Pogańskie korzenie kultury Słowian


No, staremu człowiekowi zaczyna się wiek „dwóch ciupag” (77) jak to mój młodszy brat ujął. A tu wciąż popędzają do (siedzidupackiej) roboty. A zatem i na Obu Wiernipolskach ten SUPERPOGAŃSKI tekst zamieszczam – MG
mgwzakopanem
*

Trybeus na neon24 się pyta „Kiedy Dzień pogaństwa w Kościele Katolickim?”. Proponuję by był to 1 luty br. i prezentuję przygotowany na ten DZIEŃ POGAŃSTWA odpowiedni, szczegółowy referat, wygłoszony w Nitrze (Sk) wiosną 2016 roku

Motto:

HIPOKRYZJA biznesu „odkupywania” skutków Grzechu Pierworodnego to jest GRZECH PIERWORODNY „CHRYSTUSOWEGO” KOŚCIOŁA

(Przypominam, że w Koranie nie ma nic o jakimś „grzechu pierworodnym” naszych pra-rodziców. Natomiast powtarza sie w nim – i to wielokrotnie – sugestia, że HIPOKRYZJA to źródło wszystkich prawdziwych nieszczęść ludzkości)

*

Na prośbę organizatorów „Forum Slavica” w Nitrze (Sk) przetłumaczyłem na rosyjski me tam wystąpienie na konferencji „Pochodzenie kultury Słowian”. I ten tekst tak bardzo się spodobał w Kijowie, że lokalne stowarzyszenie „Za Zubr” rozpowszechniło go z podkreśleniem, iż jest on « великолепный » czyli wspaniały. Zatem tłumaczę go jeszcze na język polski i jak przysłowiowy „lucyfer” zapraszam do się z nim zapoznania.

http://zazubr.org/2016/11/16/31187/

 

 https://www.youtube.com/watch?v=UBCk7SlowG8

Polski ruch słowiański między dwoma wojnami

(przekład ze słowacko-polskiego, tekst w nawiasach dodany w trakcie tłumaczenia)

Ja jestem z Polski i pół-góral, moja matka nazywała się Gąsienica-Samek i pochodziła z Zakopanego. Jej brat (Mieczyslaw Gasienica-Samek) to był sławny narciarz, ma on już 94 lata i jeszcze żyje. Mój dziadek ze strony ojca to był z normalnych chłopów, ale on zrobił doktorat z prawa jeszcze za czasów austriackich (na UJ w 1892 roku) i zmienił nazwisko na Głogoczowski – znaczy z Głogoczowa (koło Krakowa) – aby robić karierę prawniczą. Tak to ja, podobnie jak i wy pochodzę z Imperium Franciszka-Józefa. Ja ukończyłem studia fizyki w Krakowie (w 1965 r.) i udało mi się także ukończyć studia geofizyki oraz historii nauki w Berkeley (w Kalifornii w 1969 roku). W tym okresie była tam studencka rewolucja przełomu lat 1960/70 i w ten sposób zostałem takim maleńkim rewolucjonistą.

Następnie mieszkałem przez dziesięć lat w Genewie, tam (zacząłem) doktorskie studia z genetyki populacji (u profesora Albert Jacquard) oraz na temat problemów ewolucyjnych (u profesora Pierre-Paul Grassé – to już w Paryżu). W końcu (w Genewie) zacząłem współpracować z grupą Jeana Piageta, która zajmuje się rozwojem psychologicznym dzieci. Jest to Szkoła Epistemologii Genetycznej. I ważnym jest to, co ta szkoła postuluje. Mianowicie sposób myślenia (dorosłego) człowieka jest rezultatem automatycznego ścierania się (młodego) człowieka z wyzwaniami jego życia, nasz sposób myślenia to (konstruujące się wewnątrz nas) reakcje mózgu na te wyzwania, to Piaget nazwał „genetyczną asymilacją środowiska” (w formie odruchów warunkowych wykształconych w tym środowisku).

(Patrząc z paradygmatu Jeana Piageta) Kultura słowiańska zachowała się z tych czasów, kiedy ludzie żyli w Przyrodzie. Z tego powodu słowiańscy bogowie to byli bogowie Przyrody – Perun-piorun, słońce to Swarożyc, swastyka to także dynamiczny znak słoneczny, mamy jeszcze na naszych herbach orły oraz lwy i to też są przyrodnicze symbole.

A obecnie, jak zmieniły się warunki życia, my żyjemy (musimy ścierać się) w (z) całkowicie sztucznym środowisk(u/iem). I jakiż to jest, dla współczesnych ludzi, ich bóg? Ja już czterdzieści lat temu pisałem, w polskich periodykach na Zachodzie, że mamy Boga w Trzech Osobach – Techniki, Pieniędzy oraz Komfortu, a Komfort to kult (wygody) Żopy, Rzyci po słowacku. I tak właśnie wygląda Bóg Jedyny Nowego Świata – ludzie żyją dla techniki, dla samochodu, dla telewizora, dla pieniędzy i aby było im wygodnie. Ot i (cała) kultura Zachodu. I to jest generalny problem, ta transformacja kultury – i o tym pisał, nie pisarz ale prawnik (Vine de Loria), ja otrzymałem z Ameryki jego książkę „God is Red”, czyli „Bóg jest czerwony”. Ja myślę, że ten tytuł akcentuje dwie sprawy: że „boga” symbolizuje kultura czerwonoskórych Indian (praktycznie eksterminowanych w USA) a także, że dla niego „Bogiem” jest komunizm.

(A po takim wprowadzeniu) Będę mówił o polskim ideologu słowiaństwa (Stanisławie Szukalskim). Urodził się on w Wielkopolsce pod koniec XIX wieku, jego ojciec był kowalem-awanturnikiem, który pojechał do Afryki, a następnie do Ameryki. Ale gdy jego syn miał 17 lat to powrócił do Polski – i jako bardzo zdolny malarz został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Było to przed Pierwszą Wojną Światową i był to okres Młodej Polski. Ten okres był także i w Niemczech, było to Junge Deutchland i tutaj, na Słowacji też był taki ruch rewolucyjny. Proszę popatrzeć tutaj, Leonardo di Caprio (współczesny aktor amerykański) upomina się o pamięć Stanisława Szukalskiego:

Tu widać jeden z obrazów Szukalskiego. Na nim widać przyrodę, stare drzewo, stary dąb, a pod nim Krak, taki mityczny bohater, król Krakowa. Jest to, jakby to powiedzieć, taki symbolizm… Szukalski twierdził, że ze słowiańskiej kultury prawie nic nie zostało i że z tych resztek winniśmy odtworzyć współczesną słowiańską kulturę. Ale dlaczego ona zaginęła?

O tym pisze, po angielsku, ten amerykański indiański prawnik de Loria: „W świecie żyją dwa typy ludzi, naturalni ludzie i „ludzie hybrydyzowani”. I ci hybrydyzowani ludzie (ja bym ich określił zaczerpniętym z onkologii terminem „ludzie nowotworowo transformowani”), powstali w wyniku „antycznej inżynierii genetycznej”. Jako lamarkista ja bym dopowiedział, na czym polegał taki antyczny łysenkowski program stresowej transformacji (ludzkiej naturalnej) osobowości – to da się robić (nie tylko w laboratoriach genetycznych, ale i) w stresowych warunkach środowiska. To udokumentowała Barbara McClintock już w latach 1940, że istnieją takie „krupinki” (w języku Łysenki), zwane transpozonami DNA, które tego dokonują – za to odkrycie uhonorowano ja Nagrodą Nobla (ale dopiero w 40 lat później, w roku 1983!).

I jak zauważa de Loria, ci „hybrydyzowani (tj. transformowani nowotworowo) ludzie, wyrośli w hebrajskich, chrześcijańskich oraz islamskich tradycjach religijnych”, myślą iż oni są – jak ich Bóg – „transcendentalni”, znaczy znajdują się Ponad Przyrodą (nie zauważając tego, że taka wiara podobna jest do wiary ambitnego chłopczyka, że jak pociągnie wystarczająco silnie za swoje kolana, to się podniesie w górę; można by tu ironicznie powiedzieć, że właśnie na tym polega sama istota „paulińskiego” chrześcijaństwa!) I wiecie, ja mam kolegę, profesora religioznawstwa (Włodzimierza Pawluczuk) który twierdzi, że judaizm i zachodnie chrześcijaństwo ma Boga TRANSCENDENTALNEGO, a Bóg w prawosławiu jest IMMANENTNY w naszym wnętrzu. Natomiast muzułmanie mnie informowali iż ich Bóg jest i taki i taki, oni obstawiają obie jego postacie.

A jak Bóg jest transcendentalny to my – stworzeni na jego obraz i podobieństwo – możemy robić co chcemy z tą Ziemią. I to jest najgorsze. Ziemia dla tych hybrydyzowanych (sztucznych) ludzi nie jest ich naturalnym domem i oni mogą ją całkowicie wyeksploatować (patrz Laborem exercens z 1981 roku!) I on (Vine de Loria) pyta się, „ileż to nam potrzebnych jest hipermarketów, parkingów (i bezdusznych, sterylnych autostrad)”. My mamy już dużo tego „dobra” zarówno na Słowacji jak i w Polsce. I on (de Loria) twierdzi, że w tym „ulepszaniu Ziemi” pomaga Kościół Chrześcijański. Ja słyszałem od Polaków z Ameryki (w roku 2005) że oni chcieli ideologię Szukalskiego (powrotu do Natury) propagować, ale to było niemożliwe. Wszystkie sekty mające związek z Biblią (a więc i satanizm!) są dobre, ale taka pogańska nie. Nie otrzymali zezwolenia. (Głos z sali „na kult Przyrody?”) I on (de Loria) pisze, że my jesteśmy są częścią Przyrody, a nie stoimy nad nią.

