Atak


W Euro - Zbiór zdjęć royalty-free (Bez ludzi)

Czy Żydzi rządzą światem? Co do tego nie ma zgody. Jedni uważają, że tak, inni uważają, że są to teorie spiskowe. Większą zgodność uzyskamy, gdy zadamy sobie inne pytanie: czy pieniądz rządzi światem? W tym wypadku zapewne większość stwierdzi, że tak. A skoro pieniądz rządzi światem, a pieniądzem rządzą Żydzi, to jaki z tego wniosek?

Żydzi rządzą pieniądzem i kredytem od niepamiętnych czasów, od kiedy wynieśli się z Egiptu, zabierając ze sobą złoto tego kraju. Jednak pieniądz i kredyt nie stwarzają takich możliwości jak giełda papierów wartościowych. Mają tupet! Nazwać g. warte papiery papierami wartościowymi! Ale to działa. Z psychologicznego punktu widzenia posunięcie doskonałe. Te giełdy powstały po rewolucji francuskiej. Na nich możliwości spekulacji są niemal nieograniczone.

16 września 1992 roku funt brytyjski, zwany oficjalnie funtem szterlingiem, został zaatakowany przez George’a Sorosa. Wikipedia tak opisuje to zdarzenie:

„Czarna Środa (także Biała Środa) – wydarzenia 16 września 1992 roku w Wielkiej Brytanii, kiedy rząd konserwatystów został zmuszony do wycofania funta szterlinga z mechanizmu ERM (ang. European Exchange Rate Mechanism). Nastąpiło to w wyniku ataku spekulacyjnego dokonanego przez Georga Sorosa, który zarobił na tych transakcjach około 1 mld USD. W 1997 roku brytyjskie ministerstwo skarbu określiło straty na 3,4 mld funtów.

Straty handlowe w sierpniu i wrześniu zostały oszacowane na 800 mln funtów, jednak ich suma wzrosła, ponieważ podatnik brytyjski mógł zyskać na dewaluacji funta. Ustalenia w tej kwestii pokazały, że gdyby rząd utrzymał 24 mld funtów rezerw w walutach obcych, a kurs funta spadł do tej samej wartości, co w wyniku działań spekulantów, to skarb Zjednoczonego Królestwa zyskałby na tym 2,4 mld funtów szterlingów. Dokumenty ukazują jednocześnie, że poświęcając 27 mld rezerw na „ratowanie funta” osiągnięto stratę w kwocie 3,4 mld funtów.

ERM został wprowadzony 13 marca 1979 roku, w ramach europejskiego systemu walutowego, za pomocą którego jego członkowie zgodzili się utrzymywać kursy swoich walut wewnątrz wąskiego przedziału. Waluty znajdowały się w „wężu walutowym”, dzięki utrzymaniu kursu każdej z walut wyrażonego w ECU w przedziale +/−2,25% ustalonego kursu parytetowego.

We wrześniu 1992 r. podstawowym zagrożeniem dla funta była gwałtowna deprecjacja dolara wobec niemieckiej marki. W związku z powiązaniem funta z ERM, umacniał się on do amerykańskiej waluty do nie dających się zaakceptować poziomów. Z racji olbrzymiej części brytyjskiego eksportu rozliczanego w USD, korekta kursu funta do dolara wydawała się nieunikniona. ERM uniemożliwiał takie działanie. Przewidując nieuchronne „pęknięcie tamy” spekulanci przyspieszyli przyszłe zdarzenia poprzez pożyczanie funta i jego wymianę na niemieckie marki. Oczekiwali, że spłacą kredyt zdewaluowaną walutą, a różnica uzyskana na tej operacji będzie ich zarobkiem.

16 września brytyjski rząd ogłosił wzrost podstawowej stopy procentowej, z już wtedy wysokich 10% do 12%, w celu zachęcenia spekulantów do zakupu funta. Pomimo tego, oraz obietnic, że w przyszłości stopa wzrośnie do 15%, dealerzy przekonani, że rząd nie wywiąże się z obietnic, przystąpili do sprzedaży funta. Kanclerz Norman Lamont ogłosił, że jeszcze tego samego dnia, do godziny 19:00 Wielka Brytania opuści ERM, a stopy procentowe pozostaną na poziomie 12%.

Inne kraje ERM, takie jak Włochy, których waluty naruszyły pasma wahań powróciły do systemu z poszerzonym pasmem lub z uzgodnionym parytetem centralnym. Nawet w tej rozluźnionej formie, ERM-I okazał się nieodporny na zagrożenia i 10 miesięcy później jego reguły zostały poluzowane ponownie do punktu, w którym polityce monetarnej członków systemu pozostawiono niezmiernie dużo swobody.”

Mechanizm Kursów Walutowych to był początek programu, który miał doprowadzić państwa europejskie do wspólnej waluty, czyli euro. W tym powyższym cytacie nie wszystko jest jasne. „Parkiet” tak m.in. o tym pisze:

„Soros postanowił wykorzystać sytuację i przeznaczył na ten cel 10 miliardów funtów. Spekulanci w owym czasie zaciągali znaczne kredyty w funtach szterlingach, a uzyskany kapitał wymieniali na marki. Mieli nadzieję, że gdy przewartościowany funt się zdewaluuje, bez trudu uda się im spłacić kredyty. Przełomowy moment nastąpił 22 sierpnia 1992 roku, w tak zwaną Czarną Środę, kiedy to rozpoczęła się masowa wyprzedaż brytyjskiej waluty, co doprowadziło do znacznego spadku jej wartości. Sam Soros otworzył wówczas krótkie pozycje (gra na spadek na kontraktach terminowych – przyp W.L.) na funcie na około 10 mld. W odpowiedzi na to brytyjski rząd zmuszony był podnieść bazową stopę procentową z 10 proc. do 12 proc., zapowiadając jednocześnie dalsze podwyżki do 15 proc. Soros odebrał to jako oznakę desperacji ekipy rządzącej i kontynuował wyprzedaż funta, zmuszając ostatecznie Wielką Brytanię do wystąpienia z Mechanizmów Kursów Walutowych, a sam zyskując przydomek człowiek, który złamał Bank Anglii. Ostatecznie kurs funta spadł względem marki z 2,78 do 2,2, a George Soros zarobił na całym procederze ponad miliard dolarów.” Całość tu: https://www.parkiet.com/artykul/470709.html.

Wielka Brytania przystąpiła do ERM dopiero w październiku 1990 roku. Brytyjscy konserwatyści, którzy wtedy rządzili, byli w tej sprawie podzieleni i ostatecznie przeważyła koncepcja wejścia do tej strefy, która później przekształciła się w strefę euro.

Marian Miszalski w swojej książce Ukryta wojna cicha kapitulacja? (Polityka polska wobec żydowskiego rasizmu) (2019) pisze:

»George Soros, miliarder, „filantrop” wspierający „polityczną poprawność” na świecie (ale nie w Izraelu), więc neomarksizm (w Polsce sponsor Fundacji Batorego) – zasłynął udanym atakiem na funta sterlinga w latach 90. ubiegłego wieku, na której to operacji zarobił 2 miliardy funtów. Tak przynajmniej opowiadają o nim żydowscy dziennikarze-propagandyści, wychwalając „geniusz finansowy” Sorosa… Jednak w połowie lat 90., Soros nie był wcale miliarderem, jego majątek (firma hedgingowa) wyceniany był optymistycznie – i to nie w gotówce, ale w giełdowej wartości akcji – na ok. 60 milionów dolarów. Tymczasem dla skutecznego zaatakowania brytyjskiego funta sterlinga, potrzebne było ok. 10 miliardów dolarów w gotówce – i jeszcze coś bardziej istotnego, a mianowicie informacja o decyzji rządu brytyjskiego: czy rząd brytyjski postanowi bronić do upadłego przeszacowanego funta – czy pozwoli na spadek jego wartości? (wytłuszczenie W.L.)

Ta decyzja zapadła na tajnym posiedzeniu rządu brytyjskiego. Skąd Soros dowiedział się o tej decyzji, i kto wyłożył za niego potrzebny do zaatakowania funta, brakujący kapitał?…

Soros był „słupem” – wszystko na to wskazuje – izraelskich tajnych służb i paru żydowskich bankierów. Bardzo możliwe, że nadal nim pozostaje.«

Jest to więc pewien mechanizm, o którym pisałem w blogu „Hiperinflacja c.d.”:

„Nie da się zaprzeczyć, że Żydzi dominują w finansach i handlu. W wielu innych dziedzinach też ich nie brakuje, ale połączenie tych dwóch branż stwarza niezwykłe pole manewru dla dokonywania różnych operacji finansowych. Mają też wsparcie ze strony polityków, bo często to oni są nimi. Więc to, co robią, jest nie tyle wynikiem nadzwyczajnych talentów do manipulowania pieniądzem, co doskonałą organizacją i współdziałaniem w zakresie finansów, handlu i polityki. Choć zapewne nie brakuje w tym wszystkim prawników, prasy i mediów wszelkiego rodzaju.”

Miszalski zdradza dużo, ale nie wyjaśnia, dlaczego Soros zaatakował akurat funta, a nie niemiecką markę albo nawet… polskiego złotego? Przecież dysponując takimi pieniędzmi można z każdą walutą zrobić to, co z funtem i też zarobić. Chyba więc nie zarobek był na pierwszym planie. A więc co? Sztywny kurs funta, narzucony przez ERM, komuś nie pasował. W tym samym, mniej więcej czasie, sztywny kurs złotego (1 stycznia 1990 – 14 października 1991) komuś pasował. Co ciekawe, te sztywne kursy, narzucone przez ERM, zostały 10 miesięcy po wyjściu Wielkiej Brytanii znacznie złagodzone. To chyba nie przypadek.

Konsekwencją tego ataku było to, że Wielka Brytania opuściła strefę ERM i w efekcie funt pozostał walutą Wielkiej Brytanii, a niemiecka marka rozpłynęła się w strefie euro. Ten atak to przykład tego, jak Żydzi wykorzystują swoją przewagę finansową do realizacji swoich celów politycznych. Byli w Wielkiej Brytanii politycy, którzy dążyli do większej integracji z Europą, ale musieli skapitulować wobec potęgi pieniądza i tych, którzy nim władają.

Z cytowanej na wstępie informacji z Wikipedii wynika, że gdyby rząd brytyjski nie bronił funta, to zyskałby na tym 2,4 mld funtów, a nie – stracił 3,4 mld. Czyżby więc nadal było aktualne to, co działo się za czasów Cromwella? Poniżej cytat z mojego blogu „Rewolucja Cromwella”:

„Tomasz Collier, za aprobatą Cromwella, pisze panegiryk na cześć Żydów, kończąc go tymi słowami: Poważajmy żydów! Oczekujmy pełnego chwały dnia, który uczyni ich głową narodów. O, czas ten już bliski, w którym każdy się będzie czuł szczęśliwy, jeżeli będzie mógł dotknąć choćby szaty żyda! Od nich przychodzi nasze zbawienie.”

