REGULAMIN

Strona którą czytasz i na której piszesz jest własnością wordpress.com

We (the folks at Automattic) run a blog and web site hosting service called WordPress.com and would love for you to use it.

Terms of Service

By submitting Content to Automattic for inclusion on your Website, you grant Automattic a world-wide, royalty-free, and non-exclusive license to reproduce, modify, adapt and publish the Content solely for the purpose of displaying, distributing and promoting your blog. If you delete Content, Automattic will use reasonable efforts to remove it from the Website, but you acknowledge that caching or references to the Content may not be made immediately unavailable.

Without limiting any of those representations or warranties, Automattic has the right (though not the obligation) to, in Automattic’s sole discretion (i) refuse or remove any content that, in Automattic’s reasonable opinion, violates any Automattic policy or is in any way harmful or objectionable, or (ii) terminate or deny access to and use of the Website to any individual or entity for any reason, in Automattic’s sole discretion.

(

Warunki korzystania z usług

Przesyłając zawartość do Automattic ( do wordpress.com) umieszczenia na swojej stronie internetowej, użytkownik udziela Automattic światową, nieodpłatną i wyłączną licencji do reprodukowania, modyfikowania, adaptowania i publikowania treści wyłącznie w celu wyświetlania, rozpowszechniania i promowania swojego bloga . Jeśli usuniesz zawartość, Automattic dołoży wszelkich starań, aby usunąć go ze strony internetowej, ale można się zdarzyć, że buforowanie lub linków do treści nie mogą być natychmiast dostępne.

Bez ograniczania któregokolwiek z tych oświadczeń i gwarancji, Automattic ma prawo (ale nie obowiązek) do, według własnego uznania Automattic za (i) odmówić lub usunąć wszelkie treści, które w rozsądnej ocenie Automattic za, narusza zasady polityki Automattic lub jest w jakikolwiek sposób szkodliwe lub niewłaściwe, lub (ii) zakończyć lub odmówić dostępu do i korzystania z Serwisu do każdej osoby fizycznej lub prawnej, z dowolnego powodu, według własnego uznania Automattic

 

Jakiekolwiek publikacje naruszające obowiązujące  w danym kraju prawo bądź prawo międzynarodowe są zakazane a autor tych publikacji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej zgodnie z prawem obowiązującym w jego kraju zamieszkania

Treści faszystowskie, ksenofobiczne, nakłaniające do przemocy, nienawiści na tle rasowym, religijnym są zakazane