Jeszcze jedną rzecz bym wam powiedział, o której wzmiankował już (tutaj) ten Słowak z Chorwacji. Kim bowiem byli ci Sarmaci? Szukalski twierdził, że od (prehistorycznej) Sarmacji pochodzi nazwa szwajcarskiego miasteczka Zermatt pod Matterhornem. I że tam jest źródło słowiańskiej kultury – i że w przedhistorycznych czasach wszyscy Słowianie posługiwali się wspólnym językiem. Jaki był to język, którym wszyscy mówili? Oczywiście polski! (głośny śmiech na sali.)

Jednak w tym coś jest. (Na uniwersytecie) w Łodzi istnieje Katedra Języków Indoeuropejskich (Klan Ausran profesora Ignacego Danki), w której oni twierdzą, że był kiedyś wspólny język indoeuropejski – a w Szwajcarii jest wiele rzek i miejscowości, które mają (indoeuropejską) nazwę ARR – na przykład Arau, Argovie, Saar – to ostatnie nie leży w Szwajcarii, ale też jego nazwa pochodzi od rzeki. I wszystkie te rzeki wypływają (prawie) spod Matterhornu. To były interesujące, te spostrzeżenia Szukalskiego. A najważniejsze w tym (w jego filozofii), że mamy rozdział między ludźmi Przyrody, a ludźmi tego Sztucznego Boga judeo-chrześcijaństwa (boga-chimery, jak to napisał ścięty i następnie spalony na stosie w Warszawie, w 1689 roku męczennik ateizmu Kazimierz Łyszczyński):

Patrzcie dalej. Mój znajomy z KrakowaIreneusz Kania (już w roku 1993) wygłosił taki długi wykład, w którym przypomina, że w krajach protestanckich jest wielki „rozdział Boga od człowieka, człowieka zaś od Natury”. I to co w Biblii jest najgorsze, to te przykazania typu «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną». Jest to bowiem instrukcja zdewastowania Ziemi, zapisana już w Piśmie Świętym.

Ten „plan boga Jahwe” krytykował już, w czasopiśmie „Science” z roku 1967,Lynn White. Ja pierwotnie nie wiedziałem o jego tekście, ale już 20 lat temu napisałem na ten temat broszurkę „Wojna Bogów”, którą mój przyjaciel z Bratysławy, inż. Igor Drac przełożył na język słowacki:

I popatrzcie, Helios oraz Światowid to są dwa bogi natury. Helios jest grecki, a Światowid słowiański, a przeciw nim stoi bóg Jahwe, hebrajski bóg który stał się bogiem całego świata, a w szczególności świata chrześcijańskiego. A (Jahwe) to w praktyce Mamon (jak to zauważył Karol Marks w XIX wieku). Natomiast Hefajstos to bóg pracy o charakterze technicznym – a pieniądze to skąd mamy? I z tej pracy (dla Mamona, to znaczy dla naszej wewnętrznej korupcji) pochodzi cała korupcja Świata. Ja tutaj mam egzemplarze tej broszurki (Vojna bohov), jej wydanie sponsorował dr Jan Zvalo z Kanady, tak to mam ją za darmo.

A obecnie to już krótko. To tekst „Słowiańskie nostalgie i imperatyw globalizacji”. Przytaczam w nim opinię kolegi Szukalskiego, malarza i filozofa (Stanisława Ignacego) Witkiewiczа, który studiował z nim w Krakowie (na Akademii Sztuk Pięknych) i który utrzymywał, że „rozumność” Europy przetrwała li tylko w kulturze prawosławia. Zachodnie chrześcijaństwo to już zupełnie durne. Proszę dalej.

A tutaj opinia Szukalskiego, że Słowianie zrobili błąd, przyjmując religię chrześcijańską. Ale oni nie mogli jej nie przyjąć, bo by znikli, tak jak Słowianie Połabscy. I jeszcze jedno. On (Szukalski) zrobił taką teatralną sztukę, w której (prehistoryczni) Słowianie walczą przeciw nowemu bogu Tai Weh (Jah-Weh?) i jego namiestnikowi w Krakowie „bezgłowemu ciułowi”. Ja do tej historii dopisałem, że ten nowy bóg zwie się Cul-capita, Żopogław, który ma żopę zamiast głowy. I to właśnie jest ten współczesny bóg Techniki, Pieniadza oraz Komfortu dla Żopy. Ja tego nie wiedziałem, że me idee są tak bliskie pomysłom Szukalskiego:

Proszę popatrzeć dalej. Oto plakat tej sztuki Szukalskiego, którą on napisał przed samą druga Wojną Światową, kiedy to Słowianie zmuszeni byli walczyć… Proszę dalej, A to zdjęcie młodego Szukalskiego, kiedy miał 21 lat i to pierwsze jego rzeźby. А to kiedy miał już 91 lat. (Od roku 1939) on mieszkał w Ameryce, w Kalifornii do wieku 96 lat. A oto inne jego obrazy oraz rzeźby… Proszę dalej. To medal „Katyń” – on stworzył dlań specjalne pismo. (Ten medal wykonał on w 1977 roku na zamówienie Katyn Medal Committee, najwyraźniej zawiązanego przez CIA, sądząc po anglosaskich nazwiskach 2 z 3 amerykańskich kongresmenów w nim uczestniczących, bardzo dbających o „właściwą pamięć” Narodu Polskiego!):

А to najlepsze z jego dzieł. Wy wiecie jaki to projekt, kogo ta rzeźba przedstawia? Proszę popatrzeć. To papież rzymski (Jan Paweł II) jak był młodym:

I gdybyście ustawili taką rzeźbę Jana Pawła II na hradzie w Nitrze, zamiast tej która tam stoi w formie papieża „jak jakiś nietoperz” (w szeroko rozpostartym płaszczu), to byście ujrzeli tysiące ludzi przyjeżdżających tutaj by oglądnąć pomnik tego papieża: on jest prawie goły, a w rękach trzyma, zamiast krzyża, my to mówimy po polsku cep. (Głos z sali – po naszemu także cep.) I to daje przykład ideologii Szukalskiego, on ten projekt pomnika (polskiego) papieża zrobił w 1980 roku.

A tutaj dalsze obrazy, aby pokazać coś interesującego. Są to obrazy Mariana Konarskiego,ojca mego kolegi, dziennikarza z Krakowa. Jego ojciec był „drużynowym” zorganizowanego przez Szukalskiego (w 1929 roku) „Szczepu Rogate Serce”.(Poniżej) żona Mariana Konarskiego, ona jest namalowana naga (ten obraz przedstawia zwykłą RADOŚĆ ŻYCIA, bez jakichkolwiek atrybutów kultu TPD/Ż):

A tutaj zaprojektowany przez Szukalskiego znak Szczepu Rogate Serce. Jest to Top(ór)Orzeł wraz z zakazaną obecnie swastyką, starożytnym indoeuropejskim (dynamicznym) znakiem Radości Życia oraz Siły Przyrody. (Swastyka ma symboliczne znaczenie dokładnie odwrotne od chrześcijańskiego krzyża, symbolu nieszczęścia homo sapiens, czyli rozumnego człowieka, oraz jego kenozy, to znaczy powolnej utraty sił życiowych; cała ta religijna obżydliwość została wymyślona dla „zbawienia” kryminału, władającego – gratia crucis christi –nad nami. Toż to głupota nad głupotami, należało by nauczać o tym już w licealnych klasach szkoły!)

I pokażcie jeszcze ostatni obraz. Widzimy na nim swastyki (wcześniej znane polskim góralom jako „niespodziane krzyżyki”). W okresie Młodej Polski stały się one symbolem tego ruchu, w szczególności w okolicach Zakopanego: w Tatrach na Hali Gasienicoweј zginął (w lawinie) kompozytor (Mieczysław) Karłowiczi na pomniku w miejscu jego śmierci widnieje swastyka; (W. I.) Lenin mieszkał przez prawie dwa lata w (Poroninie w) pobliżu Zakopanego i myślę że to on przywiózł, do formującego się Związku Radzieckiego, ten symbol: swastyka stała się, aż do śmierci Lenina, oficjalnym znakiem Armii Czerwonej; także poetaTadeusz Miciński, w roku 1910 napisał książkę „(Nietota) Księga tajemna Tatr”, na której okładce pojawia się swastyka.

To wszystko, co chciałem powiedzieć. Wystarczy? Djakujem,

https://www.youtube.com/watch?v=UBCk7SlowG8

Перевод закончен 13.11.2016

74 uwagi do wpisu “Pogańskie korzenie kultury Słowian

 1. OOOOO, KULT WIEŚNIAKA, A RACZEJ CZARNYCH PASTUCHÓW JEST OBECNIE NA TAPECIE!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/paganus

  POGAŃSKI KULT MOCZYMORDY!

  DOBRY PASTUSZEK NIE UPRAWIA WINOROŚLI, TYLKO PILNUJE SWOJE OWIECZKI I BARANY, ŻEBY W SZKODĘ NIE WESZŁY I PRZY OKAZJI NIE ZALAŁY SOBIE RYJA!

  PRZYKŁADY NOELA I LOTA ZE ,,ST” SĄ DOBRYM PRZYKŁADEM, CZYM SIĘ KOŃCZĄ PIJACKIE EKSCESY!

  BACH-US – DIONIZ-OS, ZNOWU DWÓJNIA, CZYLI POGAŃSKA PEJSATA CHUJNIA!

  https://www.imperiumromanum.edu.pl/religia/bogowie-starozytnego-rzymu/spis-bogow-rzymskich/bachus/amp/

  https://pl.wiktionary.org/wiki/dw%C3%B3jnia

  https://pl.wiktionary.org/wiki/chujnia

  CZARNE MOCZYMORDY, CHCĄ NAWRACAĆ ZALANE W TRZY/CZTERY D…, SWOJE OWIECZKI I BARANY – ALE ŻAŁOSNA FARSA!

  https://natemat.pl/230681,pijany-ksiadz-alkoholizm-w-kosciele-wciaz-jest-skrywanym-problemem

  https://dziennikbaltycki.pl/samotni-pijacy-w-sutannach-o-alkoholizmie-wsrod-ksiezy/ar/686199

  NIE TRZEBA BYŁO SWEGO CZASU, WYPUSZCZAĆ DŻINNA Z LAMPY ALADYNA – PARSZYWE, PRZEWROTNE SZUJE!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Propinacja

  Hej!