Za: https://bb-i.blog/2021/06/09/atak/

58 uwag do wpisu “Atak

 1. Nie ma chętnych na szczepionkę? Więc trzecia dawka!

  Namolna akcja propagandowa mająca namówić ludzi do wstrzykiwania sobie eksperymentalnych preparatów zwanych szczepionkami przeciw COVID-19 jeszcze się nie skończyła a już okazuje się, że nie trzeba przekonywać niezaszczepionych, bo już jesienią zaszczepieni mają dostać kolejną dawkę preparatu!

  Zdecydowana większość ludzi, którzy zdecydowali się wstrzyknąć sobie eksperymentalne preparaty covidowe była przekonana, że gdy już wykonają odpowiednią ilość zastrzyków promowanych przez rząd, staną się ludźmi lepszej kategorii, niepodlegającymi dyskryminacji jaką przygotowali włodarze Unii Europejskiej. Nic bardziej mylnego – kanclerz Niemiec Angela Merkel ogłosiła już, że jesienią rozpocznie się wstrzykiwanie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19.

  Wcześniej o potrzebie doszczepiania społeczeństwa nawet co pół roku, wspominał prawdopodobnie już były premier Izraela, Benjamin Netanjahu. Co ciekawe jego słowa na temat konieczności częstego wstrzykiwania kolejnych dawek szczepionek nie zostały powszechnie zauważone w mediach. Ciekawe czy zainteresowanie wzbudzą takie same zapowiedzi ze strony pani kanclerz.

  Czas wreszcie zrozumieć, że od roku żyjemy w dystopijnym świecie znanym dotychczas tylko z mrocznych powieści science fiction. Nagle jednak przyszło nam żyć w społeczeństwie warunkującym prawa obywatelskie od przyjmowania jakichś chemicznych preparatów, a gdy ktoś odmówi będzie dyskryminowany i poddawany presji, aż wreszcie ulegnie.

  Tylko naiwniacy wierzą, że po akcji szczepień wszystko wróci do normy. Będą musieli szprycować się regularnie ryzykując zakrzepicą. I tak jak kiedyś naganiano na szczepionki przeciw grypie, co nagle zupełnie ustało, tak teraz będzie się już stale naganiało na covidowe szpryce, a być może wkrótce będą nam one wstrzykiwane pod przymusem. Stosowne prawo umożliwiające takie bestialstwo, przegłosowano jeszcze za rządów PO.

  Źródło: ZmianyNaZiemi.pl

  https://wolnemedia.net/nie-ma-chetnych-na-szczepionke-wiec-trzecia-dawka/

  Polubienie

 2. PROSTE PYTANKO NA ŚNIADANKO!

  CZY W TYM ,,AKWARIUM” SIĘ PAN-OSZYŁ ŻYDOWSKI BOŻEK MAMMON?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Eden_(raj)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Mammon

  MAMON – CO TO JEST?

  https://pl.garynevillegasm.com/duhovnoe-razvitie/25878-mamona-eto-chto-takoe.html

  PASOŻYDY CAŁY CZAS TO ROBIĄ.

  https://synonim.net/synonim/mamić

  A GOJE, JAK TO GOJE, MAJĄ WYPRANE MÓZGI!

  Bohdan Smoleń – Ani be, ani me, ani kukuryku

  Hej!

  Polubione przez 1 osoba

 3. Żydzi rządzą pieniądzem i kredytem od niepamiętnych czasów, od kiedy wynieśli się z Egiptu, zabierając ze sobą złoto tego kraju.

  MAM PEWNE WĄTPLIWOŚCI, CO DO PRAWDY HISTORYCZNEJ W KWESTII MAMONY, PONIEWAŻ OD STAROŻYTNOŚCI, AŻ DO XVI WIEKU, BYŁA DŁUGA PRZERWA W ŻYDOWSKICH SZACHRAJSTWACH!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Bank_pobożny

  Historia polskiej bankowości

  https://www.parkiet.com/100-lat-gospodarki/306039996-Historia-polskiej-bankowosci.html

  Hej!

  Polubione przez 1 osoba

 4. To sprzedajne polityczne prostytutki niszcza ten swiat. Prostytutki ktore za kase przeglosuja kazda ustawe. To te indywidua pozwalaja zakulisowej mafii rzadzic swiatem czyli i poszczegolnymi krajami. To te prostytutki zniosly kare smierci jak i majatkowa odpowiedzialnosc calej rodziny przestepcy za jego przestepstwa z ktorych ta cala rodzina żyje i buduje swoje fortuny w czasie trwania przestepczego procederu i zajmowania lukratywnych miejsc pozwalajacych budowac fortuny. W ten spisob przestepca polityczny niczego sie nie boi, bo jest zabezpueczony. Zrabowana kasa daje mu dostep do bezkarnosci w przyszlosci (armie prawnikow z ich ukladami).

  Polubione przez 1 osoba

 5. ZASZCZEPIENI
  NIE POWINNI SIE OPALAC!!!
  Ubaw po pachy, bo po to wiekszosc sie szczepila, by jechac na wczasy…

  News na interii. Poprzedni komentarz z linkiem mi nie wszedl

  Polubione przez 1 osoba

 6. Arkaim
  No niech napiszą, że zaszczepionym nie wolno pić alkoholu.
  Zobaczymy który chłop zdecyduje się na szczepienie.
  Idę sobie nalać kieliszek.

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Zawodnik reprezentacji Danii Christian Eriksen stracił przytomność w trakcie pierwszego meczu grupy B Euro 2020 z Finlandią, piłkarz był reanimowany na boisku.

  Pierwszy mecz grupy B na Euro 2020 w Kopenhadze między Danią a Finlandią został przerwany po tym, jak zawodnik reprezentacji Danii Christian Eriksen stracił przytomność podczas gry.

  Eriksen upadł na murawę pod koniec pierwszej połowy spotkania. Piłkarz był reanimowany na murawie, po czym na noszach został zabrany z boiska. Ze stadionu zawodnik został zabrany karetką pogotowia.

  UEFA poinformowała o zawieszeniu meczu z powodu sytuacji medycznej.
  https://pl.sputniknews.com/swiat/2021061214388796-euro-2020-dunski-pilkarz-stracil-przytomnosc-w-trakcie-meczu-z-finlandia/
  ———————————
  A był zaszczepiony?

  Polubione przez 1 osoba

 8. Sohu.com – Chiny
  Ciekawostka kulinarna z Chin.
  *
  Ziemniaki to wieloletnie zioło bulwiaste z rodziny Solanaceae. To warzywo jest jednym z najczęstszych produktów spożywczych w codziennej diecie i czwartą najpopularniejszą rośliną spożywczą na świecie. Ziemniaki dzięki swoim dobroczynnym właściwościom i różnorodności metod gotowania podbiły serca wielu osób.

  Zaletami warzyw korzeniowych są doskonały smak i przystępna cena. Ziemniaki zawierają duże ilości skrobi i białka, które poprawiają trawienie. Warzywo jest również bogate w potas, który pomaga zapobiegać nadciśnieniu.

  Obecność błonnika pokarmowego w ziemniakach pozytywnie wpływa na funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Regularne picie pomoże usunąć toksyny z organizmu, a także zapobiegnie zaparciom.

  Ziemniaki to magazyn witamin i grubego błonnika, który normalizuje również pracę przewodu pokarmowego. Dodatkowo błonnik poprawia elastyczność skóry i korzystnie wpływa na równowagę kwasowo-zasadową organizmu kobiety, tym samym pomagając zachować piękno i młodość.

  Ponadto warzywo to jest źródłem glukozy, a także różnych elementów niezbędnych do wzrostu i rozwoju organizmu dziecka oraz normalnego funkcjonowania osoby dorosłej. Ziemniaki można nazwać prawdziwym skarbem, ale ważne jest, aby wiedzieć o osobliwościach ich łączenia z innymi produktami, a mianowicie z pomidorem. Pamiętaj, nie wkładaj pomidorów do smażenia ziemniaków, w przeciwnym razie wpłynie to negatywnie na wchłanianie składników odżywczych i doprowadzi do zaburzeń trawienia.

  Oryginalna publikacja:忠告 : 炒 土豆 时 不可 放 此 物 , 吃 了 就是 病 病 找 病 , 现在 还不 晚Opublikowano 09/05/2021 09:0465017

  Polubienie

 9. Presumerze, moze Ty znajdziesz obszerniejsze info o tym G7 i zatwierdzaniu ze szczepionki i leki beda wchodzic w terminie krotszym niz 100 dni. U opolczyka podalam link na krotki slowacki artykul na pravda. Sk

  Polubienie

 10. L’OBSL’OBS , Francja

  Komentarz do artykułu:
  Mówiąc o stosunkach między Federacją Rosyjską, Chinami i Zachodem, autorka pędzi między nostalgią a paranoją. Z jednej strony chce wrócić do roku 1989, kiedy wydawało mu się, że wraz z upadkiem muru berlińskiego nadeszło wieczne szczęście („koniec historii”). Z drugiej strony niesubordynacja Rosji i Chin wobec zachodniego dyktatu skłania autora do fałszywej paraleli: porównuje zbliżenie między Federacją Rosyjską a ChRL z „osią” nazistowskich Niemiec i faszystowskich Włoch w latach 40. XX wieku. „Oprócz Chin i Rosji obejmuje Iran i Koreę Północną” – zachwyca się w rzeczywistości autor w następnym wierszu.
  ***

  L’OBS (Francja): Chiny i Rosja przeciwko Stanom Zjednoczonym – to początek nowej zimnej wojny

  Nowa zimna wojna?

  13.06.2021osiemnaście4206
  Philippe Boulet-Gercourt

  [ Wybrane fragmenty ]

  (…) Od kilku miesięcy na uboczu władzy w Waszyngtonie i innych stolicach krąży pytanie: jak znaleźliśmy się w „nowej zimnej wojnie” 30 lat po upadku ZSRR? A czy nie grozi nam nowy światowy konflikt?

  Już widzę ironiczne uśmiechy. Takie bezsensowne ostrzeżenia słychać na każdym kroku… Ale tym razem pytanie nie stawiają radykalni populiści, ale głowy państw, dyplomaci, wojskowi i eksperci. Wszyscy mówią jednym głosem, że świat wszedł w strefę poważnych turbulencji. Jacob Helberg z Centrum Geopolityki i Technologii na Uniwersytecie Stanforda zauważa, że: „Zimna wojna jest często krytykowana. Jeśli jednak zaakceptuje się definicję” świata, który nie jest światem” Orwella, staje się jasne, że pytanie jest o istnieniu w tej chwili nie chodzi o samą zimną wojnę, ale o zimną wojnę w zasadzie. Odpowiedź jest zdecydowanie pozytywna.”

  💥 Pekin jest u steru, a Moskwa jest poplecznikiem

  Tak, jednobiegunowy świat zdominowany przez amerykańskie supermocarstwo pękł, a teraz ten świat odbudowuje się wokół dwóch antagonistycznych biegunów. Wszystko wygląda tak, jakby wraz ze wszystkimi aktorami przywracany był system bloków, które odeszły w przeszłość: z jednej strony Waszyngton stoi na czele „wolnego świata”, z drugiej zaś „nawykowych podejrzanych” Moskwy i Pekinu. Jedyna różnica polega na tym, że tym razem na czele stoją Chiny, a rolę asystenta pełni Rosja. Ale dlaczego urzędy ministerialne, środowiska eksperckie i media tak nagle ogarnęły niepokój?

