnicą mechanizmów toksyczności pomiędzy obiema formami.” Alkyl Mercury-Induced Toxicity: Multiple Mechanisms of Action. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27161558

  “Odkryliśmy, że etylortęć nie tylko hamuje oddychanie mitochondrialne, prowadzące do spadku stałego stanu potencjału błony, ale równocześnie wzmaga zjawisko formowania ponadtlenków, nadtlenku wodoru, oraz wytwarzanie rodników hydroksylowych w reakcji Fentona/Habera-Weissa… Dodatkowo odkryliśmy pięciokrotny wzrost oksydacyjnych uszkodzeń mitochondrialnego DNA. Silnie uszkodzone mitochondria charakteryzują się bardzo niskim potencjałem błony komórkowej, zwiększonym wytwarzaniem ponadtlenku/nadtlenku wodoru oraz w znacznym stopniu uszkodzonym mitochondrialnym DNA i białkami.” – Thimerosal-Derived Ethylmercury Is a Mitochondrial Toxin in Human Astrocytes: Possible Role of Fenton Chemistry in the Oxidation and Breakage of mtDNA
  https://www.hindawi.com/journals/jt/2012/373678/?wptouch_preview_theme=enabled

  Polubienie

 12. bladymamut
  Jakiekolwiek porównanie dwóch osób tej szczepionej i nieszczepionej i wyciąganie na tej podstawie jakichkolwiek wniosków to może robić skrajny idiota, albo skrajny manipulant.
  Każdy człowiek jest inny i jeśli można się dopatrzeć podobieństw w liniach papilarnych jeden na milion, a w siatkówce oka powiedzmy 1 do 10 mln to biorąc pod uwagę cały organizm w całej ludzkości nie znajdziemy dwóch takich samych osobników.
  Stąd wniosek że nie można w związku z tym robić badań porównawczych, ani na jednej ani na 1000 osób, które na 100% a nie jedynie w jakimś przybliżeniu pozwalały na takie czy inne wnioski. A te i tak mogą być u jednych dowodem na Tak a u innych dowodem na Nie.
  Dzięki rozwojowi medycyny, w tym także stosowaniu szczepionek dziś nie mamy tych potwornych epidemii które w wiekach ubiegłych zabijały znaczny procent populacji ludzkiej.
  To jest podstawowy i nie do obalenia fakt.
  A że jakiś niewielki promil reaguje na leki czy na szczepionki odmiennie, negatywnie czy znosi je ze szkodą dla organizmu to już jest ułomność tego organizmu a nie leków.
  Kilkanaście tysięcy piłkarzy gra na boiskach i znosi to całkiem dobrze. Jeden piłkarz w czasie meczu pada na murawę i natychmiast umiera.
  Tak się przecież niedawno zdarzyło.
  Czy jest to dowodem na to, że piłka nożna jest grą która niesie zagrożenie dla życia?

  Polubienie

 13. KIEDYŚ TEGO G… NIE STOSOWALI, WIĘC PO CO ROBIĄ TO OBECNIE? GŁUPIE PYTANIE!

  PECUNIA – TO JEST PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ!

  PANOWIE MÓZGOWCY, Z LUDŹMI JEST PODOBNA PROCEDURA! NAJPIERW MASOWA PRODUKCJA WIRUSÓW, A PÓŻNIEJ ,,OBOWIĄZKOWA” SZCZEPIONKA W POŚLADKI, ALBO W RĄSIE!

  Pazerni rolnicy faszerują zwierzęta antybiotykami! To trucizna!

  https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/antybiotykami-szprycowane-sa-wszystkie-zwierzeta-hodowlane/v8d3lyp

  Zwierzęta szprycowane antybiotykami. Weterynarz: Robią to wszyscy, których znam

  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zwierzeta-szprycowane-antybiotykami-weterynarz-robia-to-wszyscy-ktorych-znam,334427.html

  Kurczaki szprycowane najsilniejszymi antybiotykami

  https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/3781/kurczaki-szprycowane-najsilniejszymi-antybiotykami

  80% hodowców drobiu szprycuje kurczaki antybiotykami! Potem sprzedają je za grosze w sklepach

  https://5minutdlazdrowia.pl/antybiotyki-w-miesie/

  http://zdrowokracja.pl/antybiotyki-w-miesie-prawda-wyszla-na-jaw/

  Może szmulowska WHO, powinna zakazać produkcji szczepionek w laboratoriach?

  WHO ostrzega rolników, aby przestali stosować antybiotyki u zdrowych zwierząt

  https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/who-ostrzega-rolnikow-aby-przestali-stosowac-antybiotyki-u-zdrowych-zwierzat

  Hej!