  Polubienie

 2. „Lenin mieszkał przez prawie dwa lata w (Poroninie w) pobliżu Zakopanego i myślę że to on przywiózł, do formującego się Związku Radzieckiego, ten symbol: swastyka stała się, aż do śmierci Lenina, oficjalnym znakiem Armii Czerwonej; ”

  https://niezlomni.com/o-tym-jak-sowieci-poslugiwali-sie-swastyka-znalazla-sie-na-mundurach-armii-czerwonej-i-banknotach/

  Kiedyś było zdjęcie podręcznika dla ACz ze swastyką, ale chyba zniknęło z sieci.

  Polubienie

 3. Co łączy Putina, Trumpa i Kaczyńskiego?
  Chabad Lubawicz, największy wróg Sławiańszczyzny, działający w sposób całkowicie niewidoczny dla przeogromnej większości narodów sławiańskich i zarazem powodujący postepującą zagładę tychże narodów.

  Polubienie

 4. POGAŃSKI KULT MOCZYMORDY! C.D.

  ZALANA W TRUPA GĄŁĘBICA POKOJU! MOŻE NA ZAKRYSTII SIĘ NACHLAŁA?

  https://pl.wiktionary.org/wiki/Spiritus_Sanctus

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Duch_%C5%9Awi%C4%99ty

  A CO TO TAKIEGO? TEŻ DUCH, UKRYTY W WODZIE/WÓDZIE?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Spirytus_rektyfikowany

  OOOOO, I CZARNE DUCHY, CZYLI SPIRYTUSY/OCHLAPUSY, CHODZĄCE NA CO DZIEŃ W KIECKACH!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowie%C5%84stwo

  https://sjp.pl/ochlapus

  NA ,,ŚWIĘTEGO” DUCHOWNEGO NIGDY SIĘ NIE BLUZGA – GŁUPIE BARANY! OCZYWIŚCIE KIKA MASZ JUŻ PRZERĄBANE – DO ZOBACZENIA W PIEKIEŁKU!

  (Mk 3,28-29): ,,Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.”

  http://odnowa.jezuici.pl/wsercujezusa/frazy-o-duchu-swietym.php

  CO SIĘ UKRYWA W SŁOWIE S-PIR-YTUS, CZYLI OGNISTEJ WÓDZIE?

  https://pl.wiktionary.org/wiki/piro-

  SPIRYTUS 96%, JEST DOBRY NA WYRZUCANIE ZŁYCH SPIRYTUSÓW – ZA MOCNO WO(Ó)DNISTYCH, TO JEST PONIŻEJ 30%!

  CZY JEZUSEK CHYT-RUSEK W TEN SPOSÓB WYRZUCAŁ ZŁE DUCHY?

  Hej!

  Polubienie

 5. POGAŃSKI KULT MOCZYMORDY! C.D.

  SPIRYTUS SANCTUS – ON TEŻ LUBI SOBIE GOLNĄĆ! Chi, chi, chi…

  Pijany spada z drzewa, a potem trafia na ,,izbę wytrzeźwień”

  https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/ciekawostki,49/pijany-spada-z-drzewa-a-potem-trafia-na-izbe-wytrzezwien,276518,1,0.html

  https://www.rmf.fm/magazyn/news,19392,nowa-zelandia-wybrala-ptaka-roku-to-pijany-golab-wideo.html

  ,,ŚWIĘTY PIGEON”, NAWALONY W TRZY D…, A MOŻE TO JEST ,,UPADŁY ANGELUS” – CZY JAKOŚ TAK!? Cha, cha, cha…

  https://demotywatory.pl/4566622/Mysliszze-tylko-ty-miales-gruba-impreze-Oto-golab-pijany-po-zjedzeniu-sfermentowanych-jablek

  https://pl.wiktionary.org/wiki/pigeon

  Jawohl, jawohl, ich liebe Alkohol.

  Elektryczne Gitary – Nie pij Piotrek

  Hej!

  Polubienie

 6. Straty polskich eksporterów mięsa mogą wynieść 600 mln zł. Branża chce całodobowego monitoringu

  Tymi stratami powinni obciążyć tego pajaca który to spowodował, pisząc że w rzeźni zabija się chore krowy.

  Polubienie

 7. Adm nie nerwujsia rządzi twój PIS idż ze skargami do prezesa Jarkacza .Tylko za bardzo nie psiocz bo pojedziesz do Kiejkut Starych albo Guantanamo .Gdzie tu logika gdzie tu sens .Z jednej strony robisz loda partii rządzącej a z drugiej psioczysz.Powinni obciążyć tego pajaca pewnie tak gdyby to był normalny kraj a że nie jest to obciążą tym gojów głupków a żeby temat zamydlić to podadzą info o Niesiole jaki to byczek w łóżku a adminek będzie się tym podniecał.
  sssssssssssss
  A kto zapłaci za jabłka które nie poszły do Putina ze względów politycznych aby sobie szarlotkę zrobił tylko były tonami wyrzucane bo zgniły a kto ma zapłacić głupia kura na dole jak mówi Waldek.
  Przemex ma rację że to jest gangsterka jak o tym pisał ale adminkowi jakoś do świadomości nie może to dojść jedynie obraził się na swoją Dulcynee bredzącą idiotyzmy ale PIS dla niego super bo mu rzuca przed wyborami kilo salcesonu .Im bliżej wyborów tym adminek będzie dostawał coraz większych orgazmów bo PIS co kilka tygodni będzie rzucał kurom trochę ziarna większymi porcjami.
  ssssssssssss.

  Najpyszniejsze jabłuszka są w biedrze jak mawiała specjalistka od dinozaurów.

  Polubienie

 8. sssssssssss
  ech ty wężyk, wężyk, a czy ja kiedyś pochwalałem, te wszystkie wzajemne sankcje i robotę PiS–ową w tej materii?
  Nie pochwalałem.
  Pisałem jedynie że Putin, ten miszcz szachin szach i monź stanu, uderzył Polskę sankcjami na nasze słodkie jabłuszka, ale żeby Niemcom zamknąć eksport do Rosji mercedesów to już nie miał odwagi.
  Ssssssssswoją drogą, to od tamtego momentu, ja jako polski patriota zjadam trzy razy więcej jabłek niż poprzednio, a wężyk tego nie robi i jeszcze narzekał, że mu sąsiedzi, bezrobotni i drobni pijaczkowie, jabłka objedli na jabłonkach .

  Polubienie

 9. Adminku nie porównuj jabłek do Merca .To inny poziom towaru a po drugie czy to moja wina że za PIS kupa leni i nierobów i czepili się nawet moich papierówek . To już nawet nie chodzi o te jabłka ale to trzeba mieć tupet aby opierdolić całą jabłonkę i nawet jednego jabłuszka nie zostawić ale za PIS leni i nierobów jest 5 razy więcej niż za rządów Ryżego także mnie to nie dziwi.

  Polubienie

 10. Adminek ty tych jabłek nie popijaj mlekiem chociaż bo będą kuchenne rewolucje u ciebie Gesslerowej.

  Ssssssssswoją drogą, to od tamtego momentu, ja jako polski patriota zjadam trzy razy więcej jabłek niż poprzednio, a wężyk tego nie robi i jeszcze narzekał, że mu sąsiedzi, bezrobotni i drobni pijaczkowie, jabłka objedli na jabłonkach .

  Polubienie

 11. Adminek w sumie jak nie pochwalasz debilizmów pisowych to tylko ci się chwali znaczy się powoli mądrzejesz .Dobry znak.

  sssssssssss
  ech ty wężyk, wężyk, a czy ja kiedyś pochwalałem, te wszystkie wzajemne sankcje i robotę PiS–ową w tej materii?

  Polubienie

 12. Admin … .

  Bo bogacący się szybkimi krokami rosyjscy lokalni watażkowie z podstrzyżonymi pejsami potrzebują coraz więcej mercedesów, więc gdzie tam im w głowie jakieś tam polskie jabłka!

  Polubienie

 13. Zgadzam .Merz to auto bardzo popularne w Rosji .Czymś pejsatki jak również kobitki kochanki i zony pejsatków oligarchowie muszą jeżdzić a oni merze kochają co by się waldziowi nie spodobało bo on chyba od czasu wypadku nie znosi pierdzikółek .W sumie to mi się też nie chce jeżdzić ale kobita prawa jazdy nie ma to muszę ją wozić gdzie chce inaczej też bym ten samochód sprzedał w pizdu bo po co mi on.

  Polubienie

 14. sssssssssss
  sprzedaj auto, kup żonie rower, pojedzie gdzie będzie chciała
  Andrzej
  masz całkowitą rację.

  W poniedziałkowym materiale „Wiadomości” TVP ujawniono tożsamość osób, które blokowały samochód Magdaleny Ogórek w zeszłą sobotę. Jeden z protestujących otrzymuje teraz groźby śmierci, pobicia i gwałtu.
  —————-
  już to widzę, że zgwałcą, chyba że sami swoi
  ———————-
  W poniedziałek informowaliśmy o tym, że policji udało się ustalić tożsamość ośmiu osób, które osaczyły w sobotę samochód Magdaleny ogórek przed siedzibą TVP. We wtorek minister Jarosław Zieliński dodał, że policja zna już tożsamość 10 protestujących, a w przypadku czterech z nich wystosowano wniosek do sądu o ich ukaranie. 