  Rosja i Chiny nie podjęły żadnych kroków, które mogłyby doprowadzić świat na skraj przepaści. W „długiej grze”, w którą te kraje grają od co najmniej dziesięciu lat, nie było nic nowego. Każdy z nich w swoim stylu dąży do podważenia społeczeństw zachodnich, aby zmienić porządek świata, który obecnie opiera się na wartościach wolności i demokracji, których nienawidzą. Putin uważa upadek ZSRR za główną „katastrofę geopolityczną” w historii ( w rzeczywistości Putin nie mówił o całej historii, ale tylko o XX wieku, którego koniec, po rozpadzie ZSRR, rzeczywiście stał się czasem nowych wojen i kampanii sankcji – przyp.) i obwinia Zachód za to, co się stało. Rzeczywiście, protesty na placu Tiananmen w 1989 r., wspierane przez zachodnią prasę, są postrzegane przez KPCh jako zachodnie intrygi. Chiny nie poszły wówczas na konfrontację ze Stanami Zjednoczonymi i Europą Zachodnią, ponieważ wróg był zbyt silny i dlatego warto było się ukrywać i czekać na swój czas, jak powiedział Deng Xiaoping.
  (…)

  💥 „Wojna hybrydowa”

  Za całą tą działalnością kryje się wspólne zaufanie Moskwy i Pekinu: amerykańskie supermocarstwo upada. Chiny wierzą, że nadszedł czas, aby zdobyć dla siebie światowe przywództwo. Pomimo brutalnych wybryków Trumpa i szkód poniesionych przez wojnę handlową, uparcie trzyma się ustalonego kursu: wzmacnianie potęgi militarnej, nabywanie (lub kradzież) zaawansowanych technologii, „rozwiązanie” kwestii ujgurskiej poprzez ludobójstwo, krwawą agresję na Indie, brutalne tłumienie Hongkong …

  Osłupiała społeczność międzynarodowa z oszołomieniem obserwuje nieustanny ruch w kierunku hegemonii. Ale jak na to zareagować? Pekin i Moskwa nie prowadzą zbrojnej agresji, ale różnorodną „wojnę hybrydową”, która jest niezwykle trudna do zauważenia. W regionie Azji i Pacyfiku Chiny ograniczają się do działań w „szarej strefie”: ich rosnąca liczba wyczerpuje się, ale wciąż jest poniżej poziomu, który uzasadniałby reakcję militarną. To w tym środowisku rozpoczęła się pandemia. A sposób, w jaki Pekin wypiera się jakiejkolwiek odpowiedzialności i wykorzystuje kryzys, by zaprezentować się reszcie świata jako przykład, był ostatnią kroplą.
  (…)

  💥 Demokracja traci grunt

  Aby prowadzić tę walkę, Biden przywraca Amerykę do centrum międzynarodowych instytucji, z których Trump ją wyciągnął, i próbuje ponownie zebrać sojuszników zniechęconych izolacjonizmem swojego poprzednika. Na przykład zaprosił kraje, które „podzielają ten sam światopogląd” (Australia, Indie, RPA i Korea Południowa), aby przyłączyły się do niego na szczycie G7 w Kornwalii w dniach 11-13 czerwca. Sygnał dla autokratów: obóz wolności nie będzie siedział bezczynnie. Opóźnienie jest jak śmierć.

  Tak czy inaczej, trzeba przyznać, że światowy trend rozwija się na korzyść autokracji. Według organizacji pozarządowej Freedom House od 15 lat demokracja traci grunt pod nogami: z roku na rok do systemu demokratycznego przystępuje coraz mniej krajów, a coraz więcej popada w antyliberalizm. Zachód musi też zmierzyć się z nową, znaczącą rzeczywistością: zbliżeniem między Chinami a Rosją. Nie pojawił się wczoraj, ale teraz stał się tak wyraźny, że można go prawie nazwać sojuszem.
  (…)

  💥 Tworzenie nowej osi

  A to dopiero początek. Według słynnego chińskiego historyka i dysydenta Wang Dana mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, obecnie powstaje nowa „oś”, przypominająca straszliwy sojusz nazistowskich Niemiec i faszystowskich Włoch. Oprócz Chin i Rosji obejmuje Iran i Koreę Północną, które łączy wspólne interesy strategiczne, a nawet umowy obronne. Łączy ich wiele: najwyższy przywódca bez ograniczeń okresu sprawowania władzy, projekty ekspansji terytorialnej, broń jądrowa, nostalgia za imperialną przeszłością i chęć zemsty za minione „upokorzenia”. Mogą do nich dołączyć inne kraje, takie jak Birma, Wenezuela, Pakistan, Kuba itp. Taka oś mogłaby rzucić wyzwanie zachodniemu sojuszowi, który Stany Zjednoczone chcą utworzyć. „Wciąż trudno powiedzieć, czy rozpocznie się III wojna światowa,
  (…)

  💥 Xi Jinping wierzy w swoje przeznaczenie

  W przypadku Chin plan Bidena polega na wykorzystaniu „wszystkich dostępnych pieniędzy” do kształtowania „bardziej systematycznej strategii niż chaotyczne podejście poprzedniej administracji”, powiedziała przedstawicielka handlu USA Katherine Tai. Stany Zjednoczone potępią Chiny. Będą potępione naruszenia praw człowieka przez chińskie władze, subsydia chińskie dla przedsiębiorstw państwowych, praca przymusowa i powszechna cenzura. Bardzo ważne jest potępienie odrzucenia przez Chiny śledztwa w sprawie pochodzenia pandemii… Waszyngton postanowił otworzyć ogień ze wszystkich dział. Priorytetem dla niego stała się strategia „Indie-Pacyfik”, która popycha sojuszników do wzajemnej rozmowy i tworzenia regionalnego sojuszu wojskowego, który może skomplikować zadanie wojsk chińskich w przypadku konfliktu.
  (…)

  💥 „Wyprodukowany w Ameryce”

  Jednocześnie Waszyngton, wbrew swojemu zwyczajowi, wykorzystuje środki rządowe do promowania innowacji. W rzadkim przypadku Republikanie i Demokraci zgodzili się uchwalić prawo dotyczące innowacji i konkurencji, które ma dać Stanom Zjednoczonym środki do konkurowania z Chinami w wyścigu technologicznym. . W szczególności planowane jest zainwestowanie 250 miliardów dolarów w badania naukowe. Rozważane są również inne projekty mające na celu ochronę amerykańskiego przemysłu i promowanie produkcji krajowej.
  (…)

  💥?????

  Jak to się skończy?

  Nie zapomnij o „szczęśliwym końcu” zimnej wojny, wiwatującym tłumy na ruinach muru berlińskiego. Demokracje nie straciły jeszcze całej swojej atrakcyjności, ta chwila szczęścia może się jeszcze powtórzyć.

  W 2034 roku James Stavridis maluje obraz, który ❗ tylko Amerykanin może sobie wyobrazić: chiński attache wojskowy w Waszyngtonie wkłada rękę do torby z M&M i mówi do amerykańskiego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego: „Mamy też M&M w Chinach. Ale tutaj są lepsze. Jest coś w glazurze i po prostu nie możemy znaleźć dokładnej formuły ”.

  💖Jak słodko! Czy możesz odetchnąć z ulgą?

  Nie tak szybko.
  Książka kończy się jednak „trzecim światem”.

  **********

  Nadzieja umiera ostatnia…

  Jak Zachód wyobraża sobie rozwiązać powyższe 💥 problemy?
  Czytaj całość :
  https://inosmi.ru/politic/20210613/249906325.html

  Oryginalna publikacja: Chine-Rossie contre Etats-Unis: la nouvelle guerre froide a commencéOpublikowano 11/06/2021 16:08osiemnaście4206

  Polubienie

 11. Jak ogłoszono światu “pandemię” koronawirusa i wyprano mózgi miliardów ludzi

  Posted by Marucha w dniu 2021-06-12 (Sobota)

  Koronawirus sieje strach i panikę, ale… Czy ktoś pomyślał nad tym, dlaczego nagle, w zasadzie z dnia na dzień odchodzi się od epidemii odry, zwykłej grypy, nie nagłaśnia się statystyk umieralności z powodu chorób nowotworowych, tylko wszędzie „trąbi się” o COVID-19?

  [Po co ktoś miał „myśleć” i niby w jaki sposób miał „myśleć”, skoro z organów myślowych została mu tylko kiszka stolcowa? Rząd mówi, że jest pandemia – no to jest. Jutro powie, że w powietrzu fruwają pterodaktyle – to znaczy, że fruwają i trzeba się na nie wyszczepić – admin Marucha]

  [Tu się dla ludzi nie da NIC ZROBIĆ. Nie da się ich uświadomić. Nie da się małpy nauczyć rachunku różniczkowego – admin Marucha]

  Więcej na:

  https://marucha.wordpress.com/2021/06/12/jak-ogloszono-swiatu-pandemie-koronawirusa-i-wyprano-mozgi-miliardow-ludzi/

  Polubienie

 12. Chiny stwierdzily ze „czas gdy male grupki panstw rzadzily swiatem juz minal”. To taki pstryczej w nos pod adresem G7.
  Zreszta jak sie widzi w tej grupie Kanade, Wlochy czy Japonie to mozna sie niezle pobawic.

  Polubienie

 13. WHO: zapobieganie przyszłym pandemiom
  *
  Kanclerz Angela Merkel ostrzega przed nowymi pandemiami i wezwała świat, by lepiej się przygotował do walki z nimi.

  💥 Niemiecka kanclerz wezwała do zawarcia umowy w sprawie pandemii, która pomogłaby w usprawnieniu międzynarodowej współpracy w walce z nimi. Wyraziła przy tym nadzieję, że w ten sposób można będzie szybciej ostrzec przed nadciągającą pandemią i wcześniej podjąć stosowne działania mające na celu zduszenie nowej, globalnej pandemii w zarodku.
  ….
  💢 [ toż to już medonazizm – mój komentarz ]

  Musimy wzmocnić WHO
  Podobnie jak Angela Merkel, za wyraźnym wzmocnieniem WHO opowiedział się także prezydent Francji Emmanuel Macron. Podkreślił, że Światowa Organizacja Zdrowia musi być „sercem i kompasem globalnego systemu ochrony zdrowia”.

  💥 Macron zażądał szybkiego ułatwienia WHO dostępu do państwowych danych na temat ochrony zdrowia w krajach, w których mogą pojawić się następne pandemie. Eksperci domagają się dostępu WHO do regionów ogarniętych pandemią, bez potrzeby ubiegania się przez nią o zgodę. Podobne żądania daleko idącej reformy systemu ostrzegania i prewencji wysuwają w swoich raportach także liczne zespoły ekspertów powołanych przez WHO. Ich zdaniem wysłannicy WHO powinni móc działać na miejscu kryzysu bez czekania na zgodę danego kraju.