  Polubienie

 14. Analogiczna czystka była przeprowadzona w Ministerstwie Przemysłu Budowlanego: w maju 1950 r. Minister S. Ginzburg (1897-1993) został usunięty ze swojego stanowiska, zwolniono także wielu pracowników ministerstwa i podległych mu przedsiębiorstw. W mieście Stalinsk (Kuźnieck) w listopadzie 1949 r. odkryto istnienie nielegalnej synagogi założonej w latach 1942-1943. przez uchodźców z Polski, Zachodniej Ukrainy i okolicznych mieszkańców, którym wielu Żydów pracujących w hutnictwie przekazało pieniądze. Zastępca dyrektora J. Mints, główny dystrybutor S. Lieberman, zastępca szefa działu produkcji S. Leshchiner, kierownik wydziału kontroli technicznej A. Dekhtyar zostali zastrzeleni w tej sprawie, a wielu otrzymało długie wyroki.
  Czystka w przedsiębiorstwach przemysłu obronnego rozpoczęła się po zwolnieniu w lipcu 1949 r. I. Zaltsmana, dyrektora cheliasińskiej fabryki o nazwie SM Kirow (największa w kraju fabryka produkująca czołgi). Po weryfikacji przez Centralny Komitet Instytutu Aero-Hydrodynamicznego imienia Żukowskiego zwolniono 60 żydowskich pracowników i 18 żydowskich pracowników z Ogólnoradzieckiego Instytutu Materiałów Lotniczych. Z Ministerstwa Przemysłu Lotniczego odwołano wszystkich dyrektorów fabryk – Żydów, w tym I. Levina – dyrektora Zakładu Saratów 292, który produkował myśliwce Jakowlewa; dyrektora zakładu Awiamotorny nr 24 M. Zhezlova; dyrektora Zakładu Doświadczalnego Lekkich Stopów I. Wyszeteckija; dyrektora zakładu w Moskwie nr 315 I. Solomanowicza. Został usunięty ze swojego stanowiska, wiceministra przemysłu lotniczego S. Sandler. Rozzłoszczony tak dużą liczbą Żydów w przedsiębiorstwach przemysłu lotniczego, I. Stalin powiedział N. Chruszczowowi nawiązując do fabryki w Moskwie: „Musimy zebrać zdrowych robotników, pozwolić im wziąć pałki, a kiedy dzień pracy się skończy, niech wyjdą i pałują tych Żydów”.

  Polubienie

 15. Komentatorom na neon24.pl źródła nie odpowiadają[każde jest niewłaściwe] ale sami nie przedstawiają żadnych na poparcie swoich debilizmów!

  Uzupełnienie do procesów sądowych:

  „(…)Prokuratura rozpoczyna sprawę” – poinformował na swoim koncie na Facebooku lekarz Dawid Ciemięga. „Jerzy Zięba został obciążony zeznaniami, złożyłem obszerny materiał dowodowy wykazując oczernianie mnie, polskich Pediatrów i środowiska lekarskiego w Polsce przez tego człowieka” – ogłosił Ciemięga.”
  https://www.wprost.pl/kraj/10131677/jerzy-zieba-i-antyszczepionkowcy-pod-lupa-prokuratury-mamy-juz-kilka-przyznan-sie-do-winy.html

  „POZWEM W ZABOBON
  Lekarz pediatra z Tychów idzie na wojnę z antyszczepionkowcami – właśnie kończy pisać pozwy. Dawid Ciemięga chce na sali sądowej pokazać, jak absurdalne są ich argumenty.”
  https://www.newsweek.pl/plus/peryskop/dawid-ciemiega-lekarz-pediatra-kontra-antyszczepionkowcy,artykuly,424489,1,z.html

  „Dobrowolność szczepień? NRL: „To projekt groźny dla zdrowia”
  Naczelna Rada Lekarska wypowiedziała się negatywnie o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych(…)według wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż przez szczepienia ochronne.”
  https://forsal.pl/artykuly/1243652,dobrowolnosc-szczepien-nrl-to-projekt-grozny-dla-zdrowia.html

  „Poniżej przedstawiono przegląd sposobów funkcjonowania obowiązku szczepień w różnych krajach.”
  http://szczepienia.pzh.gov.pl/faq/wyglada-obowiazek-szczepien-roznych-krajach/

  Jak jest w Holandii?
  https://rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-programma
  http://free-website-translation.com/

  „W Polsce osobą, która powszechniej kojarzy się z tą wyniszczającą chorobą, jest Janina Ochojska. Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) zmaga się z nią całe życie – polio zdiagnozowano u niej, kiedy miała zaledwie osiem miesięcy.

  O tym, jak wyglądało dzieciństwo z chorobą Heinego-Medina, działaczka opowiedziała Wojciechowi Bonowiczowi w przeprowadzonym w 2000 roku słynnym wywiadzie „Niebo to inni”.

  Bardzo szczerze i z wieloma szczegółami, które dzisiaj dosłownie jeżą włos na głowie i uświadamiają, jak straszną chorobą jest polio. Poniższe cytaty to zaledwie ułamek całej, słodko-gorzkiej historii Janiny Ochojskiej:

  (…) Byłam całkowicie porażona, w szpitalu w Bytomiu leżałam przez osiem miesięcy w „żelaznych płucach”, to znaczy nie mogłam nawet sama oddychać. Miałam ogromne szczęście, że te „płucka” akurat były wolne. Ale z drugiej strony – wyszłam stamtąd z pokrzywionym kręgosłupem. Ważniejsze było to, żebym się nie udusiła, żebym przetrwała pierwszy, najsilniejszy atak choroby.
  Chodzić zaczęłam, dopiero jak miałam pięć lat. Miałam na sobie gorset sięgający niemal po samą szyję, a na nogach usztywniające aparaty. Gorset wpijał się w pachy, cały czas miałam tam bolesne obtarcia. Podobnie na biodrach. (…) Nie mogłam już wytrzymać w tym gorsecie, płakałam, gdy mi go zakładano.
  Najbardziej bolesne było rozciąganie. Najpierw leżeliśmy przez pół godziny na gorącej parafinie i to nawet było dosyć przyjemne (…). Potem jednak (…) zaczynały się „tortury”: rehabilitantka naciągała i wyginała kręgosłup w przeciwną stronę niż był naturalnie skrzywiony. Okropnie bolało, płakaliśmy i błagaliśmy, żeby przestała. Dziś wiem, że to była kretyńska metoda, która tak naprawdę osłabiała kręgosłup.