  TVP ujawniło wizerunki, ludzie grożą śmiercią / co za paranoiczna propaganda/

  W poniedziałek wieczorem TVP wyemitowała materiał „Wiadomości” o proteście przed siedzibą telewizji. Podczas jego trwania ujawniono wizerunki oraz imiona i nazwiska osób, które brały udział w incydencie z Magdaleną Ogórek. W przypadku jednej z kobiet podano też informację gdzie pracuje.
  Wczoraj dziennikarz „Rzeczpospolitej” Jacek Nizinkiewicz poinformował, że gościem jego porannego programu będzie jeden z aktywistów, którzy protestowali w sobotę przed siedzibą TVP. Po północy sytuacja diametralnie się jednak zmieniła. Dziennikarz poinformował, że gość odwołał swoją wizytę z powodu agresji, która spotkała go po emisji programu. Jak pisze Nizinkiewicz na Twitterze, mężczyźnie grożono. 

  „Po emisji materiału Wiadomości TVP dostaje masowo groźby zabicia, pobicia i gwałtu oraz wyzwiska. Zgłosił sprawę policji i nie jest w stanie wyjść jutro z domu i pojawić się w redakcji. Wiadomości TVP, zadowoleni?” – czytamy na Twitterze. 

  Czy TVP mogło ujawnić wizerunki protestujących?
  Ujawnienie tożsamości protestujących już wczoraj skrytykował rzecznik praw obywatelskich, Adam Bodnar. Rzecznik napisał na Twitterze, że skoro policja nie ujawnia tożsamości tych osób, to tym bardziej nie powinna tego robić telewizja. Od razu zareagował na to naczelny „Wiadomości” TVP, Jarosław Olechowski zarzucił Bodnarowi, że powinien był wcześniej stanąć w obronie dziennikarzy TVP. W sprawie wypowiedziała się również Joanna Lichocka, była dziennikarka TVP i obecna posłanka PiS.

  „Ci państwo brali udział w publicznym ‚proteście’, ‚demonstrowali’. Można zatem ujawniać ich wizerunek i nazwiska jak w przypadku każdego publicznego wystąpienia” – napisała na Twitterze.

  Więcej: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,24430164,tvp-ujawnilo-dane-uczestnika-protestu-posypaly-sie-grozby.html#s=BoxOpImg3

  Polubienie

 15. NO, TO MAMY ,,WIOSNĘ” RADOSNĄ… PÓŹNIEJ BĘDZIE LATO…, A NA KOŃCU ZIMA – CZTERY PORY ROKU, PEJSATA, Q… ICH MAĆ! A GDZIE SIĘ PODZIAŁO PRZEDWIOŚNIE? Chi, chi, chi…

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiosna_(partia_polityczna)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiosna

  LEPIEJ TO JUŻ BYŁO I NIKT TEGO NIE ZAUWAŻYŁ! Cha, cha, cha…

  https://pl.wiktionary.org/wiki/aby_do_wiosny

  SOCJALISTYCZNO/PARCHATE OBIECANKI CACANKI, A GŁUPIEMU ZAWSZE RADOŚĆ!

  Biedroń w liczbach, czyli niedoszacowana Wiosna. 35 mld zł to za mało

  https://www.money.pl/gospodarka/biedron-w-liczbach-czyli-niedoszacowana-wiosna-35-mld-zl-to-za-malo-6345846626801281a.html

  https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=7392

  TO TEŻ JEST WIOSNA RADOSNA I JAK ŁADNIE BRZMI!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Nisan

  Marek Grechuta – Wiosna ach to ty

  Hej!

  Polubienie

 16. Dziękuje andrzeju właśnie się pakuje .W zasadzie to nie mam chęci odwiedzać córki dzień dwa to jeszcze w porządku ale uparła się żebym u niej pobył parę tygodni. Ostatnio byłem u niej z 10 lat temu ale jak to się mówi ukochana córcia tatusia takie moje oczko w głowie mimo że zakatoliczone.

  Polubienie

 17. Ewentualnie zaproszenie nie jest bezinteresowne bo chcę ukochana córcia pożyczyć ode mnie pieniążki ale to wyjdzie w praniu.

  Polubienie

 18. jeszcze taki filmik znalazłem to wklejam .Pozdrowienia także dla całej drużyny APA i zdrowia dla Zenka.

  Polubienie

 19. Dziękujemy wężu.

  Tobie również dużo zdrowia w tych tak trudnych przecież czasach i nie przepadnij nam gdzieś, bo smutno byłoby bez Ciebie wężu.

  Polubienie

 20. Polskie Centrum Statystyczne przytoczyło dane o poziomie wydajności polskiego przemysłu obronnego, która w 2018 r. wynosiła zaledwie 37%. W 2019 r. liczba ta (sądząc po zawartych umowach) wyniesie już 27%. Zgodnie z oczekiwaniami w ciągu najbliższych 10 lat Polska przestanie produkować dowolną broń.

  O załamanie polskiego kompleksu przemysłowego obwinia się polskich urzędników, którzy we wszystkim starają się zadowolić Stany Zjednoczone. Zaledwie 10 lat temu kompleks militarno-przemysłowy kraju był zaangażowany w 100%, ponieważ Amerykanie byli zainteresowani zakupem dość wysokiej jakości broni (produkcja pozostała z czasów radzieckich) dla bojowników i powstańców na Bliskim Wschodzie, ale od 2014 roku Stany Zjednoczone porzuciły polską broń. Od 2014 r. rozpoczęły się przetasowania w Ministerstwie Obrony, ale skandale korupcyjne się nie zakończyły. W 2017 r. Kierownictwo zmieniło się ponownie ze względu na fakt, że wykonywało wielomilionowe nielegalne umowy.

  Przywództwo w kraju, zamiast wspierać krajowych producentów, zaczęło kupować broń ze Stanów Zjednoczonych, a zakłady zaczęły zatrzymywać produkcję.

  W czasach Związku Radzieckiego przywódcy tego kraju uważali za konieczne rozwijanie sojuszniczego wojskowego kompleksu przemysłowego i zainwestowali ogromne kwoty w polską produkcję. Uważano, że silni sojusznicy wzmacniają potęgę całego kraju. Stany Zjednoczone jednak inaczej podchodzą do swoich sojuszników – postrzegają ich jako konkurentów, których należy wykluczyć, i dlatego stwarzają warunki, w których rozpada się wojskowy kompleks przemysłowy innych państw sojuszniczych.
  https://zen.yandex.ru/media/xdey/vpk-polshi-nachalo-prihodit-v-upadok-5c58fc2718708200aaf5cf25

  Polubienie

 21. „Uważano, że silni sojusznicy wzmacniają potęgę całego kraju.”

  Dlatego storpedowali nasz program nuklearny za Gierka?

  Polubienie

 22. POGAŃSKI KULT MOCZYMORDY! C.D.

  WODA ŻYCIA – JEZUICKI JEZUSEK SPIRYTUSEK I JEGO DUBEL, JAŃ-CIO WODNIK/WÓDNIK, KTÓRY WODZIŁ/WÓDZIŁ/JUDZIŁ NA POKUSZENIE, SŁOWAMI – ,,JA CIEBIE CHRZCZĘ…!”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Woda_%C5%BCywa

  https://en.wikipedia.org/wiki/Aqua_vitae

  WODA + SPIRYTUS = GOJ, NAWALONY JAK STODOŁA!

  ,,… Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym…”

  WSZYSTKO SIĘ ZGADZA – ,,ŚWIĘTEGO” SPIRYTUSA ZAWSZE MOŻNA PUŚCIĆ Z DYMEM, KTÓRY JEST ŁATWOPALNY I ZAWSZE MIŁY DLA PEJSATEGO JHWH!

  ,,… Ja was chrzczę wodą… On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem…”

  https://pl.wiktionary.org/wiki/chrzci%C4%87

  OD KOŁYSKI, AŻ PO GRÓB – MY WAS CAŁY CZAS ,,CHRZCIMY”, GŁUPIE KAT-OLE ZA WASZE Z WIELKIM TRUDEM ZAROBIONE PIENIĄDZOLE:

  CHRZCINY, IMIENINY, URODZINY, PRZEMIANA W PIERWSZEGO KOMUNISTĘ, WESELA, STYPY, POPRAWINY I INNE TZW. OKAZJE. NA TYCH IMPREZKACH PAN-UJE SPIRYTUS SANCTUS, KTÓRY ZA KOŁNIERZ NIE WYLEWA!

  CZY TO JEST ,,CZYSTY” PRZYPADEK, TAK JAK ,,CZYSTY” SPIRYTUS I ONA GORSZEJ JAKOŚCI, ,,OCHRZCZONA” WODĄ, PANI WÓDECZKA?

  KAT-OLIK – ALKOH-OLIK!

  O KOCIEJ WIERZE W KOŚCIELNE WIEŻE JUŻ PISAŁEM – CAT-OLIK – KAT-OLIK!

  MAM MALUTKIE PYTANKO – CZY PEJSATA PANI BOZIA, JEST WIECZNIE ,,NAWALONA W TRZY D…” SPIRYTUSEM SANCTUSEM, A NIEBO TO CZYSTA BIMBROWNIA, OCZYWIŚCIE ZAWSZE ŚWIĘTA?

  STWORZYŁ WSZYSTKO I NA AMEN, ZALAŁ SOBIE ROBAKA – CHYBA COŚ POSZŁO NIE TAK? Chi, chi, chi…

  https://synonim.net/synonim/nawalony

  https://pl.wiktionary.org/wiki/zalewa%C4%87_robaka

  Oooooo, z tego ,,dobrego”, też będzie można zrobić doktoraty!!!???

  http://nowy.polski.slownik.pijacki.ez.pl/slownik.html

  Hej!

  Polubienie

 23. „„Uważano, że silni sojusznicy wzmacniają potęgę całego kraju.”

  Dlatego storpedowali nasz program nuklearny za Gierka?”