  💥 Prowadzimy wojnę z wirusem
  Liczne kraje nalegają na nowe porozumienie międzynarodowe, które w przyszłości zapobiegnie przypadkom działania na własną rękę i przepychankom podczas pandemii.

  💥 Sekretarz generalny ONZ António Guterres porównał pandemię koronawirusa z wojną i zaapelował do wspólnoty międzynarodowej, aby światowy koronakryzys zwalczać przy pomocy takiej samej strategii, jaką stosuje się podczas wojny. „Prowadzimy wojnę z wirusem” – powiedział Guterres.

  W jego przekonaniu świat potrzebuje „logiki i szybkich działań typowych dla gospodarki wojennej”. W ten sposób będzie można zapewnić wszystkim krajom dostęp do „broni”, czyli szczepionek przeciwko koronawirusowi..

  https://www.dw.com/pl/who-zapobieganie-przysz%C5%82ym-pandemiom/a-57655191

  Polubienie

 14. GAZETA.PL

  Liderzy państw G7, którzy obradują na szczycie w Wielkiej Brytanii, mają przedstawić w sobotę globalny plan działań, które będą skutecznie zapobiegać negatywnym skutkom ewentualnych przyszłych pandemii. Ma to być deklaracja-odpowiedź na obecny, światowy kryzys epidemiczny.

  Szczyt G7. Przywódcy przedstawią globalny plan zapobiegania przyszłym pandemiom

  Jedno z założeń ma dotyczyć potrzeby skrócenia czasu potrzebnego na opracowanie i uzyskanie licencji na szczepionkę, leczenie i diagnostykę każdej przyszłej choroby do mniej niż stu dni. Dodatkowo wzmocnieniu ma ulec globalna sieć nadzoru i zdolność sekwencjonowania genomowego. Jak informuje BBC, inny punkt dotyczyć będzie poparcia i wsparcia dla reformy oraz wzmocnienia Światowej Organizacji Zdrowia.
  (…)

  https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,27190557,szczyt-g7-przywodcy-maja-przedstawic-globalny-plan-dzialan.html

  Polubienie

 15. Media Narodowe

  Szef WHO: Trzeba zaszczepić co najmniej 70% światowej populacji do połowy przyszłego roku
  Fot. Pixabay3 GODZINY TEMU0

  [ wybrane fragmenty ]

  Jednym z tematów, podczas obrad Grupy G7 była kwestia szczepionek na koronawirusa.

  Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus pochwalił deklarację Grupy G7 ws. szczepionek, ale powiedział, że to nie wystarczy. Zdaniem szefa WHO, aby naprawdę zakończyć pandemię, potrzeba 11 miliardów dawek szczepionek, by zaszczepić co najmniej 70% światowej populacji do połowy przyszłego roku.

  💥 Potrzebujemy więcej szczepionek i potrzebujemy ich szybciej – powiedział Tedros Adhanom Ghebreyesus. WHO naciska na światowych przywódców, aby do połowy przyszłego roku zaszczepić co najmniej 70% światowej populacji.

  💥 Grupa G7 zadeklaruje co najmniej 1 miliard dawek szczepionek na koronawirusa dla biedniejszych państw.

  💥 Podczas szczytu G7 złożono także ambitne deklaracje dotyczące edukacji dziewcząt, zapobiegania przyszłym pandemiom i wykorzystania systemu finansowego do finansowania zielonego wzrostu.

  💥Podczas szczytu G7 złożono także ambitne deklaracje dotyczące edukacji dziewcząt, zapobiegania przyszłym pandemiom i wykorzystania systemu finansowego do finansowania zielonego wzrostu.

  Urzędnicy Białego Domu przekazali również, że Joe Biden chce, aby przywódcy G7 przemówili jednym głosem przeciwko praktykom pracy przymusowej skierowanym przeciwko chińskim muzułmańskim Ujgurom i innym mniejszościom etnicznym. Biden ma nadzieję, że potępienie będzie częścią wspólnego oświadczenia w niedzielę, ale niektórzy europejscy sojusznicy są niechętni tak silnemu rozłamowi z Pekinem.

  https://medianarodowe.com/2021/06/13/szef-who-trzeba-zaszczepic-co-najmniej-70-swiatowej-populacji-do-polowy-przyszlego-roku/

  Polubienie

 16. UE w przeciwieństwie do USA, nie chce iść na otwartą wojnę z Chinami
  ostatnia aktualizacja:
  12.06.2021 14:38

  – Chiny to główny temat zarówno szczytu G7, jak i szczytu UE-Waszyngton – powiedziała brukselska korespondentka Beata Płomecka na antenie radiowej Jedynki.

  Zwróciła uwagę na kontrowersyjne kwestie w relacjach unijno-amerykańskich, jak np. sprawa sankcji dotyczących budowy Nord Stream 2. – Pierwsze decyzje Joe Bidena były trochę ukierunkowane na Niemcy – przyznała.

  Światowi przywódcy podczas spotkania będą rozmawiać m.in. o pandemii koronawirusa, dostępności szczepionek oraz zmianach klimatycznych. – Dodałabym do tego także opodatkowanie międzynarodowych korporacji – uzupełniła Płomecka.

  Przyznała, że w centrum dyskusji będzie najprawdopodobniej ekspansywna polityka Rosji i Chin. – Wydaje się, że Chiny to główny temat zarówno szczytu G7, jak i szczytu UE-Waszyngton – stwierdziła. – Unia w przeciwieństwie do USA, nie chce iść na otwartą wojnę z Chinami – dodała.

  ***

  Tytuł audycji: W samo południe
  https://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/2753379,Plomecka-UE-w-przeciwienstwie-do-USA-nie-chce-isc-na-otwarta-wojne-z-Chinami

  Polubienie

 17. STRATEGIC CULTURE

  Grupa Siedmiu ilustruje egzystencjalny globalny problem, a nie rozwiązanie

  *
  [ wybrane fragmenty ]

  (…)
  Udając, że rozwiązują problemy świata, przywódcy tak zwanej Grupy Siedmiu (G7) spotykają się w ten weekend w angielskim nadmorskim kurorcie na corocznym szczycie. To spektakl, który stracił iluzję blasku. Rzeczywiście, zgromadzenie takiej elitarnej i zniewieściałej grupy wygląda śmiesznie na tle pilnych globalnych potrzeb współpracy i rozwoju.
  (…)

  Łatwo jest odrzucić Grupę Siedmiu jako bezużyteczny gadający sklep dla nadętych polityków. Tak, oczywiście. Niemniej jednak oczywiste konsekwencje są wystarczająco poważne i powinny skoncentrować globalne wysiłki na poszukiwaniu realnych rozwiązań, zamiast oddawać się próżnym rozrywkom. To, co grupa oznacza, to świat apartheidu, który tworzy zachodni kapitalizm: masowa nierówność i daremna destrukcja narzucania reszcie świata dzielących relacji, co prowadzi do konfliktu i ostatecznie do wojny.

  Z gorzką ironią jednym z tematów w programie tego weekendu jest „zrównoważony rozwój”. G7 reprezentuje wiele z porządku światowego, który jest całkowicie niezrównoważony: elitarne bogactwo promuje fałszywe konflikty między narodami zamiast wdrażać prawdziwą współpracę i pokój.

  https://www.strategic-culture.org/news/2021/06/11/group-of-seven-illustrates-existential-global-problem-not-solution/
  .

  Polubienie

 18. Sleepy Joe znowu w akcji
  Plotki fotki starej ciotki : ”Z życia wyższych sfer”

  Wpadka delegacji USA. Joe Biden złamał protokół królewski podczas szczytu G7

  Delegacja USA nie uniknęła wpadki podczas pierwszego spotkania z królową Elżbietą II. Prezydent USA Joe Biden przybył na szczyt G7 z Pierwszą Damą Jill Biden po tym, jak przybyła tam królowa. Protokół królewski stwierdza jasno, że ​​członkowie rodziny królewskiej powinni być ostatnimi, którzy przybyli na wydarzenie.

  https://pbs.twimg.com/media/E3q8lnRWUAA5MwP?format=jpg&name=4096×4096
  Wpadka Joe Bidena. Co na to królowa Elżbieta II

  Późne przybycie do Projektu Eden w pobliżu St. Austell w Kornwalii nie wydawało się osłabiać entuzjazmu monarchini. 95-letnia królowa była uśmiechnięta, gdy rozmawiała z amerykańskim przywódcą i jego żoną. Po raz pierwszy od czasu wybuchu pandemii koronawirusa spotkała się ona z zagranicznym przywódcą.

  https://wiadomosci.wp.pl/wpadka-delegacji-usa-joe-biden-zlamal-protokol-krolewski-podczas-szczytu-g7-6650192548113312a
  .

  Polubienie

 19. Czy Żydzi rządzą światem? Co do tego nie ma zgody. Jedni uważają, że tak, inni uważają, że są to teorie spiskowe. Większą zgodność uzyskamy, gdy zadamy sobie inne pytanie: czy pieniądz rządzi światem? W tym wypadku zapewne większość stwierdzi, że tak. A skoro pieniądz rządzi światem, a pieniądzem rządzą Żydzi, to jaki z tego wniosek?

  SZCZY-TOWNICY I KOLEJNA ŻYDOWSKA ŚCIEMA!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/G7_(grupa)

  https://synonim.net/synonim/szczytowanie

  TAAAAA, SIEDEM ŻYDOWSKICH G… (G7) I ZIELONO MI!

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Międzynarodowy_Fundusz_Walutowy

  NO CÓŻ, MAJĄ WŁADZĘ I SZMAL, WIĘC ROBILI I ROBIĄ CO CHCĄ!

  System z Bretton Woods

  https://pl.wikipedia.org/wiki/System_z_Bretton_Woods

  Grupa Bilderberg

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Bilderberg

  CO BANANOWA REPUBLIKA POLIN MOŻE?

  Co niedługo ogłosi nam nasz rząd? Czy na to czekamy?

  http://lubliniecki.pl/ponad-70-lat-temu-17-lutego-1950-r-w-senacie-usa-finansista-i-senator-james-paul-warburg-stwierdzil-wprost-bedziemy-mieli-rzad-swiatowy-bez-wzgledu-na-to-czy-sie-to-komus-spodoba-czy-n/

  JEDYNA MOŻLIWOŚĆ REPUBLIKI OD MAŁPIEGO ŻARCIA TO:

  https://www.miejski.pl/slowo-Zesrać+się+na+rzadko

  Hej!

  Polubienie

 20. SOTT
  ***

  G7 desperacko szuka trafności, podczas gdy to, co dzieje się na G20, naprawdę ma znaczenie.

  Pepe Escobar
  Asia Times
  śr, 09 cze 2021 00:00 UTC

  [ wybrane fragmenty ]

  Nadchodzące G7 w Kornwalii na pierwszy rzut oka może być postrzegane jako dziwaczne spotkanie „America is Back” z „Global Britain”.

  Jednak Big Picture jest o wiele bardziej czuły. Trzy szczyty z rzędu – G7, NATO i USA-UE – utorują drogę do długo oczekiwanego klifu: szczytu Putina i Bidena w Genewie – który z pewnością nie zostanie zresetowany.