  Janina Ochojska: Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że niepełnosprawność to nieustanna walka, żeby się nie pogorszyło i żeby utrzymać kondycję Fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Gazeta”

  „Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że niepełnosprawność to nieustanna walka, żeby się nie pogorszyło”
  Oczywiście działaczka opisuje metody, którymi leczono ją kilkadziesiąt lat temu. Jednak polio współcześnie „dopada” głównie dzieci z najbiedniejszych środowisk (w przeszłości – XIX i na początku XX wieku było odwrotnie – na H14 chorowały częściej tzw. dzieci z dobrych domów). Takich, w których nieraz trudno nawet o mydło czy sterylne strzykawki, nie mówiąc o najnowszych zdobyczach medycyny i technologii.”

  „Dzieci, którym uda się przeżyć, zwykle muszą się mierzyć ze skutkami H14 do śmierci i nie chodzi tylko o wygląd czy reakcje ludzi na widoczną niepełnosprawność. To przede wszystkim codzienna ciężka praca, by wykonać szereg zwykłych czynności, jak pójście do toalety czy zrobienie herbaty, a także by wypracowana latami rehabilitacji i licznymi operacjami sprawność nie ustąpiła.

  O tym, jak wygląda dorosłość z chorobą Heinego-Medina, Joanna Ochojska również zdecydowała się opowiedzieć. Niedawno, bo zaledwie kilka miesięcy temu w wywiadzie „Nie zostałabym Janką od pomagania, gdyby tamta Polska we mnie nie zainwestowała” dla „Wysokich Obcasów”, który przeprowadziła z nią Paula Szewczyk. Rozmowa dotyczyła strajku osób niepełnosprawnych i ich rodziców, który odbył się w maju w polskim Sejmie.

  Ochojska wspomina w nim, że ze względu na chorobę dotąd przeszła już w sumie 45 operacji i ciągle czekają ją kolejne, a pierwsze 18 lat swojego życia spędziła w ośrodkach rehabilitacyjnych i szpitalach.”
  Więcej: http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/7,101580,23561605,heinemedina-jak-zyje-sie-z-choroba-ktora-w-polsce-nie-istnieje.html

  Polubienie

 16. „Zwracam uwagę, że natura „antyszczepionkowców”,
  „płaskoziemców”,
  „zaprzeczaczy efektu cieplarnianego”, „antykomunistów”
  i … katolików
  jest identyczna. Jej istotą jest odrzucenie faktów, metody naukowej,
  przyjęcie dogmatów i zamknięcie się w argumentacji stricte
  emocjonalnej (lub formalnie „moralno-etycznej”, ale tylko na
  potrzeby
  wprowadzania się w określony stan emocjonalny).”

  A to ciekawe, że antykomunistów i „antyocieplaczy” wrzuca się do jednego worka ze wszystkimi umysłowymi kalekami. Chciałbym zauważyć, że w przeszłości klimat był cieplejszy niż obecnie i to bez żadnych fabryk, bez żadnych kopalń. CO2 nie jest głównym ocieplaczem klimatu, jest nim metan i para wodna z oceanów, ale o tym wyznawcy kultu antyCO2 nigdy nie wspomną, a ciekawym jest też że nigdy nie domagają się chociażby ograniczenia hodowli i wypasu bydła, które właśnie metan produkuje w olbrzymich ilościach. Walka z globalnym ociepleniem to FIKCJA mająca ukryć największy przekręt finansowo-technologiczny w historii ludzkości, bo z całkowicie NATURALNYM globalnym ociepleniem nie da się walczyć, nie da się go zahamować, ale za to ile można na nim zarobić! Tak własnie, walcz z dieslami, popieraj transport lotniczy, likwiduj kopalnie, stawiaj wiatraki, których koszt energetyczny (produkcja aluminium) jest jeszcze większy niż wydobycie i spalanie węgla, no no, to ma sens. Mam nadzieję, że w końcu doczekam czasów, kiedy głównych architektów i zwolenników tej „walki” z globalnym ociepleniem będzie wsadzać się do mamra a ich gigantyczne majątki konfiskować. Dosyć panoszenie się cywilizacyjnych destruktorów i siewców zidiocenia!

  Polubienie

 17. LuK ja to jestem za ocieplaniem i moi sąsiedzi na osiedlu również. Na potęgę pocieplali sobie domy styropianem czy watą szklaną. Nie protestuję też jak słonko świeci i grzeje. Także ja jestem za a nie przeciw ociepleniu. A ile bym zaoszczędził gdybym nie musiał ogrzewać domu od października do kwietnia. Ale by była kasa… na ptasie mleczko.

  Polubione przez 1 osoba

 18. Adm może lepiej puszczać sobie bąki które cię bardziej ogrzeją i nie powodują ocieplania klimatu i nic nie kosztują w porównaniu do cen węgla(900 złotych za tonę)oraz drogiego dobrej jakości drzewa.

  Polubienie

 19. Ad bladymamut

  Proszę się ustosunkować do przypadku Pani Janiny Ochojskiej i jej choroby ,która była wynikiem epidemii polio oraz braku szczepień ochronnych!Tylko tyle i aż tyle.Proszę o przekonanie mnie za pomocą argumentów do Pana racji[jakie zresztą one są?].Ci co krytykują szczepienia sami są zaszczepieni przecież.Obrzydliwa postawa!Ale skupmy się na pytaniu i odpowiedzi.Cierpliwie czekam.
  Pozdrawiam.

  Polubienie

 20. ” A ile bym zaoszczędził gdybym nie musiał ogrzewać domu od października do kwietnia. Ale by była kasa… na ptasie mleczko.”