  Włączając się do dyskusji dodam,że ta pewna maniera u Polaków polegająca na zrzucaniu wszelkiej odpowiedzialności z siebie na innych do niczego dobrego nie doprowadziła.Elity władzy są takie jak reszta narodu.Partyjniactwo i głupota zawsze miała się dobrze.Brak wizji kraju za 20-30 lat także pokutuje.Nad Wisłą od wyborów do wyborów.Przykład Wrocławia i pozwoleń na budowę na terenach zalewowych[co też masonami i żydami będą sobie poszkodowani mordę wycierać?jak przyjdzie powódź?A kiedyś przyjdzie!].

  Co możemy zrobić aby za 10,20 lat żyć w lepszym kraju?Co możemy zrobić już teraz?Na co mamy wpływ?Jakimi drogami możemy osiągnąć swoje cele?

  Polubienie

 24. „Dlatego storpedowali nasz program nuklearny za Gierka?”

  A po co trzymać u swoich granic państwo z bronią jądrową w rękach? Jeszcze zmieniłaby się w nim władza na niezbyt korzystną i problem gotowy.

  Polubienie

 25. Protest rolników w stolicy. Przed Pałacem Prezydenckim rozpocznie się „oblężenie Warszawy”
  Przewodniczący zgromadzenia Michał Kołodziejczak podczas demonstracji – protestu rolnikow zorganizowanego przez Unię Warzywno – Ziemniaczaną. Warszawa, 13 lipca 2018
  Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

  Przed Pałacem Prezydenckim rozpocznie się o 10.00 protest rolników zorganizowany przez AGROunię. Jego uczestnicy oczekują reakcji prezydenta i dialogu, bo – jak wyjaśnia lider organizacji Michał Kołodziejczak – dotychczasowe rozmowy z ministrem rolnictwa nie przyniosły oczekiwanych przez nich rezultatów.
  Rolnicy z różnych części kraju z samego rana ruszyli do stolicy, by wziąć udział w manifestacji. Sami protestujący nazywają środowy protest „oblężeniem Warszawy”. Może w nim wziąć udział łącznie kilkaset osób. Rolnicy o. 9.30 ruszą spod PKiN i przejdą ul. Marszałkowską oraz Królewską pod Pałac Prezydencki. Tam od godz. 10 do 16 będzie trwała pikieta.
  ———————————
  Nowy lider niezbyt rosły, ale wygadany, inteligentny i nieustępliwy.
  Może nie da się zamordować jak Lepper.

  Polubienie

 26. kika
  Niczego w spamie nie znalazłem, ani w koszu ani w oczekujących.

  Maks
  Bo jak to piszą- Źidy rzondzom
  Tylko czemu ich wybieramy do tych rządów?
  Bo tu som same Źidy.

  Polubienie

 27. Dlatego storpedowali nasz program nuklearny za Gierka?

  Oooooo, znowu społeczeństwo jest mocno niedoinformowane w sprawie atomowych jąderek, przebywających na terenach dawnego PRL-u!

  Broń masowego rażenia w Polsce

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_masowego_ra%C5%BCenia_w_Polsce

  SCUDY, CZYLI SOWIECKIE PA-SKUDY.

  R-11M

  https://pl.wikipedia.org/wiki/R-11

  Broń jądrowa w Polsce: przez 20 lat mieliśmy atomowe bunkry. Co się z nimi stało?

  https://www.focus.pl/artykul/historia-polskich-sladow-broni-jadrowej

  Wybudowali to, potem zniszczyli dokumenty. Tajemnica Jaruzelskiego

  https://www.fakt.pl/facet/militaria/w-podborsku-otwarto-muzeum-w-ktorym-za-czasow-prl-skladowano-bron-atomowa/sem0gtk#slajd-2

  Tajemnice Ukladu Warszawskiego – Broń atomowa w PRL-u

  Bomby atomowe w Polsce!

  Hej!

  Polubienie

 28. „A po co trzymać u swoich granic państwo z bronią jądrową w rękach? Jeszcze zmieniłaby się w nim władza na niezbyt korzystną i problem gotowy.”

  No właśnie, stawiamy na swoje bezpieczeństwo, albo troszczymy się o cudze bezpieczeństwo, jedno albo drugie.

  Polubienie

 29. Chiny świętowały wczoraj Nowy Rok 4716.Wypada złożyć życzenia…Szczęśliwego Nowego Roku Towarzysze!

  „We współczesnych kręgach neosłowiańskich propaguje się ideę „kalendarza słowiańskiego”, według którego aktualnie mamy rok 7525. Jest to największa liczebnie numeracja lat spośród wszystkich kultur(…)Ostatecznym kresem słowiańskiej tradycji chrześcijaństwa na ziemiach polskich był, jak się wydaje, rok 6750, czyli 1241 — pogrom kultury polskiej przez potop mongolski. Więcej: Bizantyjsko-słowiańskie dzieje Polski

  Kalendarzem takim posługiwali się także Polanie. Przykładowo, Powieść minionych lat, czyli najstarsza kronika wschodniego odłamu Polan, operuje taką właśnie numeracją lat. Kończy się ona na roku 6623, czyli 1115. Jej tłumaczenie na język polski dostępne jest online.”

  „W różnych kulturach i tradycjach różnie liczone są ery kalendarzowe. Spójrzmy na ich zasięg — nasz aktualny rok według różnych tradycji (ułożenie chronologiczne):
  1438 — według kalendarza islamskiego
  1733 — według kalendarza koptyjskiego
  2009 — według kalendarza etiopskiego
  2017 — według rachub Dionizjusza Małego
  2560 — według kalendarza buddyjskiego
  2764 — według kalendarza egipskiego
  2770 — według kalendarza rzymskiego
  2967 — według kalendarza berberyjskiego
  3754 — według kalendarza zaratusztriańskiego
  4350 — według kalendarza koreańskiego
  4715 — według kalendarza chińskiego
  5118 — według kalendarza hinduskiego
  5130 — według kalendarza Majów
  5777 — według kalendarza żydowskiego
  6017 — według kalendarza masońskiego
  6767 — według kalendarza asyryjskiego
  7525 — według kalendarza bizantyjskiego”
  http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,10077
  https://globalquiz.org/pl/pytanie/kt%C3%B3ry-mamy-obecnie-rok-2018-wedlug-kalendarza-holoce%C5%84skiego/

  Polubienie

 30. Jak polski ekonomista zainspirował chiński cud gospodarczy???

  „Kim był Włodzimierz Brus
  Urodził się w 1921 r. w Płocku. W czasie wojny stracił prawie całą rodzinę w obozie koncentracyjnym w Treblince. Po zakończeniu II wojny światowej wykładał w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie to Szkoła Główna Handlowa) oraz na Uniwersytecie Warszawskim. W 1968 r. na fali antysemickiej nagonki został zmuszony do emigracji. Po wyjeździe wykładał na zachodnich uniwersytetach, m.in. na Oksfordzie. Zmarł w 2007 r(…)Polak był znanym zwolennikiem tzw. socjalizmu rynkowego, czyli idei, która opierała się na przekonaniu, że mechanizmy rynkowe byłyby ideologicznie i praktycznie kompatybilne z socjalizmem. Od lat 60. XX wieku Brus zaczął opracowywać teorię „gospodarki planowej z wbudowanymi elementami socjalizmu”. Jej częścią było m.in. to, że przedsiębiorstwa miały się kierować rachunkiem ekonomicznym przy podejmowaniu autonomicznych decyzji. Jednocześnie nie oznaczało to pozbycia się centralnego planowania. Dla Brusa mechanizmy rynkowe miały być sposobem sprawienie, by gospodarka planowa była efektywniejsza.(…)Dla nas może być szczególnie interesujące dlatego, że obraliśmy politykę będącą przeciwieństwem chińskiej drogi (w Polsce terapia szokowa, w Chinach stopniowe wprowadzanie elementów kapitalizmu). Także metody wypracowywania polityki gospodarczej były zupełnie inne (zainteresowanym polecam książki Jeffreya Sachsa, który te kulisy ze szczegółami opisał).

  Z naszego punktu widzenia najciekawsze w książce Gewitza jest jednak pokazanie roli Brusa w sukcesie gospodarczym Chin. Polskiego ekonomisty, który nie jest w naszym kraje szerzej znany, a o którym ostatnio napisał na swoim blogu amerykański ekonomista prof. Tyler Cowen z George Mason University, że to jeden z dwóch najważniejszych ekonomistów XX w. (ze względu na jego wpływ na politykę Chin).”
  https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/jak-polski-ekonomista-zainspirowal-chinski-cud-gospodarczy/

  Polubienie

 31. POGAŃSKI KULT MOCZYMORDY! C.D.

  OKO-WITA

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Okowita

  A MOŻE TU CHODZI O WSZECHWIDZĄCE OCZKO WITA, KTÓRE SWEGO CZASU, MALOWANE W KOŚCIOŁACH ,,PRZYMUSZAŁO” CHŁOPÓW DO OSTREGO PICIA W KARCZMACH/GOSPODACH, KLASZTORNYCH WYNALAZKÓW?

  CZY TO JEST OKO WITA?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Oko_opatrzno%C5%9Bci

  Ooooo, już w III-IV w. robili ołowiane zupki, gotowane na kościach Wita!

  Święty Wit

  ,,… Święty Wit został ugotowany w kotle z wrzącym ołowiem, a następnie rzucony dzikim zwierzętom i rozciągany na katowni…”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ty_Wit

  NO, CÓŻ, ZAWSZE PO ,,NAOLIWIENIU SZYI” SPIRYTUSEM SANCTUSEM SĄ SKUTKI UBOCZNE!

  CHOR-OBA, CZY NIE CHOR-OBA? OBECNIE ALKOHOLIZM JEST CHOR-OBĄ! ZNOWU SZMULOWSKIE MATACTWA!

  http://party.pl/porady/zdrowie/choroby/taniec-swietego-wita-czyli-skutek-zainfekowania-paciorkowcami-105124-r1/

  Pląsawica Huntingtona – choroba atakująca układ nerwowy

  https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/uklad-nerwowy/plasawica-huntingtona-choroba-atakujaca-uklad-nerwowy-aa-JUJB-CGDP-BMev.html

  Pląsawica

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Pl%C4%85sawica

  Taneczna mania

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Taneczna_mania

  Hej!