  Interesy kontrolne stojące za hologramem o nazwie „Joe Biden” mają jasny nadrzędny program: pułkowanie uprzemysłowionych demokracji – zwłaszcza tych w Europie – i utrzymywanie ich w zamknięciu w celu zwalczania tych „autorytarnych” zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych”. złośliwy” Rosja i Chiny.

  To jak powrót do tych bardzo stabilnych czasów zimnej wojny lat 70., wraz z Jamesem Bondem walczącym z zagranicznymi diabłami i Deep Purple obalającym komunizm. Cóż, czasy się zmieniają. Chiny doskonale zdają sobie sprawę, że obecnie Globalne Południe „stanowi prawie dwie trzecie światowej gospodarki w porównaniu z jedną trzecią na Zachodzie: w latach 70. było dokładnie odwrotnie”.

  Dla Globalnego Południa – to znaczy przytłaczającej większości planety – G7 jest w dużej mierze nieistotna. Liczy się G20.

  Chiny, wschodząca potęga gospodarcza, pochodzi z Globalnego Południa i jest liderem w G20. Mimo wszystkich wewnętrznych kłopotów, gracze UE w G7 – Niemcy, Francja i Włochy – nie mogą sobie pozwolić na antagonizowanie Pekinu pod względem gospodarczym, handlowym i inwestycyjnym.

  G7 zrestartowany jako krucjata sinofobiczna nie będzie miał chętnych. Łącznie z Japonią i gośćmi specjalnymi w Kornwalii: potęgą technologiczną z Korei Południowej oraz Indii i RPA (obaj członkowie BRICS), zaoferowali zwisającą marchewkę możliwego rozszerzonego członkostwa.

  Myślenie życzeniowe Waszyngtonu z ofensywą PR sprowadza się do sprzedawania się jako primus inter pares Zachodu jako zrewitalizowanego światowego lidera. Dlaczego Globalne Południe jej nie kupuje, można zaobserwować graficznie po tym, co działo się przez ostatnie osiem lat. G7 – a zwłaszcza Amerykanie – po prostu nie były w stanie zareagować na szeroko zakrojoną, paneazjatycką strategię handlu/rozwoju Chin, Inicjatywę Pasa i Szlaku (BRI).
  (…)

  Czego chcą Niemcy

  Bez Niemiec nie byłoby realnego postępu w zakresie umowy inwestycyjnej UE-Chiny pod koniec ubiegłego roku. Wraz z nową administracją amerykańską umowa ponownie się utknęła. Ustępująca kanclerz Merkel jest przeciwna rozdzieleniu gospodarczemu Chin i UE – podobnie jak niemieccy przemysłowcy. Oglądanie tego pobocznego fabuły na G7 będzie nie lada gratką.

  W skrócie:Niemcy chcą dalej rozwijać się jako globalna potęga handlowa, wykorzystując swoją dużą bazę przemysłową, podczas gdy Anglosasi całkowicie porzucili swoją bazę przemysłową na rzecz nieproduktywnej finansjalizacji. A Chiny ze swojej strony chcą handlować z całą planetą. Zgadnij, kto jest najdziwniejszym graczem.

  Biorąc pod uwagę G7 jako de facto zgromadzenie Hegemona z jego hienami, szakalami i chihuahua, nie lada gratką będzie również obserwowanie semantyki. Jaki stopień „egzystencjalnego zagrożenia” zostanie przypisany Pekinowi – zwłaszcza, że ​​dla interesów stojących za hologramem „Biden” prawdziwym priorytetem jest Indo-Pacyfik?

  Interesy te nie mogły przejmować się tęsknotą UE za większą autonomią strategiczną. Waszyngton zawsze ogłasza swoje dyktaty, nawet nie zawracając sobie głowy konsultacją z Brukselą.

  A więc o to właśnie będzie ten potrójny szczyt – G7, NATO i UE-USA: Hegemon robi wszystko, by powstrzymać/nękać pojawienie się wschodzącej potęgi poprzez zwerbowanie jej satrapii do „walki” i w ten sposób zachowanie „międzynarodowy porządek oparty na zasadach”, który zaprojektował ponad siedem dekad temu.

  Historia mówi, że to nie zadziała. Tylko dwa przykłady: imperia brytyjskie i francuskie nie były w stanie powstrzymać wzrostu USA w 19thstulecie; a nawet lepiej, oś anglo-amerykańska tylko powstrzymała równoczesny wzrost Niemiec i Japonii, płacąc cenę dwóch wojen światowych, ze zniszczeniem imperium brytyjskiego i powrotem Niemiec jako wiodącej potęgi w Europie.

  To powinno nadać spotkaniu „America is Back” i „Global Britain” w Kornwalii status zwykłego, dziwacznego przypisu historycznego.

  https://www.sott.net/article/454083-G7-is-desperately-seeking-relevancy-while-what-happens-at-the-G20-really-matters

  Polubienie

 21. presumer67
  Twoje komentarze są b. ciekawe
  G7 i Biden w roli tonącego co brzytwy się chwyta.
  Nie wiem czy Niemcy będą chciały słuchać staruszka a i na Putina musi uważać by go Putin nie rzucił na matę.
  To jednak trochę głupio trochę śmiesznie, kiedy taki cherlawy staruszek jak Biden chce rządzić światem i narzucać swoją wolę innym.

  Polubione przez 1 osoba

 22. ONET WIADOMOŚCI POLITICO

  Czy pod pokładem irańskich okrętów, które płyną przez Atlantyk, są rakiety zdolne sięgnąć terytorium USA

  Dwa irańskie okręty wojenne płyną przez Atlantyk, stawiając prezydenta Joego Bidena w niezręcznym położeniu. Ich celem jest zapewne Wenezuela, zaprzysięgły wróg Stanów Zjednoczonych, a amerykański wywiad obawia się, że w ładowniach mają rakiety, zdolne sięgnąć terytorium USA i których zakup publicznie rozważał rok temu prezydent Nicolas Maduro,

  piszą Nahal Toosi i Lara Seligman z POLITICO.

  Dzisiaj, 09:50
  Ten tekst przeczytasz w 9 minut

  ***

  💥 Dwa tygodnie temu POLITICO informowało o wypłynięciu z Zatoki Perskiej dwóch irańskich okrętów, które podejrzewano o chęć dopłynięcia w tajemniczej misji do Wenezueli

  💥 Jeden z okrętów to przerobiony tankowiec, zdolny do działań wojny elektronicznej, przenoszenia rakiet i transportowania helikopterów oraz bojowych dronów

  💥 Wywiad sfotografował na pokładzie szybkie łodzie szturmowe, takie jakie Iran wykorzystywał do atakowania amerykańskich okrętów w Zatoce Perskiej, ale znaczna część ładunku jest ukryta

  💥 Wenezuela już rok temu sygnalizowała zamiar zakupu w Iranie rakiet dalekiego zasięgu – ich ewentualne rozmieszczenie na jej terytorium z pewnością nie pozostawi USA obojętnym

  💥 Nie wiadomo jak daleko USA posuną się, by zatrzymać transport – mogą próbować cichej dyplomacji albo wkroczenia na pokład okrętów, albo też zniszczenia broni już po rozładunku

  Artykuł w oryginale na stronie POLITICO.com

  🔸Testowanie Amerykanów
  – Jestem bardzo zaniepokojony wzrostem ilości broni, każdego rodzaju broni, w naszym sąsiedztwie – powiedział w czwartek amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin w odpowiedzi na pytania członków Kongresu dotyczące irańskich okrętów, stając się tym samym pierwszym przedstawicielem gabinetu Bidena, który wypowiedział się publicznie na ten temat.
  (…)

  🔸 Antyamerykański sojusz
  Według niektórych analityków i byłych urzędników amerykańskich jasne jest również to, że Teheran i Caracas kontynuują rozbudowę swoich dwustronnych powiązań i współpracy wojskowej w obliczu wrogości ze strony USA. Na dłuższą metę taka współpraca amerykańskich przeciwników – do których należą również Rosja i Chiny – może osłabić zdolność Ameryki do kształtowania ich zachowania poprzez sankcje i inne środki.
  (…)

  🔸 Co oni tam wiozą
  Według jednego z pracowników Departamentu Obrony w piątek irańskie okręty kierowały się na północny zachód na Atlantyku. Obie jednostki – Sahand, najnowsza irańska fregata oraz Makran, dawny tankowiec przekształcony w pływającą bazę wypadową, zdolną do działań wojny elektronicznej, przenoszenia rakiet i transportowania helikopterów oraz bojowych dronów – znajdują się około 4 tys. mil morskich od Wenezueli (jeśli to Wenezuela jest ich celem).
  (…)

  🔸 Czy Biden za słabo reaguje?
  Niektórzy krytycy atakują administrację Bidena za ich zdaniem zbyt słabą reakcję na wyprawę irańskich okrętów.

  – To wyraźnie eskalacja działań, i to publiczna, sądzę, że miało to na celu publiczne zawstydzenie administracji Bidena podczas negocjacji nuklearnych – powiedziała Simone Ledeen, która w administracji Trumpa była odpowiedzialna za politykę Pentagonu na Bliskim Wschodzie. – Szczerze mówiąc, wielu z nas jest wstrząśniętych, patrząc na to, co się dzieje. Jeśli nie zareagujemy na to, to na co będziemy reagować?
  (…)

  🔸 Czy Ameryka ma prawo interweniować
  Działania USA przeciwko irańskiej marynarce wojennej na wodach międzynarodowych mogą znacznie zaostrzyć długoletni konflikt między Teheranem a Waszyngtonem.

  Byli urzędnicy i analitycy twierdzą jednak, że w zależności od tego, co według amerykańskiego wywiadu znajduje się na pokładzie i gdzie znajdują się okręty, a także od tego, jak amerykańscy urzędnicy interpretują różne międzynarodowe i amerykańskie prawa, może istnieć podstawa prawna dla Ameryki do zatrzymania tych okrętów.

  Na przykład: technicznie rzecz biorąc, Stany Zjednoczone nie uznają obecnego wenezuelskiego reżimu Maduro. Zamiast tego uznały za tymczasowego prezydenta przywódcę wenezuelskiej opozycji, Juana Guaido.

  Teoretycznie zatem, jeśli Guaido udzieli Stanom Zjednoczonym pozwolenia na wejście na pokład irańskich statków, gdy te dotrą na wenezuelskie wody, Stany Zjednoczone mogą podjąć działania.

  Wiąże się to z ryzykiem, także ze strony sił Maduro. – Wyobrażam sobie, że armia Wenezueli próbowałaby zareagować, nie wspominając o zagrożeniach dla naszych żołnierzy ze strony Irańczyków – powiedział były amerykański dyplomata.
  (…)

  🔸 Polityczne komplikacje
  Rejs okrętów irańskiej marynarki wojennej jest uderzający także ze względu na czas, w jakim się odbywa.