  Jesteś strasznym egoistą, którego nie obchodzi los planety!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowieczne_optimum_klimatyczne

  „Ze względu na to, że zmiany klimatu związane ze „średniowiecznym optimum klimatycznym” oraz „małą epoką lodową” mają duże implikacje dla obecnego ocieplenia, gdyż wskazują na naturalne fluktuacje klimatu w skali setek lat, terminy te stały się przedmiotem debaty naukowo-politycznej. Według raportu IPCC, początkowo sądzono, że zmiany temperatury były globalne[6]. Pogląd ten zakwestionowano; raport IPCC podsumował te badania, oświadczając, że „…obecne dowody naukowe nie popierają globalnie synchronicznych okresów nietypowego oziębienia lub ocieplenia w tym przedziale czasowym, a konwencjonalne terminy ‘Mała epoka lodowa’ i ‘Średniowieczne optimum klimatyczne’ okazują się mieć ograniczoną użyteczność w opisywaniu trendów hemisferycznych lub globalnych zmian temperatury w ostatnich stuleciach”[7]. Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna (NOAA) oświadcza, że „idea globalnego lub hemisferycznego ‘Średniowiecznego optimum klimatycznego’ cieplejszego niż obecnie okazała się błędna” a te „istniejące pomiary wykazują, że nie było wielosetletnich okresów, w których globalne lub hemisferyczne temperatury były takie same lub cieplejsze niż w XX wieku.”[6]”

  Jak widać fakty i dowody mają obecnie „ograniczoną użyteczność” w szerzeniu XXI wiecznych zabobonów i ciemnoty.

  Polubienie

 21. Ad LuK

  Dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma morzami żyły sobie dostatnio partyjno/socjalistyczne czerwone krasnoludki, teraz nastała moda na kolor zielony i czerwone q…stwo, testuje nowy rodzaj barw ochronnych.

  DOMOWY SOCJALIZM, JESZCZE NIEDEMOKRATYCZNY, PONIEWAŻ KOLEJNY BÓJ TO BĘDZIE (NIE)OSTATNI I NIE MA MOWY O ŻADNEJ DEMOKRACJI, JAK PANUJE ROZ-BÓJ O WIELKĄ KASĘ.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielony_socjalizm

  Kolejna manipulacja pseudonakowa nie tłumacząca etymologii wyrazu i celowo błędnie go interpretuje.

  https://sjp.pwn.pl/sjp/eko;2556148.html

  OIKOS – DOM

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Oikos&prev=search

  Q… mać, Marks z Engelsem plus Lenin nie wymyśliliby takich socjalistycznych bredni!

  DOMOWY TERROR, CZYLI EKO-TERRORYZM?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekoterroryzm

  Luczek, czy można zrobić: herbatkę, kawkę, obiadek na zapas, chyba w tym przypadku, też się szykuje na ZAKAZ PAN-oszenia się w kuchni i robienie chemicznych eksperymentów, aby dogodzić swojemu podniebieniu!?

  Przecież zwierzęta nic sobie nie pitraszą w kuchniach, a żyją – bardzo dziwne!

  PSEUDONAUKOWA HEUREKA/EUREKA – Q… MAĆ!

  ,,Para wodna to 95-99% efektu cieplarnianego”

  http://doskonaleszare.blox.pl/2009/01/Para-wodna-to-95-99-efektu-cieplarnianego.html

  Czy para wodna jest najważniejszym gazem cieplarnianym?

  https://www.skepticalscience.com/arg_para-wodna-najwazniejszy-gaz-cieplarniany.htm

  GAZ SZKLARNIOWY – DEBILE I JUŻ! CZY BYŁ JAKIŚ PRZYPADEK, ŻE OD GAZU W SZKLARNI KTOŚ SIĘ PRZENIÓSŁ NA ŁONO ABRAHAMA?

  BYŁY SZWABSKIE ,,SZKLARNIOWE” GAZOWNIE W SAMOCHODACH, ALE TO BYŁY INNE ,,EKOLOGICZNE” GAZY, SPECJALNIE PRZYGOTOWANE DLA CZOSNKOWEGO NARODU – WUNDERWAFFE, CZY JAKOŚ TAK!

  Gaz cieplarniany, gaz szklarniowy

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Gaz_cieplarniany

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wunderwaffe

  Luczek, wielkie brawa za komentarz powyżej! To jest fajne uczucie, jak ,,baśka” pracuje na full obrotach – no nie! Chi, chi, chi…

  Hej!

  Polubienie

 22. Rozumiem że to są majtki wszystkich pana żon wcześniejszych i obecnej.W takim razie zaoszczędził pan na opale.Niezły z pana bull jak Chicago Bulls.

  Polubienie

 23. „Luczek, wielkie brawa za komentarz powyżej! To jest fajne uczucie, jak ,,baśka” pracuje na full obrotach – no nie! Chi, chi, chi…”

  Ale do czego konkretnie tu piszczysz, bo nie wiem. Że CO2 wspomaga parę wodną w procesie cieplarniany? Pewnie że tak, ale jak widać historia zmian klimatycznych w europie pokazuje, że wystarczy do tego CO2 pochodzenia naturalnego, a cieplarniani „wojownicy” twierdzą, że ocieplenie klimatu to TYLKO zasługa człowieka… Nawet gdyby cała ludzkość (co jest niemożliwe) zrezygnowała z CO2 ocieplenie by nie zastopowało.

  Polubienie

 24. https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_wed%C5%82ug_rocznej_emisji_dwutlenku_w%C4%99gla

  Polska rezygnuje z CO2 … zbawiamy świat! chi chi cha cha

  Może niech UE sprawdzi jak tam Chińczykom i Hindusom idzie ze zmniejszaniem emisji.