  Polubienie

 32. POGAŃSKI KULT MOCZYMORDY! C.D.

  DAWNO TEMU INNE OCZKO SIĘ PRZYGLĄDAŁO SPIRYTUSOWYM DZIWACTWOM!

  Oko Horusa

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Oko_Horusa

  HOR-US – (C)HOR-EA – (C)HOR-OBA?

  Chorea

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Chorea_(taniec)

  Taniec mania

  ,,… Paracelsus nazwał tę chorobę ,,pląsawicą” i odmówił łączenia tych manifestacji z Saint Guy lub sporządzenia jakiegokolwiek innego związku religijnego…”

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=fr&u=https://fr.wikipedia.org/wiki/Manie_dansante&prev=search

  Paracelsus ” Danse de Saint-Guy ”

  TEGO SZ-LACH-TA SOBIE NIE WYMYŚLIŁA, PONIEWAŻ NIE MIAŁA W TYM ŻADNEGO INTERESU I ODPOWIEDNIEJ WIEDZY, ŻEBY COŚ PĘDZIĆ! PRZECIEŻ ONEGDAJ PAN-OWAŁ ANALFABETYZM.

  OTO SPRAWCY CAŁEGO SPIRYTUSOWEGO ZAMIESZANIA, KTÓRE TRWA PO DZIŚ DZIEŃ!

  https://tojuzbylo.pl/wiadomosc/o-propinacji-o-tym-kto-rozpijal-chlopow

  JEDNA Z WIELU…

  Gorzelnia Lubięcin

  ,,… Gorzelnię uruchomiono w 1880 roku, gdy właścicielami tej części majątku (północnej) była rodzina książęca Hohenzollern-Hechingen…”

  https://spirits.com.pl/gorzelnia-lubiecin/

  Hej!

  Polubienie

 33. Chiny świętowały wczoraj Nowy Rok 4716.Wypada złożyć życzenia…Szczęśliwego Nowego Roku Towarzysze!

  OCZYWIŚCIE, ŻE TRZEBA ZŁOŻYĆ ŻYCZENIA WSZYSTKIM CZERWONYM TOWARZYSZOM!

  WSZYSTKIEGO NAJ, ALBO HRUM, HRUM!

  Chiński nowy rok: rok świni rozpoczął się 5 lutego. Sprawdzamy, jakie decyzje warto podjąć w najbliższym czasie

  https://wiadomosci.wp.pl/chinski-nowy-rok-rok-swini-rozpoczal-sie-5-lutego-sprawdzamy-jakie-decyzje-warto-podjac-w-najblizszym-czasie-6346242851620993a

  Po Roku Psa przyszedł Rok Świni. Chińczycy świętują

  https://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/rok-swini-w-chinach-pierwszy-dzien-nowego-roku,906868.html

  Hej!

  Polubienie

 34. Dziś od rana w Warszawie protestowali rolnicy zrzeszeni w AGROunii. Przyjechali z całej Polski pod Pałac Prezydencki. Twierdzą, że prezydent to ich ostatnia nadzieja. Zawiedli się na Sejmie, rządzie i rolniczych związkach zawodowych. Prezydent też do nich nie wyszedł.

  Mają też wielkie pretensje do służb weterynaryjnych, które według nich praktycznie nie działają w ogóle. Żądają ochrony polskiego rynku przed zalewem taniej żywności z Brazylii czy Ukrainy.
  Była mowa też o dzikach. Zwracano uwagę, ze ta sama stacja telewizyjna, która rozkręciła niedawno aferę dotyczącą jakości polskiej wołowiny, na drugi dzień w swoim bloku reklamowym reklamowała właśnie wołowinę tyle, że amerykańską.

  Krytykowano „okrągły stół”, który można teraz zwiedzać w Pałacu Prezydenckim. Porozumienie ówczesnej władzy z opozycją, które wtedy jeszcze nie doprowadziło do zniszczenia polskiego rolnictwa, ale otworzyło ku temu drzwi, a co teraz jest realizowane w interesie zachodnich korporacji.

  Rolnicy nie przyszli do Prezydenta, by oglądać ten mebel, ale żądają od władz realnych działań, które uratują polskie rolnictwo. Przemawiający do rolników, nazywany już „Nowym Lepperem”, Michał Kołodziejczak, zwrócił się też do ekologów, by ci wzięli sobie dziki do ich domów, bo dziki wyrządzają rolnikom szkody, niszcząc ich uprawy.

  Polubienie

 35. Pan Kołodziejczak do rezydenta Mosadu apelować może długo i namiętnie, nie jest chyba taki naiwny aby nie wiedzieć czyje interesy reprezentuje rezydent.

  Polubione przez 1 osoba

 36. julius
  Z pewnością wie i nie wygląda na głupiego. Nie taki zapalczywy jak Lepper i może bardziej ostrożny. Kto wie, czy nie stworzy nową partię chłopską, którą wprowadzi do sejmu i zjednoczy wieś w sposób bardziej trwały i skutecznie zacznie z poparciem tej wsi wpływać na politykę.
  Oczywiście już były głosy, że to człowiek podstawiony, ale mnie się wydaje on autentyczny i na serio dbający o własną kieszeń, własną, tym samym całego środowiska rolników.

  Maks.
  Szkoda, że Polska nie skorzystała z przemyśleń Włodzimierza Brusa.
  Nie skorzystała, bo tak ówczesne, jak i kolejne elity były za głupie, zbyt prymitywne, mało kumate w gospodarce.
  Mógł to już zrobić Gierek, o Jaruzelskim nie ma co mówić bo to był człowiek słaby psychicznie, a jako żołnierz absolutnie niezdolny do ogarnięcia zasad gospodarki wolnorynkowej i każdej innej.
  Dziw że awansował wyżej kapitana sztabowego, ale zawdzięczał to chyba głównie Spychalskiemu ( Żydowi w wojsku polskim).
  Gierek gdyby poszedł na gospodarkę rynkową w taki sposób jak to zrobiły Chiny zachowałby majątek narodowy w postaci przemysłu, utrzymał pełną suwerenność i bylibyśmy w czołówce europejskiej pod wieloma względami.
  Obecnie coś chce odbudować PiS, ale ręce ma potężnie skrępowane i wewnętrzną opozycją i Brukselą i Izraelem i USA i Berlinem.
  PiS stawia i liczy na dużą wygraną w najbliższych wyborach, w tym być może na wyeliminowaniu takich partii jak PO, PSL, SLD.
  Jeśli {PiS przegra no to znów będzie xxx, xxx i kamieni kupa

  Polubienie

 37. „OCZYWIŚCIE, ŻE TRZEBA ZŁOŻYĆ ŻYCZENIA WSZYSTKIM CZERWONYM TOWARZYSZOM!

  WSZYSTKIEGO NAJ, ALBO HRUM, HRUM!”

  Skoro to taki najlepszy system na świecie to ciekawe czemu hoduje takie świniaki?

  Odp: Bo „komuna” to system rewolucyjny, a sama rewolucja jest procesem bardzo dynamicznym. Taki czerwony rewolucjonista musi być w ciągłym ruchu (partyzantka, bieganie po lasach, strzelanki itd.) co sprzyja kształtowaniu się dobrej sylwetki i kondycji (kwestia przetrwania, by nie dać się zabić). Dlatego też najgorsze co może spotkać rewolucjonistę jest zwycięstwo rewolucji, gdy zmuszony jest w końcu posadzić żope za biurkiem i skupiać się na wydawaniu debilnych dyrektyw. Tak więc życie takiego rewolucjonisty zmienia się diametralnie: biurko + służbowa bryka z szoferem = transformacja czerwonego lamparta w czerwonego wieprza.

  Polubienie

 38. Jan Olszewski nie żyje. Były premier miał 88 lat

  wykruszają się nam legendy ,,łopozycji” komunistycznej
  LuK co ty wypisujesz za bajki. Nie wiesz, że wszelka władza, także komunistów- ateistów pochodzi od Boga.

  Polubienie

 39. Marcin Horała, poseł PiS, zakwestionował fakturę, którą wczoraj opublikowała „Gazeta Wyborcza” w związku z „taśmami Kaczyńskiego”. Opozycja zarzuciła mu nieznajomość przepisów.
  „Gazeta Wyborcza” opublikowała wczoraj fakturę, jaką firma Nuneaton wystawiła spółce Srebrna. Dokument opiewający na 1,58 mln zł ma być podstawą do zapłaty za prace przy budowy wieżowca na działce należącej do spółki powiązanej z PiS.

  Część polityków związanych z obozem władzy lekceważąco podeszło do tej publikacji. Wśród nich znalazł się Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie szef komisji zajmującej się wyłudzeniami VAT. Za pośrednictwem Twittera opublikował własną fakturę, odręcznie wystawioną na spółkę Agora, wydawcę „Wyborczej” i portalu Gazeta.pl, po czym dodał: „żartowałem”.

  Posłowie opozycji nie pozostawili na nim suchej nitki. Punktowali, że Marcin Horała nie potrafi poprawnie wystawić faktury, np. popełnił błąd dopisując do kwoty słowo „tys.”, co zwiększyło kwotę należności do 1,23 mld. 

  Jacek Vincent Rostowski, były minister finansów, przesłuchiwany przez Marcina Horałę przed komisją vatowską, stwierdził, że polityk PiS musi zapłacić  230 mln zł VAT. Zacytował przepisy w myśl których samo wystawienie faktury jest „zdarzeniem rodzącym obowiązek zapłaty”, a jej upublicznienie można uznać za „wprowadzenie do obrotu” dokumentu.

  Cezary Tomczyk, poseł PO, ostrzegł z kolei, że fałszowanie faktur jest karalne. 