  Administracja Bidena prowadzi pośrednie negocjacje z islamskim rządem Iranu w celu wskrzeszenia irańskiego porozumienia nuklearnego z 2015 r., z którego Trump wycofał się w 2018 r. Gdyby te rozmowy przyniosły jakieś skutki, USA zniosłyby zapewne część sankcji gospodarczych, które bardzo zaszkodziły finansom Iranu, w zamian za poważne ograniczenia w irańskim programie nuklearnym. Iran zyskałby wtedy dostęp do miliardów dolarów, które są mu teraz bardzo potrzebne.

  Administracja Bidena wysyłała również ostrożne sygnały, że jest otwarta na rozmowy z Wenezuelą, być może nawet na przemyślenie niektórych z licznych sankcji, jakie Trump nałożył na Caracas. Administracja dała jednak do zrozumienia, że się nie spieszy i że wiele będzie zależało od gotowości Maduro do negocjacji z wenezuelską opozycją.

  Analitycy i byli przedstawiciele amerykańskich władz mają różne poglądy na temat tego, dlaczego Caracas i Teheran miałyby podjąć się transferu broni akurat teraz, kiedy USA wysyłały pozytywne sygnały – generalnie jednak można odnieść wrażenie, że oba reżimy widzą w tym przedsięwzięciu możliwość uzyskania przewagi negocjacyjnej.
  (…)

  💥💥💥

  ***W pewnym sensie rejs okrętów irańskiej marynarki wojennej podkreśla, jak trudno jest Stanom Zjednoczonym egzekwować sankcje wobec konkretnych krajów bez znaczącej współpracy ze strony innych światowych potęg, zwłaszcza gdy te światowe potęgi również postrzegają Waszyngton jako zagrożenie.***

  💥💥💥

  .
  https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wojna-w-zatoce-czy-pod-pokladem-iranskich-okretow-ktore-plyna-przez-atlantyk-sa/6kebxej,79cfc278

  Polubienie

 23. Tak sie zastanawialam gdzie wlasciwie spedza wczasy nasi zaszczypawkowani wspolobywatele. Latac nie powinni, opalac sie tez nie powinni a wiec zostaja nasze piekne kopalnie
  https://kopalnia-bochnia.pl/
  No i Wieliczka
  https://www.kopalnia.pl/turysta-indywidualny?gclid=EAIaIQobChMIq4bmg7mV8QIVHEeRBR0quwV1EAAYASAAEgLu4fD_BwE

  Moga chyba korzystac z koleji. No ale w rejon bieguna polnocnego, gdzie slonce swieci prawie cala dobe, to nie polecam a w rejon poludniowego koleja nie dojada.
  Sa jeszcze jaskinie na Slowacji ale skoro alkohol tez niewskazany to lepiej omijac bo Slowacja kusi piwem i nie tylko.
  Chyba jeszcze bezalkoholowe klasztory zostaly…

  Polubienie

 24. No cóż … ?

  Widzę, że WONSZ na notkę pt. „Atak” odpowiedział dziś niejednym atakiem.

  ***

  @Wczasy

  „Tak sie zastanawialam gdzie wlasciwie spedza wczasy nasi zaszczypawkowani wspolobywatele.”

  Swoje zaplanowane wczasy spędzą prawdopodobnie ze strachu przed zarażeniem w domach – oczekując tym samym na trzecią dawkę, by móc latać, a której inaugurację przewidziano na miesiąc wrzesień 2021 r.

  Dobrze napisał Opolczyk,
  cytuję:
  „jak widać, depopulacja gojów i nadliczbowego ludzkiego bydła roboczego nabiera rozpędu…”

  https://opolczykpl.wordpress.com/czytelnia/comment-page-14/#comment-90522

  Polubienie

 25. Radio Tok FM – żydowska gadzinówka

  Własność żydowskiej Agory SA, żydowskiego tygodnika Polityka i wcześniej także żydowskiej Fundacji S.Batorego.

  Czy Polacy są świadomi faktu, że w Polsce praktycznie nie istnieją polskie media o zasięgu krajowym? Że wszystkie istniejące media, jeśli nie są własnością żydowską, przeważnie ukrytą, zakamuflowaną w nazwie jakichś zagranicznych korporacji, to są kontrolowane przez Żydów, a w przypadku państwowych tv i radia przez funkcjonariuszy żydowskiego reżimu IIIRP. Być świadomym tego faktu to jedno, ale zdawać sobie sprawę z konsekwencji takiego stanu rzeczy, z konsekwencji dla kształtowania społecznej świadomości, dla politycznych wyborów, a jak pokazuje bieżąca współczesność, czyli covidowy terroryzm uprawiany przez powszechne żydowskie media i żydowski reżim, zdawać sobie sprawę z konsekwencji dla zdrowia społeczeństwa, to drugie.

  Zastanówmy się więc przez chwilę, czy w jakiejkolwiek ważnej dla życia społecznego kwestii możemy ufać powszechnym żydowskim mediom będącym w istocie tubą tzw. demokracji zachodniej (dzisiaj zmierzającej coraz szybciej w kierunku neonazizmu) i faszystowskiego, żydowskiego reżimu IIIRP, który zlikwidował nam handel, przemysł, banki, likwiduje rolnictwo, okrada Polaków rosnącymi podatkami, degeneruje tradycje i kulturę, wprowadził nas do UE, do bandyckiego, agresywnego NATO, dzisiaj na polecenie zachodnich mocodawców uprawia covidowy terroryzm i rasizm – to wszystko przy aprobacie żydowskich mediów. Byłbym nieuczciwy, gdybym nie dodał, że wszystko to także działo się i dzieje się przy aprobacie Kościoła.

  ______________________

  Tok FM – żydowska gadzinówka 9.06.2021 nadała audycję „Pierwsza zagraniczna podróż Joe Bidena. Kierunek Europa” – https://audycje.tokfm.pl/podcast/107118,Pierwsza-zagraniczna-podroz-Joe-Bidena-Kierunek-Europa

  Prowadzący audycję żydowski żurnalista, niejaki M.Lizut (na zdjęciu) informując, że Biden spotka się z prezydentem Rosji, W.Putinem, zaznaczył, że Putin „to jest człowiek, który morduje swoich przeciwników politycznych”. Tu oczywiście można byłoby podać całą listę polityków, szefów banków centralnych, przywódców państw, także państw Zachodu, USA nie wyłączając, zamordowanych w imię budowy, obrony, „zachodniej demokracji” globalnego żydowskiego kapitalizmu, z polecenia decydentów światowej polityki Zachodu. Jednak rzecz nie w tym, że żydowski żurnalista jest oszustem i kłamcą i realizuje nakazaną mu dość prymitywną indoktrynację słuchaczy. Jest o wiele gorzej, ponieważ ów żydowski żurnalista jest kanalią. W tejże rozgłośni, w radiowej żydowskiej gadzinówce Tok FM w 2011r. w prowadzonej przez siebie audycji stwierdził:

  „Wolno zabijać w obronie własnych zdobyczy i interesów”

  Oczywiście ta wolność zabijania przysługuje wyłącznie budowniczym i obrońcom „zachodniej demokracji” i globalnego żydowskiego kapitalizmu.

  Dariusz Kosiur

  https://wiernipolsce1.wordpress.com/2021/06/13/radio-tok-fm-zydowska-gadzinowka/

  Polubienie

 26. NAKANUNE.RU

  „Myliliśmy się”. Kanadyjscy naukowcy alarmują o szczepionkach z mRNA koronawirusa
  „Popełniliśmy wielki błąd” – tak Bayram Bridle, immunolog wirusowy i adiunkt na Uniwersytecie Guelph w Ontario, opisał wyniki badań nad szczepieniami nowymi szczepionkami mRNA przeciwko koronawirusowi, pisze Children’s Health Defense

  Badania zespołu pokazują, że białko adhezyjne szczepionki może przemieszczać się z miejsca wstrzyknięcia i gromadzić się w narządach i tkankach, w tym w śledzionie, szpiku kostnym, wątrobie, nadnerczach i jajnikach. Wcześniej zakładano, że nowe szczepionki będą zachowywać się tak samo, jak szczepionki tradycyjne.

  „Myśleliśmy, że białko kolce jest świetnym antygenem docelowym, ale nie wiedzieliśmy, że samo białko kolce jest toksyną i białkiem patogennym. Więc kiedy szczepimy ludzi, nieumyślnie wstrzykujemy im toksynę” – powiedział Bridle.

  W zeszłym roku Bridle otrzymał od rządu kanadyjskiego grant w wysokości 230 000 dolarów na badania nad opracowaniem szczepionki przeciwko koronawirusowi. Wraz z grupą naukowców z innych krajów złożył wniosek o informacje do japońskiej agencji regulacyjnej, aby uzyskać dostęp do badań biodystrybucji po zaszczepieniu szczepionką Pfizer.

  Według niego to pierwsze takie badanie. I pokazuje, że lek nie pozostaje w mięśniach barku, ale jest rozproszony po całym ciele.

  Stwierdzono również, że szczepienie prowadzi do problemów z układem sercowo-naczyniowym. Immunolog wyjaśnił mechanizm tego efektu, który wcześniej odkryto empirycznie w wielu krajach. Ustalono, że białko kolce jest prawie całkowicie odpowiedzialne za uszkodzenie układu sercowo-naczyniowego.

  W przeddzień Centrum Kontroli i Prewencji Chorób w Stanach Zjednoczonych powiedział, że nowa szczepionka genowa prowadzi do zaostrzenia choroby serca bardziej niż oczekiwano na etapie testowym.

  Potencjalne niebezpieczeństwo nowych szczepionek było już wielokrotnie zgłaszane. Na przykład weteran immunologii J. Bart Klassen opublikował artykuł w recenzowanym czasopiśmie naukowym Microbiology & Infectious Diseases. Zgodnie z uzyskanymi wynikami, nowe szczepionki mogą mieć opóźniony efekt, który pojawi się dopiero po latach. Pod wpływem szczepionki, która wprowadza do człowieka nowy materiał genetyczny , białko w ludzkim ciele może zmieniać zmiany patologiczne, powodując przewlekłe zwyrodnieniowe choroby neurologiczne. Wielokrotnie zgłaszano również przypadki zakrzepicy, zapalenia mięśnia sercowego w różnych krajach. W sumie w Stanach Zjednoczonych, według oficjalnych danych, na dzień 24 maja po szczepieniu zmarło prawie 5 tysięcy osób.

  Równolegle, jak donosi agencja Infox , indyjski szczep koronawirusa bije rekordy zakaźności.

  Autor:
  Jewgienij Czernyszew

  *********

  Przeczytaj także:

  > 40% pracowników amerykańskich National Institutes of Health odmówiło szczepienia

  > Amerykańscy naukowcy doszli do wniosku, że nowe szczepionki genowe mogą zmienić ludzkie DNA
  .

  https://www.nakanune.ru/news/2021/06/11/22605215/

  Polubienie

 27. Pod rozwagę zaszczepionych:

  Zmarł Wojciech Zakrzewski z „Dziennika Wschodniego”.
  Zmarł Paweł Szwed, szef wydawnictwa Wielka Litera.
  Zmarł o. Marian Sojka z Radia Maryja i TV Trwam.
  Nie żyje Krzysztof Lato, szef portalu 112 Katowice Służby Ratunkowe.
  Zmarła Kalina Mróz z „Gazety Wyborczej”.
  Zmarł Tomasz Wiater, rysownik tygodnika „Nie”.
  Zmarła dziennikarka Małgorzata Durska.