  Z emisją CO2 jest podobnie jak z arsenałem jądrowym. Państwo A pragnie by państwo B stale redukowało swój arsenał przy czym dbając by samemu go za bardzo nie zmniejszyć i nie stracić przewagi strategicznej. Państwom zachodu zależy po prostu na zastopowaniu siły gospodarczej państw rozwijających się i utrzymaniu dominacji.

  Polubienie

 25. Kwintesencja „polskości” na neon24.pl to: https://miarka-neon24pl.neon24.pl/post/146877,wolny-wybor-a-odpowiedzialnosc-wyboru-szczepionki

  Jak Polacy o odmiennych poglądach walczą ze sobą a przecież mogliby dyskutować.Podaje film do refleksji nad naszym społeczeństwem[nie utożsamiam się z poglądami autora filmu ale owa nienawiść jest uderzająca].

  Szkodniki & Hasbara

  A teraz aby wywołać pożądane skojarzenia-asocjację coś takiego:
  „Szczęśliwego Nowego Jorku – polacy nie mają twarzy mają mordy”[polecam cały film ze skupieniem się na wątku który spowodował śmierć bohatera-prowodyrem był „upojony wiarą” Polak katolik].

  Na temat Henryka Pająka który jest „bogiem” autora filmu o „Szkodniki & Hasbara”[moim zdaniem ma obsesję i jest apologetą żydostwa,niszczyciel polskiej suwerenności,siewca fatalizmu!]kilka komentarzy:

  „1szybki (227 / 47)
  2005-12-15 17:14:00
  nie warto kupić
  bo każdy SKRAJNIE prawicowy , lewicowy , semita , antysemita po prostu tylko bełkocze przesadza i ubarwia

  pająk (1173 / 75)
  2005-12-15 17:47:00
  Mialem kiedyś w rękach jego „Czwarty rozbiór Polski”. Generalnie wg Pająka wszystkiemu winni są Żydzi (Kwaśniewski – Stolzman, Balcerowicz – Buchman, Michnik, Wałęsa i inni), przy Okrągłym Stole większość stanowili Żydzi itp. Spiskowa teoria dziejów.
  Nawet jeśli Pająk podaje jakieś prawdziwe informacje to trudno je zweryfikować. Nie wiem czy warto czytać, mi nie odpowiada bo niewyważone i jednostronne.

  danieloff (5376 / 167)
  2005-12-16 09:00:00
  Widziałem jego książki sprzedawane pod kościołami przez Panów i Panie z obłędem w oczach… Zniechęciło mnie to do tego autora. A wracając do teorii spiskowych, to tradycją polską jest zrzucanie winy za własną nieudolność na inne narody, np. Żydów.”
  http://odkrywca.pl/autor-henryk-pajak-czy-warto-kupic-jego-ksiazki-,253008.html

  Konkluzja:Polacy nie potrzebują „żydów” czy „masonów” sami się wykończą!

  Polubienie

 26. Ad LuK

  Ale do czego konkretnie tu piszczysz, bo nie wiem.

  Może CO2, a może nie… Chi, chi, chi…

  Dwutlenek azotu (NO2)

  http://sojp.wios.warszawa.pl/?page=no2

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_azotu

  http://www.builddesk.pl/edukacja/ochrona-srodowiska/gazy-cieplarniane

  Dziwne, bardzo dziwne – fruwa sobie w powietrzu i jest obojętne dla żywych organizmów?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwutlenek_siarki

  Dwutlenek siarki (SO2)

  http://sojp.wios.warszawa.pl/?page=so2

  JEDNAK TRUJĄCY SMOCZEK?

  Dwutlenek siarki. W Polsce źle, na Bałkanach gorzej

  https://smoglab.pl/dwutlenek-siarki-w-polsce-zle-na-balkanach-gorzej-czym-truje-nas-smog-4/

  EKO-LOGICZNE SUMMA SUMMARUM! Chi, chi, chi…

  ,,W powietrzu mamy całą tablicę Mendelejewa, którą filtrujemy własnymi płucami”

  https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/smog-krakow,3440/w-powietrzu-mamy-cala-tablice-mendelejewa-ktora-filtrujemy-wlasnymi-plucami,281419,1,0.html

  LUCZEK, O TYM TEŻ TRZEBA PAMIĘTAĆ!!! Cha, cha, cha…

  Hejka!

  Polubienie

 27. Ad Maksa

  Ja, kilkanaście lat temu, też poszedłem tą niełatwą drogą i moje wnioski są takie same!

  PANTA RHEI.

  https://sjp.pwn.pl/sjp/panta-rhei;2570516.html

  Film: Neo-Eugenika. Wojna przeciw ludzkości.

  http://www.prisonplanet.pl/multimedia/film_neoeugenika_wojna,p859809292

  KUZYN PSUDONAUKOWEJ MAŁPY, TEŻ MAŁPISZON, O KTÓRYM NIEWIELU WIE, ŻE TAKIE COŚ ISTNIAŁO I STĄPAŁO PO ŚWIĘTEJ ZIEMI.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugenika

  Eugenika – ciemna strona postępu.

  https://www.rp.pl/artykul/956417-Eugenika—ciemna-strona-postepu.html

  Eugenika – koszmar, którego dzisiaj nikt nie pamięta

  https://www.salon24.pl/u/arturbazak/22499,eugenika-koszmar-ktorego-dzisiaj-nikt-nie-pamieta

  Hej!

  Polubienie

 28. „http://www.builddesk.pl/edukacja/ochrona-srodowiska/gazy-cieplarniane

  Dziwne, bardzo dziwne – fruwa sobie w powietrzu i jest obojętne dla żywych organizmów?”