  Posłowie Platformy stwierdzili, że niezapłacenie za usługi dla Srebrnej to przykład two
  Więcej: http://next.gazeta.pl/next/7,151003,24440121,powiem-wam-cos-ciekawego-o-srebrnej-czego-nie-ma-na-tasmach.html#s=BoxOpMT

  Polubienie

 40. przemex a ta władza niepobożna to pochodzi od szatana?

  Cios w dolara?
  Cios w USA?

  W ubiegłym tygodniu szefowie MSZ Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii poinformowali o utworzeniu instytucji, do której zadań będzie należeć organizacja legalnego handlu z Iranem przy obejściu amerykańskich sankcji – Instex.

  Polubienie

 41. @A kiedy żałoba narodowa po kolejnym bojowniku i antykomunistycznego podziemia i wielkim łopozycjoniście posłanym na łono Abrahama?

  Flagi do połowy opuść a batmany już przygotowani do mszy i pięciodniowa żałoba jak po śmierci Wojtyły i wszyscy w płacz bo umarł bohater narodowy kolejny.

  Polubienie

 42. Ad LuK

  Odp: Bo „komuna” to system rewolucyjny, a sama rewolucja jest procesem bardzo dynamicznym.

  Jawohl, jawohl, ich liebe Alkohol!

  DYNAMO I WIELKIE DYMANIE GOJÓW!

  TO JEST PROCES DŁUGOFALOWY I DLATEGO NIKT TEGO CZERWONEGO SCHEISSU NIE MOŻE OGARNĄĆ ROZUMEM, PONIEWAŻ JEST STWORZONA PRZEZ PARCHATYCH CWANIAKÓW, OGROMNA ILOŚĆ FAŁSZYWYCH ELEMENTÓW I CAŁY CZAS JEST DODAWANA NASTĘPNA PORCJA , KTÓRA TWORZY POJĘCIOWY CHAOS, ZABURZAJĄCY PROCESY POZNAWCZE, TEGO BARDZO ZŁOŻONEGO SYSTEMU!

  PRZECIEŻ JEST WYRAŹNIE POWIEDZIANE, ŻE PRAWDA JEST UKRYTA W PROSTOCIE, A NIE W ZŁOŻONOŚCI SYSTEMU, KTÓRY SIĘ CAŁY CZAS PIĘTRZY I NAWARSTWIA, TWORZĄCY PIRAMIDY ABSURDÓW!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamo_rowerowe

  TO JEST SIŁA I WŁADZA – TAK TWIERDZĄ GRECY.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Dynamika_(fizyka)

  Oooooo, czymś Luczek zapomniał!

  BEZ STWORZENIA FAŁSZYWEGO, WYIMAGINOWANEGO WROGA NIE MA: REBELII, REWOLT, REWOLUCJI, KRWAWYCH WOJENEK, ZIMNYCH WOJENEK, REFORM, NOWYCH NAPISANYCH PRAW ETC! U CZERWONO/ŚWIŃSKICH TOWARZYSZY, TO ZMYŚLONY WRÓG NAPĘDZA KOŁO ZAMACHOWE CAŁEGO PARCHATEGO SYSTEMU I CAŁY CZAS STRASZY GOJÓW, UTRZYMUJĄC ICH W RYZACH CZOSNKOWEJ WŁADZY, ZWANEJ TEŻ ZAMORDYZMEM.

  WRÓG NA GÓRZE, ALBO W DOLE ZAWSZE MUSI BYĆ!

  https://sjp.pwn.pl/slowniki/wr%C3%B3g%20klasowy.html

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3g_ludu

  CZERWONE TOWARZYSZE ZAWSZE TAK MAJĄ! KACZKI I INNE PARTYJNE SITWY – TEŻ!

  ,,… Człowiek nie spocznie, nim nie zniszczy wszystkich swoich wrogów, a jak już to uczyni, to nie spocznie, aż nie stworzy następnych.” Autor: Andrzej Majewski

  https://pl.wikiquote.org/wiki/Wr%C3%B3g

  … RUJNUJĄ, A PÓŹNIEJ OD NOWA BUDUJĄ I TAK CAŁY CZAS SIĘ KRĘCI PARCHATE KÓŁECZKO, A TY GŁUPI GOJU, CZEKAJ TATKA LATKA, AŻ ONI WYBUDUJĄ KOLEJNE DRZWI DO LASU, PROWADZĄCE DO ,,TWOJEGO” UROJONEGO EDENU!

  Zbudujemy Nową Polskę

  https://pl.wiktionary.org/wiki/czekaj_tatka_latka

  Bywaj Luczek

  Polubienie

 43. Ooooo, nachlali się berbeluchy i palmy im odbiły?

  Obecny redaktor naczelny brytyjskiego czasopisma Lancet, dr Richard Horton, który napisał ostry artykuł, w którym czytamy:

  „Duża część literatury naukowej, może i nawet połowa, jest najprawdopodobniej po prostu nieprawdziwa… Nauka wybrała kierunek ku ciemności.”

  Richard Horton

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Horton_(editor)&prev=search

  Imitacja Nauki – Sharyl Attkisson – fałszywe badania naukowe

  https://szczepienia.wybudzeni.com/2017/07/13/imitacja-nauki-sharyl-attkisson/

  https://pl.wiktionary.org/wiki/berbelucha

  ?????

  https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Sharyl_Attkisson&prev=search

  Hej!

  Polubienie

 44. Mieszkaniec Caracas opublikował na portalu społecznościowym wideo, które według niego nie pojawi się w zachodnich mediach. Wyjaśnił, że „głodna” Wenezuela żyje normalnie – ludzie chodzą do sklepu i odpoczywają w kawiarni.
  Obawy autora są zrozumiałe: to, co uchwycono w ramkach, jest sprzeczne z zachodnią propagandą na temat kryzysu w Ameryce Łacińskiej.
  „Normalni ludzie chcą żyć normalnie, a nie nawzajem się zabijać, bardzo kocham kulturę Ameryki Łacińskiej” – napisał jeden z komentatorów na Twitterze.
  https://tsargrad.tv/news/kadry-kotorye-ne-pokazhut-zapadnye-smi-golodnaja-venesujela-neskolko-dnej-nazad-video_183034

  Polubienie

 45. kika
  Widzieliście 13 dzielnicę w Paryżu?
  U nas jednak takich śmieci nie ma.
  Mamy w wielu przypadkach dosłownie raj na ziemi, ale kika jakby o tym albo nie wiedział albo nie chciał napisać. ja widziałem kawał świata i wiem, że są bardzo podłe miejsca na ziemi, pod każdym względem, dla tego cenę to co mamy tu w Polsce, cenię i sobie chwalę.

  Julius
  twoje wpisy są dla mnie bardzo cenne i należą cdi się z tego powodu podziękowania.

  Polubienie

 46. Odnośnie tej pieśni „zbudujemy Nową Polskę” (która bezustannie mi brzęczy w uszach, gdy patrzę na „Nową Warszawę” czy „nowe Zakopane” dzisiaj), to po stalinizmie pozostał nam Pałac Kultury i Nauki (w nim chodziłem przed laty i na basen i do Teatru Dramatycznego i do luksusowej Biblioteki PAN-u), a także Plac Konstytucji i MDM (gdzie mieszkał mój znajomy starszej daty Zygmunt Kałużyński) oraz nowa Starówka w Warszawie, gdzie mieszkała Halinka Kruger (zmarła w 1982 pod K2), u której w pod koniec lat 1960, po spotkaniach w Klubie Wysokogórskim na parterze domu w ktorym mieszkała, na poddaszu (IV p.) urządzaliśmy „imprezy” z winem Gelala à 30 zl/but., z tłem całkiem estetycznym, bo z jej okien widać było Wisłę i Pragę, jeszcze niezbyt zabudowaną. A a w Zakopanem za Stalina postawiono imponujący do niedawna architektom z bliskich krajów Dom Turysty na 1000 turystów oraz 4 eleganckie, kryte gontem „dwójniaki” przy ul Jagiellońskiej. Budynki całkiem niczego sobie, nawet dzisiaj – w tym że po sprzedaniu przez PTTK Domu Turysty, hotel „Aries” zlikwidował największy w Europie, nowo odnowiony jego dach gontowy, instalując „byle jakie”, nie stylowe w nim okienka. No cóż, kapitału na takie luksusy już nie stać.

  A przy okazji. Na jakiejś konferencji naukowej w Warszawie w latach w 1980 słyszałem, że wg. prof. Kotarbińskiego STALINIZM TO BYŁ JEDYNY UDANY W HISTORII. OKRES REALIZACJI ZASAD „PAŃSTWA” PLATONA. Ja za Stalina chodziłem do podstawówki w Krakowie i w Z-nem i zapłakałem gdy wujek-góral, ale już wtedy inż. geodeta i mistrz sportu (zmarły dopiero 8 miesięcy temu) powiedział głośno w domu mych dziadków „nareszcie diabli wzięli tego skurwysyna!”.

  A teraz?

  czytać (po słowacku) więcej: http://www.slovanskakosile.cz/2018/07/11/kniha-genius-stalin-titan-20-storocia/

  o książkę pytać

  Nitrava s.r.o.

  Šulekova 2, 811 06 Bratislava, Slovensko

  Mobil: +421 915 109 205
  E-mail: nitrava@nitrava.com
  :

  Polubienie

 47. Rosja powinna przygotować się na najgorszy możliwy scenariusz, po ostatecznym zerwaniu traktatu o pociskach średniego i krótszego zasięgu (INF) ze Stanami Zjednoczonymi. O tym, dla RuBaltic.Ru powiedział redaktor naczelny magazynu „Obrona narodowa” Igor Korotczenko.
  Jego zdaniem najgorszy scenariusz dotyczy rozmieszczenia w regionie bałtyckim rakiet średniego zasięgu skierowanych na Rosję. Rosja musi przeciwdziałać temu zagrożeniu i wykorzystywać metody polityczne, gospodarcze i wojskowe, aby neutralizować zagrożenia i zapobiegać takiej decyzji – powiedział ekspert wojskowy.