  Paolo

  Coś dużo ostatnio umiera tych młodych dziennikarzy, dziwnym trafem zazwyczaj kilka dni po szczepieniu, no ale to normalne, że młode osoby umierają, szczepionka na pewno nie miała wpływu.

  Czytaj więcej na: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/zmarla-dziennikarka-malgorzata-durska

  Polubienie

 28. THE HILL
  *
  https://pbs.twimg.com/media/E3uP_C6WEAIiRKx?format=jpg&name=small

  Putin śmieje się, gdy dziennikarz NBC zapytał go, czy jest „zabójcą”
  .

  Prezydent Rosji Władimir Putin roześmiał się, gdy został zapytany przez reportera NBC News, czy jest „zabójcą”, termin używany przez prezydenta Bidena i innych, aby go opisać.

  „Pan. Prezydencie, czy jesteś zabójcą? Reporter NBC Keir Simmons zapytał w wywiadzie z Putinem przed jego pierwszym spotkaniem z Bidenem od czasu objęcia urzędu przez prezydenta USA.

  Putin zaśmiał się z tego pytania, zanim odpowiedział: „ W ciągu mojej kadencji przyzwyczaiłem się do ataków z różnych stron i z różnych obszarów pod najróżniejszymi pretekstami i powodami, z różnym kalibrem i zaciekłością, i nic z tego nie dziwi mnie.”

  Naciskany o odpowiedź, Putin unikał pytania, mówiąc: „Sentymenty dotyczące tego, kto nazywa kogoś jakimi etykietami, nie jest to coś, o co się martwię”.

  Pytanie pojawiło się po tym, jak Biden powiedział w wywiadzie dla ABC News w marcu, że wierzy, że Putin jest „mordercą”.

  https://thehill.com/policy/international/russia/558155-putin-laughs-when-asked-by-nbc-reporter-if-hes-a-killer

  ,, Putin unikał odpowiedzi na pytanie.”

  😉 Fakty same mówią za siebie:

  .https://www.youtube.com/watch?v=o-y8qH4ctJ4

  Polubienie

 29. Wydaje mi się, że bardziej właściwą odpowiedzą na zadane przez dziennikarza pytanie, czy Putin jest mordercą, byłaby odpowiedź.
  –Różni idioci, różne rzeczy o mnie mówią, a później zabiegają o spotkanie ze mną.
  Po takiej odpowiedzi miałby się Biden z pyszna.

  Polubione przez 1 osoba

 30. Ad __

  Czyż nie sami Polacy winni są takiej sytuacji w której wszystkie media są w niepolskich rękach?

  TAAAAA, PO-LACZKI MASOWO CHLEJĄ WINO I SĄ SAMI SOBIE WINNI!

  https://synonim.net/synonim/wino

  https://synonim.net/synonim/winny

  OD 1990 R. BYŁA MODNA ŻYDOWSKA MANTRA, POWTARZANA, AŻ DO BÓLU.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prywatyzacja

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Mantra

  W PRL BYŁA ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA/KONCERN, KTÓRY BEZPRAWNIE ROZSZABROWALI SOLIDARUCHY, A TERAZ WYPISUJĄ TOTALNE BZDURY, ŻE TO BYŁA WŁASNOŚĆ PZPR.

  Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa-Książka-Ruch”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Robotnicza_Spółdzielnia_Wydawnicza_„Prasa-Książka-Ruch”

  MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI BYŁ WŁASNOŚCIĄ PRACOWNIKÓW, KTÓRZY W NIEJ PRACOWALI.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Spółdzielnia

  ŻYDOWSKIE QRWY SPOD ZNAKU ,,S”, KTÓRE BEZPRAWNIE ROZGRABIŁY MAJĄTEK SPÓŁDZIELNI ,,RSW.”.

  Likwidacja Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”

  https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/gospodarka/22996,Likwidacja-Robotniczej-Spoldzielni-Wydawniczej-Prasa-Ksiazka-Ruch.html

  Antoni Dudek: Kaczyński okazał się najbardziej sprytny

  https://www.rp.pl/Plus-Minus/301319950-Antoni-Dudek-Kaczynski-okazal-sie-najbardziej-sprytny.html

  Hej!

  Polubienie

 31. Syjoniści już zapowiadają w miesiącu wrześniu 2021 r. inaugurację trzeciej dawki dla tych po drugiej, bo jak nie, to ich z chałupy nie wypuszczą, a ponadto nie będą mogli samolotami latać.
  A potem?
  Co pół roku zastrzyk (szpryca), bo żyć nie dadzą, nie mówiąc już o lataniu samolotami.
  Depopulacja gojów i nadliczbowego ludzkiego bydła roboczego dopiero nabiera rozpędu.

  Ps. W ostatnią sobotę usłyszałem przypadkiem rozmowę dwóch pijaczków pod sklepem:
  – jeden mówi do drugiego – zaszczepiłeś się?
  – ten drugi odpowiada mu – tak, już jestem po drugiej działce, bo w telewizji mówili, że samolotami nie dadzą latać.

  Polubienie

 32. Adminie Andrzeju

  Ten anonim to ta qrwa z lubelskiego, która teraz jaja staremu kawalerowi liże niczym pierwszy lepszy pies swoje.
  Ta łajza szczekając na ciebie jeszcze się tam pochwaliła, że tutaj wystawiła komentarz.
  Mam nadzieję, że wkrótce kojknie razem z tym marnym muzykantem, co teraz na starość szuka Polski.

  Polubienie

 33. .Kika
  ….KTÓRY BEZPRAWNIE ROZSZABROWALI SOLIDARUCHY…

  A Polacy na to się gapili i ani A ani B ani kukuryku

  Bohdan Poręba mówił nam kilka lat temu na spotkaniu w Warszawie, że ma licencję na telewizję, ale by ja zrealizować i mieć TV potrzeba minimum 10 milionów zł.
  No tak to u nas wygląda, jak nie dadzą pieniędzy to się nie da zrobić.
  Jak dadzą, to albo rozpuszczą, rozkradną, albo zmarnują.
  W milionowej Warszawie nie sposób zebrać było dziesięć osób, które zgodnie podjęłyby się jakiejkolwiek pracy bez wcześniejszej wypłaty..
  A przecież można by było robić film za filmem, zarabiać i robić przy tym swoją propagandę.
  Powstał jeden film z WPS Productin i na tym koniec.
  Nie liczę tu filmików na YT, bo te są nie za złotówki a za frajer
  W Olsztynie to i o trzy osoby trudno.

  Polubienie

 34. TAAAAA, BIG PHARMA, POBUDOWAŁA FABRYKI DO PRODUKCJI SZPRYC PRZECIW GRYPIE, ABY IM TERAZ PRZYNOSIŁY OGROMNE STRATY, PONIEWAŻ GŁUPIE GOJE SIĘ NIE CHCĄ SZPRYCOWAĆ PRZECIW SEZONOWEMU KICHANIU I SMARKANIU.

  WIĘC STWORZYLI MYCKOWEGO ŚWIRUSA.

  MAŁY PRZYKŁADZIK.

  Sanofi zbuduje fabrykę szczepionek za 925 mln USD

  https://www.politykazdrowotna.com/71935,sanofi-zbuduje-fabryke-szczepionek-za-925-mln-usd

  SZPRYCA JEST PANACEUM NA ŚWIRUSOWE ZŁO, WYPRODUKOWANE W ŻYDOWSKICH LABORATORIACH?

  Sanofi Pasteur w Polsce

  https://www.sanofi.pl/pl/o-nas/sanofi-pasteur-w-polsce

  Sanofi

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanofi

  ZA MISKĘ RYŻU I GARŚĆ ORZECHÓW, WYKUPUJE ANGLOSASKIE KONCERNY, KTÓRE SIĘ NIE ZAŁAPAŁY NA PRODUKCJĘ SZPRYC?

  Sanofi kupi Principia Biopharma za 3,68 mld dol.

  https://www.bankier.pl/wiadomosc/Sanofi-kupi-Principia-Biopharma-za-3-68-mld-USD-7945238.html

  Sanofi kupuje Kymab za 1,45 mld USD

  https://www.pb.pl/sanofi-kupuje-kymab-za-145-mld-usd-1105195

  FABRYKI SZPRYC JUŻ POBUDOWALI, OBECNIE JEST ZAPLANOWANA ŚWIATOWA PAN-DEMIA, WIĘC TRZEBA ,,TROSZECZKĘ” ZAROBIĆ!

  Francja/ Koncern Sanofi rozpoczął trzecią fazę testów szczepionki przeciwko Covid-19

  https://forsal.pl/lifestyle/aktualnosci/artykuly/8174566,francja-koncern-sanofi-rozpoczal-trzecia-faze-testow-szczepionki-przeciwko-covid-19.html

  JAK NIE WIADOMO O CO CHODZI, TO…

  Pandemia trwa, Pfizer liczy zyski. Prezes dumny z wyników

  https://primenews.pl/news/koronawirus/2021/05/05/zysk-pfizer-2021-nawet-26-mld-dol/

  WYROSŁY, JAK GRZYBY PO DESZCZU! OCZYWIŚCIE, ŻE GŁUPIE GOJE ZA WSZYSTKO ZAPŁACĄ!

  Lista laboratoriów COVID

  https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

  Hej!

  Polubione przez 1 osoba

 35. Benjamin Netanjahu rządził 12 lat i był najdłużej urzędującym premierem w historii Izraela. Jego epoka dobiegła jednak końca. W Tel Awiwie zebrał się z tego powodu liczny tłum, który celebruje koniec jego rządów. Według Benjamina Fulforda, Netanjahu jest jednym z liderów tzw. „mafii chazarskiej”, dążącej do przejęcia władzy nad światem, więc jego odejście, rozpatruje się jako pozytywny sygnał globalnych zmian geopolitycznych.

  Więcej na:

  https://wolnemedia.net/izrael-ma-nowego-premiera/

  Polubienie

 36. Ad __

  A Polacy na to się gapili i ani A ani B ani kukuryku

  MYŚNICZU, BYŁEŚ WTEDY W US-RAJU, WIĘC NIE MASZ BLADEGO POJĘCIA CO SIĘ DZIAŁO W ÓWCZESNYM POLIN ZWANYM PRL.

  POLACY W OWYM CZASIE STALI W TASIEMCOWYCH KOLEJKACH.

  KOLEJKA PRZED KIOSKIEM ,,RUCH” PO PORANNE GAZETY.

  ILE LUDZIE STRACILI WOLNEGO CZASU PO PRACY W STANIU W KOLEJKACH? TEGO NIGDY NIKT NIE POLICZYŁ!

  Kolejki w PRL. Dziś są mniejsze?

  https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/tak-wygladaly-kolejki-w-prl-kolejki-w-prl-zdjecia-kolejek-w-prl/zpkcjgc

  POD KONIEC LAT 80. UB.W. POJAWILI SIĘ MASOWO MILIONERZY Z MISKĄ RYŻU W KIESZENI, ZA KTÓRĄ MOŻNA BYŁO WIELKIE G… KUPIĆ W ÓWCZESNYCH SKLEPO/MARKETACH!”