  Tylko że jak widać nie można za wiele się obłowić na „walce” z takimi pomniejszymi „demonami”.

  Teraz coś dla rozrywki – odczucia i zapisy 😀

  Polubienie

 29. LuK napisał…Jesteś strasznym egoistą, którego nie obchodzi los planety!…

  Trochę jest w tym prawdy. Usprawiedliwiam się jednak bo jestem przekonany, że pozostałe 7 mld ludzi też na to cierpi.
  Jak mieszkałem w Filadelfii czy N. Jorku i jak bym tam dalej mieszkał to bym był za walką o ochłodzenie, szczególnie latem, ale jak mieszkałem i obecnie mieszkam na Warmii i Mazurach, gdzie zimy dawały się zdrowo we znaki, a tak jesienią jak i latem słonka było jak na lekarstwo, to, to ocieplenie i nasłonecznienie jest dobre i błogosławione.
  Więc jako egoista podsumuję.
  Niech będzie ciepło byle mi było ciepło, ale nie za gorąco.
  A jak by się zrobiło za gorąco to bym się przeniósł na Syberię. Kocham przestrzeń, duże przestrzenie, bezludzia i dziką przyrodę.

  Polubienie

 30. Fake news?

  Biały Dom poinformował, że USA rozpoczęły wycofywanie swoich wojsk z terytorium Syrii. Wcześniej amerykański prezydent Donald Trump oświadczył, że Amerykanom udało się pokonać Państwo Islamskie, co było ich głównym zadaniem na terenie SRA.

  Jednocześnie Waszyngton podkreślił, że zwycięstwo nad PI nie oznacza, że koalicja antyterrorystyczna na czele z USA przestaje istnieć.

  ​Według przedstawiciela administracji, Stany Zjednoczone przechodzą do nowej fazy kampanii w Syrii.
  Decyzja Donalda Trumpa została skomentowana w obu izbach rosyjskiego parlamentu. Duma Państwowa nie wykluczyła prowokacji w Syrii po wycofaniu amerykańskich wojsk.
  Według zastępcy przewodniczącego komitetu obrony, Aleksandra Szerina, taki scenariusz może być przygotowany tak, aby na Stany Zjednoczone nie padło podejrzenie.

  „Ponieważ robi się to demonstracyjnie, te oświadczenia i skąd nagle taka uprzejmość ze strony amerykańskich władz” — powiedział deputowany.

  Według parlamentarzysty informacje te można również postrzegać jako próbę pokazania pokojowego nastawienia Stanów Zjednoczonych lub jako próbę uzyskania pewnych preferencji w przypadku negocjacji z Rosją.
  komenty:

  Jan Gajur
  Zwycięzca daje nogę…? 🙂

  Damian Kowalski
  Nie chcą konfrontacji z armią turecką 🙂

  Mietek Ostrowski
  Też myśle,że chodzi o sprawę likwidacji Kurdów przez Turcję.
  —————————
  Może chcą się przenieść na Ukrainę, bliźej Rosji (adm)

  Polubienie

 31. ZIELONO MIIIIIIIIII… Chi, chi, chi…

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_Zieloni

  WYSYP ZIELONYCH ,,GRZYBÓW” PO BURZY, ALBO DESZCZU! WYGLĄDA TO, JAK ,,ZIELONA”…!

  http://www.jezykowce.pl/synonim/slownik-wyrazow-bliskoznacznych/sraczka

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Partie_Zielonych

  NAWET MAJĄ SWOJĄ POLITYKĘ PARTYJNĄ…

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Zielona_polityka

  CHYBA JESZCZE NIE MAJĄ SWOJEJ, WESOŁEJ PIEŚNICZKI TYPU: ,,WYKLĘTY, POWSTAŃ LUDU…!

  Międzynarodówka (L’Internationale)

  https://pl.glosbe.com/pl/pl/pie%C5%9Bniczka

  MOŻE TO BĘDZIE ODPOWIEDNIA MELODIA DLA ZIELONEGO SOCJALISTYCZNEGO CYRKU? Cha, cha, cha…

  Zielono mi – Andrzej Dąbrowski

  Hej!

  Polubienie

 32. @Adm
  Jestem zszokowany Twoją wypowiedzią. Co jeszcze, może dodatkowo napiszesz, że nie obchodzi cię zagrożenie dla ludzkości, które wiąże się ze stałym rozszerzaniem się wszechświata, i co za tym idzie zwiększaniem się odległości do najbliższej nam galaktyki, która być może byłaby dla nas jedynym schronieniem w przyszłości, kiedy nasz układ solarny i droga mleczna zostaną pożarte przez czarne dziury?!

  Polubienie

 33. Ad Mystic

  „Maks ciekawe filmy umieściłeś w temacie hasbary.Nieco w szoku jestem.”

  Ciekawszy jest fakt,że internetowi blogerzy wzajemnie się zwalczający i uważający się za „jedynych proroków” prawd o dzisiejszym świecie łączy wspólnota[interesu?] skupiona wokół ruchu antyszczepionkowego-nowej sekty XXI wieku[Robert Brzoza,Piotr Bein,Rafał Gawroński,pierwszy lechita z Kanady- Vancouver Paweł Szydłowski].Ciekawe czasy mamy.Pozdrawiam.