  „Potrzebna jest złożona praca państwa rosyjskiego, wszystkich gałęzi struktur władzy i resortów siłowych. Oczywiście obiekty te (amerykańskie pociski nuklearne – ok. RuBaltic.Ru) staną się celem rosyjskiego, może nawet nie odwetowego, ale prewencyjnego uderzenia. Dlatego politycy bałtyccy powinni bardzo poważnie zastanowić się, czy są gotowi na ekspozycję na rosyjskie rakiety. Teraz nie mamy agresywnych planów w stosunku do krajów bałtyckich, nic nie jest wymierzone w te kraje i są one w stosunkowo bezpiecznej sytuacji. Ale gdy tylko zacznie się rozmieszczanie i przygotowywanie amerykańskich rakiet, nie wykluczam żadnych środków, w tym środków prewencyjnego charakteru „- zauważył Korotczenko.
  Wcześniej łotewski ambasador w Rosji Maris Riekstins oświadczył, że rozwiązanie umowy nie wpłynie na kraje bałtyckie.
  https://www.rubaltic.ru/news/08022019-korotchenko-pribaltiyskie-politiki-dolzhny-podumat-o-gotovnosti-podstavlyatsya-pod-rossiyskie-rakety/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.co

  Polubienie

 48. Ad Adm-ina

  Mamy w wielu przypadkach dosłownie raj na ziemi, ale kika jakby o tym albo nie wiedział albo nie chciał napisać.

  No, wszystko jasne, mamy socjalistyczny raj na ziemi stworzony przez (nie)rządy czosnkowych parchów w latach 1918-2019 – tak powiedzieli w RADIO EREWAŃ!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Radio_Erewa%C5%84

  Propaganda sukcesu

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Propaganda_sukcesu

  Mnie to wisi i powiewa!

  https://www.newsweek.pl/polska/spoleczenstwo/polska-jednak-w-ruinie-122-miastom-w-kraju-grozi-ekonomiczna-zapasc/rt15999

  https://www.polskieradio.pl/42/5351/Artykul/1758558,Raport-polskie-miasta-pustoszeja-Za-30-lat-niektore-straca-ponad-jedna-trzecia-mieszkancow

  https://natemat.pl/26247,polska-b-pustoszeje-mimo-zalewu-unijnych-pieniedzy-niklewicz-naturalnych-zjawisk-nie-da-sie-powstrzymac-wywiad

  http://lublin.eska.pl/newsy/wsie-widmo-na-lubelszczyznie-opuszczone-domy-puste-drogi-wideo-nowa-tv-24-godziny/314916

  Ooooo, z RAJU też uciekają, starzy do nieba, a młódź do większych miast, albo daje drapaka w miejsca, gdzie pieprz rośnie!

  http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,23811580,warminsko-mazurskie-wsie-sredniej-wielkosci-miasta-tu-widac.html

  SORRY – ALE KIEDYŚ, TAKIE COŚ ZOSTAŁO WYPOWIEDZIANE I MUSZĘ TUTAJ TO PRZYPOMNIEĆ…

  https://pl.wiktionary.org/wiki/nie_widzie%C4%87_dalej_ni%C5%BC_czubek_w%C5%82asnego_nosa

  Hej!

  Polubienie

 49. Do czego doprowadza komfortowe życie w Wielkiej Brytanii?Czego możemy się nauczyć?Czy czasem ten tak „znienawidzony” PRL nie był jednak jednym z najlepszych czasów w całej znanej nam Historii Polski?

  Polubienie

 50. A na temat Autyzmu i braku związków ze szczepieniami oraz oszuście Andrew Wakefield krótki a treściwy materiał z 28 kwietnia 2014 roku.Widać,że polskie „orły” na neon24.pl są już całkowicie na wzór społeczeństwa angielskiego „wyedukowane”.

  Materiał poniżej z napisami polskimi.Wykład prowadzi lekarz genetyk molekularny Wendy Chung.

  Wendy Chung:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Wendy_Chung
  http://www.igm.columbia.edu/profile/wchung

  Polubienie

 51. Ad Maks

  Do czego doprowadza komfortowe życie w Wielkiej Brytanii?

  Panie Maks, to nie jest komfortowe życie, to jest celowa, GLOBALNA DEPOPULACJA LUDZKOŚCI!

  Czy ktoś, to jeszcze pamięta?

  PIĘĆ POSIŁKÓW DZIENNIE: ŚNIADANIE, DRUGIE ŚNIADANIE, OBIAD, PODWIECZOREK I KOLACJA.

  https://polki.pl/dieta-i-fitness/zdrowe-odzywianie,regularne-jedzenie-5-zalet,10030932,artykul.html

  https://kcalmar.com/blog/2017/05/16/regularne-posilki-podstawa-zdrowego-zywienia/

  CO NAM KONCERNY ,,ŚWIATOWYCH TRUCICIELI” SPRZEDAJĄ W CHWAST FOODACH I W ,,TANICH” JATKACH, ZWANYCH MARK-ETAMI?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Fast_food

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Junk_food

  https://portal.abczdrowie.pl/jak-odzywianie-sie-wplywa-na-zdrowie

  CZY PRZEZ GENETYCZNE MODYFIKACJE POŻYWIENIA, USUWA SIĘ CELOWO SKŁADNIKI ODŻYWCZE Z PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW?

  https://polki.pl/dieta-i-fitness/zdrowe-odzywianie,dzialanie-skladnikow-odzywczych,10293308,artykul.html

  KIEDYŚ POŻYWIENIE, SPRAWOWAŁO SWOJE FUNKCJE ODŻYWCZE – DZISIAJ JUŻ NIE JEST TYM, CZYM BYŁO! WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ CO SIĘ STAŁO?

  https://oczymlekarze.pl/profilaktyka-i-leczenie/2650-zbilansowana-dieta-nie-dostarcza-wszystkich-skladnikow-odzywczych

  https://wolnemedia.net/10-najniebezpieczniejszych-dodatkow-do-zywnosci/

  Hej!

  Polubienie

 52. kika
  Nie jedzenie jest złe, lecz nadmiar jego spożywania. Są też osobnicy genetycznie zaprogramowani na tłuściochów.
  Mnie żona, gdy skończyłem 75 lat pochwaliła, że trzymam sylwetkę, że nie przytyłem. Nie przejadam się, choć jem średnio pięć posiłków dziennie, ale też nigdy nie unikałem ciężkiej fizycznej roboty i wszelkiego wysiłku, wręcz przeciwnie, chętnie sobie taką wyszukuję.
  Zimą przenoszenie spod wiaty ciężkich pieńków drewna do piwnicy i tam ich rozłupywanie z użyciem stalowych klinów i młota. Grab, dąb, buk, to drewno ciężkie i masywne.

  Julius.
  Za Putina Rosja nic nie zrobi, będzie czekała na rozmieszczenie amerykańskich rakiet u swych granic i ich odpalenie. A później Putin będzie płakał, że go Ameryka oszukała.

  Polubienie

 53. Putin powinien zrobić kolorową rewolucję w pribałtyce i osadzić tam swoich kacyków zanim USA rozmieści tam rakiety. Tak zrobiliby jankesi. Ewentualnie zawsze mogą rozmieścić swoje rakiety na Kubie i Nikaragui, ale chyba Rosję na to nie stać.

  Polubienie

 54. Mam od swoich chłopaków info, że w zawodach pływackich jakie się wczoraj odbyły na pływalni, na osiemdziesięciu czterech zawodników z całego województwa, w grupie wiekowej 40 do 50 lat, na 400 m kraulem jeden z moich synów był pierwszy, a drugi na 800 m, trzeci.
  Mój wnuczek w swojej grupie treningowej pierwszy, mimo że od dwóch kolejnych pływaków był młodszy o trzy lata no i mniejszy. Te zawody odbyły się po kilometrowej ,,rozgrzewce”, być może z nadzieją trenera, że jako młodszy, mniejszy i słabszy fizycznie nie wytrzyma kondycyjnie i da się pokonać.

  Polubienie

 55. Ad Adm

  „Nie jedzenie jest złe, lecz nadmiar jego spożywania. Są też osobnicy genetycznie zaprogramowani na tłuściochów.
  Mnie żona, gdy skończyłem 75 lat pochwaliła, że trzymam sylwetkę, że nie przytyłem. Nie przejadam się, choć jem średnio pięć posiłków dziennie, ale też nigdy nie unikałem ciężkiej fizycznej roboty i wszelkiego wysiłku, wręcz przeciwnie, chętnie sobie taką wyszukuję.
  Zimą przenoszenie spod wiaty ciężkich pieńków drewna do piwnicy i tam ich rozłupywanie z użyciem stalowych klinów i młota. Grab, dąb, buk, to drewno ciężkie i masywne.”

  i

  „Mam od swoich chłopaków info, że w zawodach pływackich jakie się wczoraj odbyły na pływalni, na osiemdziesięciu czterech zawodników z całego województwa, w grupie wiekowej 40 do 50 lat, na 400 m kraulem jeden z moich synów był pierwszy, a drugi na 800 m, trzeci.
  Mój wnuczek w swojej grupie treningowej pierwszy, mimo że od dwóch kolejnych pływaków był młodszy o trzy lata no i mniejszy. Te zawody odbyły się po kilometrowej ,,rozgrzewce”, być może z nadzieją trenera, że jako młodszy, mniejszy i słabszy fizycznie nie wytrzyma kondycyjnie i da się pokonać.”

  Szanowny Adm doświadczył na własnym przykładzie i swoich potomków,że można zaprogramować swój organizm na zdrowie i witalność.Społeczeństwa anglo-saskie czyli bogaci biedacy[śmieciowe tanie jedzenie i brak ruchu] produkują tłuściochów gdzie w Anglii umiera 1000 osób tygodniowo.Na „obrzezanie” żołądka brakuje lekarzy,pieniędzy też.

  A co proponuje medycyna chińska?

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s