  5 mln 328 tys. – tyle kiedyś zarabialiśmy!

  https://finanse.wp.pl/5-mln-328-tys-tyle-kiedys-zarabialismy-6114730830301313a?nil=&src01=f1e45&src02=isgf

  W 1991 R. MUSIAŁEM WSZYSTKO ZACZYNAĆ OD NOWA, ABY SIĘ NIE STAĆ BEZROBOTNYM. ZAKŁAD W KTÓRYM PRZEPRACOWAŁEM KILKANAŚCIE LAT, ZOSTAŁ ZLIKWIDOWANY W 1998 R. WIELU MOICH KOLEŻANEK I KOLEGÓW, Z DNIA NA DZIEŃ ZOSTAŁO BEZROBOTNYMI, RÓWNIEŻ MOJA ŻONA!

  PAŃSKA ŁASKA SOLIDARUCHÓW!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuroniówka

  Hej!

  Polubienie

 37. Kika
  Miliony zostało bez pracy, na bruku.
  Rządziła garstka KORowców dogadanych z ,,czerwonymi i co?
  Miliony miotały się bezradnie, a garstka cwaniaków u władzy miała to w d….
  A ponoć ,,Solidarność” liczyła 10 milionów członków.

  Polubione przez 1 osoba

 38. tomasz pastuszek 2 godziny temu

  Szczepienie stada. Jak zaszczepić stado, żeby jego część się nie zbuntowała i nie wyszła na ulice? Bardzo prosto, stopniowo i w etapach. I nikt nie zaprotestuje, nie wyjdzie na ulicę. W pierwszym etapie, trzeba zaszczepić tych, którzy stada pilnują i będą je szczepić. Czyli wszystkie służby. Służbę zdrowia, policję, wojsko, straż miejską, może urzędników. Oczywiście dla ich dobra, bo przecież mają styczność z ludźmi, i są wyeksponowani na zagrożenie. Całkiem dobrowolnie, a jeżeli ktoś nie doceni dbałości państwa o personel, to przecież nikt go nie zmusza do pełnienia zaszczytnej służby. Dla pozostałych szczepienia będą odpłatne. Powiedzmy za symboliczną stówę. Tak zaszczepią ok 15 – 25% społeczeństwa. Etap drugi. Za pół roku minister zdrowia ogłosi, że WHO, albo jakaś inna organizacja dofinansowała szczepienia, w związku z tym są darmowe, dla każdego kto tylko zechce. Ale uwaga, jest ich tylko kilka milionów dawek, więc kto pierwszy, ten lepszy. Złapie się na to ok 50% owiec i baranów, bo przecież wiadomo, za darmo to i ocet słodki. Przy okazji będą inne ulgi dla zaszczepionych. Nie będą musieli nosić namordnika, przyjmie ich lekarz ostatniego kontaktu, dostaną robotę za miskę ryżu, itp., itd. zostanie ok 20 – 25% tych kumatych, ale i tych @#$%^@#$ bez mydła. Etap trzeci. Napuszczą zaszczepionych na niezaszczepionych. Dziel i rządź. Po kilku kolejnych miesiącach, może dziewięciu, minister zdrowia ogłosi, że chcieli po dobroci, (ludzki pan), ale okazało się o zgrozo, że ci niezaszczepieni foliarze i antyszczepionkowcy, zarażają tych mądrych i odpowiedzialnych, którzy się zaszczepili. Wiem, że to brzmi durnie, ale idioci w to uwierzą. Bo łatwiej jest kogoś oszukać, niż przekonać go, że został oszukany. Jako przykład dadzą jakieś państwo, w którym 97% obywateli się wyszczepiło i pandemia nagle zniknęła. Nawet już testów tam nie trzeba robić, bo ludzie po staremu chorują na grypę i po staremu umierają na powikłania pogrypowe. Więc po co testy? A jak nie ma testów, to i świrusa. A na tych foliarzy, którzy się jeszcze nie zaszczepili trzeba donosić do sanepidu i zaszczepić ich pod przymusem, bo stanowią zagrożenie dla zdyscyplinowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Nieszczepionych zaczną traktować jak trędowatych. Dzieci nie przyjmą do przedszkola, szkoły. Dorośli nie dostaną roboty nawet za miskę ryżu. Być może zasiłki i plusy plus, uzależnią od tego, czy szczepiony, czy nie. Może nawet przymusu nie trzeba będzie wprowadzać, bo nieszczepiony nie kupi nawet chleba. Ja wiem, to wszystko wygląda jak kiepski scenariusz na tandetny film SF. Ale to działa. Jeszcze rok temu nikt przy zdrowych zmysłach nie uwierzył by, że taka ściema, grubymi nićmi szyta zadziała i że stado owiec i baranów w to uwierzy. A jednak to dzieje się na naszych oczach. Mamy mniej czasu niż nam się wydaje.,, , Czy wiesz o tym ze jak zachorujesz albo umrzesz po szczepieniu to NIGDY nie udowodnisz ze to od szczepionki, no bo niby jak?

  Czy jest już gdzieś jakiś materiał na temat zawartości składu szczepionki na tą zarazę?
  Zrobił już ktoś taki? Kochani drukujcie sobie.
  Oświadczenie, które podacie osobie która będzie wam chciała wstrzyknąć to ścierwo do podpisania, że bierze pełną odpowiedzialność za powikłania i w razie śmierci będzie płaciła rentę rodzinie zabitej osoby, jak nie będzie chciała podpisać to zabierajcie się i niech Morawiecki podpisze.

  Jest odgórny zakaz podawania składu szczepionki. Pacjent nie ma prawa wiedzieć co to za skład. Skład znają tylko koncerny, które nie podadzą zawartości osobom trzecim. W szczepionce może być wszystko, nano procesory, szkło, ciężkie metale i sterydy. Aby przeprowadzić badanie czy szczepionki są skuteczne i bezpieczne, trzeba by było fiolke przetransportować do niezależnego laboratorium, które nie jest sterowane partia polityczna. Martwi mnie to, że gdyby to przebadali to by wybuchła wojna domowa w kraju.

  Proste wyjście – najpierw przebadać szczepionki, następnie określić kto poniesie odpowiedzialność za NOP. Szczepić można wyłącznie chętnych . Dyskryminację zgłaszać do prokuratury i domagać się wysokiego odszkodowania za straty moralne i materialne przed sądem. Przymuszanie do udziału w eksperymencie MEDYCZNYM to zbrodnia przeciw ludzkości (sprawa Mengele)!!!

  Na poniższym filmiku jest mowa między innymi o patronie zaszczepionych Klausie Schwabie z mafii Davos, oto on na plaży. Całkiem ładne zdjęcie tego zboczeńca niedawno wypłynęło na światło dzienne. Prawda, jak ładnie wyglądają po ujawnieniu te słynne Białe Kapelusze?

  Polubienie

 39. Znacie powiedzonko „miotać się jak Żyd po pustym sklepie”? Bywa ono używane w odniesieniu do człowieka, który kręci się w kółko, niepewny i poirytowany, bo coś mu się nie udaje. Taka sytuacja odzwierciedlona jest w obrazie żydowskiego sklepikarza, który kręci się nerwowo, bo sklep pusty, więc geszeft nie idzie.

  GLOBALNE PASOŻYDY ZNOWU CHCĄ BUDOWAĆ KOLEJNE DRZWI DO LASU!

  Wielki Reset – czym jest zyskująca popularność teoria i którzy inwestorzy ją wspierają

  https://strefainwestorow.pl/artykuly/analizy/20201201/wielki-reset-inwestorzy-ostrzegaja

  Co się wydarzyło w Davos i czym miałby być Wielki Reset?

  https://prostaekonomia.pl/co-sie-wydarzylo-w-davos-i-czym-mialby-byc-wielki-reset/

  Paweł Usiądek: WIELKI RESET – koniec kapitalizmu?

  TAAAAA, GLOBALIŚCI KUNIA KUJĄ…

  https://pl.wiktionary.org/wiki/konia_kują,_żaba_nogę_podstawia

  Podatkowy Nowy Ład: Kto straci, żeby zyskał ktoś

  https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8164617,podatkowy-nowy-lad-przedsiebiorcy-kto-zyska-kto-straci.html

  CZEKAJ GŁUPI GOJU ŻYDOWSKIEGO LATKA!

  https://pl.wiktionary.org/wiki/czekaj_tatka_latka

  Biedni oddają państwu procentowo więcej niz bogaci. Minister zapowiada, że Nowy Ład to zmieni

  https://www.money.pl/podatki/biedni-oddaja-panstwu-procentowo-wiecej-niz-bogaci-minister-zapowiada-ze-nowy-lad-to-zmieni-6621126573402912a.html

  Hej!

  Polubienie

 40. Ad Arkaim

  Ciekawe czy uda mu sie wydac te ksiazki i czy naprawde odkryl nasza przeszlosc.

  TAAAAA, BEZ GÓRY SZMALU, MOŻNA ODKRYWAĆ TO I OWO, GRZEBIĄC INTENSYWNIE W INTERNECIE!

  Słowianie uczyli Żydów pisać, kuć żelazo oraz budować domy i łodzie

  http://ttg.com.pl/slowianie-uczyli-zydow-pisac-kuc-zelazo-oraz-budowac-domy-i-lodzie/

  Filistyni to Prasłowianie co wykazały ostatnie badanie DNA

  https://akariaryaca.com/2019/11/30/filistyni-to-praslowianie-co-wykazaly-ostatnie-badanie-dna/

  ŻYDOWSKIE BAJECZKI O NIEOKREŚLONYM POCHODZENIU!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Filistyni

  CO SŁOWIANIE MIELI WSPÓLNEGO Z TYM ŻYDOWSKIM POKURCZEM?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kanaan_(syn_Chama)

  KOLEJNE BAJANIA NARODU ZASRANEGO!

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kananejczycy

  KTO ŻYDOWSKIM QRWOM, KAZAŁ Z WOLNYCH LUDZI ROBIĆ MASOWO NIEWOLNIKÓW?

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Niewolnictwo_Słowian

  PIASTY – ŻYDOWSCY SAMOZWAŃCY, KTÓRZY NIEWOLI WOLNYCH LUDZI! TAKĄ MAMY PIĘKNĄ HISTORIĘ O MIESZKACH, ŚMIESZKACH I ORZESZKACH!

  Handel niewolnikami – wstydliwa tajemnica państwa Piastów

  https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C410174%2Chandel-niewolnikami—wstydliwa-tajemnica-panstwa-piastow.html

  NO CÓŻ, RAZ ZDOBYTEJ WŁADZY NIE ODDAMY NIGDY W PAŃSTWIE PIASTUCHO/PASTUCHÓW, ZWANYM POLIN!

  piastować wysokie urzędy/stanowiska/władzę

  https://sciaga.pl/slowniki-tematyczne/18238/piastowac-wysokie-urzedy/stanowiska/wladze/

  Hej!

  Polubienie

Możliwość komentowania jest wyłączona.