  Polubienie

 34. LuK
  @Adm
  Jestem zszokowany Twoją wypowiedzią. Co jeszcze, może dodatkowo napiszesz, że nie obchodzi cię zagrożenie dla ludzkości, które wiąże się ze stałym rozszerzaniem się wszechświata, i co za tym idzie zwiększaniem się odległości do najbliższej nam galaktyki, która być może byłaby dla nas jedynym schronieniem w przyszłości

  Ależ kochany LuK. Zaraz po twojej uwadze wziąłem się i zatrzymałem rozszerzanie, zlikwidowałem czarne dziury kosmiczne i w niedługim czasie przygotuję lądowisko awaryjne na planecie Ziemia Bis.
  Zatem twoje zszokowanie niech ustąpi i powróci dobry humor.
  Jak widzisz jestem Bruce Wszechmogący

  Polubienie

 35. Ad Adm-inka

  Niech będzie ciepło byle mi było ciepło, ale nie za gorąco.

  Trzeba koniecznie przypomnieć zapominalskim, jak to drzewiej bywało. Mam wielkie wątpliwości czy to był motłoch, czy raczej mądry naród, który rozumiał co to jest EKO – OIKOS – DOM.

  Dom zwyczajnego człowieka. Jak żył motłoch w dawnych wiekach?

  https://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/06/19/dom-zwyczajnego-czlowieka-jak-zyl-motloch-w-dawnych-wiekach/

  KROWA – EKO-LOGICZNY KALORYFER. ON JAKO TZW, MIESZCZUCH, TEGO FAKTU NIE ROZUMIE I BREDZI, JAK POTŁUCZONY. MIESZKA W KURNIKU, ALBO GOŁĘBNIKU, ZWANYM DLA ZMYŁY BLOKOWISKIEM I MYŚLI, ŻE TAK BYŁO ZAWSZE.

  Krowa z Janowa

  WYKAZ EKO-LOGICZNYCH GRZEJNIKÓW I ICH WARTOŚCI ENERGETYCZNE.

  https://notatek.pl/normalna-temperatura-ciala-u-zwierzat-domowych-sem-i-iv

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzejnik

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Franz_San_Galli

  CZY ONE TEŻ ZAKŁADAJĄ CENTRALNE OGRZEWANIE?

  Serdecznie pozdrawiam

  Polubienie

 36. Kika ten artykuł jak kiedyś mieszkali na wsi to zwykła fantazja, albo jej brak u autora.
  Jak chłop miał siekierę, to miał i kosę i sierp, a taki co miał dłuto to był w stanie zrobić sobie stół.
  Wit Stwosz, ur. ok. 1448 jakie cuda robił to wiemy. Niejeden chłop też sobie świątki w lipowym drewnie wycinał.
  Były krowy, barany, kaczki, gęsi, był, len i wełna, zatem były swetry, kołdry, poduszki i pierzyny wypychane pierzem bądź wełną. Były derki i koce z wełny i były kożuchy i skóry Na łóżkach z desek heblowanych lub nie, były sienniki. Na oknach mogły być błony zwierzęce, lub cienko wyprawiana skóra. Na oknach były okiennice, na noc i na zimę zamykane. Ludzie sobie radzili, byli bardzo zaradni, pracowici i zapobiegliwi, bardziej niż nie jeden mieszczuch obecnie.
  Było mleko, owoce, warzywa, miód, smalec, masło mięso cielęce, wieprzowe, drobiowe, bób fasola, groch, chleb z własnego piekarnika.
  Zaraz po wojnie bywałem na wsi. Na wsi mieszkałem też zaraz po ślubie.
  Domy na wsi z zasady miały większe pomieszczenia mieszkalne niż te budowane w modelu M–3 czy M–4, do tego był strych i piwniczka albo jama pod podłogą.
  A piece?
  Na piecu to i spać można było.

  Polubienie

 37. KTO MA ROZUM, NIECH ZROZUMIE, JAK TO WSZYSTKO ,,PIĘKNIE” DZIAŁA!

  15 okropnych kłamstw głównych trendów

  https://rebelianci.org/488616

  CHOLESTEROL naukowe kłamstwo

  https://ukryteterapie.pl/strona/cholesterol

  KONIECZNIE TRZEBA PRZYPOMNIEĆ WYPOWIEDŹ TEJ…, DLA KTÓREJ PIEKŁO BĘDZIE ZA MAŁE!

  Sekretarz ONZ: Powinniśmy wyludnić ziemię, depopulacja to rozwiązanie konieczne aby pomóc naszej planecie

  https://wolna-polska.pl/wiadomosci/sekretarz-onz-powinnismy-wyludnic-ziemie-depopulacja-to-rozwiazanie-konieczne-aby-pomoc-naszej-planecie-2015-06

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Christiana_Figueres&prev=search

  NIE ONA JEDNA MA TAKIE POMYSŁY!

  Depopulacja lansowana przez Księcia Williama, ONZ, Brzezińskiego, Kissingera i światową elitę.

  http://globalne-archiwum.pl/depopulacja-lansowana-przez-ksiecia-williama-onz-brzezinskiego-kissingera-i-swiatowa-elite/

  COŚ W TYM STWIERDZENIU NIE PASUJE – NISKA ROZRODCZOŚĆ GOJÓW I TRZEBA ICH JESZCZE DODATKOWO DEPOPULOWAĆ?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Depopulacja

  Hej!

  Polubienie

 38. No świetne:

  Adm
  19 grudnia 2018 o 11:56 PM Edytuj

  Kika ten artykuł jak kiedyś mieszkali na wsi to zwykła fantazja, albo jej brak u autora.
  Jak chłop miał siekierę, to miał i kosę i sierp, a taki co miał dłuto to był w stanie zrobić sobie stół.
  Wit Stwosz, ur. ok. 1448 jakie cuda robił to wiemy. Niejeden chłop też sobie świątki w lipowym drewnie wycinał.
  Były krowy, barany, kaczki, gęsi, był, len i wełna, zatem były swetry, kołdry, poduszki i pierzyny wypychane pierzem bądź wełną. Były derki i koce z wełny i były kożuchy i skóry Na łóżkach z desek heblowanych lub nie, były sienniki. Na oknach mogły być błony zwierzęce, lub cienko wyprawiana skóra. Na oknach były okiennice, na noc i na zimę zamykane. Ludzie sobie radzili, byli bardzo zaradni, pracowici i zapobiegliwi, bardziej niż nie jeden mieszczuch obecnie.
  Było mleko, owoce, warzywa, miód, smalec, masło mięso cielęce, wieprzowe, drobiowe, bób fasola, groch, chleb z własnego piekarnika.

  A ja dodatkowo pamiętam, ze jak zimą było w chałupie -25 stopni, to jako dziecko sikałem pod wieczór do flaszki, a gdy szedłem do wychodka nad gnojówką to wręcz d…. (wtedy tyłek) goły z mrozu zamarzał. Wewnętrzny wychodek i łazienka z ciepłą wodą u dziadków pojawiła się dopiero w 1968 roku, bezpośrednio przed mym wyjazdem z Polski

  A gdy wróciłem ze studiów w USA do Szwajcarii, to w schronie biologów z Uniwersytetu Genewskiego w Bourg St Pierre (1850 m npm) pobiegłem z radością w zimie do zewnętrznego drewnianego wychodka, w którym zachował się nawet różowy papier toaletowy. Ale w 1973 roku to się też skończyło, wewnętrzny wychodek i prysznic z ciepłą wodą i tam się pojawił.

  Wot życie w bezustannie rozszerzającym się Kosmosie.

  Polubienie

 39. Adm to taki klasyczny przykład kota Filemona a może nawet bardziej Bonifacego.Nic nie robi tylko wygrzewa się na piecu.Szkoda że ciebie nikt nie pogoni do pracy ku chwale Ojczyzny.

  Polubienie

 40. Szkoda że ciebie nikt nie pogoni do pracy ku chwale Ojczyzny
  Przepraszam bardzo, a te miski co powyżej widać przy kotkach, to niby same się wytoczyły?

  Polubienie

 41. Mystic
  Ku chwale ojczyzny to ja zacząłem pracować w szesnastym roku życia jako pomocnik murarza na budowie w czasie wakacji. Ładowanie cegieł na taczkę i dowóz na stanowisko murarzy. Po trzech tygodniach gdy pracownik obsługujący mały budowlany dźwig typu ,,Pionierek” mało co nie rozwalił stropu, awansowałem na operatora tego dźwigu.
  Po tygodniu budowa była skończona więc dali mnie do brukarzy. Tam musiałem nosić trylinki, sześcioboczne bloczki betonowe o wadze 38 kg każdy i krawężniki, te nosiłem do spółki z innym pracownikiem. Krawężniki miały wagę 110 kg więc robota była fajna, nieskomplikowana i dająca (nie)dużą satysfakcję

  Polubienie

 42. Po ukończeniu technikum znów trafiłem na budowę jako technik stażysta z wynagrodzeniem 900 zł. Na wakacjach jako robotnik niewykwalifikowany zarabiałem po około 1200 zł
  Do moich obowiązków stażysty właściwie to może nic nie należało, ale w praktyce zastępowałem wiecznie pijanych majstra i kierownika budowy.
  Ten staż miał trwać dwa lata.
  Po dziewięciu miesiącach poszedłem do dyrektora i poprosiłem o skrócenie stażu, a gdy na moje podanie dostałem odpowiedź negatywną, zmieniłem miejsce zatrudnienia i pobory mi wzrosły do 1950 zł, z takimi pieniędzmi to ja kawaler mogłem już sobie radzić niezgorzej.

  Polubienie

 43. Niemcy w dalszym ciągu nalegają na zwrot swoich zabytków kultury, przemieszczonych do Rosji po II wojnie światowej – informują „Izwiestija”, powołując się na oświadczenie Ambasady RFN w Moskwie.

  Niemiecka misja dyplomatyczna podkreśla, że obiekty kultury nie powinny być traktowane jako rekompensata za straty wojenne, powołując się na Prawo konfliktów zbrojnych, sprecyzowane na konferencji w Hadze w 1907 roku. Niemcy liczą na zwrot odkryć Heinricha Schliemanna i „skarbu z Eberswalde”, a także tysięcy unikatowych złotych przedmiotów i ozdób z IX wieku p.n.e. Ambasada przypomniała również, że w 2017 roku do Rosji powróciły cztery obiekty kulturalne. Chodzi przede wszystkim o obrazy wywiezione w 1944 roku z Pałacu w Gatczynie.
  Z kolei specjalny przedstawiciel prezydenta Rosji ds. międzynarodowej współpracy kulturalnej Michaił Szwydkoj powiedział, że żadna wymiana zabytków kulturowych nie może mieć miejsca, dopóki między krajami nie zostanie przywrócony normalny dialog polityczny.

  Przypomniał również, że w Rosji obowiązuje ustawa z 1998 roku „O obiektach przemieszczonych do Rosji w rezultacie II wojny światowej i jej następstw”, zgodnie z którą przeważająca większość tych dzieł sztuki uważana jest teraz za dziedzictwo kulturowe Rosji i nie wolno ich wywozić ani przekazywać innym krajom.

  Jak dodał Szwydkoj, w czasie wojny zniszczono, rozkradziono i wywieziono z ZSRR setki tysięcy zabytków kultury, a oddano tylko kilkadziesiąt z nich.
  ============================
  Ruski, oddajcie nam nasze bojowe sztandary i zapłaćcie za zniszczone czołgi
  Kapitan SS Hainrych von Jungingen

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s